Purevax RCPCh

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QI06AJ03

INN (Medzinárodný Name):

vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis, feline panleucopenia and feline Chlamydophila infections

Terapeutické skupiny:

mačky

Terapeutické oblasti:

Immunologicals pre felidae,

Terapeutické indikácie:

Active immunisation of cats aged eight weeks and older:• against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;• against calicivirus infection to reduce clinical signs;• against Chlamydophila felis infection to reduce clinical signs;• against feline panleucopenia to prevent mortality and clinical signs. Následky imunitného systému boli preukázané jeden týždeň po primárnom očkovaní proti rhinotracheitíde, kalicivíru, Chlamydophila felis a panleukopénii. The duration of immunity is one year after the last re-vaccination for the chlamydiosis component, and oneyear after primary vaccination and three years after the last re-vaccination for the rhinotracheitis, calicivirosis and panleucopenia components.

Prehľad produktov:

Revision: 17

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2005-02-23

Príbalový leták

                15
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
16
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Purevax RCPCh lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie.
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l´Aviation
69800 Saint Priest
FRANCÚZSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Purevax RCPCh
Lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie.
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
1 dávka 1 ml alebo 0,5 ml obsahuje:
Lyofilizát:
Účinná(é) látka(-y):
Atenuovaný herpesvírus rhinotracheitídy mačiek (kmeň FHV F2) ................................
≥ 10
4,9
CCID
50
1
Inaktivované antigény kalicivirózy mačiek (kmene FCV 431 a G1) .............................
≥ 2,0 ELISA U.
Atenuovaná
Chlamydophila felis (kmeň 905) ....................................................................
≥ 10
3,0
EID
50
2
Atenuovaný vírus panleukopénie mačiek (PLI IV) ........................................................
≥ 10
3,5 CCID
50
1
Pomocné látky:
Gentamycín, max. ........................................................................................................................... 28 µg
Rozpúšťadlo:
Voda pre injekcie ....................................................................................................................... . do 1 ml.
1 infekčná dávka pre bunkové kultúry 50 %
2 infekčná dávka pre vajcia 50 %
Lyofilizát: homogénna béžová peleta
Rozpúšťadlo: číra, bezfarebná tekutina.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia mačiek od 8 týždňa života:
-
proti vírusovej rinotracheitíde mačiek na redukciu klinických príznakov,
-
proti kalicivírusovej infekcii na redukciu klinických príznakov,

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Purevax RCPCh lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 dávka 1 ml alebo 0,5 ml obsahuje:
Lyofilizát:
Účinné látky:
Atenuovaný herpesvírus rhinotracheitídy mačiek (kmeň FHV F2) ................................
≥ 10
4,9
CCID
50
1
Inaktivované antigény kalicivirózy mačiek (kmene FCV 431 a G1) .............................
≥ 2,0 ELISA U.
Atenuovaná
Chlamydophila felis (kmeň 905) ...................................................................
≥ 10
3,0 EID
50
2
Atenuovaný vírus panleukopénie mačiek (PLI IV) ........................................................
≥ 10
3,5 CCID
50
1
Pomocné látky:
Gentamycín, max. ........................................................................................................................... 28 µg
Rozpúšťadlo:
Voda pre injekcie ................................................................................................... do 1 ml alebo 0,5 ml.
1 infekčná dávka pre bunkové kultúry 50 %
2 infekčná dávka pre vajcia 50 %
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie.
Lyofilizát: homogénna béžová peleta.
Rozpúšťadlo: číra bezfarebná tekutina.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Mačky.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Aktívna imunizácia mačiek od 8 týždňa života:
-
proti vírusovej rinotracheitíde mačiek na redukciu klinických príznakov,
-
proti kalicivírusovej infekcii na redukciu klinických príznakov,
-
proti infekcii
Chlamydophila felis na redukciu klinických príznakov,
-
proti infekčnej panleukopénii mačiek na prevenciu mortality a klinických príznakov
Nástup imunity bol demonštrovaný 1 týždeň po primárnej vakcinácii proti rhinotracheitíde, kaliciviróze,
Chlamydophila felis a panleukopénii.
Trvanie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 09-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 06-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 06-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 06-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 06-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 09-03-2021

Zobraziť históriu dokumentov