Revertor

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
atipamezols hidrohlorīds
Pieejams no:
CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH, Vācija
ATĶ kods:
QV03AB90
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
atipamezole hydrochloride
Deva:
5 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
kaķi; suņi
Autorizācija numurs:
V/MRP/08/1715

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/08/1715

Revertor

5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

DE - 31303 Burgdorf

Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Revertor

5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

Atipamezole hydrochloride

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml dzidrā bezkrāsainā šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela: atipamezola hidrohlorīds

5 mg

Palīgvielas: metil-p-hidroksibenzoāts (E218)

1 mg

4.

INDIKĀCIJA

Atipamezola

hidrohlorīds

selektīvs

2-antagonists

indicēts

medetomidīna

deksmedetomidīna sedatīvās iedarbības atcelšanai suņiem un kaķiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot:

- vaislas dzīvniekiem,

- dzīvniekiem ar aknu vai nieru slimībām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pirmo

minūšu

laikā

pēc

atipamezola

hidrohlorīda

injekcijas

novērota

pārejoša

hipotensīva iedarbība. Retos gadījumos var būt palielināta aktivitāte, tahikardija, pastiprināta

siekalu

izdalīšanās,

netipiska

vokalizācija,

muskuļu

trīce,

vemšana,

paātrināta

elpošana,

nekontrolēta urinēšana un defekācija. Ļoti retos gadījumos pēc atipamezola ievadīšanas var

atkārtoties miegainība vai nesaīsināties atgūšanās laiks.

Kaķiem, lietojot nelielas devas medetomidīna vai deksmedetomidīna iedarbības daļējai

atcelšanai, jāsargājas no iespējamās hipotermijas (pat sedācijas izraisītas).

rodas

būtiskas

blakusparādības

cita

iedarbība,

minēta

šajā

lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Vienai intramuskulārai injekcijai.

Atipamezola hidrohlorīds jāievada 15-60 minūtes pēc medetomidīna vai deksmedetomidīna

hidrohlorīda ievadīšanas.

Suņiem: intramuskulāras atipamezola hidrohlorīda deva [µg] ir piecas reizes lielāka nekā

iepriekš ievadītā medetomidīna hidrohlorīda deva vai desmit reizes lielāka nekā

deksmedetomidīna hidrohlorīda deva. Tā kā šo zāļu aktīvās vielas (atipamezola hidrohlorīds)

koncentrācija ir piecas reizes lielāka salīdzinājumā ar zāļu formām, kas satur 1 mg/ml

medetomidīna hidrohlorīda, un desmit reizes lielāka, salīdzinot zālēm, kas satur 0,5 mg

deksmedetomidīna hidrohlorīdu, jāizvēlas atbilstoši šo zāļu tilpumi.

Devas noteikšana piemērs suņiem

Medetomidīna 1 mg/ml šķīduma

injekciju devas noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekciju

devas noteikšana suņiem

0,04 ml/kg ķermeņa masas,

t. i., 40 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas,

t. i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Deksmedetomidīna 0,5 mg/ml

šķīduma injekciju devas noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekciju

devas noteikšana suņiem

0,04 ml/kg ķermeņa masas,

t.i., 20 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas

t.i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Kaķiem: intramuskulāra atipamezola hidrohlorīda deva [µg] ir divas ar pusi reizes lielāka

nekā

iepriekš

ievadītā

medetomidīna

hidrohlorīda

deva

piecas

reizes

lielāka

nekā

deksmedetomidīna hidrohlorīda deva. Tā kā šo zāļu aktīvās vielas (atipamezola hidrohlorīda)

koncentrācija ir piecas reizes lielāka salīdzinājumā ar zāļu formām, kas satur 1 mg/ml

medetomidīna hidrohlorīdu, un desmit reizes lielāka, salīdzinot zālēm, kas satur 0,5 mg

deksmedetomidīna

hidrohlorīdu,

jāievada

puse

iepriekš

ievadītā

medetomidīnu

deksmedetomidīnu saturošā zāļu tilpuma.

Devas noteikšana piemērs kaķiem

Medetomidīna 1 mg/ml šķīduma

injekciju devas noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekciju

devas noteikšana kaķiem

0,08 ml/kg ķermeņa masas,

t.i., 80 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas

t.i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Deksmedetomidīna 0,5 mg/ml

šķīduma injekciju devas noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekciju

devas noteikšana kaķiem

0,08 ml/kg ķermeņa masas,

t.i., 40 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas

t.i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Atgūšanās laiks tiek saīsināts līdz apmēram 5 minūtēm. Dzīvnieks atgūst kustību spēju

apmēram 10 minūšu laikā pēc zāļu ievadīšanas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. sadaļu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc “Derīgs līdz:” vai

“EXP”.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pēc zāļu ievadīšanas dzīvniekiem jāļauj atpūsties klusā vietā. Atgūšanās laikā dzīvniekus

nedrīkst

atstāt bez aprūpes. Pirms

barības

dzēriena piedāvāšanas

pārliecinieties,

dzīvnieks ir atguvis normālu rīšanas refleksu.

Dažādo devu ieteikumu dēļ jāievēro piesardzība, zāles lietojot neatbilstoši instrukcijai citiem

dzīvniekiem, kas nav mērķa sugas.

Ja lieto nevis medetomidīnu, bet citus sedatīvos līdzekļus, jāpatur prātā, ka var turpināties šo

līdzekļu iedarbība pēc pāriešanas uz (deks)medetomidīnu.

Atipamezols neatceļ ketamīna iedarbību, kas var izraisīt krampju lēkmes suņiem un krampjus

kaķiem. Vienlaicīgi lietojot ketamīnu, atipamezolu nelietot agrāk kā 30-40 minūtes pēc tā

ievadīšanas.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Atipamezola stiprās farmakoloģiskās iedarbības dēļ jāizvairās no tā saskares ar ādu, acīm un

gļotādām. Ja notikusi nejauša izšļakstīšanās, skarto vietu nekavējoties nomazgājiet ar tīru

tekošu ūdeni. Ja iekaisums nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību. Novelciet apšļakstīto

apģērbu, kas ir tiešā kontaktā ar ādu.

Jāuzmanās no nejaušas iekļūšanas mutē vai pašinjicēšanās. Ja notikusi nejauša (gadījuma

rakstura) pašinjekcija vai norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt

lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Nav noteikts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Tāpēc lietošana

grūsnības un laktācijas laikā nav ieteicama.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ieteicama atipamezola vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas iedarbojas uz centrālo nervu

sistēmu, piemēram, diazepāmu, acepromazīnu vai opiātiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti, ja nepieciešams)

Atipamezola

hidrohlorīda

pārdozēšana

izraisīt

pārejošu

tahikardiju

pārmērīgu

uzbudinājumu (hiperaktivitāte, muskuļu trīce). Ja nepieciešams, šos simptomus var mazināt ar

(deks)medetomidīna hidrohlorīda devu, kas ir mazāka par parasti lietoto klīnisko devu.

Ja atipamezola hidrohlorīds netīšām tiek ievadīts dzīvniekam, kas iepriekš nav ārstēts ar

(deks)medetomidīna hidrohlorīdu, var rasties hiperaktivitāte un muskuļu trīce. Šī iedarbība

var turpināties apmēram 15 minūtes.

Pārmērīgo uzbudinājumu kaķiem vislabāk var kontrolēt, mazinot ārējos stimulus.

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām

veterinārajām zālēm vienā šļircē.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2012

15.

CITA INFORMĀCIJA

Kartona kārba ar 1 flakonu, kas satur 10 ml.

Kartona kārba ar 5 flakoniem pa 10 ml.

Kartona kārba ar 10 flakoniem pa 10 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/08/1715

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Revertor

5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Atipamezola hidrohlorīds

5,0 mg

(ekvivalents 4,27 mg atipamezola)

Palīgvielas:

Metil-p-hidroksibenzoāts (E218) 1,0 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains ūdens šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Suņi un kaķi.

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Atipamezola

hidrohlorīds

selektīvs

2-antagonists

indicēts

medetomidīna

deksmedetomidīna sedatīvās iedarbības atcelšanai suņiem un kaķiem.

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot:

- vaislas dzīvniekiem,

- dzīvniekiem ar aknu vai nieru slimībām.

Skatīt arī apakšpunktu 4.7.

4.4. Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pēc zāļu ievadīšanas dzīvniekiem jāļauj atpūsties klusā vietā. Atgūšanās laikā dzīvniekus

nedrīkst

atstāt bez aprūpes. Pirms

barības

dzēriena piedāvāšanas

pārliecinieties,

dzīvnieks ir atguvis normālu rīšanas refleksu.

