Fluconazole Vitabalans 150 mg tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

fluconazole vitabalans 150 mg tablety

vitabalans oy, fínsko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Fluconazole B. Braun 2 mg/ ml  infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

fluconazole b. braun 2 mg/ ml infúzny roztok

b.braun melsungen ag, nemecko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Fluconazol Kabi 2 mg/ml Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

fluconazol kabi 2 mg/ml

fresenius kabi s.r.o., Česká republika - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Femgin 50 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

femgin 50 mg

teva b.v., holandsko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Femgin 100 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

femgin 100 mg

teva b.v., holandsko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Femgin 150 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

femgin 150 mg

teva b.v., holandsko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Femgin 200 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

femgin 200 mg

teva b.v., holandsko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Noxafil Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

noxafil

merck sharp and dohme b.v - posakonazol - candidiasis; mycoses; coccidioidomycosis; aspergillosis - antimykotika na systémové použitie - noxafil gastro-resistant tablets are indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see sections 4. 2 a 5. 1):- invasive aspergillosisnoxafil gastro-resistant tablets are indicated for use in the treatment of the following fungal infections in paediatric patients from 2 years of age weighing more than 40 kg and adults (see sections  4. 2 a 5. 1):- invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or in patients who are intolerant of amphotericin b;- chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. refractoriness je definovaný ako priebeh infekcie alebo neschopnosť zlepšiť po minimálne 7 dní pred terapeutické dávky účinných protiplesňové terapia. noxafil gastro-resistant tablets are also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following paediatric patients from 2 years of age weighing more than 40 kg and adults (see sections 4. 2 a 5. 1):- patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (aml) or myelodysplastic syndromes (mds) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high risk of developing invasive fungal infections;- hematopoietic stem cell transplant (hsct) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high risk of developing invasive fungal infections. please refer to the summary of product characteristics of noxafil oral suspension for use in oropharyngeal candidiasis.  noxafil concentrate for solution for infusion is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see sections 4. 2 a 5. 1):- invasive aspergillosisnoxafil concentrate for solution for infusion is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adult and paediatric patients from 2 years of age (see sections 4. 2 a 5. 1):- invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or in patients who are intolerant of amphotericin b;- chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. refractoriness je definovaný ako priebeh infekcie alebo neschopnosť zlepšiť po minimálne 7 dní pred terapeutické dávky účinných protiplesňové terapia. noxafil concentrate for solution for infusion is also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following adult and paediatric patients from 2 years of age (see sections 4. 2 a 5. 1):- patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (aml) or myelodysplastic syndromes (mds) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high risk of developing invasive fungal infections;- hematopoietic stem cell transplant (hsct) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease (gvhd) and who are at high risk of developing invasive fungal infections. please refer to the summary of product characteristics of noxafil oral suspension for use in oropharyngeal candidiasis.  noxafil gastro resistant powder and solvent for oral suspension is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in paediatric patients from 2 years of age (see sections 4. 2 a 5. 1):- invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or in patients who are intolerant of amphotericin b;- chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. refractoriness je definovaný ako priebeh infekcie alebo neschopnosť zlepšiť po minimálne 7 dní pred terapeutické dávky účinných protiplesňové terapia. noxafil gastro-resistant powder and solvent for oral suspension is indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following paediatric patients from 2  years of age:- patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (aml) or myelodysplastic syndromes (mds) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high  risk of developing invasive fungal infections;- haematopoietic stem cell transplant (hsct) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high  risk of developing invasive fungal infections. please refer to the summary of product characteristics of noxafil concentrate for solution for infusion and the gastro-resistant tablets for use in primary treatment of invasive aspergillosis. please refer to the summary of product characteristics of noxafil oral suspension for use in oropharyngeal candidiasis.  noxafil oral suspension is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see section 5. 1):- invázne aspergillosis u pacientov s ochorením, ktoré je žiaruvzdorných na amphotericin b alebo itraconazole alebo u pacientov, ktorí netolerujú týchto liekov;- fusariosis u pacientov s ochorením, ktoré je žiaruvzdorných na amphotericin b alebo u pacientov, ktorí netolerujú z amphotericin b;- chromoblastomycosis a mycetoma u pacientov s ochorením, ktoré je žiaruvzdorných na itraconazole alebo u pacientov, ktorí netolerujú z itraconazole;- kokcidiomykóza u pacientov s ochorením, ktoré je žiaruvzdorných na amphotericin b, itraconazole alebo fluconazol alebo u pacientov, ktorí netolerujú týchto liekov;- oropharyngeal kandidóza: ako v prvej línii liečby u pacientov, ktorí majú závažné ochorenie alebo sú imunokompromitovaných, v ktorých reakcie na aktuálne terapia sa očakáva, že byť chudobným. refractoriness je definovaný ako priebeh infekcie alebo neschopnosť zlepšiť po minimálne 7 dní pred terapeutické dávky účinných protiplesňové terapia. noxafil oral suspension is also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following patients:- patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (aml) or myelodysplastic syndromes (mds) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high risk of developing invasive fungal infections;- hematopoietic stem cell transplant (hsct) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high risk of developing invasive fungal infections. please refer to the summary of product characteristics of noxafil concentrate for solution for infusion and the gastro-resistant tablets for use in primary treatment of invasive aspergillosis.

DIFLUCAN 150 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

diflucan 150 mg

pfizer europe ma eeig, belgicko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

DIFLUCAN 100 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

diflucan 100 mg

pfizer europe ma eeig, belgicko - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)