Mvabea Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

mvabea

janssen-cilag international n.v.    - recombinant modified vaccinia ankara bavarian nordic virus encoding the: ebola virus zaire (zebov) mayinga strain glycoprotein (gp); ebola virus sudan gulu strain gp; ebola virus taï forest strain nucleoprotein and the marburg virus musoke strain gp - emorraġiku-deni, l-ebola - vaċċini - active immunization for prevention of disease caused by ebola virus (zaire ebolavirus species) in individuals ≥ 1 year of age.

Ervebo Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

ervebo

merck sharp & dohme b.v.  - rikombinanti, l-istomatite stomatite virus (razza indiana) bi tħassir tal-pakkett glycoprotein, sostitwit bl-zaire ebolavirus (razza kikwit 1995) tal-wiċċ glycoprotein - emorraġiku-deni, l-ebola - vaċċini - ervebo is indicated for active immunization of individuals 1 year of age or older to protect against ebola virus disease (evd) caused by zaire ebola virus. l-użu ta ervebo għandha tkun skond ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Zabdeno Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

zabdeno

janssen-cilag international n.v.    - recombinant adenovirus type 26 (ad26) encoding the glycoprotein (gp) of the ebola virus zaire (zebov) mayinga strain - emorraġiku-deni, l-ebola - vaċċini - active immunization for prevention of disease caused by ebola virus (zaire ebolavirus species) in individuals ≥ 1 year of age.

Buccolam Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

buccolam

neuraxpharm pharmaceuticals s.l. - midazolam - epilessija - psikolettiċi - kura ta 'attakki fit-tul, akuti u konvulsivi fi trabi, tfal żgħar, tfal u adolexxenti (minn tliet xhur sa inqas minn 18-il sena). buccolam għandu jintuża biss mill-ġenituri / dawk li jieħdu ħsiebhom fejn il-pazjent ikun ġie dijanjostikat li jkollhom l-epilessija. għat-trabi ta 'bejn tlieta u sitt xhur ta' l-età, it-trattament għandu jiġi fi sptar fejn il-monitoraġġ huwa possibbli u huwa disponibbli tagħmir ta ' risuxxitazzjoni.

Enteroporc Coli AC Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

enteroporc coli ac

ceva santé animale - clostridium perfringens type c, beta1 toxoid / clostridium perfringens, type a, alpha toxoid / clostridium perfringens, type a, beta2 toxoid / escherichia coli, fimbrial adhesin f4ab / escherichia coli, fimbrial adhesin f4ac / escherichia coli, fimbrial adhesin f5 / escherichia coli, fimbrial adhesin f6 - immunologicals for suidae, inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia) escherichia + clostridium - majjali - for the passive immunisation of progeny by active immunisation of pregnant sows and gilts to reduce:-           clinical signs (severe diarrhoea) and mortality caused by escherichia coli strains expressing the fimbrial adhesins f4ab, f4ac, f5 and f6-           clinical signs (diarrhoea during the first days of life) associated with clostridium perfringens type a expressing alpha and beta 2 toxins-           clinical signs and mortality associated with haemorrhagic and necrotising enteritis caused by clostridium perfringens type c expressing beta1 toxin.

Insulin Human Winthrop Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

insulin human winthrop

sanofi-aventis deutschland gmbh - insulin human - diabetes mellitus - drogi użati fid-dijabete - dijabete mellitus fejn huwa meħtieġ it-trattament bl-insulina. insulina bniedem winthrop mgħaġġla huwa wkoll adattat għat-trattament ta ' koma hyperglycaemic u ketoacidosis, kif ukoll għall-kisba minn qabel, intra - u postoperative stabbilizzazzjoni fil-pazjenti bl-diabetes mellitus.

Poulvac E. coli Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

poulvac e. coli

zoetis belgium sa - Ġene live aroa imħassar escherichia coli, tip 078, strain ec34195 - immunoloġiċi għall-aves, jgħixu vaċċini batterjali - chicken; turkeys - għall-immunizzazzjoni attiva tal-brojlers-tiġieġ u l-futur saffi / min irabbi biex tnaqqas l-imwiet u l-leżjonijiet (perikardite, perihepatitis, airsacculitis) assoċjati ma ' escherichia coli serotip o78.

Coliprotec F4 Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

coliprotec f4

prevtec microbia gmbh - escherichia coli ħajjin mhux patoġeniċi o8: k87 - immunologicals for suidae, live bacterial vaccines, pig - majjali - għall-immunizzazzjoni attiva tal-majjali kontra l-enterotoxigenic f4-pożittivi escherichia coli sabiex:naqqas l-inċidenza ta moderat għal sever ta ' wara l-ftim escherichia coli dijarea (proĊessi) fil-ħnieżer;jitnaqqas il-kolonizzazzjoni tal-ileu u fekali-tixrid ta'enterotoxigenic f4-pożittivi escherichia coli minn ħnieżer infettati.

Apidra Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

apidra

sanofi-aventis deutschland gmbh - insulina glulisine - diabetes mellitus - drogi użati fid-dijabete - trattament ta 'adulti, adoloxxenti u tfal, ta' sitt snin jew aktar b'dijabete mellitus, fejn huwa meħtieġ it-trattament bl-insulina.

Neocolipor Unjoni Ewropea - Malti - EMA (European Medicines Agency)

neocolipor

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - e. coli adhesin f4 (f4ab, f4ac, f4ad), e. coli adhesin f5, e. coli adhesin f6, e. coli adhesin f41 - immunologicals for suidae, inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia) - sows; sows (nullipar) - tnaqqis ta 'enterotossikożi tat-twelid tal-ħnienes, ikkawżat minn e. coli strains, li jesprimu l-adesini f4ab, f4ac, f4ad, f5, f6 u f41, matul l-ewwel jiem tal-ħajja.