Equisolon Evropska unija - slovenščina - EMA (European Medicines Agency)

equisolon

le vet b.v. - prednizolon - kortikosteroidi za sistemsko zdravljenje, navaden, prednizolon, sistemsko hormonski preparati, razen. spolni hormoni in insulina - konji - zmanjševanje vnetnih in kliničnih parametrov, povezanih s ponavljajočo se obstrukcijo dihalnih poti (rao) pri konjih, v kombinaciji z nadzorom okolja.

Humatrope 12 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

humatrope 12 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

eli lilly farmacevtska druŽba, d.o.o. - somatropin, rekombinantni - prašek in vehikel za raztopino za injiciranje - somatropin, rekombinantni 12 mg / 1 vložek - somatropin

Humatrope 6 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

humatrope 6 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

eli lilly farmacevtska druŽba, d.o.o. - somatropin, rekombinantni - prašek in vehikel za raztopino za injiciranje - somatropin, rekombinantni 6 mg / 1 vložek - somatropin