Suvaxyn PCV

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

prasací cirkovírusový rekombinantný vírus (CPCV) 1-2, inaktivovaný

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QI09AA07

INN (Medzinárodný Name):

adjuvanted inactivated vaccine against porcine circovirus type 2 in piglets

Terapeutické skupiny:

Ošípané (prasiatka)

Terapeutické oblasti:

imunologické

Terapeutické indikácie:

Aktívnej imunizácie ošípaných vo veku nad tri týždne proti prasacej circovirus typu 2 (PCV2) na zníženie hladiny vírusovej záťaže v krvi a lymfatické tkanivá, a lézie v lymfatické tkanivá spojené s PCV2 infekcie, ako aj na zníženie klinických príznakov - vrátane straty denný prírastok hmotnosti, a úmrtnosti spojená s post-dojčiace multisystemic syndróm chradnutia.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2009-07-24

Príbalový leták

                Liek s ukončenou platnosťou registrácie
16
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
17
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Suvaxyn PCV injekčná suspenzia
pre ošípané
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
ŠPANIELSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Suvaxyn PCV injekčná suspenzia pre ošípané
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
1 dávka (2 ml):
Účinná látka:
Inaktivovaný rekombinantný prasací cirkovírus typu 1 nesúci proteín
prasacieho cirkovírusu typu 2 ORF2
1.6
≤ RP*
≤ 5.3
Adjuvansy:
Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)
4 mg
Squalane
64 mg
Pomocné látky:
Thiomersal
0.1 mg
* Relatívna účinnosť stanovená kvantifikáciou antigénu ELISA testom (
in vitro
test účinnosti
)
v porovnaní s referenčnou vakcínou.
Mliečne biela až ružová nepriehľadná kvapalina bez viditeľných častíc.
4.
INDIKÁCIE
Na aktívnu imunizáciu ošípaných starších 3 týždňov proti prasaciemu cirkovírusu typu 2 (PCV2)
na redukciu množstva vírusu v krvi a lymfoidných tkanivách a na redukciu lézií v lymfoidných
tkanivách spôsobených PCV2 infekciou ako aj na zmiernenie klinických prejavov ochorenia vrátane
straty denného prírastku hmotnosti a mortality súvisiacej so syndrómom multisystémového chradnutia
prasiatok po odstave (PMWS).
Nástup imunity:
3 týždne po vakcinácii.
Pretrvávanie imunity:
19 týždňov po vakcinácii.
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
18
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Prechodné zvýšenie telesnej teploty (max. o 1,7 ºC) je veľmi bežné počas prvých 24 hodín po
vakcinácii. Teplota kle
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                Liek s ukončenou platnosťou registrácie
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Suvaxyn PCV injekčná suspenzia pre ošípané
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna dávka (2 ml) obsahuje:
Účinná látka:
Inaktivovaný rekombinantný prasací cirkovírus typu 1 nesúci proteín
cirkovírusu typu 2 ORF2
1,6 ≤ RP* ≤ 5,3
Adjuvansy:
Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)
4 mg
Squalane
64 mg
Pomocné látky:
Thiomersal
0,1 mg
* Relatívna účinnosť stanovená kvantifikáciou antigénu ELISA testom (
in vitro
test účinnosti)
v porovnaní s referenčnou vakcínou.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Mliečne biela až ružová nepriehľadná kvapalina bez viditeľných častíc.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Ošípané (prasiatka) od 3 týždňov života.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na aktívnu imunizáciu ošípaných starších 3 týždňov proti prasaciemu cirkovírusu typu 2 (PCV2)
na redukciu množstva vírusu v krvi a lymfoidných tkanivách a na redukciu lézií v lymfoidných
tkanivách spôsobených PCV2 infekciou, ako aj na zmiernenie klinických prejavov ochorenia vrátane
straty denného prírastku hmotnosti a mortality súvisiacej so syndrómom multisystémového chradnutia
prasiatok po odstave (PMWS).
Nástup imunity:
3 týždne po vakcinácii.
Pretrvávanie imunity:
19 týždňov po vakcinácii.
4.3
Kontraindikácie
Žiadne.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
Nepodávať plemenným kancom.
Účinnosť vakcinácie ošípaných s vysokou hladinou materských protilátok napr. po vakcinácii ich
matiek, nebola preukázaná.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Zabrániť stresovaniu zvierat pred a po čase vakcinác
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 15-04-2020

Zobraziť históriu dokumentov