Nobilis IB 4-91

Страна: Европейский союз

Язык: финский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

elävä heikennetty linnun tarttuvan keuhkoputkitulehduksen viruksen varianttikanta 4-91

Доступна с:

Intervet International BV

код АТС:

QI01AD07

ИНН (Международная Имя):

live attenuated vaccine against avian infectious bronchitis

Терапевтическая группа:

Kana

Терапевтические области:

Immunologiset lääkkeet

Терапевтические показания :

Kanaalien aktiivinen immunisointi vaihtelevan kantajan IB 4-91 aiheuttaman tarttuvan keuhkoputkitulehduksen hengityselinten vähentämiseksi.

Обзор продуктов:

Revision: 15

Статус Авторизация:

valtuutettu

Дата Авторизация:

1998-06-09

тонкая брошюра

                17
B. PAKKAUSSELOSTE
18
PAKKAUSSELOSTE
NOBILIS IB 4-91 KUIVA-AINE, KYLMÄKUIVATTU, SUSPENSIOTA VARTEN,
SILMIIN JA SIERAIMIIN/JUOMAVETEEN
SEKOITETTAVAKSI KANOILLE
1.
MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA
VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,
JOS ERI
Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Alankomaat
2.
ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Nobilis IB 4-91 kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten,
silmiin ja sieraimiin/juomaveteen
sekoitettavaksi kanoille
3.
VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET
Elävää heikennettyä tarttuvan keuhkoputkentulehdusviruksen
varianttikantaa 4-91 ≥3,6 log10 EID
50
*
per annos
* EID
50
: 50 % embryo infective dose: virustiitteri, joka vaaditaan
aiheuttamaan infektio 50 %:lla
alkioista.
Kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten, silmiin ja
sieraimiin/juomaveteen sekoitettavaksi.
Injektiopullo: luonnonvalkoinen/kermanvärinen pelletti
Kuiva-ainekuppi: luonnonvalkoinen, pääasiassa pallon muotoinen
4.
KÄYTTÖAIHEET
Kanojen aktiivinen immunisointi vähentämään tarttuvan
keuhkoputkentulehduksen varianttikannan IB
4-91 aiheuttamia hengitystieoireita.
5.
VASTA-AIHEET
Ei ole.
6.
HAITTAVAIKUTUKSET
Laboratorio- ja kenttäkokeissa:
Kanojen terveydestä ja yleiskunnosta riippuen rokotus Nobilis IB
4-91:llä voi aiheuttaa muutaman
päivän ajan kestäviä lieviä hengitystieoireita.
Markkinoille tulon jälkeen:
Hyvin harvinaisissa tapauksissa lieviä hengitystieoireita on
raportoitu.
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa
haittavaikutuksen)
19
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua
eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua
eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan
lukien yksittäiset ilmoitukset).
Jos havaitset haittavaiku
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
ELÄINLÄÄKKEEN NIMI
Nobilis IB 4-91 kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten,
silmiin ja sieraimiin/juomaveteen
sekoitettavaksi kanoille
2.
LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
Jokainen annos valmiiksi sekoitettua rokotetta sisältää:
VAIKUTTAVA AINE:
Elävää, heikennettyä lintujen tarttuvan
keuhkoputkentulehdusviruksen varianttikantaa 4-91 vähintään
3,6 log10 EID
50
*
*EID
50
: 50% embryo infective dose -virustiitteri, joka vaaditaan
aiheuttamaan infektio 50%:lla
alkioista.
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten, silmiin ja
sieraimiin/juomaveteen sekoitettavaksi.
Injektiopullot: luonnonvalkoinen/kermanvärinen pelletti
Kuiva-ainekupit: luonnonvalkoinen, pääasiassa pallon muotoinen
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KOHDE-ELÄINLAJI
Kana.
4.2
KÄYTTÖAIHEET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Kanojen aktiivinen immunisointi vähentämään tarttuvan
keuhkoputkentulehduksen varianttikannan IB
4-91 aiheuttamia hengitystieoireita.
4.3
VASTA-AIHEET
Ei ole.
4.4
ERITYISVAROITUKSET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Rokota vain terveitä eläimiä.
Rokotevirus voi levitä rokotetuista kanoista rokottamattomiin
kanoihin, joten on asianmukaisesti
huolehdittava siitä, että rokotetut kanat pidetään erossa
ei-rokotetuista.
Pese ja desinfioi kädet ja työvälineet rokottamisen jälkeen
viruksen leviämisen estämiseksi.
4.5
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ERITYISET VAROTOIMET
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet
Nobilis IB 4-91 on tarkoitettu suojaamaan kanoja vain IBV:n
varianttikannan 4-91 aiheuttaman
sairauden hengitystieoireilta, eikä sitä pitäisi käyttää muiden
IBV- rokotteiden asemesta.
3
Valmistetta tulisi käyttää vasta sen jälkeen, kun on todettu,
että IBV:n varianttikanta 4-91 on alueella
epidemiologisesti merkittävä. On pidettävä huolta siitä, että
vältetään varianttikannan tuominen
alueelle, jossa sitä ei esiinny.
Lisäksi on huolehdittava siitä, että rokotevirus ei pääse
leviämään rokotetuista kanoi
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра болгарский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 11-02-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 11-02-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 26-04-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 08-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 26-04-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 08-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 26-04-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 08-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 26-04-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 08-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 26-04-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 08-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 26-04-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 26-04-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 26-04-2021

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов