Remodulin 10 mg/ml šķīdums infūzijām

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-02-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-02-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Treprostinils
Pieejams no:
Ferrer Internacional, SA., Spain
ATĶ kods:
B01AC21
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Treprostinil
Deva:
10 mg/ml
Zāļu forma:
Šķīdums infūzijām
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Ferrer Internacional, SA, Spain; McGregor Cory Limited, United Kingdom
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
07-0204

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

REMODULIN 1 mg/ml šķīdums infūzijām

REMODULIN 2,5 mg/ml šķīdums infūzijām

REMODULIN 5 mg/ml šķīdums infūzijām

REMODULIN 10 mg/ml šķīdums infūzijām

(Treprostinilum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Remodulin un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Remodulin lietošanas

3. Kā lietot Remodulin

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Remodulin

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Remodulin un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Remodulin

Remodulin aktīvā viela ir treprostinils.

Treprostinils pieder pie zāļu grupas, kas darbojas līdzīgi dabiskas izcelsmes prostaciklīniem.

Prostaciklīni

ir hormoniem līdzīgas vielas, kas mazina asinsspiedienu, atslābina asinsvadus, tos paplašinot, kas atvieglo

asins plūsmu. Prostaciklīni var arī darboties, novēršot asins sarecēšanu.

Ko var ārstēt, izmantojot Remodulin

Remodulin lieto idiopātiskas vai iedzimtas plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanā pacientiem ar

mēreni smagiem simptomiem. Plaušu arteriālā hipertensija ir stāvoklis, kad Jūsu asinsspiediens starp sirdi

un plaušām esošajos asinsvados ir pārāk augsts, izraisot elpas trūkumu, reiboni, nogurumu, ģīboni,

sirdsklauves vai sirdsdarbības anomālijas, sausu klepu, sāpes krūtīs un kāju vai potīšu pietūkumu.

Remodulin sākotnēji ievada nepārtrauktas subkutānas (zemādas) infūzijas veidā. Dažiem pacientiem var

izveidoties nepanesība, jo rodas sāpes un pietūkums ievadīšanas vietā. Jūsu ārsts izlems, vai tā vietā var

ievadīt Remodulin nepārtrauktas intravenozas (tieši vēnā) infūzijas veidā. Šim nolūkam centrālā vēnā,

parasti kakla, krūškurvja vai cirkšņa apvidū, būs jāievada caurulīte (katetrs).

Kā darbojas Remodulin

Remodulin mazina asinsspiedienu plaušu artērijās, uzlabojot asins plūsmu un samazinot sirdij slodzi.

Uzlabotā asins plūsma savukārt uzlabo organisma apgādi ar skābekli un mazina sirds piepūli, tādējādi

izraisot efektīvāku tās funkcionēšanu. Remodulin uzlabo ar plaušu arteriālo hipertensiju (PAH) saistītos

simptomus, kā arī pacientu ar ierobežotu kustību aktivitāti spēju veikt fiziskus vingrinājumus.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

2

.

Kas Jums jāzina

pirms Remodulin lietošanas

Nelietojiet Remodulin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret treprostinilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

ja Jums ir diagnosticēta slimība, ko sauc par plaušu vēnu okluzīvo slimību. Tā ir slimība, kad

asinsvadi, caur kuriem plūst asinis no Jūsu plaušām, pietūkst un aizsērē, izraisot paaugstinātu

asinsspiedienu starp sirdi un plaušām esošajos asinsvados.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Jums ir problēmas ar sirdi, piemēram:

miokarda infarkts (sirdslēkme) iepriekšējo sešu mēnešu laikā,

smagas sirdsdarbības ātruma izmaiņas,

smaga sirds asinsvadu slimība vai nestabila stenokardija,

diagnosticēta sirdskaite, piemēram, nepilnīga sirds vārstuļu noslēgšanās, kas izraisa

sirdsdarbības traucējumus,

jebkura neārstēta sirds slimība, vai arī sirds slimība bez rūpīgas mediķu novērošanas.

Ja Jums ir īpašs asiņošanas risks – piemēram, aktīva kuņģa čūla, ievainojumi vai citi stāvokļi, kas

var izraisīt asiņošanu.

Ja Jums iepriekšējo 3 mēnešu laikā bijis insults vai jebkādi citi smadzeņu asins apgādes traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Remodulin lietošanas uzsākšanas, pastāstiet savam ārstam:

ja Jūs ciešat no jebkādas aknu slimības,

ja Jūs ciešat no nieru slimības,

ja esat informēts, ka Jums no medicīniskā viedokļa ir konstatēta aptaukošanās (ĶMI pārsniedz 30

kg/m

ja Jums ir cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija,

ja Jums ir augsts asinsspiediens Jūsu aknu vēnās (portālā hipertensija),

ja Jums ir iedzimts defekts Jūsu sirdī, kas ietekmē asins plūsmu caur sirdi,

ja Jūs ievērojat zema nātrija satura diētu.

Ārstēšanas laikā ar Remodulin pastāstiet savam ārstam:

ja Jūsu asinsspiediens pazeminās (hipotensija),

nekavējoties konsultējaties ar savu ārstu, ja konstatējat apgrūtinātās elpošanas krasu

pasliktināšanos vai pastāvīgu klepu (tas var būt saistīts vai nu ar nosprostojumu plaušās, vai ar

astmu vai citu stāvokli),

Ja Jums ir pārmērīga asiņošana, jo treprostinils var palielināt tās risku, novēršot asins sarecēšanu,

ja Jums intravenozas Remodulin ievadīšanas laikā rodas drudzis vai intravenozās ievadīšanas vieta

kļūst apsārtusi, pietūkusi un/vai pieskaroties sāpīga, jo šīs var būt infekcijas pazīmes.

Citas zāles un Remodulin

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat:

zāles augsta asinsspiediena ārstēšanai (antihipertensīvos līdzekļus vai citus asinsvadus

paplašinošos līdzekļus),

zāles, kuras izmanto urinēšanas biežuma palielināšanai (diurētiskos līdzekļus), tostarp furosemīdu,

zāles, kas aptur asins sarecēšanu (antikoagulantus), t.i., varfarīnu, heparīnu vai uz slāpekļa oksīda

bāzes izveidotus produktus,

jebkādus nesteroīdos pretiekaisuma (NSPL) līdzekļus (piemēram, acetilsalicilskābi, ibuprofēnu),

zāles, kas var pastiprināt vai samazināt Remodulin iedarbību (piemēram, gemfibrozilu, rifampicīnu,

trimetoprimu, deferaziroksu, fenitoīnu, karbamazepīnu, fenobarbitālu, divšķautņu asinszāli), jo

ārstam var būt nepieciešams pielāgot Remodulin devu.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav ieteicams lietot Remodulin, ja esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai domājat, ka Jums varētu būt

grūtniecība, izņemot ja Jūsu ārsts Remodulin lietošanu uzskata par būtiski nepieciešamu. Šo zāļu drošība

grūtniecības laikā nav noteikta.

Nav ieteicams lietot Remodulin krūts barošanas perioda laikā, izņemot ja Jūsu ārsts Remodulin lietošanu

uzskata par būtiski nepieciešamu. Jums ir ieteicams pārtraukt barošanu ar krūti, ja Jums ir parakstīts

Remodulin, jo nav zināms, vai šīs zāles izdalās ar mātes pienu.

Ārstēšanas laikā ar Remodulin ieteicams lietot kontracepciju.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Remodulin var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos kopā ar reiboņiem vai ģīboni. Šādos gadījumos

nevadiet transportlīdzekļus vai neapkalpojiet mehānismus un lūdziet padomu savam ārstam.

Remodulin satur nātriju

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam, ja Jums nepieciešama diēta ar kontrolējamu nātrija saturu. Ārsts ņems

vērā to, ka viens Remodulin flakons satur 58,6 mg nātrija.

3.

Kā lietot Remodulin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Remodulin tiek ievadīts nepārtrauktu infūziju veidā:

subkutāni (zem ādas), izmantojot maza izmēra caurulīti (kanulu), ievadītu Jūsu vēdera vai augšstilba

apvidū, vai

intravenozi caur caurulīti (katetru), kas parasti ir ievadīts kakla, krūškurvja vai cirkšņa apvidū.

Abos gadījumos Remodulin tiek ievadīts caur caurulīti, izmantojot portatīvu sūkni.

Pirms Jūs atstāsiet slimnīcu vai klīniku, ārsts Jums izskaidros, kā sagatavot Remodulin un ar kādu sūkņa

ātrumu Jums jāievada Remodulin. Jums vienmēr jābūt izsniegtai informācijai par pareizu sūkņa lietošanu,

kā arī par to, ko darīt, ja sūkņa darbība apstājas. Jābūt arī informācijai par to, ar ko Jums sazināties

ārkārtas situācijā.

Sūkņa skalošana ar pievienotu infūzijas sistēmu var radīt nejaušu pārdozēšanu.

Remodulin ir jāatšķaida tikai ievadot intravenozi:

Tikai intravenozai infūzijai: nepārtrauktai intravenozai infūzijai Remodulin ir jāatšķaida ar sterilu ūdeni

injekcijām vai 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām (kā norādījis ārsts).

Pieaugušiem pacientiem

Pieejami Remodulin 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml vai 10 mg/ml infūziju šķīdumi. Ārsts noteiks Jūsu

kondīcijai piemērotu devu un infūzijas ātrumu.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Pacienti ar lieko svaru

Ja Jums ir liekais svars (svars, kas par 30% vai vairāk pārsniedz Jūsu ideālo ķermeņa svaru), Jūsu ārsts

noteiks sākotnējo un turpmākās zāļu devas, pamatojoties uz Jūsu ideālo svaru. Lūdzu, skatiet arī 2. punktu

„Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.

Gados vecākiem cilvēkiem

Ārsts noteiks Jūsu stāvoklim piemērotu devu un infūzijas ātrumu.

Bērniem un pusaudžiem

Par bērniem un pusaudžiem pieejamie dati ir ierobežoti.

Devas pielāgošana

Infūzijas ātrums var tikt individuāli samazināts vai palielināts tikai medicīnas darbinieku uzraudzībā.

Infūzijas ātruma pielāgošanas mērķis ir noteikt efektīvu uzturošo ātrumu, kas uzlabo PAH simptomus,

līdz minimumam samazinot jebkādas nevēlamās blakusparādības.

Nepalieliniet savu devu bez medicīniskas rekomendācijas, ja Jūsu simptomi pasliktinās vai Jums ir

nepieciešama pilnīga atpūta, vai esat saistīts pie gultas vai krēsla, vai jebkāda fiziska darbība izraisa

diskomfortu un simptomi parādās miera stāvoklī. Ar Remodulin var ilgāk vairs nepietikt Jūsu slimības

ārstēšanā un var būt nepieciešama cita ārstēšana.

Kā ārstēšanas laikā ar intravenozu Remodulin ievadīšanu var novērst infekcijas iekļūšanu

asinsritē?

Kā visos ilgstošas intravenozas ārstēšanas gadījumos, pastāv infekcijas iekļūšanas risks asinsritē. Jūsu

ārsts Jūs apmācīs, kā to nepieļaut.

Ja esat lietojis Remodulin vairāk nekā noteikts

Nejauši pārdozējot Remodulin, Jums var rasties nelabums, vemšana, caureja, zems asinsspiediens

(reibonis, galvas griešanās vai ģībonis), ādas apsārtums un/vai galvassāpes.

Ja kāds no šiem efektiem kļūst smags, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu vai slimnīcu. Jūsu ārsts

var samazināt vai pārtraukt infūziju līdz laikam, kad izzūd simptomi. Pēc tam Remodulin šķīdumu

infūzijām ievadīs atkal ārsta ieteiktajā devā.

Ja Jūs pārtraucat lietot Remodulin

Vienmēr lietojiet Remodulin tieši tā, kā norādījis Jūsu ārsts vai slimnīcas speciālists. Nepārtrauciet

Remodulin lietošanu, ja vien Jūsu ārsts to nav norādījis.

Negaidīta Remodulin lietošanas pārtraukšana vai pēkšņa tā devas samazināšana var izraisīt plaušu artēriju

hipertensijas atjaunošanos, kas var strauji un nopietni pasliktināt Jūsu stāvokli.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, vaicājiet savam ārstam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (var skart vairāk kā 1

cilvēku no 10)

asinsvadu paplašināšanās ar ādas apsārtumu

sāpes vai jutīgums ap infūzijas vietu

ādas krāsas izmaiņas vai zilumu veidošanās infūzijas vietā

galvassāpes

ādas izsitumi

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

slikta dūša

caureja

sāpes žokļos

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1

cilvēku no 10)

reibonis

vemšana

zema asinsspiediena izraisīta galvas griešanās vai ģībonis

nieze vai ādas apsārtums

pēdu, potīšu vai kāju sapampumi vai šķidruma aizture

asiņošanas epizodes, t.i., deguna asiņošana, asiņu atklepošana, asinis urīnā, asiņošana no smaganām,

asinis ekskrementos

sāpes locītavās

sāpes muskuļos

sāpes kājās un/vai rokās

Citas iespējamās nevēlamās blakusparādības (Biežums “nav zināmi” (nevar noteikt pēc pieejamiem

datiem))

infekcija infūzijas vietā

abscess infūzijas vietā

samazināts par asins sarecēšanu atbildīgo šūnu (asins plātnīšu) skaits asinīs (trombocitopēnija)

asiņošana infūzijas vietā

sāpes kaulos

ādas izsitumi ar ādas krāsas maiņu vai pietūkumiem

audu infekcija zem ādas (celulīts)

pārāk daudz asiņu izsviests no sirds, kas izraisa elpas trūkumu, nogurumu, kāju un vēdera pietūkumu

šķidruma uzkrāšanās dēļ, pastāvīgu klepu

Ar intravenozu ievadīšanu saistītas papildu blakusparādības

vēnu iekaisums (tromboflebīts)

bakteriālas infekcijas iekļūšana asinsritē (bakterēmija)* (skatīt 3. punktu)

septicēmija (smaga bakteriāla asins infekcija)

ir ziņots par dzīvību apdraudošiem vai nāves gadījumiem asins bakteriālās infekcijas rezultātā

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Remodulin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet Remodulin, ja pamanāt jebkādus flakona bojājumus, krāsas maiņu vai citas bojājumu pazīmes.

Remodulin flakons jāizlieto vai jāiznīcina 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Nepārtrauktas subkutānas infūzijas gadījumā vienu rezervuāru (šļirci) neatšķaidīta Remodulin jāizlieto 72

stundu laikā.

Nepārtrauktas intravenozas infūzijas gadījumā vienu rezervuāru (šļirci) atšķaidīta Remodulin jāizlieto 24

stundu laikā.

Atlikušais atšķaidītais šķīdums jāiznīcina.

Lūdzu skatīt lietošanas instrukcijas 3.punktu „Kā lietot Remodulin”.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Remodulin satur

Aktīvā viela ir treprostinils 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml.

Citas Remodulin sastāvdaļas ir:

nātrija citrāts, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sālsskābe, metakrezols un ūdens injekcijām.

Remodulin ārējais izskats un iepakojums

Remodulin ir caurspīdīgs, bezkrāsains līdz viegli dzeltens šķīdums, pieejams 20 ml caurspīdīga stikla

flakonos, noslēgts ar gumijas aizbāzni un krāsu kodētu vāciņu.

Remodulin 1 mg/ml šķīdumam infūzijām ir gumijas, dzeltenas krāsas vāciņš.

Remodulin 2,5 mg/ml šķīdumam infūzijām ir gumijas, zilas krāsas vāciņš.

Remodulin 5 mg/ml šķīdumam infūzijām ir gumijas, zaļas krāsas vāciņš.

Remodulin 10 mg/ml šķīdumam infūzijām ir gumijas, sarkanas krāsas vāciņš.

Viens flakons kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

RA īpašnieks

FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028 – Barcelona

Spānija

Ražotājs

McGregor Cory Limited

Middleton Close,

Banbury

OXFORDSHIRE

OX16 4RS

LIELBRITĀNIJA

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscallà, 1-9

08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

SPĀNIJA

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Šī lietošanas instrukcija akceptēta 10/2018

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

REMODULIN 10 mg/ml šķīdums infūzijām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml satur 10 mg treprostinilu (Treprostinilum), treprostinila nātrija sāls veidā.

Katrs 20 ml flakons satur 200 mg treprostinilu, treprostinila nātrija sāls veidā (nātrija sāls izveidots in

situ, gala produkta ražošanas laikā).

Palīgvielas

Nātrijs: 55,1 mg 20 ml flakonā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums infūzijām

(subkutānai vai intravenozai lietošanai)

Dzidrs, bezkrāsains līdz iedzeltens šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Idiopātiskas vai pārmantotas plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšana, slodzes panesamības

uzlabošanai un slimības simptomu mazināšanai pacientiem, iedalītiem atbilstoši Ņujorkas Kardioloģiskās

asociācijas (NYHA) klasifikācijas III funkcionālajā klasē.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Remodulin

tiek ievadīts nepārtrauktu, subkutānu vai intravenozu infūziju veidā. Tā kā centrālajos

venozajos katetros var attīstīties hroniskie infekciju perēkļi, arī smagas infekcijas asinsrites sistēmā,

priekšroka dodama subkutānai infūzijas (neatšķaidītas) metodei, bet nepārtraukta intravenoza ievadīšana

būtu veicama pacientiem, kuri ir stabilizēti ar treprostinila subkutānu infūziju un kuri vairs nepanes

subkutānu ievadīšanu, kā arī tiem, kuriem šādi riski tiek uzskatīti par pieļaujamiem.

Ārstēšanu nepieciešams uzsākt un monitorēt tikai plaušu hipertensijas ārstēšanā pieredzējušiem medicīnas

speciālistiem.

Pieaugušajiem

Ārstēšanas uzsākšana pacientiem, kuriem agrāk netika veikta ārstēšana ar prostaciklīnu

Ārstēšanu nepieciešams uzsākt rūpīgā medicīniskā uzraudzībā, vietā, kur iespējams nodrošināt intensīvo

terapiju.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Ieteicamais sākotnējais infūzijas ātrums ir 1,25 ng/kg/min. Ja šai sākotnējai devai ir slikta panesamība,

nepieciešams samazināt infūzijas ātrumu līdz 0,625 ng/kg/min.

Devas pielāgošana:

Infūzijas ātrumu nepieciešams palielināt mediķu uzraudzībā, palielinot par 1,25 ng/kg/min nedēļā -

ārstēšanas pirmo četru nedēļu laikā, un tad, nedēļā par 2,5 ng/kg/min.

Devu nepieciešams pielāgot individuāli, mediķu uzraudzībā, lai sasniegtu uzturošo devu, kura nodrošina

simptomu uzlabošanās un ir panesama.

Efektivitāte pamata 12 nedēļu pētījumos tika uzturēta vienīgi tad, ja deva vidēji tika palielināta 3-4 reizes

mēnesī. Hroniskas devas pielāgošanas mērķis ir noteikt devu, ar kuru uzlabojas PAH simptomi, tajā pašā

laikā Remodulīna pārmērīgie farmakoloģiskie efekti tiek samazināti.

Blakusefekti, tādi kā pietvīkums, galvas sāpes, hipotensija, nelabums, vemšana un caureja, ir galvenokārt

atkarīgi no ievadāmās treprostinila devas. Ārstēšanai turpinoties, tie var izzust, bet, ja tie persistē, vai arī

kļūst pacientam nepanesami, tad, simptomu intensitātes reducēšanai var tikt samazināts infūzijas ātrums.

Sekojošās klīnisko pētījumu novērošanas fāzes laikā vidējā deva, kas pacientiem tika sasniegta pēc 12

mēnešiem, bija 26 ng/kg/min, pēc 24 mēnešiem 36 ng/kg/min, un pēc 48 mēnešiem 42 ng/kg/min.

Pacientiem ar aptaukošanos (ar ķermeņa masu ≥30%, salīdzinājumā ar ideālo ķermeņa svaru), gan

sākotnējo devu, gan arī sekojošās devas palielināšanas nepieciešams aprēķināt tāpat kā ideālas ķermeņa

masas gadījumos.

Pēkšņa Remodulin lietošanas pārtraukšana vai ievērojama devas samazināšana var izraisīt atkārtotu

plaušu artēriālo hipertensiju. Tādēļ ieteicams nepieļaut ārstēšanas ar Remodulin pārtraukšanu, bet, ja ir

notikusi pēkšņa, nejauša pārtraukšana vai devas samazināšana, infūzija jāatsāk iespējami drīz. Atkārtotu

Remodulin ievadīšanas atsākšanas optimālo stratēģiju jānosaka kvalificētam medicīnas speciālistam katrā

gadījumā atsevišķi. Vairumā gadījumu, ja pārtraukums ir bijis dažas stundas, Remodulin infūziju var

atsākt ar to pašu devu un ātrumu; ja pārtraukums ir bijis ilgāks, var būt nepieciešams atkārtoti titrēt

Remodulin devu.

Gados vecākiem cilvēkiem

Remodulīna klīniskajos pētījumos netika ietverts pietiekams 65 gadu vecu un vecāku pacientu skaits, lai

noteiktu, vai viņu atbildes reakcija atšķiras no jaunāku pacientu reakcijas. Populācijas farmakokinētiskā

(FK) analīzē treprostinila plazmas klīrenss samazinājās par 20%. Kopumā, devas izvēlei gados vecākiem

pacientiem jābūt uzmanīgai, ņemot vērā biežāku aknu, nieru vai sirds funkciju samazināšanos, kā arī

esošo slimību vai ārstēšanu ar citiem medikamentiem.

Bērniem un pusaudžiem

Par pacientiem, jaunākiem par 18 gadiem ir tikai daži dati. Pieejamos klīniskajos pētījumos nav

konstatēts, vai pieaugušajiem ieteiktās dozēšanas shēmas efektivitāte un drošums var tikt attiecināms uz

bērniem un pusaudžiem.

Riska populācijas

Aknu darbības traucējumi

Treprostinila plazmas ekspozīcija (laukums zem plazmas koncentrācijas un laika līknes: AUC) palielinās

par 260% līdz 510% nelielu līdz mērenu aknu funkciju traucējumu gadījumos, pēc Child-Pugh

klasifikācijas attiecīgi A un B klase. Treprostinila plazmas klīrenss pacientiem ar viegliem līdz vidējiem

aknu darbības traucējumiem samazinājās līdz 80%. Līdz ar to, ieteicams ievērot piesardzību, ārstējot

pacientus ar aknu darbības traucējumiem, sakarā ar sistēmiskās iedarbības palielināšanos, kas var

samazināt zāļu panesamību un pastiprināt no devas atkarīgos blakusparādības.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Sākotnējo Remodulīna devu nepieciešams samazināt līdz 0,625 ng/kg/min un pakāpenisku devas

palielināšanu nepieciešams veikt piesardzīgi.

Nieru darbības traucējumi

Tā, ka pacientiem ar nieru darbības traucējumiem klīniskie pētījumi nav veikti, šiem pacientiem

ārstēšanas rekomendācijas nav noteiktas. Ņemot vērā to, ka treprostinils un tā metabolīti galvenokārt tiek

izdalīti ar urīnu, ieteicams ievērot piesardzību pacientu ar nieru darbības traucējumiem ārstēšanā, kaitīgo

seku, saistībā ar iespējamo sistēmisko darbību, novēršanai.

Pārejas metode uz intravenozo epoprostenola terapiju

Ja nepieciešama pāreja uz intravenozo epoprostenolu, pārejas fāzē jānodrošina stingra medicīniska

uzraudzība. Kā vadlīniju var ievērot šādu piedāvāto ārstēšanas pārejas shēmu. Vispirms nepieciešams

pamazām samazināt treprostinila infūziju līdz 2,5 ng/kg/min.

Kad pēc jaunās treprostinila devas

ievadīšanas pagājusi vismaz viena stunda, var uzsākt epoprostenola ārstēšanu ar maksimālo devu 2 ng/kg/

min. Tad treprostinila devu nepieciešams samazināt ar sekojošiem vismaz 2 stundu intervāliem, un tai

pašā laikā epoprostenila devu pakāpeniski palielināt pēc sākotnējās devas uzturēšanas vismaz 1 stundas

garumā.

Ievadīšanas veidi

Ievadīšana nepārtrauktas subkutānas infūzijas veidā

Remodulin tiek ievadīts nepārtrauktas subkutānas infūzijas veidā, caur zemādas katetru, izmantojot

ambulatori lietojamu infūzijas sūkni.

Lai novērstu iespējamos zāļu ievadīšanas pārtraukumus, pacientam jābūt pieejamam rezerves infūziju

sūknim un zemādas infūziju komplektiem, gadījumiem, kad ievadīšanas aprīkojumam rodas pēkšņi

funkcionāli traucējumi.

Neatšķaidīta Remodulin subkutānā ievadīšanā pielietotajam ambulatori lietojamam infūzijas sūknim

jābūt:

1) mazam un vieglam,

2) jābūt iespējām noregulēt infūzijas ātrumus, ar palielinājumu apmēram 0,002 ml/stundā,

3) jābūt aprīkotam ar nosprostojuma, zema bateriju enerģijas līmeņa, programmēšanas kļūdu un

motora darbības traucējumu brīdinājumiem,

4) ar precizitāti +/-6% no ieprogrammētā ievadīšanas ātruma

5) darbinamam ar pozitīvu spiedienu (nepārtraukts vai pulsējošs).

Rezervuāram jābūt izgatavotam no polivinilhlorīda, polipropilēna vai stikla.

Nepieciešams veikt pacientu vispārēju apmācību sūkņa lietošanā un programmēšanā, kā arī infūzijas

komplekta pievienošanā un aprūpē.

Infūzijas sistēmas skalošana kamēr tā ir pievienota pacientam, var izraisīt nejaušu pārdozēšanu.

Infūzijas ātrumi

(ml/h) tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:

(ml/h) = D (ng/kg/min) x W (kg) x [0,00006/REMODULIN koncentrācija (mg/ml)]

D = ordinētā deva, izteikta ng/kg/min

W = pacienta ķermeņa masa, izteikta kg

Remodulin tiek ražots koncentrācijā 1; 2,5; 5 un 10 mg/ml.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Subkutānai infūzijai, Remodulin tiek ievadīts bez turpmākas atšķaidīšanas ar aprēķināto subkutānās

infūzijas ātrumu (ml/h), kas pamatojas uz pacienta devu (ng/kg/min), ķermeņa svaru (kg), un izmantojamā

Remodulin flakona koncentrāciju (mg/ml). Lietošanas laikā, vienu neatšķaidītā Remodulin rezervuāru

(šļirci) var ievadīt līdz 72 stundām 37

C temperatūrā. Subkutānās infūzijas ātrumu aprēķina pēc šādas

formulas:

Zemādas

infūzijas

ātrums (ml/h)

=

Deva

(ng/kg/min)

x

Svars

(kg)

x

0,00006*

REMODULIN flakona koncentrācija

(mg/ml)

* 0,00006 konversijas faktors = 60 min/stundas x 0,000001 mg/ng

Zemādas infūzijas ātruma aprēķinu piemēri

1. piemērs

Cilvēkam ar masu 60 kg ieteicamā sākotnējā deva ir 1,25 ng/kg/min, izmantojot 1 mg/ml Remodulin

flakona koncentrāciju, infūzijas ātrumu var aprēķināt šādi

Zemādas

infūzijas

ātrums (ml/h)

=

1,25 ng/kg/min

x

60 kg

x

0,00006

= 0,005 ml/h

1 mg/ml

2. piemērs

Cilvēkam ar masu 65 kg deva ir 40 ng/kg/min, un izmantojot 5 mg/ml Remodulin flakona koncentrāciju,

infūzijas ātrumu var aprēķināt šādi

Zemādas

infūzijas

ātrums (ml/h)

=

40 ng/kg/min

x

65 kg

x

0,00006

= 0,031 ml/h

5 mg/ml

1. tabulā aprakstīti Remodulin 10 mg/ml subkutānas infūzijas ievadīšanas ātrumi pacientiem ar dažādu

ķermeņa masu, atbilstoši devai līdz 155 ng/kg/min.

1.

tabula

Zemādas sūkņa uzstādītie REMODULIN infūziju ātrumi (ml/h)

treprostinila koncentrācijai 10,0 mg/ml

Pacienta masa (kg)

Dose

(ng/kg/min) 35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

50

0,011

0,012

0,014

0,015

0,017

0,018

0,020

0,021

0,023

0,024

0,026

0,027

0,029

0,030

55

0,012

0,013

0,015

0,017

0,018

0,020

0,021

0,023

0,025

0,026

0,028

0,030

0,031

0,033

60

0,013

0,014

0,016

0,018

0,020

0,022

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,032

0,034

0,036

65

0,014

0,016

0,018

0,020

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

70

0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,032

0,034

0,036

0,038

0,040

0,042

75

0,016

0,018

0,020

0,023

0,025

0,027

0,029

0,032

0,034

0,036

0,038

0,041

0,043

0,045

80

0,017

0,019

0,022

0,024

0,026

0,029

0,031

0,034

0,036

0,038

0,041

0,043

0,046

0,048

85

0,018

0,020

0,023

0,026

0,028

0,031

0,033

0,036

0,038

0,041

0,043

0,046

0,048

0,051

90

0,019

0,022

0,024

0,027

0,030

0,032

0,035

0,038

0,041

0,043

0,046

0,049

0,051

0,054

95

0,020

0,023

0,026

0,029

0,031

0,034

0,037

0,040

0,043

0,046

0,048

0,051

0,054

0,057

100

0,021

0,024

0,027

0,030

0,033

0,036

0,039

0,042

0,045

0,048

0,051

0,054

0,057

0,060

105

0,022

0,025

0,028

0,032

0,035

0,038

0,041

0,044

0,047

0,050

0,054

0,057

0,060

0,063

110

0,023

0,026

0,030

0,033

0,036

0,040

0,043

0,046

0,050

0,053

0,056

0,059

0,063

0,066

115

0,024

0,028

0,031

0,035

0,038

0,041

0,045

0,048

0,052

0,055

0,059

0,062

0,066

0,069

120

0,025

0,029

0,032

0,036

0,040

0,043

0,047

0,050

0,054

0,058

0,061

0,065

0,068

0,072

125

0,026

0,030

0,034

0,038

0,041

0,045

0,049

0,053

0,056

0,060

0,064

0,068

0,071

0,075

130

0,027

0,031

0,035

0,039

0,043

0,047

0,051

0,055

0,059

0,062

0,066

0,070

0,074

0,078

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

135

0,028

0,032

0,036

0,041

0,045

0,049

0,053

0,057

0,061

0,065

0,069

0,073

0,077

0,081

140

0,029

0,034

0,038

0,042

0,046

0,050

0,055

0,059

0,063

0,067

0,071

0,076

0,080

0,084

145

0,030

0,035

0,039

0,044

0,048

0,052

0,057

0,061

0,065

0,070

0,074

0,078

0,083

0,087

150

0,032

0,036

0,041

0,045

0,050

0,054

0,059

0,063

0,068

0,072

0,077

0,081

0,086

0,090

155

0,033

0,037

0,042

0,047

0,051

0,056

0,060

0,065

0,070

0,074

0,079

0,084

0,088

0,093

Iekrāsotas vietas norāda augstāko infūzijas ātrumu, izmantojot vienu šļirci, maināmu katru triju dienu laikā

Ievadīšana nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā

Remodulin tiek ievadīts nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā caur centrālo venozo katetru,

izmantojot ambulatori lietojamu infūzijas sūkni. To var īslaicīgi ievadīt arī caur perifēras vēnas kanulu,

kuru vēlams ievietot lielā vēnā. Ja infūziju perifērā vēnā veic ilgāk par dažām stundām, palielinās

tromboflebīta rašanās risks (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Lai izvairītos no iespējamiem pārtraukumiem zāļu ievadīšanā, pacientam jābūt pieejamam rezerves

infūzijas sūknim un infūzijas ierīču komplektiem gadījumiem, ja ievadīšanas ierīces sāk nepareizi

darboties.

Vispārīgi ambulatori lietojamam infūzijas sūknim, ar kuru intravenozi ievada atšķaidītu Remodulin, jābūt:

1) mazam un vieglam

2) ar iespēju regulēt infūzijas ātrumu ar soli aptuveni 0,05 ml/h. Parasti plūsmas ātrums būtu starp 0,4 ml

un 2 ml stundā.

3) ar brīdinājuma signālu nosprostojuma/zāļu nepiegādes, zemas baterijas jaudas, programmēšanas kļūdas

un motora nepareizas darbības gadījumā

4) ar stundas zāļu devas piegādes precizitāti ±6% vai lielāku

5) darbināmam ar pozitīvu spiedienu. Rezervuāram jābūt no polivinilhlorīda, polipropilēna vai stikla.

Remodulin jāatšķaida ar sterilu ūdeni injekcijām vai 0,9% (w/v) nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām un jāievada intravenozas, nepārtrauktas infūzijas veidā caur ķirurģiski centrālā vēnā ievietotu

katetru vai īslaicīgi caur perifērā vēnā ievietotu kanulu, izmantojot intravenozai zāļu ievadīšanai paredzētu

sūkni.

Izmantojot piemērotu infūzijas sūkni un rezervuāru, vispirms jāiestata iepriekš noteikts intravenozās

infūzijas ātrums, lai sasniegtu vēlamo infūzijas periodu. Atšķaidīta Remodulin maksimālais lietošanas

laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas (skatīt 6.3. apakšpunktu).

Parasti intravenozās infūzijas sistēmas rezervuāru tilpums ir 20, 50 vai 100 ml.

Pēc vajadzīgā

intravenozās infūzijas ātruma (ml/h) un pacienta devas (ng/kg/min.) un svara (kg) noteikšanas var

aprēķināt atšķaidīta intravenozas lietošanas Remodulin koncentrāciju (mg/ml) pēc šādas formulas:

1. solis

Atšķaidīta

intravenozi

lietojama

Remodulin

koncentrācija

(mg/ml)

=

Deva

(ng/kg/min)

x

Svars

(kg)

x

0,00006

Intravenozās infūzijas ātrums

(ml/h)

Pēc tam pēc šādas formulas var aprēķināt nepieciešamo Remodulin daudzumu, lai pagatavotu konkrētam

rezervuāra lielumam piemērotu atšķaidīta intravenozi lietojama Remodulin koncentrāciju:

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

2. solis

Remodulin

daudzums

(ml)

=

Atšķaidīta

intravenozi

lietojama

Remodulin

koncentrācija

(mg/ml)

x

Kopējais atšķaidīta Remodulin

šķīduma tilpums rezervuārā

(ml)

Remodulin flakona

koncentrācija

(mg/ml)

Pēc tam rezervuārā pievieno aprēķināto Remodulin daudzumu kopā ar pietiekamu atšķaidītāja tilpumu

(sterilu ūdeni injekcijām vai 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām), lai iegūtu rezervuārā vēlamo

kopējo tilpumu.

Intravenozas infūzijas aprēķināšanas piemēri ir šādi:

3. piemērs:

Personai ar 60 kg svaru un devu 5 ng/kg/min. ar iepriekš noteiktu intravenozās infūzijas ātrumu 1 ml/h un

rezervuāru ar 50 ml tilpumu atšķaidīta intravenozi ievadāma Remodulin šķīduma koncentrāciju aprēķina

šādi:

1. solis

Atšķaidīta

intravenozi

ievadāma

Remodulin

koncentrācija

(mg/ml)

=

5 ng/kg/min

x

60 kg

x

0,00006

= 0,018 mg/ml

(18 000 ng/ml)

1 ml/h

Kopējai atšķaidīta Remodulin koncentrācijai 0,018 mg/ml un kopējam tilpumam 50 ml

nepieciešamo Remodulin daudzumu (lietojot 1 mg/ml koncentrācijas flakonu) aprēķina šādi:

2. solis

Remodulin

daudzums

(ml)

0,018 mg/ml

x 50 ml = 0,9 ml

1 mg/ml

Tādējādi 3. piemērā vienai personai nepieciešamo atšķaidīta intravenozi ievadāma Remodulin

koncentrāciju pagatavo, ievadot 0,9 ml no 1 mg/ml Remodulin piemērotā rezervuārā kopā ar

pietiekamu atšķaidītāja daudzumu, lai rezervuārā iegūtu kopējo 50 ml tilpumu. Sūkņa plūsmas

ātrums šajā piemērā ir iestatīts uz 1 ml/h.

4. piemērs:

Personai ar 75 kg svaru un devu 30 ng/kg/min, iepriekš noteikto intravenozās infūzijas ātrumu 2 ml/h un

rezervuāra tilpumu 100 ml atšķaidīta intravenozi lietojama Remodulin šķīduma koncentrāciju aprēķina

šādi:

1. solis

Atšķaidīta

intravenozi

lietojama

Remodulin

koncentrācija

(mg/ml)

=

30 ng/kg/min

x

75 kg

x

0,00006

= 0,0675 mg/ml

(67 500 ng/ml)

2 ml/h

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Kopējai atšķaidīta Remodulin koncentrācijai 0,0675 mg/ml un kopējam tilpumam 100 ml

nepieciešamo Remodulin daudzumu (lietojot 2,5 mg/ml koncentrācijas flakonu) aprēķina šādi:

2. solis

Remodulin

daudzums

(ml)

0,0675 mg/ml

x 100 ml = 2,7 ml

2,5 mg/ml

Tādējādi 4. piemērā vienai personai nepieciešamo atšķaidīta intravenozi ievadāma Remodulin

koncentrāciju pagatavo, ievadot 2,7 ml no 2,5 mg/ml Remodulin piemērotā rezervuārā kopā ar pietiekamu

atšķaidītāja daudzumu, lai rezervuārā iegūtu kopējo 100 ml tilpumu. Sūkņa plūsmas ātrums šajā piemērā

ir iestatīts uz 2 ml/h.

2. tabulā sniegtas norādes Remodulin 10 mg/ml, Remodulin tilpumam (ml), ko jāatšķaida 20 ml, 50 ml

vai 100 ml rezervuāros (attiecīgie infūzijas ātrumi ir 0,4, 1 vai 2 ml/h) pacientiem ar dažādu svaru un

devām līdz 100 ng/kg/min.

2. tabula

Remodulin 10,0 mg/ml tilpums (ml) atšķaidīšanai kasetēs vai šļircēs

20 ml (infūzijas ātrums 0,4 ml/h), 50 ml (infūzijas ātrums 1 ml/h), 100 ml kasete (infūzijas ātrums 2 ml/h)

Deva

(ng/

kg/

min)

Pacienta svars (kg)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

50

0,375

0,450

0,525

0,600

0,675

0,750

0,825

0,900

0,975

1,050

1,125

1,200

1,275

1,350

1,425

1,500

55

0,413

0,495

0,578

0,660

0,743

0,825

0,908

0,990

1,073

1,155

1,238

1,320

1,403

1,485

1,568

1,650

60

0,450

0,540

0,630

0,720

0,810

0,900

0,990

1,080

1,170

1,260

1,350

1,440

1,530

1,620

1,710

1,800

65

0,488

0,585

0,683

0,780

0,878

0,975

1,073

1,170

1,268

1,365

1,463

1,560

1,658

1,755

1,853

1,950

70

0,525

0,630

0,735

0,840

0,945

1,050

1,155

1,260

1,365

1,470

1,575

1,680

1,785

1,890

1,995

2,100

75

0,563

0,675

0,788

0,900

1,013

1,125

1,238

1,350

1,463

1,575

1,688

1,800

1,913

2,025

2,138

2,250

80

0,600

0,720

0,840

0,960

1,080

1,200

1,320

1,440

1,560

1,680

1,800

1,920

2,040

2,160

2,280

2,400

85

0,638

0,765

0,893

1,020

1,148

1,275

1,403

1,530

1,658

1,785

1,913

2,040

2,168

2,295

2,423

2,550

90

0,675

0,810

0,945

1,080

1,215

1,350

1,485

1,620

1,755

1,890

2,025

2,160

2,295

2,430

2,565

2,700

95

0,713

0,855

0,998

1,140

1,283

1,425

1,568

1,710

1,853

1,995

2,138

2,280

2,423

2,565

2,708

2,850

100

0,750

0,900

1,050

1,200

1,350

1,500

1,650

1,800

1,950

2,100

2,250

2,400

2,550

2,700

2,850

3,000

Pacientu apmācība, kuriem ievada nepārtrauktu intravenozu infūziju

Par ārstēšanu atbildīgajiem mediķiem jānodrošina pacienta pilnīga apmācība lietot izvēlēto infūzijas

ierīci. Personiskā apmācība un uzraudzība jāturpina tik ilgi, kamēr ir pārliecība, ka pacients pats spēj

mainīt infūzijas, plūsmas ātrumu vai devu atbilstoši instrukcijai, kā arī pats spēj atrisināt parastus ierīces

trauksmes signālus. Pacientam jāiemāca aseptikas tehniku sagatavojot Remodulin infūzijas rezervuāru un

uzpildīt infūzijas piegādes caurulītes un savienojumu. Pacients jāapgādā ar sūkņa ražotāja rakstisku

instrukciju vai ārsta īpaši izstrādātām rakstiskām norādēm. Norādēm jāietver nepieciešamās parastās zāļu

piegādes darbības, padomi par nosprostojumu likvidēšanu un citiem sūkņa trauksmes signāliem, kā arī

kontaktinformācija ārkārtas gadījumos.

Ar katetru saistītu asinsrites infekciju risku mazināšana

Lai mazinātu risku, ka no katetra Remodulin lietojoša pacienta asinīs intravenozas infūzijas laikā var

iekļūt infekcija, īpaša uzmanība jāvelta šādiem apstākļiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šis padoms atbilst

pašreiz labākajiem praktiskajiem ieteikumiem ar katetra lietošanu saistītu asinsrites infekciju riska

novēršanai, un tas ietver:

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Vispārējie principi

lietot centrālas vēnas tuneļa katetru ar manžeti (CVC), kuram ir minimāls pieslēgvietu skaits;

ievietot CVC sterilos apstākļos;

katetru ievietojot, mainot, piekļūstot tam, labojot vai izmeklējot, un/vai pārsienot katetra

ievadīšanas vietu, ievērot attiecīgās roku higiēnas prasības un aseptiskas metodes.

katetra ievadīšanas vieta jāpārklāj ar sterilu marli (maināma ik pēc divām dienām) vai sterilu

caurspīdīgu puscaurlaidīgu pārsēju (maināms vismaz ik pēc septiņām dienām);

pārsējs jānomaina ikreiz, kad tas kļūst mitrs, vaļīgs vai netīrs pēc ievadīšanas vietas apskates;

nedrīkst lietot antibiotikas saturošas ziedes vai krēmus, jo tie var veicināt sēnīšu infekcijas un pret

antibiotikām rezistentu baktēriju vairošanos.

Atšķaidīta Remodulin šķīduma lietošanas ilgums

atšķaidīta produkta lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt 24 stundas.

Caurulītēs ievietojama 0,2 mikronu filtra lietošana

0,2 mikronu filtrs jāievieto starp infūzijas cauruli un katetra pieslēgvietu, un tas jāmaina ik pēc 24

stundām vienlaikus ar infūzijas rezervuāra maiņu.

Divi papildu ieteikumi ir svarīgi, lai novērstu ar ūdeni pārnēsājamo gram-negatīvo asins infekciju rašanos,

attiecas uz katetra pieslēgvietu. Tie ir šādi:

Lietojiet ar šķeltu starpsienu noslēgtu pieslēgvietas sistēmu

noslēgtas pieslēgvietas sistēmas lietošana (labāk ar šķeltu starpsienu nevis ar mehānisku vārstu),

nodrošina, ka katetra lūmens tiek noslēgts ikreiz, kad infūzijas sistēma tiek atvienota. Tas ļauj

novērst mikrobiālu piesārņošanu;

ar šķelto starpsienu noslēgtā pieslēgvietas ierīce jāmaina ik pēc 7 dienām.

Infūzijas sistēmas luer lock starpsavienojumi

Ja luer lock

starpsavienojums infūzijas caurules vai slēgtās pieslēgvietas nomaiņas laikā ir mitrs,

palielinās ar ūdeni pārnēsājamo gram-negatīvo baktēriju piesārņojuma risks. Tādēļ:

nevajadzētu peldēties vai iegremdēt infūzijas sistēmas savienojuma vietu ar katetra pieslēgvietu;

slēgtās pieslēgvietas ierīces nomaiņas laikā uz luer lock savienojuma vītnēm nedrīkst būt redzams

ūdens;

infūzijas caurule jāatvieno no slēgtās pieslēgvietas ierīces tikai reizi 24 stundās, tās nomaiņas

laikā.

4.3.

Kontrindikācijas

Zināma paaugstināta jutība pret treprostinilu vai jebkuru palīgvielu.

Plaušu arteriālā hipertensija, saistībā ar vēnu okluzīvu slimību.

Sastrēguma sirds mazspēja smagas sirds kreisā kambara disfunkcijas dēļ.

Smagi aknu darbības traucējumi (Child-Pugh C klase).

Aktīva gastrointestināla čūla, intrakraniālā hemorāģija, ievainojumi vai citas asiņošanas.

Iedzimti vai iegūti sirds vārstuļu defekti ar klīniski saistītu miokarda disfunkciju, nesaistītu ar plaušu

hipertensiju.

Smaga koronārā sirds slimība vai nestabila stenokardija; miokarda infarkts pēdējo sešu mēnešu laikā;

dekompensēta sirds mazspēja, ja nav nodrošināta stingra medicīniska uzraudzība; smagas aritmijas;

smadzeņu asinsvadu notikumi (piem. pārejoša išēmijas lēkme, insults) pēdējo trīs mēnešu laikā.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lēmums par ārstēšanas uzsākšanu ar Remodulin pieņemams, rēķinoties ar augstu iespējamību, ka

nepārtrauktās infūzijas būs jāturpina ilgstoši. Līdz ar to, rūpīgi jāapsver pacienta iespējas pieņemt un būt

atbildīgam par pastāvīgo katetru un infūzijas ierīci.

Treprostinils ir spēcīgs plaušu un sistēmisks asinsvadu paplašinātājs. Personām ar zemu sistēmisko

arteriālo asinsspiedienu, ārstēšana ar treprostinilu var palielināt sistēmiskās hipotensijas risku. Ārstēšana

nav ieteicama pacientiem ar sistolisko asinsspiedienu zemāku par 85 mmHg.

Ieteicams veikt sistēmiskā asinsspiediena un sirdsdarbības frekvences novērošanu jebkādu devas izmaiņu

gadījumos un pārtraukt infūziju, attīstoties hipotonijas simptomiem, vai arī, konstatējot sistolisko

asinsspiedienu 85 mmHg vai zemāku.

Negaidīta Remodulin lietošanas pārtraukšana vai pēkšņa, ievērojama tā devas samazināšana var izraisīt

plaušu artēriālo hipertensijas atjaunošanos (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ja pacientam Remodulin lietošanas laikā novērojama plaušu tūska, jāapsver saistītu plaušu vēnu okluzīvas

slimības iespējamību. Ārstēšanu nepieciešams pārtraukt.

Adipoziem pacientiem (ķermeņa masas indekss pārsniedz 30 kg/m

) novērojama lēnāka treprostinila

izvadīšana no organisma.

Remodulin subkutānās ārstēšanas priekšrocības pacientiem ar smagāku plaušu arteriālo hipertensiju

(NYHA IV funkcionālā klase) nav tikušas noteiktas.

Remodulin efektivitātes/drošības attiecība nav pētīta plaušu arteriālai hipertensijai, saistītai ar kreisās-

labās puses sirds šuntu, portālo hipertensiju vai HIV infekciju.

Pacientiem ar aknu un nieru funkciju traucējumiem nepieciešama piesardzīga dozēšana (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

Sakarā ar to, ka treprostinils un tā metabolīti izdalās galvenokārt ar urīnu, nepieciešams ievērot

piesardzību pacientu ar nieru darbības traucējumiem ārstēšanā, lai novērstu kaitīgās sekas saistībā ar

palielināto sistēmisko ekspozīciju (skatīt 4.2. apakšpunktu)

Ieteicams ievērot piesardzību situācijās, kad treprostinils var palielināt asiņošanas risku inhibējot

trombocītu agregāciju.

Remodulin 10 mg/ml 20 ml flakons satur 55,1 mg nātrija. To nepieciešams ņemt vērā pacientiem, kuriem

nepieciešama diēta ar kontrolētu nātrija saturu.

Vienlaicīga citohroma P450 (CYP) 2C8 enzīma inhibitora (piemēram, gemfibrozila) lietošana var

pastiprināt treprostinila iedarbību (C

un AUC). Pastiprināta iedarbība var palielināt nevēlamās

blakusparādības, kas saistītas ar treprostinila lietošanu. Jāapsver treprostinila devas samazināšana (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Vienlaicīga CYP2C8 enzīma inducētāja (piemēram, rifampicīna) lietošana var samazināt treprostinila

iedarbību. Samazināta iedarbība var samazināt klīnisko efektivitāti. Jāapsver treprostinila devas

palielināšana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ar intravenozas zāļu ievadīšanas sistēmu saistītas blakusparādības:

Ir ziņots par infekciju asinīs un sepsi, kas saistītas ar centrālajā vēnā ievietotu katetru, pacientiem, kuriem

Remodulin ievada intravenozas infūzijas veidā. Šie riski ir attiecināmi uz zāļu ievadīšanas sistēmu.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Slimību kontroles centru retrospektīvā pārskatā par septiņiem centriem ASV, kuros Remodulin tika lietots

intravenozi pacientiem ar PAH, konstatēts, ka ar katetru saistītu infekciju iekļūšanu asinsritē skaits ir 1,10

gadījumi uz 1000 katetru dienām. Ārstiem būtu jāzina to gram-negatīvo un gram-pozitīvo baktēriju loks,

ar kurām var inficēties pacienti ar centrālajās vēnās ilgstoši ievietotiem katetriem, tādēļ priekšroka

dodama neatšķaidīta Remodulin nepārtrauktas subkutānas infūzijas ievadīšanas veidam.

Par ārstēšanu atbildīgajai mediķu komandai jānodrošina, ka pacients tiek pilnībā apmācīts un prot lietot

izvēlēto infūzijas ierīci (skatīt 4.2. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Apsveramās kombinācijas

Kombinācija ar diurētiskajiem līdzekļiem, antihipertensīvām vielām vai citiem vazodilatatoriem

Vienlaicīga Remodulin lietošana kopā ar diurētiskiem līdzekļiem, antihipertensīvām vielām vai citiem

vazodilatatoriem palielina sistēmiskās hipotensijas risku.

Kombinācija ar trombocītu agregācijas inhibitoriem, ieskaitot NPL un antikoagulantus

Treprostinils var nomākt trombocītu funkciju. Remodulin lietošana kopā ar trombocītu agregācijas

inhibitoriem, t.sk. nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL), slāpekļa oksīda donoriem, vai

antikoagulantiem var palielināt asiņošanas risku. Jānodrošina stingra pacientu, kuri lieto antikoagulantus,

novērošana, atbilstoši pieņemtajām medicīniskās prakses rekomendācijām šādu ārstēšanu monitoringā.

Jāizvairās no citu trombocītu agregācijas inhibitoru lietošanas pacientiem, kuri lieto antikoagulantus.

Treprostinila

nepārtraukta

subkutāna

infūzija

neietekmēja

varfarīna

vienas

devas

farmakodinamiku un farmakokinētiku.

Nav pieejami potenciālas mijiedarbības dati saistībā ar

pastiprinātu asiņošanas risku, ja treprostinils tiktu parakstīts kopā ar slāpekļa oksīda donoriem.

Kombinācija ar furosemīdu

Pacientiem, kuru ārstēšanā tiek izmantots furosemīds, treprostinila plazmas klīrenss var būt nedaudz

samazināts. Šāda mijiedarbība, iespējams, ir saistīta ar dažām kopējām abu vielu metabolisma iezīmēm

(karboksilātu grupas glikurokonjugācija).

Kombinācija ar citohroma P450 (CYP) 2C8 enzīma inducētājiem/inhibitoriem

Gemfibrozils - farmakokinētiskie pētījumi ar cilvēkiem, kuri perorāli lietoja treprostinila diolamīnu,

liecina, ka vienlaicīga citohroma P450 (CYP) 2C8 enzīma inhibitora gemfibrozila lietošana divkāršo

treprostinila iedarbību (C

un AUC). Nav zināms, vai CYP2C8 inhibitori maina parenterāli ievadīta

(subkutāni vai intravenozi) Remodulin drošumu un efektivitāti. Ja periodā pēc titrēšanas CYP2C8

inhibitoru (piemēram, gemfibrozilu, trimetoprimu un deferaziroksu) pievieno vai noņem no pacienta

zālēm, jāapsver treprostinila devas pielāgošana.

Rifampicīns - farmakokinētiskie pētījumi ar cilvēkiem, kuri perorāli lietoja treprostinila diolamīnu,

liecina, ka vienlaicīga CYP2C8 enzīma inducētāja rifampicīna lietošana samazina treprostinila iedarbību

(par aptuveni 20%). Nav zināms, vai rifampicīns ietekmē parenterāli ievadīta (subkutāni vai intravenozi)

Remodulin drošumu un efektivitāti. Ja periodā pēc titrēšanas rifampicīnu pievieno vai noņem no pacienta

zālēm, jāapsver treprostinila devas pielāgošana.

CYP2C8 inducētāji (piemēram, fenitoīns, karbamazepīns, fenobarbitāls un divšķautņu asinszāle) var

samazināt treprostinila iedarbību. Ja periodā pēc titrēšanas CYP2C8 inducētāju pievieno vai noņem no

pacienta zālēm, jāapsver treprostinila devas pielāgošana.

Kombinācija ar bosentānu

Farmakokinētiskā pētījumā ar cilvēkiem, kuri lietoja bosentānu (250 mg/dienā) un treprostinila diolamīnu

(2 mg/dienā perorālā devā), farmakokinētisko mijiedarbību starp treprostinilu un bosentānu nenovēroja.

Kombinācija ar sildenafilu

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Farmakokinētiskā pētījumā ar cilvēkiem, kuri lietoja sildenafilu (60 mg/dienā) un treprostinila diolamīnu

(2 mg/dienā perorālā devā), farmakokinētisko mijiedarbību starp treprostinilu un sildenafilu nenovēroja.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejami atbilstoši dati par treprostinila lietošanu grūtniecēm. Dzīvniekiem veiktie pētījumi par

ietekmi uz grūtniecību ir nepietiekoši (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms.

Remodulīns grūtniecības laikā pielietojams vienīgi tad, ja iespējamais ieguvums mātei attaisno potenciālo

risku auglim.

Sievietes ar reproduktīvo potenciālu

Ārstēšanas laikā ar Remodulin ieteicama kontracepcija.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai treprostinils izdalās mātes pienā. Sievietēm, kas baro ar krūti un lieto Remodulin,

ieteicams pārtraukt barošanu ar krūti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus

Ārstēšanas uzsākšana vai devas pielāgošana var izraisīt nevēlamas blakusparādības, tādas kā

simptomātiska sistēmiskā hipotensija vai reibonis, kas var traucēt vadīt transporta līdzekļus un apkalpot

mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas ar placebo kontrolētos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē

pacientiem, kuri lietoja treprostinilu, ir sakārtotas pēc to biežuma, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži

(≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti

(<1/10 000); nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā

Orgānu sistēmas grupa

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Ļoti bieži

Reibonis

Bieži

Sirds funkcijas traucējumi

Augstas izsviedes sirds mazspēja

Nav zināms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Asinsvadu paplašināšanās, pietvīkums

Ļoti bieži

Hipotensija

Bieži

Asiņošanas gadījums

Bieži

Tromboflebīts*

Nav zināms

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Caureja, slikta dūša

Ļoti bieži

Vemšana

Bieži

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Izsitumi

Ļoti bieži

Nieze

Bieži

Ģeneralizēti (makulāri vai papulāri) izsitumi

Nav zināms

Skeleta -muskuļu un saistaudu

sistēmas un bojājumi

Sāpes žoklī

Ļoti bieži

Mialģija, artralģija

Bieži

Sāpes ekstremitātēs

Bieži

Sāpes kaulos

Nav zināms

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Infūzijas vietas sāpes, infūzijas vietas

reakcija, asiņošana vai hematoma

Ļoti bieži

Tūska

Bieži

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Trombocitopēnija

Nav zināms

Infekcijas un infestācijas

Ar centrālo venozo katetru saistīta infekcijas

iekļūšana asinsritē, sepse, bakterēmija**

Nav zināms

Infekcija infūzijas vietā, abscesa veidošanās

subkutānās infūzijas vietā

Nav zināms

Celulīts

Nav zināms

* Saistībā ar perifēro intravenozo infūziju ziņots par tromboflebīta gadījumiem

** Ziņots par dzīvībai bīstamiem un letāliem gadījumiem

§ Skatīt apakšpunktu “Atsevišķu blakusparādību apraksts”

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Asiņošanas gadījumi

Asiņošanas gadījumi novēroti ļoti bieži, kā sagaidāms šajā pacientu grupā ar augstu pacientu, kurus ārstē

ar antikoagulantiem, īpatsvaru. Sakarā ar to iedarbību uz trombocītu agregāciju, Remodulin var palielināt

asiņošanu risku, uz ko norāda palielināta deguna asiņošanas un kuņģa-zarnu trakta asiņošanas incidence

(t.sk. kuņģa-zarnu trakta hemorāģijas, taisnās zarnas hemorāģijas, smaganu hemorāģijas un melena)

kontrolētajos klīniskajos pētījumos. Tika ziņots arī par atkrēpošanu ar asinīm, vemšanu ar asinīm un

hematūriju, bet, šīs parādības tika novērotas tikpat bieži vai retāk, nekā tas notika placebo grupā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Remodulin pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi simptomiem, kas varētu ierobežot devas palielinājumus; tie

ietver pietvīkumu, galvassāpes, hipotensiju, nelabumu, vemšanu un caureju. Pacientiem ar pārdozēšanas

simptomiem nekavējoties jāsamazina vai jāpārtrauc treprostinila lietošanu, atkarībā no simptomu

smaguma, kamēr pārdozēšanas simptomi izzūd. Dozēšana jāatsāk, ievērojot piesardzību un nodrošinot

medicīnisku kontroli, un nepieciešama rūpīga pacientu novērošana nevēlamo simptomu atkārtošanās

konstatēšanai.

Antidoti nav zināmi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: trombocītu agregācijas inhibitori, izņemot heparīnu, ATĶ kods: B01A C21

Darbības mehānisms

:

treprostinils ir prostaciklīna analogs.

Tas izraisa tiešu vazodilatācijas efektu plaušu un sistēmiskajā arteriālajā cirkulācijā kā arī inhibē

trombocītu agregāciju.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

Dzīvniekiem, asinsvadus paplašinošais efekts samazina labā un kreisā sirds kambara pēcslodzi un

palielina sirds minūtes tilpumu un izsviedes tilpumu. Treprostinila ietekme uz sirdsdarbības frekvenci

dzīvniekiem mainās atkarībā no devas. Attiecībā uz sirds vadītspēju, nozīmīgi efekti nav novēroti.

Efektivitātes dati pieaugušajiem ar plaušu artēriālo hipertensiju:

Pētījumi ar subkutāni ievadāmo Remodulīnu

Tika veikti divi III fāzes, dubultmaskēti, placebo kontrolēti klīniskie pētījumi, izmantojot subkutānas,

nepārtrauktas Remodulin (treprostinila) infūzijas pacientiem ar stabilu plaušu artēriālo hipertensiju. Šajos

divos pētījumos kopumā tika iesaistīti 469 pieaugušie: 270 ar idiopātisko vai pārmantoto plaušu arteriālo

hipertensiju (treprostinila grupā = 134 pacienti; placebo grupā = 136 pacienti), 90 pacientiem bija plaušu

arteriālā hipertensija saistībā ar saistaudu slimībām (galvenokārt sklerodermiju) (treprostinila grupā = 41

pacients; placebo grupā = 49 pacienti) un 109 pacientiem bija plaušu arteriālā hipertensija saistībā ar

iedzimtu kardiopātiju ar kreisās-labās puses šuntu (treprostinila grupā = 58 pacienti; placebo = 51

pacients). Sākotnēji, tika veikts paredzētais 6 minūšu staigāšanas tests 326 metru distancē ± 5 grupā, kas

saņēma treprostinilu subkutānu infūziju veidā un 327 metri ± 6 grupā, kura saņēma placebo. Abu

salīdzināmo ārstēšanas līdzekļu devas pētījuma gaitā tika progresējoši palielinātas, atbilstoši plaušu

arteriālās hipertensijas simptomiem un klīniskajai panesamībai. Vidējā, pēc 12 nedēļām sasniegtā deva

bija 9,3 ng/kg/min treprostinila grupā un 19,1 ng/kg/min placebo grupā. Pēc 12 nedēļas ilgušās ārstēšanas,

vidējās variācijas 6 minūšu staigāšanas testā, salīdzinot ar sākotnējo līmeni, aprēķināto abu pētījumu

globālai populācijai, bija -2 metri ± 6,61 metri pacientiem, kuri saņēma treprostinilu un -21,8 metri ± 6,18

metri placebo grupai. Šie ārstēšanas rezultāti atspoguļo vidējo ārstēšanas efektu, novērtēti ar 6 minūšu

19,7 metru staigāšanas testu (p = 0,0064), salīdzinot ar placebo, abu pētījumu globālai populācijai.

Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējā līmeņa lielumiem hemodinamikas parametros (vidējais plaušu

arteriālais spiediens (PAPm), labā priekškambara spiediens (RAP), plaušu asinsvadu pretestība (PVR),

sirds indekss (CI) un venozā skābekļa koncentrācija (SvO

) demonstrēja Remodulin pārākumu pār

placebo. Plaušu hipertensijas pazīmju un simptomu uzlabošanās (sinkope, reibonis, sāpes krūšu kurvī,

nogurums un aizdusa) bija statistiski ticami (p< 0,0001). Papildus, aizdusas-noguruma iedalījums un

Borga aizdusas novērtējums pacientiem, ārstētiem ar Remodulīnu, uzlabojās pēc 12 nedēļām (p<0,0001).

Kombinēto kritēriju analīze, saistīto ar slodzes palielināšanas uzlabojumu (6-minūšu staigāšanas tests)

vismaz par 10%, salīdzinot ar sākotnējo līmeni pēc 12 nedēļām, un uzlabojumu vismaz par vienu NYHA

klasi, salīdzinot ar sākotnējo līmeni pēc 12 nedēļām un plaušu hipertensijas pasliktināšanās un letālu

gadījumu izpalikšanu, par kuriem tika ziņots pirms 12 nedēļām abu pētījumu globālajā populācijā,

demonstrēja pacientu skaitu, kas reaģēja uz treprostinilu 15,9% robežās (37/233), kamēr 3,4% (8/236)

demonstrēja reakciju placebo grupā. Globālās populācijas apakšgrupu analīze parādīja statistiski ticamu

Remodulin ārstēšanas efektu, salīdzinājumā ar placebo 6 minūšu ilgā staigāšanas testa laikā pacientu

apakšpopulācijā ar idiopātisku vai pārmantotu plaušu arteriālo hipertensiju (p=0,043), bet ne pacientu

apakšpopulācijā ar plaušu arteriālo hipertensiju saistītu ar sklerodermiju vai iedzimtu kardiopātiju.

Primārajā galauzstādījumā novērojamie efekti (piem. izmaiņas sešas minūtes ilgajā iešanas attālumā pēc

12 nedēļu ilgas ārstēšanas) bija mazākas, nekā tika novērotas kontroles grupas pacientiem agrākos

pētījumos ar bosentānu, iloprostu un epoprostenolu.

Nav veikti pētījumi, kur tieši salīdzināta Remodulin un epoprostenola intravenoza infūzija.

Bērniem ar PAH specifiski pētījumi nav veikti.

Nav klīniskos pētījumos iegūtu klīnisko datu, kas būtu veikti pacientiem ar PAH ar aktīvo salīdzināmo

terapiju.

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Cilvēkiem plazmas koncentrācijas līdzsvara stāvoklī tiek parasti sasniegtas 15 līdz 18 stundu laikā pēc

treprostinila subkutānās vai intravenozas infūzijas ievadīšanas uzsākšanas.

Treprostinila plazmas

koncentrācijas līdzsvara stāvoklī ir proporcionālas tā devai pie infūzijas ātruma 2,5 līdz 125 ng/kg/min.

Subkutānā un intravenozā Remodulin ievadīšana ir pierādījusi bioekviavalenci līdzsvara stāvoklī devā

10 ng/kg/min.

Vidējais šķietamais eliminācijas pusperiods pēc subkutānās ievadīšanas bija robežās no 1,32 līdz 1,42

stundām pēc 6 stundas ilgušām infūzijām, 4,61 stundas pēc 72 stundas ilgušām infūzijām un 2,93 stundas

pēc infūzijām, kas ilga vismaz 3 nedēļas. Treprostinila vidējais izkliedes tilpums organismā bija no 1,11

līdz 1,22 l/kg un plazmas klīrenss no 586,2 līdz 646,9 ml/kg/h. Cilvēkiem ar aptaukošanas klīrenss ir

zemāks (Ķermeņa masas indekss > 30 kg/m

Veseliem brīvprātīgajiem veiktajā pētījumā, izmantojot [

C] radioaktīvo treprostinilu, 78,6% un 13,4%

no subkutānās radioaktīvās devas tika konstatēti urīnā un fekālijās 224 stundu periodā. Atsevišķi

nozīmīgi metabolīti netika konstatēti. Urīnā tika atklāti pieci metabolīti, 10,2% līdz 15,5% robežās no

ievadītas devas. Šie pieci metabolīti kopā veidoja 64.4%. Trīs no tiem bija 3-hidroksioktil- sānu ķēdes

oksidācijas produkti, viens bija glikuronizētais atvasinājums (treprostinila glukuronīds) un viens netika

identificēts. Neizmainītās vielas veidā, urīnā tika konstatēti tikai 3,7% no ievadītās devas.

Septiņu dienu ilgā farmakokinētikas pētījumā 14 veseliem brīvprātīgajiem, izmantojot Remodulin devas

no 2,5 līdz 15 ng/kg/min, zemādas infūziju veidā, treprostinila koncentrācijas līdzsvara stāvoklī sasniedza

maksimālos līmeņus divreiz (attiecīgi plkst. 1 no rīta un 10 no rīta) un divreiz tika sasniegti minimālie

līmeņi (attiecīgi plkst. 7 no rīta un 4 pēcpusdienā). Maksimālās koncentrācijas bija aptuveni par 20% līdz

30% augstākas nekā minimālās koncentrācijas.

In vitro veiktie pētījumi neparādīja treprostinila inhibitoro potenciālu cilvēka aknu mikrosomu citohroma

P450 izoenzīmiem (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 un CYP3A).

Vēl vairāk, treprostinila ievadīšanai nebija inducējošas ietekmes uz aknu mikrosomu proteīnu, kopējo

citohroma (CYP) P 450 saturu vai uz izoenzīmu CYP1A, CYP2B un CYP3A aktivitāti.

Veseliem brīvprātīgajiem tika veikti zāļu mijiedarbības pētījumi, izmantojot paracetamolu (4 g/dienā) un

varfarīnu (25 mg/dienā). Šajos pētījumos netika konstatēta klīniski nozīmīgs ietekme uz treprostinila

farmakokinētiku. Ar varfarīnu veiktajā pētījumā netika konstatēta ne acīmredzama farmakodinamiska,

nedz arī farmakokinētiska mijiedarbība starp treprostinilu un varfarīnu.

Treprostinila metabolisms galvenokārt ietver CYP2C8.

Īpašas populācijas

Aknu darbī

bas traucējumi

Pacientiem ar portopulmonāro hipertensiju un vieglu (n=4) vai mērenu (n=5) aknu mazspēju,

Remodulīnam subkutānā devā 10 ng/kg/min 150 minūšu laikā AUC bija

0-24 h

, kas bija palielināts par

260% un 510%, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem. Klīrenss pacientiem ar aknu mazspēju bija samazināts

līdz pat 80%, salīdzinot ar veseliem pieaugušajiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

13 un 26 nedēļu ilgas pētījumos, nepārtrauktas treprostinila nātrija sāls subkutānās infūzijas žurkām un

suņiem izraisīja infūzijas vietas reakcijas (tūsku/eritēmu, apjomīgus veidojumus/pietūkumu, sāpes/jutību

pieskaroties). Suņiem tika novērotas smagas klīniskās pazīmes (hipoaktivitāte, vemšana, šķidra vēdera

izeja un infūzijas vietas tūska) un nāve (saistībā ar zarnu invagināciju un taisnās zarnas izkritumu)

dzīvniekiem tika novērotas, ievadot ≥300 ng/kg/min. Šiem dzīvniekiem konstatētas vidējās treprostinila

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

koncentrācijas līdzsvara stāvoklī bija 7,85 ng/ml. Šāda veida plazmas koncentrācijas cilvēkiem varētu tikt

sasniegtas, ārstējot ar Remodulīna infūziju >50 ng/kg/min.

Sakarā ar to, ka pastāvīga, pietiekoša treprostinila ekspozīcija nav tikusi pierādīta nevienai devai, kas

pārbaudīta reproduktīvo pētījumu laikā žurkām, šie pētījumi var būt nepietiekoši attiecībā uz iespējamo

ietekmi uz auglību, prenatālo un postnatālo attīstību.

Nav veikti ilgstoši pētījumi dzīvniekiem, lai novērtētu treprostinila kancerogēno potenciālu. In vitro un in

vivo veiktie mutagenitātes pētījumi nedemonstrēja treprostinila mutagēno vai klastogēno efektu.

Kopumā, pre-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu

toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāts,

sālsskābe,

metakrezols,

nātrija hidroksīds,

nātrija hlorīds,

ūdens injekcijām.

6.2.

Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citam zālēm, izņemot

sterilu ūdeni injekcijām vai 0,9% (sv./tilp.) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām (skatīt 6.6. apakšpunktu).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Zāļu uzglabāšanas laiks tirdzniecības iepakojumā: 3 gadi

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās flakona atvēršanas: 30 dienas

Uzglabāšanas laiks nepārtrauktas subkutānas ievadīšanas procesa laikā

Ir pierādīts, ka lietošanas laikā viena subkutāni ievadāma neatšķaidīta Remodulin rezervuāra (šļirces)

ķīmiskā un fizikālā stabilitāte 37

C temperatūrā ir līdz 72 stundām. Par citādu uzglabāšanas ilgumu un

apstākļiem lietošanas laikā ir atbildīgs lietotājs.

Uzglabāšanas laiks nepārtrauktas intravenozas ievadīšanas procesa laikā

Ir pierādīts, ka lietošanas laikā viena intravenozi ievadāma atšķaidīta Remodulin rezervuāra (šļirces)

ķīmiskā, fizikālā un mikrobioloģiskā stabilitāte 37

C temperatūrā pat tik zemās koncentrācijās kā 0,004

mg/ml polivinilhlorīdā, polipropilēnā un stiklā ir līdz 48 stundām. Tomēr, lai mazinātu infekcijas

iekļūšanu asinsritē, atšķaidītu Remodulin nevajadzētu lietot ilgāk par 24 stundām. Par citādu uzglabāšanas

ilgumu un apstākļiem lietošanas laikā ir atbildīgs lietotājs.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi (par uzglabāšanas laiku un apstākļiem lietošanas laikā

skatīt 6.3. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 21-02-2019

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

20 ml I klases caurspīdīga stikla flakons, noslēgts ar gumijas aizbāzni un sarkanu (krāsu-kodētu) vāciņu;

pa vienam kastītē.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Ja Remodulin lieto nepārtrauktai subkutānai infūzijai, tas jālieto neatšķaidīts (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ja Remodulin lieto nepārtrauktai intravenozai infūzijai, tas jāatšķaida ar sterilu ūdeni injekcijām vai

0,9% (sv./tilp.) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028 – Barcelona

Spānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

07-0204

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007.gada 30. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010.gada 16. jūlijs

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju