Cardesart 16 mg tablets

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Изпълнителна агенция по лекарствата

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
18-09-2017
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
07-09-2017

Aktiva substanser:

Cilexetil кандесартана

Tillgänglig från:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД"

ATC-kod:

C09CA6

INN (International namn):

Candesartan cilexetil

Dos:

16 mg tablets

Produktsammanfattning:

Cardesart, 16 mg tablets x 30

Tillstånd datum:

2015-06-08