Dažādo devu ieteikumu dēļ jāievēro piesardzība, zāles lietojot neatbilstoši instrukcijai citiem

dzīvniekiem, kas nav mērķa sugas.

Ja lieto nevis medetomidīnu, bet citus sedatīvos līdzekļus, jāpatur prātā, ka var turpināties šo

līdzekļu iedarbība pēc pāriešanas uz (deks)medetomidīnu.

Atipamezols neatceļ ketamīna iedarbību, kas var izraisīt krampju lēkmes suņiem un krampjus

kaķiem. Vienlaicīgi lietojot ketamīnu, atipamezolu nelietot agrāk kā 30-40 minūtes pēc tā

ievadīšanas.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Atipamezola stiprās farmakoloģiskās iedarbības dēļ jāizvairās no tā saskares ar ādu, acīm un

gļotādām. Ja notikusi nejauša izšļakstīšanās, skarto vietu nekavējoties nomazgājiet ar tīru

tekošu ūdeni. Ja iekaisums nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību. Novelciet apšļakstīto

apģērbu, kas ir tiešā kontaktā ar ādu.

Jāuzmanās no nejaušas norīšanas vai pašinjicēšanās. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura)

pašinjekcija vai norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Pirmo

minūšu

laikā

pēc

atipamezola

hidrohlorīda

injekcijas

novērota

pārejoša

hipotensīva iedarbība. Retos gadījumos var būt palielināta aktivitāte, tahikardija, pastiprināta

siekalu

izdalīšanās,

netipiska

vokalizācija,

muskuļu

trīce,

vemšana,

paātrināta

elpošana,

nekontrolēta urinēšana un defekācija. Ļoti retos gadījumos pēc atipamezola ievadīšanas var

atkārtoties miegainība vai nesaīsināties atgūšanās laiks.

Kaķiem,

lietojot

nelielas

devas

medetomidīna

deksmedetomidīna

iedarbības

daļējai

atcelšanai, jāsargājas no iespējamās hipotermijas (pat sedācijas izraisītas).

4.7.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Nav noteikts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Tāpēc lietošana

grūsnības un laktācijas laikā nav ieteicama.

4.8.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ieteicama atipamezola vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas iedarbojas uz centrālo nervu

sistēmu, piemēram, diazepāmu, acepromazīnu vai opiātiem.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Vienreizējai intramuskulārai injekcijai.

Atipamezola hidrohlorīds jāievada 15-60 minūtes pēc medetomidīna vai deksmedetomidīna

hidrohlorīda ievadīšanas.

Suņiem: intramuskulāras atipamezola hidrohlorīda deva [µg] ir piecas reizes lielāka nekā

iepriekš

ievadītā

medetomidīna

hidrohlorīda

deva

desmit

reizes

lielāka

nekā

deksmedetomidīna hidrohlorīda deva. Tā kā šo zāļu aktīvās vielas (atipamezola hidrohlorīds)

koncentrācija ir piecas reizes lielāka salīdzinājumā ar zāļu formām, kas satur 1 mg/ml

medetomidīna hidrohlorīda, un desmit reizes lielāka, salīdzinot zālēm, kas satur 0,5 mg

deksmedetomidīna hidrohlorīdu, jāizvēlas atbilstoši šo zāļu tilpumi.

Devas noteikšanas piemērs suņiem

Medetomidīna 1 mg/ml šķīduma

injekcijām devas noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekcijām

devas noteikšana suņiem

0,04 ml/kg ķermeņa masas,

t. i., 40 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas,

t. i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Deksmedetomidīna 0,5 mg/ml

šķīduma injekcijām devas

noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekcijām

devas noteikšana suņiem

0,04 ml/kg ķermeņa masas,

t.i., 20 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas

t.i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Kaķiem: intramuskulāra atipamezola hidrohlorīda deva [µg] ir divas ar pusi reizes lielāka

nekā

iepriekš

ievadītā

medetomidīna

hidrohlorīda

deva

piecas

reizes

lielāka

nekā

deksmedetomidīna hidrohlorīda deva. Tā kā šo zāļu aktīvās vielas (atipamezola hidrohlorīds)

koncentrācija ir piecas reizes lielāka salīdzinājumā ar zāļu formām, kas satur 1 mg/ml

medetomidīna hidrohlorīdu, un desmit reizes lielāka, salīdzinot zālēm, kas satur 0,5 mg

deksmedetomidīna

hidrohlorīdu,

jāievada

puse

iepriekš

ievadītā

medetomidīnu

deksmedetomidīnu saturošā zāļu tilpuma.

Devas noteikšana piemērs kaķiem

Medetomidīna 1 mg/ml šķīduma

injekcijām devas noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekcijām

devas noteikšana kaķiem

0,08 ml/kg ķermeņa masas,

t.i., 80 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas

t.i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Deksmedetomidīna 0,5 mg/ml

šķīduma injekcijām devas

noteikšana

Revertor 5 mg/ml šķīduma injekcijām

devas noteikšana kaķiem

0,08 ml/kg ķermeņa masas,

t.i., 40 µg/kg ķermeņa masas

0,04 ml/kg ķermeņa masas

t.i., 200 µg/kg ķermeņa masas

Atgūšanās laiks tiek saīsināts līdz apmēram 5 minūtēm. Dzīvnieks atgūst kustību spēju

apmēram 10 minūšu laikā pēc zāļu ievadīšanas.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Atipamezola

hidrohlorīda

pārdozēšana

izraisīt

pārejošu

tahikardiju

pārmērīgu

uzbudinājumu (hiperaktivitāte, muskuļu trīce). Ja nepieciešams, šos simptomus var mazināt ar

(deks)medetomidīna hidrohlorīda devu, kas ir mazāka par parasti lietoto klīnisko devu.

Ja atipamezola hidrohlorīds netīšām tiek ievadīts dzīvniekam, kas iepriekš nav ārstēts ar

(deks)medetomidīna hidrohlorīdu, var rasties hiperaktivitāte un muskuļu trīce. Šī iedarbība

var turpināties apmēram 15 minūtes.

Pārmērīgo uzbudinājumu kaķiem vislabāk var kontrolēt, mazinot ārējos stimulus.

4.11.

Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

ATĶ vet kods:

QV03AB90

Farmakoterapeitiskā grupa:

2-receptoru antagonists (Antidots)

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Atipamezols ir stiprs un selektīvs

2-receptorus bloķējošs līdzeklis (

2-antagonists), kas

veicina neirotransmitera noradrenalīna izdalīšanos centrālajā un arī perifērajā nervu sistēmā.

Simpatiskās nervu sistēmas aktivācijas rezultātā aktivizējas centrālā nervu sistēma. Cita

farmakodinamiskā iedarbība, piemēram, ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu ir neliela,

tomēr pirmo 10 minūšu laikā pēc atipamezola hidrohlorīda injekcijas var novērot pārejošu

asinsspiediena pazemināšanos.

2-antagonists atipamezols var novērst (vai kavēt)

2-receptoru agonista medetomidīna

vai deksmedetomidīna iedarbību. Tādējādi atipamezols pilnībā neitralizē (deks)medetomidīna

hidrohlorīda sedatīvo iedarbību suņiem un kaķiem un var izraisīt pārejošu sirdsdarbības

paātrināšanos.

5.2.

Farmakokinētiskie dati

Pēc

intramuskulāras

injekcijas

atipamezola

hidrohlorīds

ātri

uzsūcas.

Maksimālā

koncentrācija centrālajā nervu sistēmā tiek sasniegta 10-15 minūšu laikā. Izkliedes tilpums

) ir apmēram 1-2,5 l/kg. Ziņotais atipamezola hidrohlorīda pusperiods (t

) ir apmēram 1

stunda. Atipamezola hidrohlorīds metabolizējas ātri un pilnīgi. Metabolīti izdalās galvenokārt

ar urīnu, un neliels daudzums ar izkārnījumiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Metil-p-hidroksibenzoāts (E218)

Nātrija hlorīds

Sālsskābe (pH pielāgošanai)

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām

veterinārajām zālēm vienā šļircē.

Skatīt arī apakšpunktu 4.8.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

Sargāt no gaismas.

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

10 ml šķīduma injekcijām caurspīdīga stikla (I tips) flakonā ar brombutilkaučuka aizbāzni (I

tips), pārklātu ar gofrētu alumīnija vāciņu.

Kartona kārba ar 1 flakonu, kas satur 10 ml.

Kartona kārba ar 5 flakoniem pa 10 ml.

Kartona kārba ar 10 flakoniem pa 10 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6.

Īpaši

norādījumi

rīcībai

ar

neizlietotām

veterinārajām

zālēm

vai

to

atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

DE - 31303 Burgdorf

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/MRP/08/1715

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 18/02/2008

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2012

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju