Olvion 100 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

31-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Sildenafils
Pieejams no:
Medochemie Ltd., Cyprus
ATĶ kods:
G04BE03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Sildenafil
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Medochemie Ltd., Factory AZ, Cyprus
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
11-0267

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Olvion 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafilum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Olvion un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Olvion lietošanas

Kā lietot Olvion

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Olvion

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Olvion un kādam nolūkam to lieto

Olvion satur aktīvo vielu - sildenafilu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes

(FDE5) inhibitoriem. Tas atslābina dzimumlocekļa asinsvadus, ļaujot tajā ieplūst asinīm brīdī, kad

Jums rodas seksuāls uzbudinājums. Olvion palīdzēs Jums panākt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls

stimuls.

Olvion paredzēts pieaugušiem vīriešiem erektilās funkcijas traucējumu, dažkārt zināmas kā

impotence, ārstēšanai. Tas ir stāvoklis, kad dzimumloceklis nepiebriest vai nekļūst pietiekami stingrs,

un tādēļ vīrietis nespēj veikt dzimumaktu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Olvion lietošanas

Nelietojiet Olvion šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret sildenafilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs lietojat zāles, kuras sauc par nitrātiem, jo šāda kombinācija var izraisīt bīstamu

asinsspiediena pazeminājumu. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles,

kuras bieži izmanto stenokardijas (vai „sāpēm krūtīs”) ārstēšanai. Ja Jūs neesat pārliecināts,

jautājiet ārstam vai farmaceitam;

ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrītu

(mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai), jo šāda kombinācija var arī izraisīt bīstamu

asinsspiediena pazeminājumu;

ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto plaušu arteriālās hipertensijas (t.i., augsta

asinsspiediena plaušās) un hroniskas tromboemboliskās plaušu hipertensijas (t.i., asins trombu

radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE5 inhibitori, piemēram,

sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat

pārliecināts, kā to lietot, pastāstiet to ārstam;

ja Jums ir nopietna sirds vai aknu slimība;

ja Jums nesen bijis insults vai sirdslēkme, vai arī Jums ir zems asins spiediens;

ja Jums ir kāda reta iedzimta acu slimība (kā pigmentozais retinīts);

ja Jums sakarā ar nearterītisku priekšēju išēmisku optisko neiropātiju (NPION) jebkad ir bijis

redzes zudums.

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Olvion lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jūs slimojat ar sirpjveida šūnu anēmiju (sarkano asins ķermenīšu anomālija), leikozi (asins

vēzis), multiplo mielomu (kaulu smadzeņu vēzis);

ja Jums ir dzimumlocekļa deformācija vai Peirona slimība;

ja Jums ir sirds slimība. Ārstam vajadzētu rūpīgi izvērtēt, vai Jūsu sirds var izturēt papildus

slodzi dzimumakta laikā;

ja Jums nesen bijusi kuņģa čūla vai Jums ir asinsreces traucējumi (piemēram, hemofīlija);

ja Jums ir pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums, pārtrauciet lietot Olvion un nekavējoties

sazinieties ar ārstu.

Olvion nevajadzētu lietot vienlaikus ar jebkādu citu perorālu vai lokālu erektilās disfunkcijas

ārstēšanas līdzekli.

Jums nevajadzētu lietot Olvion, ja Jums tiek ārstēta plaušu arteriālā hipertensija (PAH) ar sildenafilu

vai jebkuru citu FDE inhibitoru.

Jums nevajadzētu lietot Olvion, ja Jums nav erektilas disfunkcijas.

Jums nevajadzētu lietot Olvion, ja Jūs esat sieviete.

Īpaši apsvērumi pacientiem ar nieru vai aknu slimībām

Ja Jūs slimojat ar nieru vai aknu slimībām, Jums tas jāpasaka ārstam. Ārsts izlems, vai nav jāizvēlas

mazāka deva.

Bērni un pusaudži

Olvion nedrīkst lietot pacientiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Olvion

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu

lietot.

Olvion tabletes var mijiedarboties ar citām zālēm, īpaši tām, kuras lieto sāpju novēršanai krūtīs. Ja jūs

nokļūstat situācijā, kad jums nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, pastāstiet ārstam,

farmaceitam vai medmāsai, ka esat lietojis Olvion un kad esat to lietojis. Nelietojiet Olvion

vienlaicīgi ar citām zālēm, ja vien ārsts nav teicis, ka Jūs to drīkstat darīt.

Jums nevajadzētu lietot Olvion, ja Jūs lietojat zāles, kas saucās nitrāti, jo šāda zāļu kombinācija var

izraisīt bīstamu asinsspiediena pazeminājumu. Vienmēr pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai,

ja Jūs lietojat kādu no šīm zālēm, kas paredzētas stenokardijas (vai „sāpēm krūtīs”) ārstēšanai.

Jums nevajadzētu lietot Olvion, ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori,

piemēram, amilnitrīts (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai), jo šāda zāļu kombinācija var

izraisīt bīstamu asinsspiediena pazeminājumu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs jau lietojat riociguatu.

Ja Jūs lietojat zāles, kas zināmas kā proteāzes inhibitori, piemēram, HIV ārstēšanai, ārsts var Jums

sākumā nozīmēt vismazāko sildenafila devu (25 mg).

Dažiem pacientiem, kuri vienlaicīgi ar Olvion lieto alfa blokatorus, lai ārstētu augstu asinsspiedienu

vai palielinātu prostatu, pieceļoties stāvus vai sēdus pārāk strauji var būt iespējams reibonis vai viegls

apskurbums, kam par pamatu var būt pazemināts asinsspiediens. Šādus simptomus novērojuši daži

pacienti, kuri lietoja Olvion kopā ar alfa blokatoriem. Tie pārsvarā izpaužas pirmo 4 stundu laikā pēc

Olvion lietošanas. Lai samazinātu šo simptomu rašanās iespējamību, pirms Olvion lietošanas sākuma

jums regulāri jālieto pastāvīga alfa blokatora dienas deva. Ārsts var jums ieteikt sākt ar mazāko (25

mg) sildenafila devu.

Olvion kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Olvion var lietot starp ēdienreizēm vai ēšanas laikā. Tomēr Olvion varētu sākt iedarboties vēlāk, ja

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

esat ieturējis sātīgu maltīti.

Alkohols erekcijas spēju var uz laiku pavājināt. Lai no zālēm gūtu maksimālo efektu, pirms Olvion

lietošanas nav ieteicams lietot pārmērīgi daudz alkohola.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Olvion nav paredzēts lietošanai sievietēm.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Olvion var izraisīt reiboni un ietekmēt redzi. Pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu

apkalpošanas, Jums jānovērtē sava reakcija pret Olvion.

Olvion satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura, piemēram, laktozes, nepanesība pirms lietojat Olvion,

konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Olvion

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā sākuma deva ir 50 mg.

Ar Olvion 100 mg apvalkotajām tabletēm nevar nodrošināt devu visās klīniskajās situācijās. Jautājiet

ārstam vai farmaceitam par Jums nepieciešamo devu.

Jums nevajadzētu lietot Olvion biežāk kā vienu reizi dienā.

Olvion Jums jālieto aptuveni 1 stundu pirms ieplānotā dzimumakta. Tableti norijiet veselu, uzdzerot

glāzi ūdens.

Ja Jums liekas, ka Olvion iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Olvion palīdzēs sasniegt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls. Laika periods, pēc kura Olvion

sāk iedarboties, dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs, taču parasti tas ir no pusstundas līdz 1 stundai.

Olvion efekts var iestāties vēlāk, ja Jūs to būsiet lietojuši sātīgas maltītes laikā.

Ja Olvion nepalīdz sasniegt erekciju vai tā nav pietiekami ilga, lai pabeigtu dzimumaktu, Jums

jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jūs esat lietojis Olvion vairāk nekā noteikts

Jums var rasties vairāk blakusparādību un tās būs izteiktākas. Devas palielināšana virs 100 mg efektu

nepastiprina.

Nelietojiet vairāk tablešu kā to ieteicis ārsts.

Sazinieties ar ārstu, ja esat lietojis vairāk tablešu nekā ieteikts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles,

šīs zāles

var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar sildenafila lietošanu, parasti ir vieglas vai vidēji smagas

un īslaicīgas.

Ja Jums novērojama kāda no zemāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties

pārtrauciet Olvion lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību:

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

Alerģiskas reakcijas (rodas retākos gadījumos – var ietekmēt mazāk kā 1 cilvēku no 100).

Iespējamie simptomi ir pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana vai reibonis, acu plakstiņu,

sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

Sāpes krūškurvī (rodas retākos gadījumos).

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā beigām:

apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

nelietojiet nitrātus, lai ārstētu savas krūškurvja sāpes.

Ilgstoša un dažkārt arī sāpīga erekcija (rodas retos gadījumos – var ietekmēt mazāk kā 1

cilvēku no 1000).

Ja Jums ir erekcija, kas ilgst ilgāk par 4 stundām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums (rodas retos gadījumos).

Nopietnas ādas reakcijas (rodas retos gadījumos)

Iespējamie simptomi ir izteikta ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz

dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

Krampji (rodas retos gadījumos).

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk kā 1 cilvēku no 10): galvassāpes.

Bieži (var ietekmēt mazāk kā 1 cilvēku no 10): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi

(iespējamie simptomi – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), gremošanas traucējumi, krāsu

piejaukšanās attēlam, neskaidra redze, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (var ietekmēt mazāk kā 1 cilvēku no 100): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums,

apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret

gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, pazemināts

asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainības sajūta, samazināta taustes sajūta, vertigo, zvanīšana ausīs,

mutes sausums, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (iespējamie simptomi –

izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, kuņģa-barības vada atviļņa

slimība (iespējamie simptomi – dedzināšana aiz krūškaula), asins piejaukums urīnā, sāpes rokās vai

kājās, asiņošana no deguna, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (var ietekmēt mazāk kā 1 cilvēku no 1000): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība,

īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums,

asiņošana acs mugurējā daļā, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas

acī, acu vai acu plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas

avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltuma krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis

piejaukums spermas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudinājuma

sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas novērošanas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds

slimība) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kuriem

bijušas šīs blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijuši sirdsdarbības traucējumi. Nav iespējams

noteikt, vai šie gadījumi ir tieši saistīti ar sildenafila lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

5.

Kā uzglabāt Olvion

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc „EXP:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Olvion satur

Aktīvā viela ir sildenafils. Katra tablete satur 100 mg sildenafila (citrāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes

kodols:

mikrokristāliskā

celuloze,

bezūdens

kalcija

hidrogēnfosfāts,

kroskarmelozes nātrija sāls un magnija stearāts;

tabletes apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts un triacetīns.

Olvion ārējais izskats un iepakojums

Baltas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes. Tabletes ir gludas no vienas puses un otrā pusē

iespiests „100”.

Tabletes ir iepakotas blisteros pa 2, 4, 8 vai 12 tabletēm kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Kipra

Ražotājs

Medochemie Ltd., 2 Michael Erakleous, Ayios Athanasios, Industrial Estate, 4101 Limassol, Kipra

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Čehija

OLVION

potahované

tablety

Igaunija

OLVION

Grieķija

OLVION

Latvija

OLVION

Lietuva

OLVION

Rumānija

OLVION

Slovākija

OLVION

Zviedrija

OLVION

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019.gada jūlijā.

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Olvion 100 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 100 mg sildenafila (Sildenafilum) (citrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katra tablete satur 7,2 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Baltas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru biezums ir 5,00 mm, garums 16,2 mm un

platums 8,1 mm. Tabletes ir gludas no vienas puses un otrā pusē iespiests „100”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Olvion ir indicēts pieaugušiem vīriešiem erektilās disfunkcijas, t.i., nespējas sasniegt vai saglabāt

dzimumaktam pietiekamu erekciju, ārstēšanai.

Lai Olvion iedarbotos, nepieciešams seksuāls uzbudinājums.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Ieteicamā deva ir 50 mg, lietojot pēc nepieciešamības, apmēram vienu stundu pirms seksuālās

aktivitātes. Atkarībā no efektivitātes un panesamības devu var palielināt līdz 100 mg vai samazināt

līdz 25 mg. Maksimālā ieteicamā deva ir 100 mg. Maksimālais ieteicamais lietošanas biežums ir

vienu reizi dienā. Ja Olvion lieto kopā ar uzturu, darbības sākums var būt vēlāks nekā tukšā dūšā

(skatīt 5.2. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem (no 65 gadu vecuma) devas pielāgošana nav nepieciešama.

N

ieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss=30-80

ml/min) jāvadās no rekomendācijām, kas sniegtas sadaļā “Pieaugušie”.

Tā kā pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ir samazināts sildenafila klīrenss

(kreatinīna klīrenss <30 ml/min), jāapsver 25 mg devas lietošana. Atkarībā no efektivitātes un

panesamības devu pēc nepieciešamības var pakāpeniski palielināt līdz 50 mg un līdz pat 100 mg.

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

A

knu darbības traucējumi

Tā kā pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (piemēram, ciroze) ir samazināts sildenafila klīrenss,

jāapsver 25 mg devas lietošana. Atkarībā no efektivitātes un panesamības devu pēc nepieciešamības

var pakāpeniski palielināt līdz 50 mg un līdz pat 100 mg.

Pediatriskā populācija

Olvion nav indicēts pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem.

Pacienti, kuri lieto citas zāles

Izņemot ritonavīru, kuru nav ieteicams kombinēt ar Olvion (skatīt 4.4. apakšpunktu), pacientiem, kuri

lieto CYP3A4 inhibitorus (skatīt 4.5. apakšpunktu), jāapsver 25 mg lielas sākuma devas lietošana.

Lai samazinātu posturālās hipotensijas rašanās risku pacientiem, kuri lieto alfa blokatorus, pirms

sildenafila terapijas uzsākšanas, alfa blokatoru terapijai ir jābūt nostabilizētai. Turklāt jāapsver

sildenafila terapijas uzsākšana ar 25 mg devu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Ar Olvion 100 mg apvalkotajām tabletēm nevar nodrošināt devu visās klīniskajās situācijās.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināms, ka sildenafils pastiprina nitrātu hipotensīvo iedarbību, jo tā darbības mehānisms saistīts ar

slāpekļa oksīda/cikliskā guanozīnmonofosfāta (cGMP) metabolismu (skatīt 5.1. apakšpunktu), tāpēc

to nedrīkst lietot pacientiem, kuri lieto jebkura veida slāpekļa oksīda donorus (piemēram, amilnitrītu)

vai nitrātus.

FDE5 inhibitoru, tajā skaitā sildenafila, lietošana vienlaicīgi ar guanilātciklāzes stimulatoriem,

piemēram, riociguatu, ir kontrindicēta, jo iespējama simptomātiskas hipotensijas rašanās (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Vīriešiem,

kuriem

seksuālā

aktivitāte

ieteicama

(piemēram,

pacientiem

smagām

kardiovaskulārām slimībām, tādām kā nestabilā stenokardija vai smaga sirds mazspēja), nevajadzētu

lietot nekādus erektilās disfunkcijas ārstēšanas līdzekļus, ieskaitot sildenafilu.

Olvion ir kontrindicēts pacientiem, kuriem sakarā ar nearterītisku išēmisku priekšējo optisko

neiropātiju (NIPON) ir redzes zudums vienā acī, neskatoties uz to vai šī epizodei ir vai nav bijusi

saistībā ar iepriekšēju FDE5 inhibitoru lietošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Sildenafila lietošanas drošums nav pētīts šādām pacientu grupām un tāpēc tā lietošana šiem

pacientiem ir kontrindicēta: smagi aknu darbības traucējumi, hipotensija (asinsspiediens <90/50

mmHg), nesen pārciests insults vai miokarda infarkts, kā arī pacientiem, kuriem diagnosticēta

pārmantota deģeneratīva tīklenes slimība, piemēram, retinitis pigmentosa (nelielai daļai šo pacientu ir

tīklenes fosfodiesterāžu ģenētisks defekts).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai noteiktu erektilās disfunkcijas diagnozi, iespējamo traucējuma cēloni un uzsāktu farmakoloģisku

ārstēšanu, nepieciešami anamnēzes un izmeklēšanas dati.

Sirds – asinsvadu sistēmas riska faktori

Ar seksuālo aktivitāti ir saistīts noteiktas pakāpes kardiovaskulārais risks, tāpēc, pirms uzsākt jebkuru

erektilās funkcijas traucējumu terapiju, ārstam jānovērtē pacienta kardiovaskulārās sistēmas stāvoklis.

Sildenafilam piemīt vazodilatatora īpašības, kā rezultātā tas izraisa nelielu un pārejošu asinsspiediena

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

pazemināšanos (skatīt 5.1. apakšpunktu). Pirms sildenafila nozīmēšanas, ārstam jānovērtē, vai

pacientiem ar zināmām pamatslimībām šāds vazodilatējošais efekts nelabvēlīgi neietekmēs viņu

veselības stāvokli, it īpaši vienlaicīgi ar seksuālo aktivitāti. Palielināta jutība pret vazodilatatoriem ir

pacientiem ar sirds kreisā kambara obstrukciju (piemēram, aortas stenoze, hipertrofiska obstruktīva

kardiomiopātija) vai arī pacientiem ar reti sastopamo multisistēmiskās atrofijas sindromu, kas

izpaužas ar krasi izteiktu asinsspiediena autonomās kontroles nepilnvērtību.

Olvion pastiprina nitrātu hipotensīvo efektu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Olvion pēcreģistrācijas periodā saņemti ziņojumi par smagām kardiovaskulārām reakcijām, ieskaitot

miokarda

infarktu,

nestabilu

stenokardiju,

pēkšņu

kardiālu

nāvi,

ventrikulāru

aritmiju,

cerebrovaskulāru asiņošanu, pārejošu išēmisko lēkmi, hipertensiju un hipotensiju, kas laika ziņā

sakrituši ar Olvion lietošanu.

Vairumam šo pacientu, taču ne visiem, jau iepriekš bijuši kardiovaskulāras slimības riska faktori.

Liela daļa šo atgadījumu notikuši dzimumakta laikā vai tūliņ pēc tā, daži radušies drīz pēc Olvion

lietošanas bez seksuālas aktivitātes. Nav iespējams noteikt, vai šie atgadījumi ir tieši saistīti ar Olvion

lietošanu un seksuālo aktivitāti, vai radušies citu faktoru ietekmē.

Priapisms

Erektilās funkcijas traucējumu novēršanai domātie līdzekļi, ieskaitot sildenafilu, jālieto ar piesardzību

pacientiem, kuriem konstatēta dzimumlocekļa anatomiska deformācija (piemēram, angulācija,

kavernozā fibroze vai Peirona slimība), kā arī pacientiem, kuru stāvoklis var veicināt priapismu

(piemēram, sirpjveida šūnu anēmija, multiplā mieloma vai leikēmija).

Pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par ilgstošu erekciju un priapismu sildenafila terapijas laikā. Ja

erekcija ilgst ilgāk kā 4 stundas, pacientam nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Ja priapismu

neārstē nekavējoties, var tikt bojāti dzimumlocekļa audi un rasties neatgriezeniska impotence.

Vienlaicīga FDE 5 inhibitoru vai citu erektilās disfunkcijas ārstēšanai paredzēto zāļu lietošana

Pagaidām nav izpētīts, cik efektīva un droša ir sildenafila kombinācija ar citiem FDE5 inhibitoriem

vai citām zālēm plaušu hipertensijas (PAH) ārstēšanai, kas satur sildenafilu (REVATIO), vai citiem

erektilās funkcijas traucējumu novēršanai lietotiem līdzekļiem. Tāpēc šāda kombinācija nav ieteicama.

Ietekme uz redzi

Saistībā ar sildenafila un citu FDE5 inhibitoru lietošanu saņemti ziņojumi par spontāniem redzes

defektu gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu). Saistībā ar sildenafila un citu FDE5 inhibitoru

lietošanu spontānos ziņojumos un novērošanas pētījumos novērota nearterītiska išēmiska priekšēja

optiska neiropātija (rets traucējums) (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacientiem jāpaskaidro, ka jebkādu

pēkšņu redzes traucējumu gadījumā viņiem jāpārtrauc Olvion lietošana un nekavējoties jākonsultējas

ar ārstu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana ar ritonavīru

Nav ieteicama sildenafila kombinācija ar ritonavīru (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana ar alfa blokatoriem

Lietojot sildenafilu pacientiem, kuri lieto alfa blokatorus, ieteicams ievērot piesardzību, jo šo zāļu

vienlaicīga lietošana nedaudziem jutīgiem indivīdiem var izraisīt simptomātisku hipotensiju (skatīt

4.5. apakšpunktu). Tas pārsvarā var atgadīties pirmo 4 stundu laikā pēc sildenafila lietošanas. Lai

samazinātu iespējamo posturālās hipotensijas risku, pacientam, kurš lieto alfa blokatoru terapiju,

pirms sildenafila terapijas uzsākšanas, jābūt hemodinamiski stabilam. Jāapsver sildenafila terapijas

uzsākšana ar 25 mg devu (skatīt 4.2. apakšpunktu). Turklāt ārstam jāsniedz pacientam padoms, ko

darīt, ja rodas posturālas hipotensijas simptomi.

Ietekme uz asiņošanu

Pētījumi in vitro ar cilvēka trombocītiem liecina, ka sildenafils pastiprina nātrija nitroprusīda spēju

kavēt agregāciju. Trūkst ziņu par sildenafila lietošanas drošumu pacientiem ar asinsreces

traucējumiem vai aktīvu peptisku čūlu. Tāpēc šiem pacientiem sildenafils jālieto tikai pēc rūpīgas

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

riska/ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

Olvion tablešu apvalks satur laktozes monohidrātu. Olvion nevajadzētu lietot pacientiem ar retu

iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Sievietes

Olvion nav paredzēts lietošanai sievietēm.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zāļu ietekme uz sildenafilu

In vitro pētījumi

Sildenafila metabolisms noris, galvenokārt piedaloties citohroma P450 (CYP) izoformām 3A4

(metabolisma nozīmīgākais ceļš) un 2C9 (mazāk nozīmīgs ceļš). Šī iemesla dēļ minēto izoenzīmu

inhibitori var samazināt sildenafila klīrensu, savukārt šo enzīmu induktori var palielināt sildenafila

klīrensu.

In vivo pētījumi

Klīniskajos pētījumos iegūto datu populācijas farmakokinētiskā analīze liecina, ka sildenafila klīrenss

samazinās, ja to lieto vienlaicīgi ar CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu, eritromicīnu,

cimetidīnu). Kaut gan šiem pacientiem netika konstatēta nevēlamo blakusparādību biežuma

palielināšanās, tomēr, lietojot sildenafilu vienlaicīgi ar CYP3A4 inhibitoriem, ieteicams apsvērt 25

mg lielas sākuma devas piemērošanu.

Kombinācijā ar HIV proteāzes inhibitoru ritonavīru, kurš ir ļoti spēcīgs P450 inhibitors, tā līdzsvara

koncentrācijas apstākļos (500 mg divas reizes dienā) pievienojot sildenafilu (vienreizēju 100 mg

devu), sildenafila C

palielinājās par 300% (4-reizes) un sildenafila plazmas AUC palielinājās par

1000% (11-reizes). Pēc 24 stundām sildenafila koncentrācija vēl arvien bija ap 200 ng/ml, kamēr,

lietojot sildenafilu vienu pašu, tā ir ap 5 ng/ml. Tas atbilst zināmajam faktam, ka ritonavīram piemīt

spēcīga iedarbība uz ļoti daudziem no P450 substrātiem. Ritonavīra farmakokinētiku sildenafils

neietekmēja. Ņemot vērā šos farmakokinētiskos datus, sildenafila kombinācija ar ritonavīru nav

ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu), un jebkurā gadījumā sildenafila deva nekādos apstākļos nedrīkst

pārsniegt 25 mg 48 stundu laikā.

Vienlaicīgi ar HIV proteāzes inhibitoru sakvinavīru (CYP3A4 inhibitors) tā līdzsvara koncentrācijas

apstākļos (1200 mg trīs reizes dienā) lietojot sildenafilu (vienreizēja 100 mg deva), sildenafila C

palielinājās par 140% un plazmas AUC palielinājās par 210%. Sildenafils neietekmēja sakvinavīra

farmakokinētiku

(skatīt

4.2.

apakšpunktu).

Spēcīgākiem

CYP3A4

inhibitoriem,

piemēram,

ketokonazolam un itrakonazolam, sagaidāma vēl izteiktāka ietekme.

Lietojot vienu 100 mg lielu sildenafila devu vienlaicīgi ar eritromicīnu (vidēji spēcīgu CYP3A4

inhibitoru), tā līdzsvara koncentrācijas apstākļos (500 mg divas reizes dienā 5 dienas pēc kārtas),

sildenafila sistēmiskā ekspozīcija (AUC) palielinājās par 182%. Pētījumos ar veseliem brīvprātīgiem

vīriešiem azitromicīnam (500 mg dienā 3 dienas pēc kārtas) netika konstatēta nekāda ietekme uz

sildenafila AUC, C

un eliminācijas ātruma konstanti, kā arī vēlāk uz sildenafila vai tā galvenā

cirkulējošā metabolīta eliminācijas pusperiodu. Cimetidīns (800 mg) (citohroma P450 inhibitors un

nespecifisks CYP3A4 inhibitors) veseliem brīvprātīgajiem izraisīja par 56% lielāku sildenafila

koncentrāciju plazmā, ja to lietoja vienlaicīgi ar sildenafilu (50 mg).

Greipfrūtu sula ir vājš zarnu sieniņu metabolisma CYP3A4 inhibitors, un var izraisīt mērenu

sildenafila koncentrācijas palielināšanos plazmā.

Atsevišķas antacīdo līdzekļu (magnija hidroksīds/alumīnija hidroksīds) devas neietekmēja sildenafila

biopieejamību.

Kaut gan nav veikti specifiski zāļu mijiedarbības pētījumi ar visām zālēm, populācijas

farmakokinētiskā analīze liecina, ka sildenafila farmakokinētika netiek ietekmēta, ja vienlaicīgi lieto

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

CYP2C9 inhibitorus (piemēram, tolbutamīdu, varfarīnu, fenitoīnu), CYP2D6 inhibitorus (piemēram,

selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitorus, tricikliskos antidepresantus), tiazīdus un tiem

līdzīgus diurētiskos līdzekļus, cilpas un kāliju saudzējošos diurētiskos līdzekļus, angiotenzīnu

konvertējošā enzīma inhibitorus, kalcija kanālu blokatorus, bēta adrenerģisko receptoru antagonistus

CYP450

metabolisma

inducētājus

(piemēram,

rifampicīnu,

barbiturātus).

Pētījumā

brīvprātīgiem veseliem vīriešiem, lietojot vienlaicīgi endotelīna antagonistu bosentānu ([vidēji

spēcīgs] CYP3A4, CYP2C9 un iespējams arī CYP2C19 inducētājs) līdzsvara koncentrācijā (125 mg

divas reizes dienā) ar sildenafilu līdzsvara koncentrācijā (80 mg trīs reizes dienā) samazināja

sildenafila AUC un C

attiecīgi par 62,6 % un 55,4 %. Tāpēc sagaidāma izteiktāka sildenafila

koncentrācijas samazināšanās plazmā, ja vienlaicīgi lieto spēcīgu CYP3A4 inducētāju, piemēram,

rifampicīnu.

Nikorandils ir kalcija kanālu aktivatora un nitrāta hibrīds. Nitrāta komponentes dēļ tam ir potenciāli

iespējama nopietna mijiedarbība ar sildenafilu.

Sildenafila ietekme uz citām zālēm

In vitro pētījumi

Sildenafils ir vājš citohroma P450 izoformu 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4 inhibitors(IC50>150

µM). Tā kā pēc ieteicamo devu lietošanas maksimālā sildenafila koncentrācija plazmā ir aptuveni 1

µM, maz ticams, ka Olvion varētu ietekmēt šo izoenzīmu substrātu klīrensu.

Nav datu par sildenafila mijiedarbību ar nespecifiskajiem fosfodiesterāzes inhibitoriem, piemēram, ar

teofilīnu un dipiridamolu.

In vivo pētījumi

Atbilstoši jau zināmajai ietekmei uz slāpekļa oksīda /cGMP darbības mehānismu (skatīt 5.1.

apakšpunktu), novērots, ka sildenafils pastiprina nitrātu hipotensīvos efektus, tādēļ tā nozīmēšana

vienlaicīgi ar slāpekļa oksīda donoriem vai nitrātiem jebkurā formā ir kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Riociguats: neklīniskie pētījumi liecināja par papildu sistēmiskā asinsspiediena samazināšanās efektu,

FDE5 lietojot inhibitorus vienlaicīgi ar riociguatu. Klīniskajos pētījumos, riociguāts uzrādīja spēju

pastiprināt FDE5 inhibitoru hipotensīvo iedarbību. Lietojot šo kombināciju, pētāmajā populācijā

labvēlīga klīniskā iedarbība netika novērota. Riociguata vienlaicīga lietošana kopā ar FDE5

inhibitoriem, tajā skaitā sildenafilu, ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Nedaudziem jutīgiem indivīdiem, kuri lieto alfa blokatoru terapiju, vienlaicīga sildenafila lietošana

var izraisīt simptomātisku hipotensiju. Tas visdrīzāk sagaidāms pirmo 4 stundu laikā pēc sildenafila

lietošanas (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Trijos specifiskos zāļu-zāļu mijiedarbības pētījumos

lietoja vienlaicīgi alfa blokatoru doksazosīnu (4 mg un 8 mg) un sildenafilu (25 mg, 50 mg vai 100

mg) pacientiem ar labdabīgu prostatas hiperplāziju (LPH), kas stabilizēta ar doksazosīna terapiju. Šo

pētījumu populācijā guļus stāvoklī mērītais asinsspiediens papildus vidēji pazeminājās par 7/7 mmHg,

9/5 mmHg un 8/4 mmHg un stāvus mērītais asinsspiediens papildus vidēji pazeminājās attiecīgi par

6/6 mmHg, 11/4 mmHg un 4/5 mmHg. Ar doksazosīna terapiju stabilizētiem pacientiem, lietojot

vienlaicīgi sildenafilu un doksazosīnu, saņemti reti ziņojumi par simptomātisku posturālu hipotensiju.

Šie ziņojumi ietvēra reiboni un vieglu apskurbumu, bet ne sinkopi.

Lietojot sildenafilu (50 mg) kombinācijā ar tolbutamīdu (250 mg) vai varfarīnu (40 mg), nozīmīga

mijiedarbība nav konstatēta, lai gan abu savienojumu metabolisms noris ar CYP2C9 starpniecību.

Sildenafils (50 mg) nepagarināja asins tecēšanas laiku, kā to izraisīja aspirīns (150 mg).

Sildenafils (50 mg) nepastiprināja alkohola hipotensīvo efektu veseliem brīvprātīgajiem, kuriem

alkohola maksimālā koncentrācija asinīs vidēji bija 80 mg/dl.

Apkopojot datus par šādām hipotensīvo līdzekļu grupām: diurētiskie līdzekļi, bēta blokatori, AKE

inhibitori, angiotenzīna II inhibitori, antihipertensīvie līdzekļi (vazodilatatori un centrālas iedarbības

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

līdzekļi), adrenerģisko neironu blokatori, kalcija kanālu blokatori un alfa adrenoreceptoru blokatori,

konstatēts, ka blakusparādību profils sildenafilu saņēmušajiem pacientiem neatšķīrās no placebo

grupas. Specifiskā mijiedarbības pētījumā, amlodipīnu lietojošiem hipertensijas pacientiem vienlaicīgi

lietojot arī sildenafilu (100 mg), novēroja sistoliskā asinsspiediena papildus pazeminājumu guļus

stāvoklī par 8 mm Hg. Attiecīgais diastoliskā asinsspiediena papildus pazeminājums guļus stāvoklī

bija 7 mm Hg. Šī papildu pazemināšanās bija līdzvērtīga asinsspiediena pazeminājumam, kādu

novēroja veseliem brīvprātīgajiem, kuri saņēma sildenafilu vienu pašu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Sildenafils (100 mg) neietekmēja HIV proteāzes inhibitoru sakvinavīra un ritonavīra (abi ir CYP3A4

substrāti) farmakokinētiku to līdzsvara koncentrācijas apstākļos.

Veseliem vīriešu dzimuma brīvprātīgajiem sildenafila līdzsvara koncentrācija (80 mg trīs reizes dienā)

izraisīja bosentāna AUC palielināšanos par 49,8 % un bosentāna C

palielināšanos par 42 % (125

mg divas reizes dienā).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Olvion nav paredzēts lietošanai sievietēm.

Nav veikti adekvāti un labi kontrolēti pētījumi ar grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Reproduktivitātes pētījumos ar žurkām un trušiem pēc sildenafila iekšķīgas ievadīšanas netika

konstatēta nekāda nevēlama iedarbība.

Netika novērota ietekme uz spermatozoīdu kustīgumu vai morfoloģiju pēc vienreizējas 100 mg

sildenafila devas lietošanas veseliem brīvprātīgajiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tā kā klīniskajos pētījumos ar sildenafilu bijuši ziņojumi par reiboni un redzes traucējumiem,

pacientiem jāzina, kā viņi reaģē uz Olvion, pirms vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Olvion drošuma profils ir balstīts uz 9570 pacientiem 74 dubultaklos placebo kontrolētos klīniskajos

pētījumos. Klīniskajos pētījumos visbiežāk ziņotās blakusparādības pacientiem, kuri saņēma

sildenafilu, bija galvassāpes, piesarkums, dispepsija, aizlikts deguns, reibonis, slikta dūša, karstuma

viļņi, redzes traucējumi, cianopsija un neskaidra redze.

Pēcreģistrācijas uzraudzībā ziņotās blakusparādības aptver laika periodu, kas lielāks par > 10 gadiem.

Šo blakusparādību biežumu nevar noteikt precīzi, jo ne visas blakusparādības tika ziņotas tika

reģistrācijas apliecības īpašniekam, kā rezultātā tās netika iekļautas drošuma datu bāzē.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Visas medicīniski būtiskās blakusparādības, kuras tika novērotas klīniskajos pētījumos biežāk nekā

placebo grupā, zemāk norādītajā tabulā ir sakārtotas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un

sastopamības biežumam (ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1,000 līdz <1/100),

reti (≥1/10,000 līdz <1/1,000)).

Katrā

sastopamības

biežuma

grupā

nevēlamās

blakusparādības

sakārtotas

nopietnības

samazinājuma secībā.

1. tabula: Medicīniski būtiskās blakusparādības, par kurām klīniskajos pētījumos ziņots biežāk

nekā

placebo

grupā

un

medicīniski

būtiskās

blakusparādības,

par

kurām

ziņots

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

pēcreģistrācijas uzraudzībā

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

(≥1/10)

Bieži

(≥1/100

līdz

<1/10)

Retāk

(≥1/1,000

līdz

<1/100)

Reti

(≥1/10,000

līdz

<1/1,000)

Infekcijas

infestācijas

Rinīts

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta

jutība

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Reibonis

Miegainība,

hipoestēzija

Cerebrovaskulārs

notikums, pārejoša

išēmiskā

lēkme,

krampji*, atkārtoti

krampji*, ģībonis

Acu bojājumi

Izmainīta

krāsu

uztvere**, redzes

traucējumi,

neskaidra redze

Asarošanas

traucējumi***,

sāpes,

fotofobija,

fotopsija,

hiperēmija, redzes

spilgtuma

pastiprināšanās,

konjunktivīts

Nearterītiska

priekšējā išēmiskā

redzes

nerva

neiropātija

(NAION)*,

tīklenes asinsvadu

oklūzija*,

asinsizplūdums

tīklenē,

aterosklerotiska

retinopātija,

tīklenes

patoloģijas,

glaukoma,

redzes

lauka

defekti,

diplopija,

redzes

asuma

samazināšanās,

miopija,

astenopija,

stiklveida ķermeņa

apduļķojumi,

varavīksnenes

patoloģija,

midriāze, gaismas

oreols, acu tūska,

pietūkums,

bojājumi,

konjunktīvas

hiperēmija,

kairinājums,

patoloģiskas

sajūtas

acī,

plakstiņu

tūska,

sklēras

krāsas

pārmaiņas

Ausu un labirinta

bojājumi

Vertigo, tinnīts

Kurlums

Sirds

funkcijas

traucējumi

Tahikardija,

sirdsklauves

Pēkšņa

kardiāla

nāve*,

miokarda

infarkts,

ventrikulāra

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

aritmija*,

priekškambaru

mirdzēšana,

nestabila

stenokardija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Pietvīkums,

karstuma viļņi

Hipertensija,

hipotensija

Elpošanas

sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Aizlikts deguns

Asiņošana

deguna,

deguna

blakusdobumu

nosprostojums

Spiediena

sajūta

rīklē,

deguna

tūska,

deguna

sausums

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta

dūša,

dispepsija

Gastroezofageālā

atviļņa

slimība,

vemšana,

sāpes

vēdera

augšdaļā,

mutes sausums

Mutes

dobuma

hipoestēzija

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Stīvensa

Džonsona

sindroms (SDžS)*,

toksiska epidermas

nekrolīze (TEN)*

Skeleta-muskuļu

saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija,

sāpes

ekstremitātēs

Nieru

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Hematūrija

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi

krūts slimības

Asiņošana

dzimumlocekļa,

priapisms*,

hematospermija,

ilgstoša erekcija

Vispārēji

traucējumi

reakcijas

ievadīšanas vietā

Sāpes

krūškurvī,

nogurums,

karstuma sajūta

Uzbudinājums

Izmeklējumi

Paātrināta

sirdsdarbība

* Ziņots tikai pēcreģistrācijas uzraudzības periodā.

** Izmainīta krāsu uztvere: hloropsija, hromatopsija, cianopsija, eritropsija un ksantopsija.

*** Asarošanas patoloģijas: acu sausums, asarošanas traucējumi un pastiprināta asarošana

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Vienas devas pētījumos, kuros piedalījās brīvprātīgie, lietojot līdz pat 800 mg lielas devas, nevēlamās

blakusparādības bija tādas pašas kā, lietojot mazākas devas, taču tās bija biežākas un izteiktākas. 200

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

mg lielas devas nedeva lielāku efektu, bet palielināja blakusparādību (galvassāpju, piesarkuma,

reiboņa, dispepsijas, aizlikta deguna, redzes traucējumu) biežumu.

Pārdozēšanas gadījumos jāveic standarta dzīvības uzturēšanas pasākumi, pēc nepieciešamības. Nav

sagaidāms, ka nieru dialīze varētu paātrināt sildenafila klīrensu, jo tas spēcīgi saistās ar plazmas

olbaltumvielām un netiek izvadīts ar urīnu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: uroloģiski līdzekļi, erektilās disfunkcijas ārstēšanas līdzekļi.

ATĶ kods: G04BE03

Darbības mehānisms

Sildenafils ir perorāls līdzeklis erektilās disfunkcijas ārstēšanai. Dabīga seksuāla kairinājuma

apstākļos tas atjauno traucētu erektilo funkciju, palielinot asiņu pieplūdumu dzimumloceklim.

Erekcijas fizioloģiskai norisei ir nepieciešama slāpekļa oksīda (NO) atbrīvošanās kavernozajos

ķermeņos seksuālās stimulācijas laikā. Slāpekļa oksīds savukārt stimulē enzīma guanilātciklāzes

aktivitāti, kā rezultātā palielinās cikliskā guanozīnmonofosfāta (cGMP) līmenis, nodrošinot kavernozo

ķermeņu gludās muskulatūras atslābumu, ļaujot tajos ieplūst asinīm.

Sildenafils ir spēcīgs un selektīvs cGMP specifiskās 5. tipa fosfodiesterāzes (FDE5) inhibitors

kavernozajos ķermeņos, kur FDE5 ietekmē noris cGMP degradācija. Sildenafils ietekmē erekciju,

iedarbojoties perifēri. Tiešas relaksējošas iedarbības uz izolētu cilvēka kavernozo ķermeni

sildenafilam nav, taču šīs zāles būtiski pastiprina NO relaksējošo iedarbību uz šiem audiem.

Aktivējoties NO/cGMP metabolisma ceļam, kā tas notiek seksuāla uzbudinājuma laikā, sildenafila

ierosinātā FDE5 kavēšana izraisa izteiktu cGMP koncentrācijas palielināšanos kavernozajos

ķermeņos. Tāpēc sildenafila vēlamais farmakoloģiskais efekts iestājas vienīgi seksuālās stimulācijas

gadījumos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētījumos in vitro pierādīts, ka sildenafils selektīvi iedarbojas uz FDE5, kas ir iesaistīts erekcijas

procesā. Tā iedarbība uz FDE5 ir vairāk izteikta nekā uz citām zināmajām fosfodiesterāzes formām.

Desmit reizes vājāka ir darbība uz FDE6, kas piedalās gaismas pārvadē tīklenē. Pie maksimālās

ieteicamās devas novērota 80 reizes vājāka iedarbība uz FDE1 un 700 reizes vājāka iedarbība uz

FDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 un 11). Sildenafils darbojas 4000 reizes selektīvāk uz FDE5 nekā uz FDE3

cAMP specifisku fosfoesterāzes izoformu, kas piedalās sirds kontraktilitātes regulācijā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Divi klīniskie pētījumi tika speciāli veidoti, lai noskaidrotu laika periodu pēc devas lietošanas, kurā

dabīga seksuālā kairinājuma apstākļos sildenafils var radīt erekciju. Pētījumā, kurā izmantota

dzimumlocekļa pletismogrāfija (RigiScan), pacientiem, kuriem sildenafils tukšā dūša izraisīja erekciju

ar 60% rigiditāti (pietiekama dzimumaktam), to novēroja vidēji pēc 25 minūtēm (robežās no 12 līdz

37 minūtēm). Citā RigiScan pētījumā sildenafils vēl 4-5 stundas pēc devas lietošanas bija spējīgs

izsaukt erekciju seksuālas stimulācijas apstākļos.

Sildenafils izraisa vieglu un pārejošu asinsspiediena pazemināšanos, kas vairumā gadījumu

neizpaužas klīniski. Pēc 100 mg iekšķīgas devas lietošanas sistoliskā asinsspiediena vidējā maksimālā

pazemināšanās guļus stāvoklī bija 8,4 mm Hg. Attiecīgās diastoliskā asinsspiediena pārmaiņas guļus

stāvoklī bija 5,5 mm Hg. Šāds asinsspiediena pazeminājums saistīts ar sildenafila vazodilatatoro

iedarbību, iespējams, sakarā ar cGMP līmeņa palielināšanos asinsvadu gludajā muskulatūrā.

Vienreizējas sildenafila devas līdz pat 100 mg veseliem brīvprātīgajiem neizraisīja klīniski nozīmīgas

pārmaiņas elektrokardiogrammā.

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

Hemodinamisko efektu pētījumā, lietojot vienreizēju sildenafila 100 mg devu, 14 pacientiem ar

smagu koronāro artēriju slimību (KAS) (>70% stenoze vismaz vienā koronārajā artērijā) vidējais

sistoliskais un diastoliskais asinsspiediens miera stāvoklī samazinājās par 7% un 6%, tātad bija tuvu

terapijas sākumā noteiktajam. Vidējais sistoliskais asinsspiediens plaušu asinsritē samazinājās par 9%.

Pierādīts, ka sildenafils neiespaido sirds izsviedies tilpumu un neizmaina asins plūsmu stenozētajās

koronārajās artērijās.

Dubultaklā, placebo kontrolētā slodzes stresa pētījumā, kurā piedalījās 144 pacienti ar erektilo

disfunkciju un hroniski stabilu stenokardiju, kuri regulāri lietoja pretstenokardijas līdzekļus (izņemot

nitrātus), lietojot sildenafilu, netika novērotas klīniski nozīmīgas atšķirības laikā līdz stenokardijas

simptomu izpausmēm, salīdzinot sildenafilu ar placebo.

Dažiem pacientiem 1 stundu pēc 100 mg devas lietošanas, izmantojot Farnsworth-Munsell 100

nokrāsu testu, konstatēja vieglas un pārejošas krāsu (zilās/zaļās) atšķiršanas spēju pārmaiņas, bet 2

stundas pēc devas lietošanas nekāda iedarbība vairs nebija konstatējama. Uzskata, ka šīs krāsu

izšķiršanas spēju pārmaiņas ir saistītas ar FDE6 kavēšanu, tādējādi ietekmējot gaismas pārvadīšanas

kaskādi tīklenē. Sildenafils neietekmē redzes asumu un kontrasta jutīgumu. Nelielā placebo kontrolētā

pētījumā, pacientiem ar dokumentētu agrīnu vecuma izraisītu makulas deģenerāciju (n=9), sildenafila

(vienreizēja deva 100 mg) lietošanas gadījumā netika novērotas būtiskas izmaiņas redzes pārbaudēs

(redzes asumā, Amsler grid, luksofora simulācijas testā, Humphrey perimetrā un fotostresā).

Veseliem brīvprātīgajiem, lietojot vienu sildenafila 100 mg devu iekšķīgi, netika konstatēta nekāda

ietekme uz spermatozoīdu kustīgumu vai morfoloģiju (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Sīkāka informācija par klīniskajiem pētījumiem

Sildenafils klīniskajos pētījumos tika lietots vairāk nekā 8000 pacientu vecumā no 19-87 gadiem.

Pētītas šādu pacientu grupas: gados vecāki pacienti (19,9%), pacienti ar hipertensiju (30,9%), cukura

diabētu (20,3%), sirds išēmisko slimību (5,8%), hiperlipidēmiju (19,8%), muguras smadzeņu

bojājumiem

(0,6%),

depresiju

(5,2%),

prostatas

transuretrālo

rezekciju

(3,7%),

radikālu

prostatektomiju (3,3%). Slikti pārstāvētas vai no klīniskajiem pētījumiem tika izslēgtas šādas pacientu

grupas: pacienti pēc iegurņa dobuma operācijām, pacienti pēc staru terapijas, pacienti ar smagiem

nieru vai aknu darbības traucējumiem un pacienti, kuri slimo ar dažādām sirds asinsvadu slimībām

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fiksēto devu pētījumos to pacientu skaits (%), kuri ziņoja par erekcijas uzlabošanos ārstēšanās

rezultātā, bija šāds: 62% (25 mg), 74% (50 mg) un 82% (100 mg) salīdzinājumā ar 25% placebo

grupā. Kontrolētajos klīniskajos pētījumos pacientu skaits, kuri blakusparādību dēļ vēlējās pārtraukt

terapiju, bija neliels un pielīdzināms placebo.

Apkopojot visu pētījumu datus, pacientu skaits, kuri ziņoja par erekcijas uzlabošanos sildenafila

lietošanas rezultātā, bija šāds:

Apkopojot visu pētījumu datus, pacientu skaits, kuri ziņoja par erekcijas uzlabošanos sildenafila

lietošanas rezultātā, bija šāds: 84% no psihogēnās erektilās disfunkcijas pacientiem, 77% no jauktas

izcelsmes erektilās disfunkcijas pacientiem, 68% no organiskas izcelsmes erektilās disfunkcijas

pacientiem, 67% no gados vecākiem pacientiem, 59% no cukura diabēta slimniekiem, 69% no sirds

išēmiskās slimības pacientiem, 68% no pacientiem ar hipertensiju, 61% no pacientiem pēc prostatas

transuretrālas rezekcijas, 43% no pacientiem pēc radikālas prostatektomijas, 83% no pacientiem ar

muguras smadzeņu bojājumu, 74% no depresijas pacientiem. Sildenafila drošums un efektivitāte

saglabājās arī ilgtermiņa pētījumos.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt Olvion pētījumu rezultātus visās pediatriskās

populācijas apakšgrupās erektilās disfunkcijas ārstēšanai. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2.

apakšpunktā.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

Sildenafila uzsūkšanās noris strauji. Maksimālā koncentrācija plazmā pēc iekšķīgas lietošanas tukšā

dūšā tiek sasniegta 30 līdz 120 minūšu laikā (vidēji 60 minūtēs). Vidējā absolūtā biopieejamība pēc

iekšķīgas lietošanas ir 41% (robežās no 25-63%). Pēc sildenafila iekšķīgas lietošanas AUC un C

palielinās proporcionāli devai visā ieteicamo devu diapazonā (25-100 mg).

Lietojot sildenafilu maltītes laikā, tā uzsūkšanās ātrums samazinās un t

pagarinās vidēji par 60

minūtēm, bet C

samazinās vidēji par 29%.

Izkliede

Sildenafila vidējais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā (V

) ir 105 l, kas liecina par izplatīšanos

audos. Pēc vienreizējas 100 mg iekšķīgas devas lietošanas, sildenafila maksimālā kopējā koncentrācija

plazmā ir aptuveni 440 ng/ml (CV 40%). Tā kā 96% sildenafila (un tā galvenā cirkulējošā metabolīta -

N-desmetil-sildenafila)

saistīti

plazmas

olbaltumvielām,

maksimālā

brīvā

sildenafila

koncentrācija plazmā – 18 ng/ml (38 nM). Saistīšanās ar olbaltumvielām nav atkarīga no kopējās zāļu

koncentrācijas.

Veseliem brīvprātīgajiem, kuri saņēma vienu 100 mg sildenafila devu, 90 minūtes vēlāk ejakulātā

varēja konstatēt mazāk par 0,0002% no ievadītās devas (vidēji 188 ng).

Biotransformācija

Sildenafila noārdīšanā galvenokārt piedalās divi aknu mikrosomu izoenzīmi – CYP3A4 (galvenais

izoenzīms) un CYP2C9 (mazāk nozīmīgs metabolisma ceļš). Galvenais asinsritē cirkulējošais

metabolīts rodas sildenafila N-demetilācijas rezultātā. Šī metabolīta fosfodiesterāzes selektivitātes

profils uz ir līdzīgs sildenafila profilam, un tā iedarbības spēks uz FDE5 in vitro ir aptuveni 50% no

pamatsavienojuma. Šī metabolīta koncentrācija plazmā ir aptuveni 40% no sildenafila koncentrācijas

plazmā. N-desmetil-metabolīts tiek pakļauts tālākam metabolismam un tā terminālās eliminācijas

pusperiods ir aptuveni 4 stundas.

Eliminācija

Sildenafila kopējais klīrenss organismā ir 41 l/stundā, un terminālais eliminācijas pusperiods ir 3–5

stundas. Pēc iekšķīgas vai intravenozas ievadīšanas sildenafils tiek izvadīts metabolītu veidā,

galvenokārt ar fekālijām (aptuveni 80% no iekšķīgi lietotās devas) mazākā apjomā ar urīnu (aptuveni

13% no iekšķīgi lietotās devas).

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Gados vecāki pacienti

Veseliem, gados vecākiem (65 gadus veciem un vecākiem) brīvprātīgajiem konstatēja samazinātu

sildenafila klīrensu, kā rezultātā sildenafila un tā aktīvā N-desmetil-metabolīta koncentrācija plazmā

bija par aptuveni 90% lielāka nekā gados jaunākiem (18–45 gadus veciem) veseliem brīvprātīgajiem.

Attiecīgais brīvā sildenafila līmenis plazmā bija par 40% lielāks, jo ar vecumu mainās saistīšanās ar

plazmas olbaltumvielām.

Nieru mazspēja

Brīvprātīgajiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss=30-

80 ml/min), sildenafila farmakokinētika nemainījās pēc vienas 50 mg devas iekšķīgas lietošanas. N-

desmetil-metabolīta vidējais AUC un C

palielinājās attiecīgi par 126% un 73%, salīdzinot ar tāda

paša vecuma brīvprātīgajiem bez nieru darbības traucējumiem. Tomēr sakarā ar izteiktām

individuālām atšķirībām šīs novirzes nebija statistiski nozīmīgas. Brīvprātīgajiem ar smagiem nieru

darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <30 ml/min), sildenafila klīrenss bija samazināts, kā

rezultātā AUC un C

palielinājās attiecīgi par 100% un 88%, salīdzinot ar tāda paša vecuma

brīvprātīgajiem bez nieru darbības traucējumiem. Pie tam, N-desmetil-metabolīta AUC un C

rādītāji bija ievērojami lielāki, attiecīgi par 79% un 200%.

Aknu mazspēja

Brīvprātīgajiem ar vieglu vai vidēji smagu aknu cirozi (A un B klase pēc Child-Pugh skalas)

sildenafila klīrenss bija samazināts, tādēļ salīdzinājumā ar tāda paša vecuma brīvprātīgajiem bez aknu

bojājuma bija palielināts AUC (84%) un C

(47%). Pacientiem ar smagiem aknu darbības

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

traucējumiem sildenafila farmakokinētika nav pētīta.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību

neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mikrokristāliskā celuloze

Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts

Kroskarmelozes nātrija sāls

Magnija stearāts

Tabletes apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Laktozes monohidrāts

Triacetīns

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

PVH/Alumīnija blisteri kartona kastītēs pa 2, 4, 8 vai 12 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Kipra

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

11-0267

SE/H/1061/003/IB/010/G

SASKAŅOTS ZVA 31-10-2019

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011.gada 28.jūlijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016.gada 17.maijs.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019.gada jūlijs.

SE/H/1061/003/IB/010/G

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju