Kivexa

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
23-07-2020

Aktivna sestavina:

abacavir, lamivudine

Dostopno od:

ViiV Healthcare BV

Koda artikla:

J05AR02

INN (mednarodno ime):

abacavir, lamivudine

Terapevtska skupina:

Antivirals for treatment of HIV infections, combinations, Antivirals for systemic use

Terapevtsko območje:

ХИВ инфекции

Terapevtske indikacije:

Kivexa е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на инфекция с вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV) при възрастни, юноши и деца с тегло най-малко 25 kg. Преди да започнете лечение абакавиром, изследването на децата на носител на гена HLA-B*5701 аллеля трябва да бъдат изпълнени във всеки ХИВ-на един пациент, независимо от расова произход. Abacavir не трябва да се прилага при пациенти, както е известно, носят на HLA-B*5701 аллеля.

Povzetek izdelek:

Revision: 37

Status dovoljenje:

упълномощен

Datum dovoljenje:

2004-12-16

Navodilo za uporabo

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KIVEXA 600 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
абакавир/ламивудин
(abacavir/lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
ВАЖНО — РЕАКЦИИ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
KIVEXA СЪДЪРЖА АБАКАВИР
(който също е активно вещество в
лекарства като
TRIZIVIR
, TRIUMEQ
и
ZIAGEN
). Някои пациенти, които приемат
абакавир, може да развият
РЕАКЦИЯ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
(сериозна алергична реакция), която
може да бъде животозастрашаваща,
ако те продължат да приемат продукти,
съдържащи абакавир.
ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕ
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kivexa 600 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
абакавир (abacavir) (под формата на сулфат)
и 300 mg
ламивудин (lamivudine).
Помощни вещества
с известно действие:
Всяка таблетка от 600 mg/300 mg съдържа 1,7 mg
сънсет жълто FCF (Е110) и 2,31 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Оранжеви, филмирани, оформени като
капсула таблетки, с надпис GS FC2 от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Kivexa e показан в комбинираната
антиретровирусна терапия за лечение
на инфекция с човешкия
имунодефицитен вирус (HIV) при
възрастни, юноши и деца с тегло
най-малко 25 kg (вж. точки 4.4
и 5.1).
Преди започване на лечението с
абакавир на всеки инфектиран с HIV
пациент, независимо от
расовия му произход, трябва да бъде
направен скрининг за носителство на
HLA-B*5701 алел (вж.
точка 4.4). Абакавир не трябва да се
използва при пациенти, за които е
известно, че имат
HLA-B*5701 алел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се назначи от
лекар с опит в ле
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 23-07-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 27-11-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 27-11-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 27-11-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 27-11-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 23-07-2020

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov