Advertisement

Famotidin 20-SL

Hlavné informácie

 • Názov lieku:
 • Famotidin 20-SLtbl flm 500x20 mg
 • Dostupné z:
 • Zentiva a.s.
 • Forma lieku:
 • tbl flm 500x20 mg
 • Spôsob podávania:
 • perorálne použitie
 • Počet v balení:
 • tbl flm 500x20 mg
 • Typ predpisu:
 • Viazaný na lekársky predpis
 • Použiť pre:
 • ľudia
 • Typ lieku:
 • alopatickej drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizácia

 • K dispozícii v:
 • Famotidin 20-SLtbl flm 500x20 mg
  Slovensko
 • Jazyk:
 • slovenčina

Terapeutická informácie

 • Terapeutické skupiny:
 • 09 - ANTACIDA (VRÁTANE ANTIULCEROSNYCH LIEČIV)

Ďalšie informácie

Advertisement

Stav

 • Zdroj:
 • SIDC
 • Dátum Autorizácia:
 • 01-06-1999
 • last_update:
 • 09-08-2016

Písomná informácia pre používateľov

Advertisement

Písomná informácia pre užívateľa

Informácia o použití, čítajte pozorne!

Famotidin 20-SL

Famotidin 40-SL

(famotidinum)

filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

SLOVAKOFARMA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Zloženie lieku

Liečivo:

famotidinum (famotidín) 20 alebo 40 mg v jednej tablete

Pomocné látky:

saccharum lactis monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcrystallisatum

(mikrokryštalická celulóza), maydis amylum (kukuričný škrob), polyvidonum K 30

(povidón), silicii dioxidum hydratum (hydratovaný oxid kremičitý), croscarmellosum

natricum (sodná soľ kroskarmelózy), magnesii stearas (stearan horečnatý), hypromellosum

(hypromelóza), hydroxypropylcellulosum (hydroxypropylcelulóza), titanii dioxidum E 171

(oxid titaničitý), talcum (mastenec)

Farmakoterapeutická skupina

antiulcerózum, blokátor histamínových H2 receptorov

Charakteristika

Famotidín znižuje tvorbu kyseliny chlorovodíkovej a tráviaceho enzýmu pepsínu v žalúdku a

znižuje ich obsah v žalúdku. Tým chráni žalúdok a dvanástnik pred vplyvmi, ktoré sa

významne podieľajú na vzniku a trvaní žalúdočného a dvanástnikového vredu.

Indikácie

Prípravok sa užíva :

- pri žalúdočnom a dvanástnikovom vrede,

- pri stavoch, ktoré vyžadujú zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny (refluxná ezofagitída,

krvácanie zo žalúdka),

- pri zvýšenej tvorbe žalúdočnej šťavy napr. pri Zollinger-Ellisonovom syndróme,

- pri prevencii opakovania žalúdočného alebo dvanástnikového vredu.

Prípravok môžu užívať dospelí a mladiství.

Kontraindikácie

Prípravok sa nesmie užívať pri precitlivenosti na famotidín a pomocné látky prípravku.

Pre podávanie prípravku deťom musia byť obzvlášť závažné dôvody.

Tehotenstvo a dojčenie.

Prípravok sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania prípravku, informujte

o tom svojho ošetrujúceho lekára.

Nežiaduce účinky

Prípravok sa zvyčajne dobre toleruje. Ojedinele sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, únava,

hnačka, zriedkavo zápcha, pocit nevoľnosti a vracanie, plynatosť, znížená chuť do jedla,

vyrážky, výnimočne po vysokých dávkach srdcová slabosť a spomalenie srdcového rytmu.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom

užívaní prípravku poraďte s lekárom.

Interakcie

Účinky prípravku Famotidin 20-SL a Famotidin 40-SL a iných súčasne užívaných liekov sa

môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch,

ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho.

Famotidin 20-SL a Famotidin 40-SL môže znížiť účinnosť liečiv, ktorých pôsobenie závisí od

kyslého žalúdočného prostredia, napr. prípravky s účinnou látkou sukralfát.

Dávkovanie

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár.

Pri dvanástnikovom a žalúdočnom vrede sa zvyčajne užíva 1 tableta Famotidinu 40–SL alebo

2 tablety Famotidinu 20-SL 1x denne večer alebo pred spaním. Dĺžka liečby trvá podľa

potreby 4-8 týždňov, pri žalúdočnom vrede zvyčajne do inštrumentálneho overenia zhojenia

vredu lekárom.

Pri zvýšenej tvorbe žalúdočnej kyseliny (Zollinger-Ellisonov syndróm) je počiatočná dávka

1 tableta Famotidinu 20-SL každých 6 hodín, potom lekár môže upraviť dávky podľa potreby

až na 480 mg denne. Prípravok sa v tejto indikácii užíva dlhodobo, aj 1 rok.

Pri refluxnej ezofagitíde sa zvyčajne užíva 1 tableta Famotidin 20-SL 2x denne ráno a večer

po dobu 6-12 týždňov.

Preventívne proti návratu niektorého z vyššie uvedených ochorení sa zvyčajne podáva 1

tableta Famotidinu 20-SL 1x denne pred spaním.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek - lekár podľa miery poruchy upraví dávkovanie,

zvyčajne na dávku 1x1 tableta Famotidin 20-SL denne.

Spôsob podávania

Prípravok sa užíva s jedlom alebo nezávisle od jedla, zapíja sa dostatočným množstvom

tekutiny.

Upozornenie

Predávkovanie

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití väčšieho množstva prípravku dieťaťom sa poraďte

s lekárom.

Varovanie

Prípravok nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Balenie

30 tabliet s obsahom 20 mg

10 tabliet s obsahom 40 mg

Uchovávanie

Prípravok uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

Prípravok uchovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie

máj 1999

Nie sú upozornenia k produktom vo vašich zoznamoch

Nie sú správy k tomuto produktu

od rovnakého výrobcu

Advertisement