Ivabradine Actavis 5 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

15-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

25-01-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ivabradīns
Pieejams no:
Actavis Group PTC ehf., Iceland
ATĶ kods:
C01EB17
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ivabradine
Deva:
5 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Merckle GmbH, Germany; Balkanpharma-Dupnitsa AD, Bulgaria; Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
21-MAY-22
Autorizācija numurs:
17-0100

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ivabradine Actavis 5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradine Actavis 7,5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ivabradine Actavis un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ivabradine Actavis lietošanas

Kā lietot Ivabradine Actavis

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ivabradine Actavis

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ivabradine Actavis un kādam nolūkam to lieto

Ivabradine Actavis satur aktīvo vielu ivabradīnu. Ivabradine Actavis ir sirds līdzeklis, ko lieto, lai

ārstētu:

simptomātisku stabilu stenokardiju (kas izraisa sāpes krūtīs) pieaugušiem pacientiem, kuriem

sirdsdarbības ātrums ir 70 sitieni minūtē vai vairāk. To lieto pieaugušiem pacientiem, kuri

nepanes vai nevar lietot sirds zāles, ko sauc par bēta blokatoriem. To arī lieto kombinācijā ar

bēta blokatoriem pieaugušiem pacientiem, kuru stāvoklis netiek pilnībā kontrolēts ar bēta

blokatoru;

hronisku sirds mazspēju pieaugušiem pacientiem, kuru sirdsdarbības ātrums ir 75 vai

vairāk sitieni minūtē. To lieto kombinācijā ar standarta ārstēšanu, ieskaitot bēta blokatoru

terapiju, vai tad, ja bēta blokatoru lietošana ir kontrindicēta, vai pacients to nepanes.

Par stabilu stenokardiju (ko parasti sauc par stenokardiju)

Stabila stenokardija ir sirds slimība, kas sākas, kad sirds nesaņem skābekli pietiekamā daudzumā.

Parasti tā rodas vecumā starp 40 un 50 gadiem. Visbiežākais stenokardijas simptoms ir sāpes krūtīs

vai diskomforts. Stenokardija visbiežāk sākas situācijās, kad paātrinās sirdsdarbība, piemēram, slodze,

emocijas, aukstums vai pēc ēšanas. Cilvēkiem, kuriem ir stenokardija, šāda sirds ritma paātrināšanās

var izraisīt sāpes krūtīs.

Par hronisku sirds mazspēju

Hroniska sirds mazspēja ir sirds slimība, kas rodas, ja sirds nespēj apgādāt organismu ar pietiekamu

daudzumu asiņu. Biežākie sirds mazspējas simptomi ir elpas trūkums, vājums, nogurums un potīšu

pietūkums.

Ivabradine Actavis

darbojas?

Ivabradine Actavis galvenokārt darbojas, samazinot sirdsdarbības ātrumu par dažiem sitieniem

minūtē. Tas samazina sirds vajadzību pēc skābekļa, sevišķi situācijās, kas visticamāk varētu radīt

stenokardijas lēkmi. Šādā veidā Ivabradine Actavis palīdz kontrolēt un samazināt stenokardijas

lēkmju skaitu.

1 Version: 2019-04-18_var005_3.1

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Tā kā palielināts sirdsdarbības ātrums nevēlami ietekmē sirds funkciju un dzīves prognozi pacientiem

ar hronisku sirds mazspēju, ivabradīna specifiskā sirdsdarbības ātrumu samazinošā darbība šiem

pacientiem palīdz uzlabot sirds darbību un dzīves prognozi.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ivabradine Actavis lietošanas

Nelietojiet Ivabradine Actavis šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ivabradīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja pirms terapijas Jūsu sirds ritms miera stāvoklī ir pārāk lēns (zem 70 sitieniem minūtē);

ja Jums ir kardiogēns šoks (sirds slimība, ko ārstē stacionārā);

ja Jums ir sirdslēkme;

ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens;

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir sirds ritma traucējumi;

ja Jums ir sirds mazspēja un stāvoklis nesen pasliktinājies;

ja Jūsu sirds ritmu nodrošina tikai elektrokardiostimulators;

ja Jums ir nestabila stenokardija (smaga forma, kad sāpes krūtīs parādās ļoti bieži gan miera

stāvoklī, gan pie slodzes);

ja Jūs vienlaicīgi lietojat zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu),

makrolīdu grupas antibiotiskos līdzekļus (piemēram, klaritromicīnu, josamicīnu, telihromicīnu vai

eritromicīnu iekšķīgi), zāles HIV infekciju ārstēšanai (piemēram, nelfinavīru, ritonavīru) vai

nefazodonu (zāles depresijas ārstēšanai), vai diltiazemu, verapamilu (lieto augsta asinsspiediena

vai stenokardijas ārstēšanai);

ja Jūs esat sieviete, kurai iespējama grūtniecība, un ja Jūs neizmantojat drošu kontracepcijas

metodi;

ja Jūs esat grūtniece vai cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ivabradine Actavis lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds ritma traucējumi (piemēram, neregulāra sirdsdarbība, sirdsklauves, stiprākas sāpes

krūtīs) vai ilgstoša priekškambaru mirgošana (neregulāras sirdsdarbības veids), vai izmaiņas

elektrokardiogrammā (EKG), ko dēvē par pagarināta QT intervāla sindromu;

ja Jums ir tādi simptomi kā nogurums, reibonis vai elpas trūkums (tas var norādīt, ka Jūsu sirds

darbojas pārāk lēni);

ja Jums ir priekškambaru fibrilācijas simptomi (neparasti ātrs pulss miera stāvoklī (virs

110 sitieniem minūtē) vai neregulārs pulss bez redzama iemesla, kā dēļ to ir grūti izmērīt);

ja Jums nesen ir bijis insults (smadzeņu trieka);

ja Jums ir viegli līdz vidēji pazemināts asinsspiediens;

ja Jums ir nekontrolēts asinsspiediens, īpaši pēc asinsspiedienu pazeminošās terapijas izmaiņām;

ja Jums ir smaga sirds mazspēja vai sirds mazspēja ar izmaiņām EKG, ko dēvē par Hisa kūlīša

kājiņas blokādi;

ja Jums ir hroniska acs tīklenes slimība;

ja Jums ir vidēji smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, nekavējoties konsultējieties ar ārstu pirms Ivabradine

Actavis lietošanas vai arī tā lietošanas laikā.

Bērni un pusaudži

Ivabradine Actavis nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Ivabradine Actavis

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

2 Version: 2019-04-18_var005_3.1

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Pārliecinieties, vai esat pastāstījis ārstam, ja Jūs lietojat jebkuras no tālāk minētajām zālēm, jo var būt

nepieciešama Ivabradine Actavis devas pielāgošana vai kontrole:

QT intervālu pagarinošas zāles sirds ritma traucējumu vai citu stāvokļu ārstēšanai:

hinidīns, dizopiramīds, sotalols, ibutilīds, amiodarons (sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

bepridils (stenokardijas ārstēšanai);

noteikti medikamenti trauksmes, šizofrēnijas vai citu psihožu ārstēšanai (piemēram,

pimozīds, ziprasidons, sertindols);

pretmalārijas līdzekļi (piemēram, meflohīns vai halofantrīns);

pentamidīns (pretparazītu līdzeklis);

cisaprīds (pret gastro-ezofagālo refluksu);

eritromicīns intravenozi (antibiotisks līdzeklis);

flukonazols (pretsēnīšu līdzeklis);

rifampicīns (antibiotisks līdzeklis);

barbiturāti (miega traucējumu vai epilepsijas ārstēšanai);

fenitoīns (epilepsijas ārstēšanai);

Hypericum perforatum jeb divšķautņu asinszāle (augu preparāti depresijas ārstēšanai);

dažu veidu diurētiskie līdzekļi, kas var izraisīt kālija līmeņa pazemināšanos asinīs, piemēram,

furosemīds, hidrohlortiazīds, indapamīds (lieto tūskas, paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai).

Ivabradine Actavis kopā ar uzturu un dzērienu

Ivabradine Actavis lietošanas laikā izvairieties no greipfrūtu sulas lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Ivabradine Actavis, ja Jūs esat grūtniece vai plānojat grūtniecību (skatīt „Nelietojiet

Ivabradine Actavis šādos gadījumos”).

Ja Jūs esat grūtniece un esat lietojusi Ivabradine Actavis, konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet Ivabradine Actavis, ja Jums ir iespējama grūtniecība, izņemot gadījumu, ja izmantojat

drošu kontracepcijas metodi (skatīt „Nelietojiet Ivabradine Actavis šādos gadījumos”).

Nelietojiet Ivabradine Actavis, ja barojat bērnu ar krūti (skatīt „Nelietojiet Ivabradine Actavis šādos

gadījumos”). Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat bērna barošanu ar krūti, konsultējieties ar ārstu,

jo Ivabradine Actavis lietošanas gadījumā barošana ar krūti jāpārtrauc.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ivabradine Actavis var izraisīt pārejošus ar gaismu saistītus redzes traucējumus (īslaicīgs gaismas

uzplaiksnījums redzes laukā, skatīt „Iespējamās blakusparādības”). Ja tas atgadās ar Jums, tad

uzmanieties, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, īpaši brīžos, kad iespējamas pēkšņas

gaismas intensitātes izmaiņas, sevišķi vadot transportlīdzekli naktī.

Ivabradine Actavis satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Ivabradine Actavis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ivabradine Actavis jālieto ēdienreižu laikā.

Ja Jums tiek ārstēta stabila stenokardija

Sākuma deva nedrīkst pārsniegt vienu Ivabradine Actavis 5 mg tableti divas reizes dienā. Ja Jums

joprojām ir stenokardijas simptomi un devas 5 mg divas reizes dienā panesība ir laba, devu var

palielināt.

Balstdeva nedrīkst pārsniegt 7,5 mg divas reizes dienā. Ārsts parakstīs Jums piemērotāko devu.

3 Version: 2019-04-18_var005_3.1

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Parasti deva ir viena tablete no rīta un viena tablete vakarā. Dažos gadījumos (piemēram, ja esat gados

vecāks cilvēks) ārsts Jums var parakstīt pusi devas, t.i., pusi no Ivabradine Actavis 5 mg tabletes

(atbilst 2,5 mg ivabradīna) no rīta un pusi no 5 mg tabletes vakarā.

Ja Jums tiek ārstēta hroniska sirds mazspēja

Parasti ieteicamā deva ir viena tablete Ivabradine Actavis 5 mg divas reizes dienā, nepieciešamības

gadījumā palielinot līdz vienai tabletei Ivabradine Actavis 7,5 mg divas reizes dienā. Ārsts noteiks

Jums piemērotu dozēšanas režīmu.

Parasti deva ir viena tablete no rīta un viena tablete vakarā. Dažos gadījumos (piemēram, ja esat gados

vecāks cilvēks), ārsts Jums var parakstīt pusi devas, t.i, pusi no Ivabradine Actavis 5 mg tabletes

(atbilst 2,5 mg ivabradīna) no rīta un pusi no 5 mg tabletes vakarā.

5 mg tableti var sadalīt vienādās devās.

Ja esat lietojis Ivabradine Actavis vairāk nekā noteikts

Liela Ivabradine Actavis deva var Jums izraisīt elpas trūkumu vai nogurumu pārmērīgas sirds ritma

palēnināšanās dēļ. Ja tā noticis, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ivabradine Actavis

Ja esat aizmirsis lietot Ivabradine Actavis devu, nākamo devu lietojiet parastā laikā. Nelietojiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Kalendāriepakojums palīdzēs Jums atcerēties, kad Jūs pēdējo reizi lietojāt Ivabradine Actavis tableti.

Ja pārtraucat lietot Ivabradine Actavis

Tā kā stenokardijas vai hroniskas sirds mazspējas ārstēšana parasti ilgst visu mūžu, pirms šo zāļu

lietošanas pārtraukšanas Jums jāapspriežas ar ārstu.

Ja Jums šķiet, ka Ivabradine Actavis iedarbība ir pārāk spēcīga vai pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu

vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas šādas nopietnas blakusparādības, pārtrauciet Ivabradine Actavis lietošanu un

nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību:

sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana vai rīšana (angioedēma) – tās rodas retāk

(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Šo zāļu biežākās blakusparādības ir atkarīgas no devas un saistītas ar zāļu darbības mehānismu.

Ļoti bieži (

var rasties vairāk nekā 1

no 10

cilvēkiem)

Ar gaismu saistīti redzes traucējumi (īslaicīgi gaismas uzplaiksnījumi, ko visbiežāk izraisa pēkšņas

gaismas intensitātes pārmaiņas). Tos var raksturot arī kā oreolu, krāsainu žilbināšanu, attēla

sadalīšanos vai vairāku attēlu redzēšanu. Tie parasti rodas dažu pirmo terapijas mēnešu laikā, pēc tam

tie var rasties atkārtoti un izzust ārstēšanas laikā vai pēc tās.

Bieži (var rasties

līdz 1

no 10

cilvēkiem

Sirdsdarbības pārmaiņas (simptoms ir sirdsdarbības palēnināšanās). Tās īpaši rodas pirmajos 2 līdz

3 mēnešos pēc ārstēšanas uzsākšanas.

Ziņots arī par citām blakusparādībām.

Bieži (var

rasties

līdz 1

no 10

cilvēkiem

4 Version: 2019-04-18_var005_3.1

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Galvassāpes, reibonis, neskaidra redze (miglaina redze), neregulāra ātra sirdsdarbība, izmainīta

sirdspukstu sajūta, nekontrolēts asinsspiediens.

Retāk (var rasties

līdz 1

no 100

cilvēkiem

Samaņas zudums, redzes dubultošanās, redzes pavājināšanās, griešanās sajūta (vertigo), sirdsklauves

un papildu sirdspuksti, zems asinsspiediens, apgrūtināta elpošana (elpas trūkums), slikta dūša,

aizcietējums, caureja, sāpes vēderā, ādas izsitumi, muskuļu krampji, noguruma sajūta, vājuma sajūta,

laboratorisko raksturlielumu pārmaiņas: pārmērīgs eozinofīlo leikocītu (balto asins šūnu paveids)

skaits, augsts urīnskābes līmenis asinīs, palielināts kreatinīna (muskuļu sadalīšanās produkta) līmenis

asinīs, izmaiņas sirds EKG pierakstā.

Reti (var rasties

līdz 1

no 1000

cilvēkiem

Ādas apsārtums, nieze, nātrene, slikta pašsajūta.

Ļoti reti (var rasties

līdz 1

no 10

cilvēkiem

Neregulāra sirdsdarbība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt sniegt vairāk informācijas par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ivabradine Actavis

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera

pēc ,,EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ivabradine Actavis satur

Aktīvā viela ir ivabradīns (hidrohlorīda veidā).

Ivabradine Actavis 5 mg: katra apvalkotā tablete satur 5 mg ivabradīna (hidrohlorīda veidā).

Ivabradine Actavis 7,5 mg: katra apvalkotā tablete satur 7,5 mg ivabradīna (hidrohlorīda veidā).

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir magnija stearāts (E470 B), bezūdens koloidālais silīcija

dioksīds (E551), maltodekstrīns, kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts; tabletes apvalkā -

polivinilspirts (E1203), titāna dioksīds (E171), makrogols/PEG 3350 (E1521), talks (553B).

Ivabradine Actavis ārējais izskats un iepakojums

Ivabradine Actavis 5 mg

Balta līdz gandrīz balta, ovāla, abpusēji izliekta apvalkotā tablete ar uzrakstu „A274” vienā pusē un

dalījuma līniju otrā pusē. Izmēri 8,2 mm x 4,1 mm.

5 Version: 2019-04-18_var005_3.1

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Ivabradine Actavis 7,5 mg

Balta līdz gandrīz balta, trīsstūrveida, abpusēji izliekta apvalkotā tablete ar uzrakstu „A267” vienā

pusē. Izmēri 7,5 mm x 7,2 mm.

OPA-Al-PE-Desikants/Al-PE blisteri. Desikants iestrādāts poliolefīna hermetizējošajā slānī.

Daudzslāņu folija neļauj desikantam saskarties ar tabletēm. Blisteri iepakoti kartona kastītēs pa 14,

28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112 vai 120 tabletēm.

OPA-Al-PE-Desikants/Al-PE blisteri (kalendāriepakojumi). Desikants iestrādāts poliolefīna

hermetizējošajā slānī. Daudzslāņu folija neļauj desikantam saskarties ar tabletēm. Blisteri iepakoti

kartona kastītēs pa 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112 vai 120 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Islande

Ražotājs

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgārija

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Vācija

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Horvātija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrijā: Ivabradin ratiopharm 5 mg (7,5 mg) Filmtabletten

Čehijā: Ivabradin Teva

Dānijā: Ivabradin Teva B.V.

Horvātijā: Ivabradine Actavis 5 mg (7,5 mg) filmom obložene tablete

Igaunijā: Ivabradine Actavis

Islandē: Ivabradine Teva

Itālijā: Ivabradina Teva Italia

Latvijā: Ivabradine Actavis 5 mg (7,5 mg) apvalkotās tabletes

Lietuvā: Ivabradine Actavis 5 mg (7,5 mg) plėvele dengtos tabletės

Portugālē: Ivabradina ratiopharm

Rumānijā: Ivabradină Teva 5 mg (7,5 mg) comprimate filmate

Slovākijā: Ivabradin Teva Slovakia 5 mg (7,5 mg)

Spānijā: Ivabradina ratiogen 5 mg (7,5 mg) comprimidos recubiertos con película EFG

Vācijā: Ivabradin-ratiopharm 5 mg (7,5 mg) Filmtabletten

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019

6 Version: 2019-04-18_var005_3.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Ivabradine Actavis 5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradine Actavis 7,5 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Ivabradine Actavis 5 mg

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg ivabradīna (Ivabradinum) (hidrohlorīda veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 53,65 mg laktozes monohidrāta.

Ivabradine Actavis 7,5 mg

Katra apvalkotā tablete satur 7,5 mg ivabradīna (Ivabradinum) (hidrohlorīda veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 80,48 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Ivabradine Actavis 5

Balta līdz gandrīz balta, ovāla, abpusēji izliekta apvalkotā tablete ar uzrakstu „A274” vienā pusē un

dalījuma līniju otrā pusē. Izmēri 8,2 mm x 4,1 mm.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Ivabradine Actavis 7,5

Balta līdz gandrīz balta, trīsstūrveida, abpusēji izliekta apvalkotā tablete ar uzrakstu „A267” vienā

pusē. Izmēri 7,5 mm x 7,2 mm.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiska ārstēšana

Ivabradīns ir indicēts hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem ar

koronāro sirds slimību, kuriem ir normāls sinusa ritms, un sirdsdarbības ātrums ir ≥ 70 sitieni minūtē.

Ivabradīns ir indicēts:

pieaugušajiem, kuri nepanes bēta blokatorus vai kuriem tie kontrindicēti;

vai kombinācijā ar bēta blokatoriem pacientiem, kuru slimības kontrole, lietojot bēta blokatoru

optimālā devā, nav pietiekama.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšana

Ivabradīns ir indicēts hroniskas sirds mazspējas (II līdz IV klase pēc NYHA klasifikācijas) ar

sistolisku disfunkciju ārstēšanai pacientiem ar sinusa ritmu un sirdsdarbības ātrumu ≥ 75 sitieniem

minūtē, lietošanai kombinācijā ar standarta terapiju, ieskaitot bēta blokatoru terapiju, vai tad, ja bēta

blokatoru lietošana ir kontrindicēta vai pacients to nepanes (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Lai būtu iespējams lietot dažādas devas, ir pieejamas apvalkotās tabletes, kas satur 5 mg vai 7,5 mg

ivabradīna.

Hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiska ārstēšana

Ieteicams, lai lēmums uzsākt ārstēšanu vai titrēšanu tiktu pieņemts, ja ir pieejami sērijveida

sirdsdarbības ātruma mērījumi, veicot EKG vai ambulatoro 24 h monitorēšanu.

Ivabradīna sākuma deva pacientiem līdz 75 gadu vecumam nedrīkst pārsniegt 5 mg divas reizes dienā.

Ja pēc trīs līdz četrām terapijas nedēļām pacientiem, kuri lieto 2,5 mg divas reizes dienā vai 5 mg

divas reizes dienā, joprojām ir simptomātika un ja sākuma devas panesība ir laba, un ja sirdsdarbības

ātrums miera stāvoklī joprojām ir lielāks par 60 sitieniem minūtē, devu var palielināt līdz nākamajai

augstākajai devai. Balstdeva nedrīkst pārsniegt 7,5 mg divas reizes dienā.

Ja 3 mēnešu laikā pēc terapijas sākšanas nav vērojama stenokardijas simptomu mazināšanās, ārstēšana

ar ivabradīnu jāpārtrauc.

Turklāt ārstēšanas pārtraukšana jāapsver arī tad, ja trīs mēnešu laikā ir tikai ierobežota simptomātiska

atbildes reakcija un ja nav sasniegta klīniski nozīmīga sirdsdarbības ātruma samazināšanās miera

stāvoklī.

Ja ārstēšanas laikā sirds ritms miera stāvoklī pazeminās zem 50 sitieniem minūtē vai pacients izjūt

tādus bradikardijas simptomus kā reiboni, nogurumu vai hipotensiju, deva jātitrē uz leju, sasniedzot

mazāko devu 2,5 mg divas reizes dienā (viena puse no 5 mg tabletes divas reizes dienā). Pēc devas

samazināšanas jāveic sirdsdarbības ātruma monitorēšana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja, neraugoties uz

devas samazināšanu, sirds ritms saglabājas zem 50 sitieniem minūtē vai bradikardijas simptomi

neizzūd, terapija jāpārtrauc.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšana

Ārstēšana jāuzsāk tikai pacientam ar stabilu sirds mazspēju. Ieteicams, lai ārstējošam ārstam būtu

pieredze hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā.

Parasti ieteicamā ivabradīna sākuma deva ir 5 mg divas reizes dienā. Pēc divām terapijas nedēļām

devu var palielināt līdz 7,5 mg divas reizes dienā, ja miera stāvoklī sirdsdarbības ātrums pastāvīgi ir

virs 60 sitieniem minūtē, vai devu var samazināt līdz 2,5 mg divas reizes dienā (puse 5 mg tabletes

divas reizes dienā), ja miera stāvoklī sirdsdarbības ātrums pastāvīgi ir zem 50 sitieniem minūtē vai ja

rodas ar bradikardiju saistīti simptomi, piemēram, reibonis, nogurums vai hipotensija. Ja sirdsdarbības

ātrums ir no 50 līdz 60 sitieniem minūtē, jāturpina lietot 5 mg divas reizes dienā.

Ja ārstēšanas laikā sirdsdarbības ātrums pastāvīgi ir samazināts zem 50 sitieniem minūtē miera

stāvoklī vai ja pacientam rodas ar bradikardiju saistīti simptomi, deva pakāpeniski jāsamazina līdz

nākamai mazākai devai pacientiem, kuri saņem 7,5 mg divas reizes dienā vai 5 mg divas reizes dienā.

Ja sirdsdarbības ātrums pastāvīgi palielinās virs 60 sitieniem minūtē miera stāvoklī, devu var

pakāpeniski palielināt līdz nākamai augstākai devai pacientiem, kuri saņem 2,5 mg divas reizes dienā

vai 5 mg divas reizes dienā.

Ārstēšana jāpārtrauc, ja sirdsdarbības ātrums joprojām ir zem 50 sitieniem minūtē vai ja saglabājas

bradikardijas simptomi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Īpašas

pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Pacientiem vecumā no 75 gadiem un vecākiem pacientiem pirms devas palielināšanas būtu jāapsver

mazāka sākuma deva (2,5 mg divas reizes dienā, t.i. viena puse no 5 mg tabletes divas reizes dienā),

ja nepieciešams.

Nieru darbības traucējumi

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Nav nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar nieru mazspēju un kreatinīna klīrensu virs 15 ml/

min (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nav pieejami dati par pacientiem ar kreatinīna klīrensu līdz 15 ml/min. Tādēļ šajā populācijā

ivabradīns jālieto piesardzīgi.

Aknu darbības traucējumi

Vieglu aknu darbības traucējumu gadījumā nav nepieciešama devas pielāgošana. Jāievēro piesardzība,

lietojot ivabradīnu pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Ivabradīns ir

kontrindicēts pacientiem ar smagu aknu mazspēju, jo nav veikti pētījumi šajā populācijā un iespējama

nozīmīga sistēmiskās iedarbības pastiprināšanās (skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ivabradīna drošums un efektivitāte hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai bērniem līdz 18 gadu

vecumam nav pierādīta.

Pieejamie dati aprakstīti 5.1. un 5.2. apakšpunktā, bet nevar sniegt ieteikumus par devām.

Lietošanas veids

Tabletes jālieto iekšķīgi divas reizes dienā, t.i., no rīta un vakarā ēdienreizes laikā (skatīt

5.2. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Pirms terapijas sākuma sirds ritms miera stāvoklī līdz 70 sitieniem minūtē.

Kardiogēns šoks.

Akūts miokarda infarkts.

Smaga hipotensija (< 90/50 mmHg).

Smaga aknu mazspēja.

Sinusa mezgla vājuma sindroms.

Sinuatriāla blokāde.

Nestabila vai akūta sirds mazspēja.

Atkarība no elektrokardiostimulatora (sirds ritmu nodrošina tikai elektrokardiostimulators).

Nestabila stenokardija.

III pakāpes AV-blokāde.

Kombinācija ar spēcīgiem citohroma P450 3A4 inhibitoriem, piemēram, azola grupas pretsēnīšu

zālēm (ketokonazolu, itrakonazolu), makrolīdu grupas antibiotiskiem līdzekļiem (klaritromicīnu,

eritromicīnu per os, josamicīnu, telihromicīnu), HIV proteāzes inhibitoriem (nelfinavīru,

ritonavīru) un nefazodonu (skatīt 4.5. un 5.2. apakšpunktu).

Kombinācija ar verapamilu vai diltiazemu, kas ir vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori ar

sirdsdarbības ātrumu samazinošām īpašībām (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Grūtniecība, bērna barošana ar krūti un sievietes reproduktīvā vecumā, kuras neizmanto

atbilstošas kontracepcijas metodes (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaši brīdinājumi

Nelabvēlīga ietekme uz klīnisko iznākumu pacientiem ar simptomātisku hronisku stabilu stenokardiju

Ivabradīns ir indicēts tikai hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiskai ārstēšanai, jo tam nav

labvēlīgas ietekmes uz kardiovaskulāro iznākumu (piemēram, miokarda infarkts vai kardiovaskulāra

nāve) (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Sirdsdarbības ātruma mērījumi

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Ņemot vērā, ka laika gaitā ir iespējamas vērā ņemamas sirdsdarbības ātruma svārstības, pirms

ivabradīna terapijas uzsākšanas un, apsverot devas palielināšanu ivabradīna terapijas laikā, ir jāapsver

atkārtota sirdsdarbības ātruma noteikšana miera stāvoklī, veicot EKG vai ambulatoro 24 h

monitorēšanu, Tas attiecas arī uz pacientiem ar lēnu sirdsdarbības ātrumu, īpaši tad, ja sirdsdarbības

ātrums palēninās zem 50 sitieniem minūtē, kā arī pēc devas samazināšanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Sirds aritmijas

Ivabradīns nav efektīvs sirds aritmiju ārstēšanā vai profilaksē un, iespējams, zaudē savu efektivitāti, ja

rodas tahiaritmija (piemēram, ventrikulāra vai supraventrikulāra tahikardija). Šo iemeslu dēļ

ivabradīns nav ieteicams pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju vai cita veida sirds aritmiju, kas

ietekmē sinusa mezgla funkciju.

Ar ivabradīnu ārstētiem pacientiem ir palielināts priekškambaru fibrilācijas risks (skatīt

4.8. apakšpunktu). Priekškambaru fibrilācija biežāk rodas pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto

amiodaronu vai spēcīgus I grupas antiaritmiskos līdzekļus. Ar ivabradīnu ārstētiem pacientiem ir

ieteicams regulāri klīniski kontrolēt priekškambaru fibrilācijas (pastāvīgas vai paroksizmālas)

pazīmes, kas ietver arī EKG, ja tas ir klīniski indicēts (piemēram, stenokardijas pastiprināšanās,

sirdsklauvju, neregulāra pulsa gadījumā).

Pacienti jāinformē par priekškambaru fibrilācijas pazīmēm un simptomiem, un viņiem jāiesaka

sazināties ar ārstu, ja tādi rodas.

Ja ārstēšanas laikā rodas priekškambaru fibrilācija, rūpīgi jāizvērtē turpmākas ivabradīna terapijas

radītā ieguvuma un riska līdzsvars.

Pacientus ar hronisku sirds mazspēju un intraventrikulāras vadīšanas traucējumiem (Hisa kūlīša kreisā

zara blokāde, Hisa kūlīša labā zara blokāde) un kambaru dissinhroniju ir rūpīgi jānovēro.

Lietošana pacientiem ar II pakāpes AV-blokādi

Ivabradīns nav ieteicams pacientiem ar II pakāpes AV-blokādi.

Lietošana pacientiem ar lēnu sirdsdarbību

Ja pirms terapijas pacientiem sirds ritms miera stāvoklī ir līdz 70 sitieniem minūtē, ivabradīnu

nedrīkst ordinēt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ja ārstēšanas laikā sirds ritms miera stāvoklī pastāvīgi pazeminās zem 50 sitieniem minūtē

vai pacients izjūt tādus bradikardijas simptomus kā reiboni, nogurumu vai hipotensiju, deva jātitrē uz

leju, vai ja sirds ritms saglabājas zem 50 sitieniem minūtē vai bradikardijas simptomi neizzūd, terapija

jāpārtrauc (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Kombinācija ar kalcija kanālu blokatoriem

Vienlaicīga ivabradīna un sirds ritmu palēninošu kalcija kanālu blokatoru, piemēram, verapamila vai

diltiazema lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu). Kombinējot ivabradīnu ar

nitrātiem un ar dihidropiridīna tipa kalcija kanālu blokatoriem, piemēram, amlodipīnu, nav radušies

jautājumi par drošumu. Nav pierādīta papildus efektivitāte, kombinējot ivabradīnu ar dihidropiridīna

tipa kalcija kanālu blokatoriem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Hroniska sirds mazspēja

Pirms apsvērt ārstēšanu ar ivabradīnu, sirds mazspējai jābūt stabilai. Pacientiem ar IV funkcionālās

klases sirds mazspēju pēc NYHA klasifikācijas ivabradīns jālieto piesardzīgi, jo ir ierobežots datu

daudzums par šo populāciju.

Insults

Nav ieteicama ivabradīna lietošana uzreiz pēc insulta, jo nav pieejami dati par šādiem gadījumiem.

Redze

Ivabradīns ietekmē tīklenes funkciju. Nav pierādījumu par ilgstošas ivabradīna lietošanas toksisku

iedarbību uz tīkleni. Ja rodas neparedzēti redzes traucējumi, ir jāapsver ārstēšanas pārtraukšana.

Piesardzība ir nepieciešama pacientiem ar pigmentozo retinītu.

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Piesardzība lietošanā

Pacienti ar hipotensiju

Pieejamie dati par pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu hipotensiju ir ierobežoti, un tādēļ

šādiem pacientiem ivabradīns jālieto piesardzīgi. Ivabradīns ir kontrindicēts pacientiem ar smagu

hipotensiju (asinsspiediens < 90/50 mmHg) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Priekškambaru fibrilācija – sirds aritmijas

Nav pierādījumu par (pārmērīgas) bradikardijas risku, ja tiek veikta farmakoloģiska kardioversija

pacientiem, kuri lieto ivabradīnu. Taču ierobežotas pieejamās informācijas dēļ neakūtu DC (direct-

current)–kardioversiju nevajadzētu pielietot 24 stundas pēc pēdējās ivabradīna iekšķīgas lietošanas.

Lietošana pacientiem ar iedzimtu QT sindromu vai ārstējoties ar QT intervālu pagarinošām zālēm

Pacientiem ar iedzimtu QT sindromu vai ārstējoties ar QT intervālu pagarinošām zālēm, jāizvairās no

ivabradīna lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu). Ja šāda kombinācija nepieciešama, jāveic rūpīga

sirdsdarbības monitorēšana.

Ivabradīna izraisīta sirdsdarbības palēnināšanās var veicināt QT intervāla pagarināšanos, kā rezultātā

var rasties smagas aritmijas, īpaši Torsades de pointes.

Pacienti ar hipertensiju, kuriem nepieciešamas asinsspiedienu pazeminošās terapijas izmaiņas

SHIFT pētījumā lielākam skaitam pacientu bija paaugstināta asinsspiediena epizodes ārstēšanas laikā

ar ivabradīnu (7,1%), salīdzinot ar placebo ārstētiem pacientiem (6,1%). Šīs epizodes biežāk radās

neilgi pēc asinsspiedienu pazeminošās terapijas maiņas, tās bija pārejošas un neietekmēja ivabradīna

terapeitisko iedarbību. Ja pacientiem ar hronisku sirds mazspēju, kuri tiek ārstēti ar ivabradīnu, tiek

veiktas izmaiņas terapijā, ar atbilstošiem intervāliem jākontrolē asinsspiediens (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Palīgvielas

Ivabradine Actavis tabletes satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu

galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

QT intervālu pagarinošas zāles:

QT intervālu pagarinošas kardiovaskulāras zāles (piemēram, hinidīns, dizopiramīds, bepridils,

sotalols, ibutilīds, amiodarons);

QT intervālu pagarinošas nekardiovaskulāras zāles (pimozīds, ziprasidons, sertindols, meflohīns,

halofantrīns, pentamidīns, cisaprīds, eritromicīns intravenozai lietošanai).

Vienlaicīgi lietot kardiovaskulāras un nekardiovaskulāras QT intervālu pagarinošas zāles ar

ivabradīnu nav ieteicams, jo QT intervāla pagarināšanās var pastiprināties, palēninoties sirds ritmam.

Ja šāda kombinācija jāizmanto, nepieciešama rūpīga sirdsdarbības monitorēšana (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Vienlaicīgas lietošanas gadījumā jāievēro piesardzība

Kālija līmeni pazeminoši diurētiskie līdzekļi (tiazīdu grupas un cilpas diurētiskie līdzekļi):

hipokaliēmija var palielināt aritmijas risku. Tā kā ivabradīns var izraisīt bradikardiju, hipokaliēmija

vienlaicīgi ar bradikardiju ir smagu aritmiju predisponējošs faktors, īpaši pacientiem ar iedzimtu vai

kādas vielas lietošanas izraisītu pagarināta QT intervāla sindromu.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

Citohroms P450 3A4 (CYP3A4)

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Ivabradīnu metabolizē tikai CYP3A4 un tas ir ļoti vājš šī citohroma inhibitors. Ir pierādīts, ka

ivabradīns neietekmē citu (vājo, vidējo un spēcīgo inhibitoru) CYP3A4 substrātu koncentrāciju

plazmā un metabolismu. CYP3A4 inhibitoriem un inducētājiem ir tendence mijiedarboties ar

ivabradīnu un ietekmēt tā metabolismu un farmakokinētiku klīniski nozīmīgā apjomā. Zāļu

savstarpējās mijiedarbības pētījumos konstatēts, ka CYP3A4 inhibitori palielina ivabradīna

koncentrāciju plazmā, bet inducētāji to samazina. Paaugstināta ivabradīna koncentrācija plazmā var

būt saistīta ar pārmērīgu bradikardijas risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta

Spēcīgu CYP3A4 inhibitoru, piemēram, azola grupas pretsēnīšu zāļu (ketokonazols, itrakonazols),

makrolīdu grupas antibiotisko līdzekļu (klaritromicīns, eritromicīns per os, josamicīns, telitromicīns),

HIV proteāzes inhibitoru (nelfinavīrs, ritanovīrs) un nefazodona vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. apakšpunktu). Spēcīgi CYP3A4 inhibitori ketokonazols (200 mg vienu reizi dienā) un

josamicīns (1 g divas reizes dienā) palielina ivabradīna vidējo līmeni plazmā 7 līdz 8 reizes.

Vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori: specifiski mijiedarbības pētījumi ar veseliem brīvprātīgajiem

un pacientiem ir pierādījuši, ka ivabradīna kombinācija ar sirdsdarbību palēninošiem līdzekļiem

diltiazemu vai verapamilu palielina ivabradīna iedarbību (2 līdz 3 kārtīgi palielinās AUC) un papildus

palēnina sirds ritmu par 5 sitieniem minūtē. Vienlaicīga ivabradīna lietošana ar šīm zālēm ir

kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Greipfrūtu sula: pēc lietošanas vienlaicīgi ar greipfrūtu sulu ivabradīna iedarbība pastiprinājās 2

reizes. Tāpēc no greipfrūtu sulas lietošanas jāizvairās.

Vienlaicīgas lietošanas gadījumā jāievēro piesardzība

Vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori: vienlaicīgu ivabradīna lietošanu ar citiem vidēji spēcīgiem

CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, flukonazolu) var apsvērt sākuma devā 2,5 mg divas reizes

dienā un ja sirdsdarbības frekvence ir virs 70 sitieniem minūtē, kontrolējot sirds ritmu.

CYP3A4 inducētāji: CYP3A4 inducētāji (ieskaitot rifampicīnu, barbiturātus, fenitoīnu,

Hypericum perforatum [divšķautņu asinszāle]) var samazināt ivabradīna iedarbību un aktivitāti.

Vienlaicīgas CYP3A4 inducējošu zāļu lietošanas gadījumā var būt jāpielāgo ivabradīna deva.

Lietojot ivabradīnu 10 mg divas reizes dienā kombinācijā ar divšķautņu asinszāli, tika novērota

ivabradīna AUC samazināšanās uz pusi. Ivabradīna terapijas laikā divšķautņu asinszāles patēriņš

jāierobežo.

Vienlaicīga citu zāļu lietošana

Specifiskos zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumos nav konstatēta klīniski nozīmīga

farmakokinētiska vai farmakodinamiska mijiedarbība starp ivabradīnu un šādām zālēm: protonu sūkņa

inhibitori (omeprazols, lansoprazols), sildenafils, HMG CoA reduktāzes inhibitori (simvastatīns),

dihidropiridīna tipa kalcija kanālu blokatori (amlodipīns, lacidipīns), digoksīns un varfarīns. Turklāt

ivabradīnam nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz simvastatīna, amlodipīna, lacidipīna

farmakokinētiku, digoksīna, varfarīna farmakokinētiku un farmakodinamiku un uz aspirīna

farmakodinamiku.

Pivotālā III fāzes klīniskajā pētījumā šādas zāles ierastā veidā kombinēja ar ivabradīnu bez

pierādījumiem par drošuma problēmām:

angiotensīna II antagonisti, bēta blokatori, diurētiskie

līdzekļi, aldosterona antagonisti, īslaicīgas un ilgstošas darbības nitrāti, HMG CoA reduktāzes

inhibitori, fibrāti, protonu sūkņa inhibitori, iekšķīgi lietojamie pretdiabēta līdzekļi, aspirīns un citi

antitrombotiski līdzekļi.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai ar pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā jāizmanto atbilstošas kontracepcijas metodes (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Grūtniecība

Dati par ivabradīna lietošanu grūtniecēm ir ierobežoti vai nav pieejami.

Pētījumos ar dzīvniekiem ir pierādīta toksiska ietekme uz reproduktīvo spēju. Šajos pētījumos ir

pierādīta embriotoksiska un teratogēna iedarbība (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkam

nav zināms. Tādēļ grūtniecības laikā ivabradīns ir kontrindicēts (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka ivabradīns izdalās pienā. Tādēļ ivabradīns ir kontrindicēts, barojot

bērnu ar krūti (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Sievietēm, kurām nepieciešama ārstēšana ar ivabradīnu, jāpārtrauc barošana ar krūti un jāizvēlas cits

bērna barošanas veids.

Fertilitāte

Pētījumos ar žurkām ietekme uz tēviņu un mātīšu fertilitāti nav konstatēta (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ir veikts specifisks pētījums ar veseliem brīvprātīgajiem ar mērķi noteikt iespējamo ivabradīna

ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus, kurā pierādīts, ka ivabradīns neietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus. Tomēr pēcreģistrācijas periodā ziņots par transportlīdzekļu vadīšanas spējas

traucējumiem redzes simptomu dēļ. Ivabradīns var izraisīt pārejošus gaismas fenomenus, galvenokārt

fotopsijas veidā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādu gaismas fenomenu rašanās jāņem vērā, ja

transportlīdzekļa vadīšana vai darbs ar mehānismiem notiek situācijās, kad var strauji mainīties

gaismas intensitāte, īpaši vadot transportlīdzekli naktī.

Ivabradīnam nav ietekmes uz spēju apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par zāļu drošumu

Ivabradīna izpēte notika klīniskajos pētījumos, iesaistot gandrīz 45 000 dalībnieku.

Visbiežākās nevēlamās ivabradīna blakusparādības - gaismas fenomeni (fotopsija) un bradikardija - ir

atkarīgas no devas un saistītas ar zāļu farmakoloģisko iedarbību.

Nevēlamo

blakusparādību saraksts tabulas veidā

Klīniskajos pētījumos ziņots par šādām blakusparādībām, tās sakārtotas, lietojot šādu sastopamības

biežuma iedalījumu: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk ( ≥1/1000 līdz <1/100); reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000); biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem

datiem).

Orgānu sistēmas grupa

Biežums

Ieteiktais termins

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Retāk

Eozinofīlija

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Retāk

Hiperurikēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes, parasti pirmajā ārstēšanas

mēnesī

Reibonis, iespējams, saistīts ar bradikardiju

Retāk*

Ģībonis, iespējams, saistīts ar bradikardiju

Acu bojājumi

Ļoti bieži

Gaismas fenomeni (fotopsijas)

Bieži

Neskaidra redze

Retāk*

Dubultošanās

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Redzes pavājināšanās

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

Vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Bradikardija

1. pakāpes AV blokāde (EKG pagarināts PQ

intervāls)

Kambaru ekstrasistoles

Priekškambaru fibrilācija

Retāk

Ļoti reti

Sirdsklauves, supraventrikulāras ekstrasistoles

2. pakāpes AV blokāde, 3. pakāpes AV blokāde

Sinusa mezgla vājuma sindroms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Nekontrolēts asinsspiediens

Retāk*

Hipotensija, iespējams, saistīta ar bradikardiju

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk

Elpas trūkums

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk

Slikta dūša

Aizcietējums

Caureja

Sāpes vēderā*

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk*

Angioedēma

Izsitumi

Reti*

Eritēma

Nieze

Nātrene

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Retāk

Muskuļu krampji

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Retāk*

Astēnija, iespējams, saistīta ar bradikardiju

Nogurums, iespējams, saistīts ar bradikardiju

Reti*

Savārgums, iespējams, saistīts ar bradikardiju

Izmeklējumi

Retāk

Palielināts kreatinīna līmenis asinīs

EKG pagarināts QT intervāls

* Blakusparādību biežums aprēķināts pēc spontāniem ziņojumiem no klīniskajiem pētījumiem.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

14,5 % pacientu ziņoja par gaismas fenomeniem (fotopsijas), kas aprakstīti kā pārejoši gaismas

uzplaiksnījumi ierobežotā redzes lauka daļā. Tās parasti izraisa pēkšņas gaismas intensitātes izmaiņas.

Fotopsijas var raksturot arī kā oreolu saskatīšanu, skata dekompozīciju (stroboskopisks vai

kaleidoskopisks efekts), spilgtas, krāsainas gaismas vai multiplicētu skatu (tīklenes persistence).

Fotopsijas galvenokārt rodas pirmo divu terapijas mēnešu laikā, pēc tam tās var rasties atkārtoti.

Fotopsijas galvenokārt bija vieglas vai vidēji intensīvas. Visas fotopsijas izzuda ārstēšanas laikā vai

pēc ārstēšanas, turklāt vairums (77,5 %) izzuda terapijas laikā. Mazāk nekā 1 % pacientu izmainīja

savu ierasto darba kārtību vai pārtrauca ārstēšanu fotopsiju dēļ.

Par bradikardiju ziņots 3,3 % pacientu, īpaši pirmo 2 līdz 3 ārstēšanas mēnešu laikā. 0,5 % pacientu

bija smaga bradikardija ar 40 vai mazāk sirds sitieniem minūtē.

SIGNIFY pētījumā priekškambaru fibrilācija tika novērota 5,3 % pacientu ivabradīna grupā

salīdzinājumā ar 3,8 % placebo grupā. Apkopotā analīzē par visiem dubultmaskētajiem un

kontrolētajiem II/III fāzes pētījumiem, kuru ilgums bija vismaz 3 mēneši un kuros kopā piedalījušies

vairāk nekā 40 000 pacientu, priekškambaru fibrilācijas sastopamība ar ivabradīnu ārstēto pacientu

grupās bija 4,86 %, bet kontroles grupās – 4,08 %, kas atbilst riska attiecībai 1,26; 95 % TI [1,15-

1,39].

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Pārdozēšana var izraisīt smagu un ilgstošu bradikardiju (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ārstēšana

Smaga bradikardija būtu jāārstē simptomātiski specializētos apstākļos. Bradikardijas ar vāju

hemodinamisku toleranci gadījumā, jāapsver simptomātiska terapija, ieskaitot tādus intravenozi

ievadāmus bēta stimulējošus līdzekļus kā izoprenalīns. Ja nepieciešams, var pielietot īslaicīgu sirds

elektrostimulāciju.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: sirds līdzekļi, citi sirds līdzekļi, ATĶ kods: C01EB17.

Darbības mehānisms

Ivabradīns ir tīrs sirds ritmu palēninošs līdzeklis, kas darbojas selektīvi un specifiski inhibējot sirds

ritma vadīšanas sistēmas I

impulsu, kas kontrolē spontānu diastolisku depolarizāciju sinusa mezglā

un regulē sirds ritmu. Kardiālā iedarbība ir specifiska sinusa mezglam un tā neietekmē ne intraatriālo,

atrioventrikulāro vai intraventrikulāro vadīšanas laiku, ne miokarda kontraktilitāti vai ventrikulāro

repolarizāciju.

Ivabradīns var iedarboties uz retinālo I

impulsu, kas ir ļoti līdzīgs I

kardiālajam. Tas iedarbojas uz

redzes sistēmas īslaicīgo izšķirtspēju, samazinot tīklenes atbildi uz spožas gaismas stimulu. Pie

veicinošiem apstākļiem (piemēram, ātras gaismas intensitātes izmaiņas) notiek daļēja I

inhibīcija ar

ivabradīnu, kas rada gaismas fenomenus, kurus dažreiz izjūt pacienti. Gaismas fenomeni (fotopsijas)

ir aprakstītas kā parejoši gaismas uzplaiksnījumi ierobežotā redzes lauka rajonā. (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Farmakodinamiskā iedarbība

Cilvēkiem galvenā ivabradīna farmakodinamiskā iedarbība ir specifiska no devas atkarīga sirds ritma

palēnināšana. Analizējot sirds ritma palēnināšanos ar devām līdz 20 mg divas reizes dienā, novēroja

tendenci uz plato efektu vienlaicīgi ar samazinātu smagas bradikardijas zem 40 sitieniem minūtē risku

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pie parasti ieteiktajām devām sirdsdarbības ātrums palēninās apmēram par 10 sitieniem minūtē miera

apstākļos un slodzes laikā. Tā rezultātā samazinās slodze uz sirdi un skābekļa patēriņš miokardā.

Ivabradīns neietekmē intrakardiālo vadīšanu, kontraktilitāti (nav negatīvas inotropas ietekmes) vai

ventrikulāro repolarizāciju:

klīniskajos elektrofizioloģiskos pētījumos ivabradīnam nebija ietekmes uz atrioventrikulāro vai

intraventrikulāro vadīšanas laiku vai koriģētu QT intervālu;

pacientiem ar kreisā kambara disfunkciju (kreisā kambara izsviedes frakcija (KKIF) starp 30 un

45 %) ivabradīns neizraisa negatīvu ietekmi uz KKIF.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Ivabradīna antianginālo un antiišēmisko efektivitāti pētīja piecos dubultmaskētos randomizētos

pētījumos (trīs pret placebo, viens pret atenololu un viens pret amlodipīnu). Šajos pētījumos kopumā

piedalījās 4111 pacientu ar hronisku stabilu stenokardiju, no kuriem 2617 saņēma ivabradīnu.

Terapijas 3. līdz 4. nedēļā 5 mg ivabradīna divas reizes dienā uzrādīja efektivitāti uz slodzes testa

parametriem. Efektivitāte apstiprinājās ar devu 7,5 mg divas reizes dienā. Īpašs papildu ieguvums virs

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

5 mg divas reizes dienā tika novērots ar salīdzināmām zālēm kontrolētā pētījumā pret atenololu:

kopējais minimālās slodzes ilgums pēc viena terapijas mēneša ar 5 mg divas reizes dienā palielinājās

apmēram par 1 minūti un turpmāk uzlabojās gandrīz par 25 sekundēm pēc papildu 3-mēnešu perioda

ar forsētu titrēšanu līdz 7,5 mg divas reizes dienā. Šajā pētījumā ivabradīna antiangināls un

antiišēmisks ieguvums tika pierādīts 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem. Krusteniskos

pētījumos apstiprinājās efektivitāte ar 5 un 7,5 mg divas reizes dienā uz visiem slodzes testa

parametriem (kopējais slodzes ilgums, laiks līdz ierobežojošai stenokardijai, laiks līdz stenokardijas

sākumam un laiks līdz 1 mm ST segmenta depresijai) un izraisīja stenokardijas lēkmju biežuma

samazināšanos apmēram par 70 %. Ivabradīna dozēšanas režīms divas reizes dienā nodrošināja

vienādu efektivitāti 24-stundu laikā.

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 899 pacientiem ivabradīns, ko lietoja kopā ar 50 mg

atenolola vienu reizi dienā, demonstrēja papildus efektivitāti attiecībā uz visiem ETT (exercise

tolerance test) parametriem zāļu iedarbības beigās (12 stundas pēc perorālas lietošanas).

Randomizētā placebo kontrolētā pētījumā ar 725 pacientiem, papildu efektivitāte netika novērota,

ivabradīnu lietojot kopā ar amplodipīnu 10 mg vienu reizi dienā, tā iedarbības beigās (12 stundas pēc

perorālas lietošanas), taču papildu efektivitāti novēroja pie maksimālās iedarbības (3-4 stundas pēc

perorālas lietošanas).

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 1277 pacientiem visā 6 nedēļas ilgajā ārstēšanas periodā

ivabradīnam tika konstatēta statistiski nozīmīga papildu efektivitāte, vērtējot atbildes reakciju uz

ārstēšanu (kas bija definēta kā stenokardijas lēkmju skaita samazināšanās vismaz par 3 lēkmēm nedēļā

un/vai laika līdz 1 mm ST segmenta depresijai pagarināšanās vismaz par 60 sekundēm fiziskās

slodzes (tredmila) testa laikā) šo zāļu iedarbības beigās (12 stundas pēc iekšķīgas ivabradīna

lietošanas), ja to lietoja papildus amlodipīnam devā 5 mg vienu reizi dienā vai nifedipīnam GITS devā

30 mg vienu reizi dienā (OR=1,3; 95 % TI [1,0–1,7]; p=0,012). Ivabradīnam netika konstatēta papildu

efektivitāte, vērtējot EET raksturlielumu sekundāros mērķa kritērijus zāļu iedarbības beigās, taču

papildu efektivitāte bija konstatējama iedarbības maksimuma laikā (3–4 stundas pēc iekšķīgas

ivabradīna lietošanas).

Efektivitātes pētījumos ivabradīna iedarbība saglabājās 3 vai 4 mēnešu terapijas periodu laikā. Netika

novērota ne farmakoloģiskās tolerances (efektivitātes zuduma) rašanās, ne atsitiena efekts pēc pēkšņas

terapijas atcelšanas. Ivabradīna antianginālā un antiišēmiskā efektivitāte izpaudās ar devas atkarīgu

sirds ritma palēnināšanos un ar ievērojamu sirds ritma-spiediena reizinājuma samazinājumu (sirds

ritms x sistoliskais asinsspiediens) miera stāvoklī un slodzes laikā. Ietekme uz asinsspiedienu un

perifēro vazokonstrikciju bija neliela un klīniski nenozīmīga.

Ilgstošu sirdsdarbības frekvences samazināšanos novēroja pacientiem, kuri ivabradīnu lietoja vismaz

vienu gadu (n=713). Netika novērota ietekme uz glikozes vai lipīdu metabolismu.

Ivabradīna antianginālā un antiišēmiskā iedarbība saglabājās pacientiem ar cukura diabētu (n=457),

drošuma profils bija salīdzināms ar vidējās populācijas rādītājiem.

Tika veikts plašs iznākuma pētījums BEAUTIFUL ar 10 917 pacientiem ar koronāro sirds slimību un

kreisā kambara disfunkciju (KKIF <40 %) papildus optimālai fona terapijai (86,9 % pacientu saņēma

bēta blokatorus). Galvenais efektivitātes kritērijs bija kopējā kardiovaskulāras nāves gadījumu un ar

akūtu MI vai jaunu sirds mazspēju, vai tās paasinājumu saistītas stacionēšanas sastopamība.

Salīdzinot ar placebo grupu, ivabradīna grupā pētījuma rezultāti neuzrādīja primārā apvienotā

rezultāta sastopamības atšķirību (relatīvā riska attiecība ivabradīnam pret placebo ir 1,00, p = 0,945).

Post hoc analizējot pacientu apakšgrupu ar simptomātisku stenokardiju randomizācijas laikā

(n=1507), netika konstatēti drošuma signāli attiecībā uz kardiovaskulāru nāvi vai stacionēšanu sakarā

ar akūtu MI vai sirds mazspēju (12,0% ivabradīna grupā, salīdzinot ar 15,5% placebo grupā, p=0,05).

Tika veikts plašs iznākuma pētījums SIGNIFY ar 19 102 pacientiem, kuriem bija koronārā artēriju

slimība bez sirds mazspējas klīniskiem simptomiem (KKIF >40%), uz optimālas terapijas fona. Tika

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

izmantota terapijas shēma ar lielākām devām par apstiprinātajām (sākuma deva 7,5 mg divas reizes

dienā (5 mg divas reizes dienā, ja vecums bija ≥75 gadi) un titrēšana līdz 10 mg divas reizes dienā).

Galvenais efektivitātes kritērijs bija kopējais kardiovaskulāras nāves vai neletāla infarkta gadījumu

skaits. Pētījumā netika konstatētas primārā kombinētā mērķa kritērija (PKMK) biežuma atšķirības,

salīdzinot ivabradīna grupu ar placebo grupu (relatīvais risks, lietojot ivabradīnu/placebo: 1,08,

p=0,197). Bradikardiju novēroja 17,9% pacientiem ivabradīna grupā (2,1% placebo grupā). Pētījuma

laikā 7,1% pacientu lietoja verapamilu, diltiazemu vai spēcīgus CYP 3A4 inhibitorus.

Iepriekš noteiktā pacientu apakšgrupā, kuriem pētījuma sākumā bija II vai augstākas pakāpes

stenokardija pēc CCS klasifikācijas (n=12049), tika novērots neliels, bet statistiski nozīmīgs PKMK

biežuma pieaugums (biežums gadā 3,4% salīdzinājumā ar 2,9%, relatīvais risks, lietojot

ivabradīnu/placebo, 1,18, p=0,018), bet tāds netika novērots vispārējā stenokardijas pacientu

populācijā (≥ I pakāpe pēc CCS klasifikācijas; n=14286; relatīvais risks, lietojot ivabradīnu/placebo

1,11, p=0,110).

Šos iegūtos datus nebija iespējams pilnībā izskaidrot ar devu, kas bija lielāka par apstiprināto.

SHIFT pētījums bija liels daudzcentru, starptautisks, randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts

klīnisko iznākumu pētījums, kas veikts 6 505 pieaugušiem pacientiem ar stabilu hronisku II līdz IV

klases HSM pēc NYHA klasifikācijas (4 nedēļas un ilgāk), ar samazinātu kreisā kambara izsviedes

frakciju (KKIF ≤35%) un sirdsdarbības ātrumu miera stāvoklī ≥70 sitieni minūtē.

Pacienti saņēma standarta terapiju, tai skaitā bēta blokatorus (89%) un/vai angiotensīna II

antagonistus (91%), diurētiskos līdzekļus (83%) un aldosterona antagonistus (60%). Ivabradīna grupā

67% pacientu ārstēja ar 7,5 mg divas reizes dienā. Vidējais novērošanas ilgums bija 22,9 mēneši.

Ārstēšana ar ivabradīnu bija saistīta ar sirdsdarbības ātruma samazināšanos par vidēji 15 sitieniem

minūtē no sākotnējiem 80 sitieniem minūtē. Sirdsdarbības ātruma atšķirība starp ivabradīna un

placebo grupām bija 10,8 sitieni minūtē pēc 28 dienām, 9,1 sitiens minūtē pēc 12 mēnešiem un

8,3 sitieni minūtē pēc 24 mēnešiem.

Pētījums parādīja klīniski un statistiski nozīmīgu relatīvā riska samazinājumu par 18% primārā

kombinētā mērķa kritērija sastopamībā: kardiovaskulāra mirstība un hospitalizācija sirds mazspējas

pasliktināšanās dēļ (riska attiecība: 0,82; 95% TI [0,75;0,90] – p<0,0001), ko konstatēja jau 3 mēnešu

laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas. Absolūtais riska samazinājums bija 4,2%. Primārā mērķa kritērija

iznākumu galvenokārt noteica ar sirds mazspēju saistītie mērķa kritēriji, hospitalizācija sirds

mazspējas pasliktināšanās dēļ (absolūtais risks samazināts par 4,7%) un nāve sirds mazspējas dēļ

(absolūtais risks samazināts par 1,1%).

Ārstēšanas efektivitāte attiecībā uz primāro kombinēto mērķa kritēriju, tā komponentēm un

sekundārajiem mērķa kritērijiem

Ivabradīns

(N=3241)

n (%)

Placebo

(N=3264)

n (%)

Riska attiecība

[95% TI]

p-vērtība

Primārais kombinētais mērķa

kritērijs

793 (24,47)

937 (28,71)

0,82 [0,75; 0,90]

<0,0001

Kombinētā mērķa kritērija

komponentes:

- kardiovaskulāra nāve

- hospitalizācija SM

pasliktināšanās dēļ

449 (13,85)

514 (15,86)

491 (15,04)

672 (20,59)

0,91 [0,80; 1,03]

0,74 [0,66; 0,83]

0,128

<0,0001

Citi sekundārie mērķa kritēriji:

- nāve visu cēloņu dēļ

- nāve SM dēļ

- hospitalizācija jebkura iemesla

dēļ

- hospitalizācija kardiovaskulāra

iemesla dēļ

503 (15,52)

113 (3,49)

1231 (37,98)

977 (30,15)

552 (16,91)

151 (4,63)

1356 (41,54)

1122 (34,38)

0,90 [0,80; 1,02]

0,74 [0,58; 0,94]

0,89 [0,82; 0,96]

0,85 [0,78; 0,92]

0,092

0,014

0,003

0,0002

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Primārā mērķa kritērija samazinājums tika novērots pastāvīgi neatkarīgi no dzimuma, NYHA klases,

neatkarīgi no išēmiskas vai ne-išēmiskas sirds mazspējas etioloģijas un cukura diabēta vai

hipertensijas anamnēzē.

Pacientu apakšgrupā, kurā bija iekļauti pacienti ar sirdsdarbības ātrumu ≥75 sitieni minūtē (n=4150),

novēroja lielāku primārā kombinētā mērķa kritērija samazinājumu par 24% (riska attiecība: 0,76; 95%

TI [0,68; 0,85] – p <0,0001) un citiem sekundārajiem galamērķiem, tostarp attiecībā uz jebkāda

cēloņa nāvi (riska attiecība: 0,83, 95% TI [0,72; 0,96] – p=0,0109) un KV nāvi (riska attiecība: 0,83,

95% TI [0,71; 0,97] – p=0,0166). Šajā pacientu apakšgrupā ivabradīna drošuma profils atbilst tam,

kāds ir novērots vispārējā populācijā.

Pacientu grupā, kuri saņēma bēta blokatoru terapiju novēroja nozīmīgu ietekmi uz primāro kombinēto

galamērķi (riska attiecība: 0,85, 95% TI [0,76; 0,94]). Pacientu apakšgrupā, kurā bija iekļauti pacienti

ar sirdsdarbības ātrumu ≥75 sitieni minūtē un kuri lietoja ieteicamo bēta blokatora mērķa devu,

statistiski nozīmīgu ieguvumu primārā kombinētā mērķa kritērija (riska attiecība: 0,97; 95% TI [0,74;

1,28]) un citu sekundāro mērķa kritēriju ziņā nenovēroja, tostarp attiecībā uz hospitalizāciju sirds

mazspējas pasliktināšanās dēļ (riska attiecība: 0,79; 95% TI [0,56; 1,10]) vai nāvi sirds mazspējas dēļ

(riska attiecība: 0,69; 95% TI [0,31; 1,53]).

Tika novērota ievērojama NYHA klases uzlabošanās novērošanas beigās, 887 (28%) ivabradīnu

saņēmušo pacientu bija uzlabošanās, salīdzinot ar 776 (24%) pacientiem, kuri saņēma placebo

(p=0,001).

Randomizētā, ar placebo kontrolētā pētījumā, kurā piedalījās 97 pacienti, pacientiem, kuri ilgāk par 3

gadiem lietoja ivabradīnu hroniskas stabilas stenokardijas ārstēšanai, specifiskos oftalmoloģiskos

izmeklējumos, kuru mērķis bija dokumentēt nūjiņu un vālīšu sistēmas un augšupejošā redzes

signālceļa darbību (t.i., elektroretinogrammā un statiskā un kinētiskā redzes lauka, krāsu redzes un

redzes asuma noteikšanā), apkopotie dati neliecināja ne par kādu toksisku iedarbību uz tīkleni.

Pediatriskā populācija

Tika veikts randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts pētījums ar 116 pediatriskiem pacientiem

(17 no tiem bija 6–12 mēnešus veci, 36 – vecumā no 1–3 gadiem, bet 63 – vecumā no 3–18 gadiem)

ar HSM un dilatācijas kardiomiopātiju (DKM), kurā zāles lietoja papildus optimālai fona terapijai.

74 pacienti saņēma ivabradīnu (attiecība 2:1).

6–12 mēnešu vecuma grupā sākumdeva bija 0,02 mg/kg divas reizes dienā, 1–3 gadu vecuma grupā

un 3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar ķermeņa masu <40 kg, deva bija 0,05 mg/kg divas reizes

dienā, bet 3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar ķermeņa masu ≥40 kg, deva bija 2,5 mg divas

reizes dienā. Deva tika pielāgota atkarībā no terapeitiskās atbildes reakcijas un maksimālās devas bija

attiecīgi 0,2 mg/kg divas reizes dienā, 0,3 mg/kg divas reizes dienā un 15 mg divas reizes dienā. Šajā

pētījumā ivabradīnu lietoja divas reizes dienā iekšķīgi lietojamas šķidrās zāļu formas vai tablešu

veidā. Atklātā, randomizētā divu posmu krustotajā pētījumā ar 24 pieaugušiem un veseliem

brīvprātīgajiem tika pierādīts, ka abām šīm zāļu formām farmakokinētika neatšķiras.

Titrēšanas periodā, kura ilgums bija no 2 līdz 8 nedēļām, pulsa palēnināšanās par 20% bez

bradikardijas tika panākta 69,9% pacientu ivabradīna grupā un 12,2 % pacientu placebo grupā

(izredžu attiecība (Odds Ratio): E = 17,24, 95% TI [5,91; 50,30]).

Vidējā ivabradīna deva, ar kuru varēja panākt pulsa palēnināšanos par 20%, 1–3 gadu vecuma grupā,

3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar ķermeņa masu <40 kg un 3–18 gadu vecuma grupā pacientiem

ar ķermeņa masu ≥40 kg, bija attiecīgi 0,13 ± 0,04 mg/kg divas reizes dienā, 0,10 ± 0,04 mg/kg divas

reizes dienā un 4,1 ± 2,2 mg divas reizes dienā.

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

M012 laikā vidējā KKIF palielinājās no 31,8% līdz 45,3% ivabradīna grupā un no 35,4% līdz 42,3%

placebo grupā. NYHA klases uzlabošanos konstatēja 37,7% pacientu ivabradīna grupā un

25,0% pacientu placebo grupā. Šie uzlabojumi nebija statistiski nozīmīgi.

Drošuma profils viena gada laikā bija līdzīgs kā pieaugušiem pacientiem ar HSM.

Ivabradīna ilgtermiņa ietekme uz augšanu, pubertāti un vispārējo attīstību, kā arī bērnībā saņemtas

ivabradīna terapijas ilgtermiņa efektivitāte kardiovaskulārās saslimstības un mirstības samazinājuma

aspektā nav pētīta.

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par ivabradīnu saturošo

atsauces zāļu lietošanu stenokardijas ārstēšanai visās pediatriskās populācijas apakšgrupās.

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par ivabradīnu saturošo

atsauces zāļu lietošanu hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai bērniem no 0 līdz 6 mēnešu vecumam.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Fizioloģiskos apstākļos ivabradīns ātri atbrīvojas no tabletēm un ļoti labi šķīst ūdenī (>10 mg/ml).

Ivabradīns ir S-enantiomērs bez novērotas biokonversijas in vivo. Cilvēkiem kā galvenais aktīvais

metabolīts noteikts ivabradīna N-desmetilētais atvasinājums.

Uzsūkšanās un biopieejamība

Pēc iekšķīgas lietošanas tukšā dūšā ivabradīns ātri un gandrīz pilnībā uzsūcas, sasniedzot maksimālo

līmeni plazmā apmēram pēc 1 stundas. Apvalkoto tablešu absolūtā biopieejamība ir aptuveni 40%,

pateicoties pirmā loka efektam zarnās un aknās.

Pārtika aizkavē uzsūkšanos apmēram par 1 stundu un paaugstina līmeni plazmā par 20 līdz 30%.

Tabletes lietošana ēdienreizes laikā ieteicama, lai samazinātu iedarbības individuālās atšķirības (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Izkliede

Apmēram 70% ivabradīna saistās ar plazmas proteīniem un izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā

ir tuvu 100 l. Maksimālā koncentrācija plazmā ir apmēram 22 ng/ml (CV=29%), lietojot hroniski

ieteicamā devā 5 mg divas reizes dienā. Vidējā līdzsvara koncentrācija plazmā ir 10 ng/ml

(CV=38%).

Biotransformācija

Ivabradīns plaši metabolizējas aknās un zarnās, oksidējoties tikai ar citohroma P4503A4 (CYP3A4)

starpniecību. Galvenais aktīvais metabolīts ir N-desmetilētais atvasinājums (S 18982) un tā līmenis ir

apmēram 40% no pamatsavienojuma. Šī aktīvā metabolīta vielmaiņā arī ir iesaistīts CYP3A4.

Ivabradīnam ir zema CYP3A4 afinitāte, tas neuzrāda klīniski nozīmīgu CYP3A4 enzīma indukciju vai

inhibīciju un tādēļ maz ticams, ka tas izmainītu CYP3A4 substrāta metabolismu vai koncentrāciju

plazmā. Pretēji tam, spēcīgi inhibitori un inducētāji var būtiski ietekmēt ivabradīna koncentrāciju

plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Eliminācija

Ivabradīna eliminācijas vidējais pusperiods ir 2 stundas (70-75% no AUC) plazmā un efektīvais

pusperiods ir apmēram 11 stundas. Kopējais klīrenss ir aptuveni 400 ml/min un nieru klīrenss ir

gandrīz 70 ml/min. Metabolītu ekskrēcija vienlīdzīgā daudzumā novērota fēcēs un urīnā. Apmēram

4% no iekšķīgi lietotās devas izdalās urīnā neizmainītā veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Ivabradīna farmakokinētika ir lineāra devu robežās 0,5–24 mg.

Īpašas

pacientu grupas

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Gados vecāki cilvēki: nav novērotas farmakoloģiskas atšķirības (AUC un C

) starp vecākiem

(≥65 gadi) vai krietni vecākiem (≥75 gadi) pacientiem un vidējo populāciju (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi: nieru darbības traucējumu (kreatinīna klīrenss no 15 līdz 60 ml/min)

ietekme uz ivabradīna farmakokinētiku ir neliela, tas saistīts ar zemo nieru klīrensa ieguldījumu

(apmēram 20%) ivabradīna un tā galvenā metabolīta S 18982 kopējā eliminācijā (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi: pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (punktu skaits

pēc Child-Pugh skalas līdz 7) nesaistītā ivabradīna AUC un galvenā aktīvā metabolīta līmenis

bija līdz par 20% augstāks kā subjektiem ar normālu aknu darbību. Nav pietiekamu datu

par pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Nav pieejami dati par pacientiem

ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2. un 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija: ivabradīna farmakokinētikas raksturlielumi pediatriskajiem pacientiem ar

hronisku sirds mazspēju vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem bija līdzīgi pieaugušajiem

novērotajai farmakokinētikai, izmantojot uz vecumu un ķermeņa masu balstītu titrēšanas shēmu.

Farmakokinētiskā(-s)/farmakodinamiskā(-s) attiecības

FK/FD attiecības analīze liecina, ka sirds ritms samazinās gandrīz lineāri, palielinot ivabradīna un

S 18982 plazmas koncentrāciju ar devām līdz 15-20 mg divas reizes dienā. Lietojot lielākas devas,

sirds ritma samazināšanās nav proporcionāla ivabradīna plazmas koncentrācijai un tam ir tendence

sasniegt plato. Augsts ivabradīna līmenis, kas var rasties, ja ivabradīnu lieto kombinācijā ar spēcīgiem

CYP3A4 inhibitoriem, var izraisīt pārmērīgu sirds ritma samazināšanos, lai gan šis risks mazinās,

lietojot vidēji spēcīgus CYP3A4 inhibitoriem (skatīt 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Ivabradīna

FK/FD attiecība pediatriskajiem pacientiem ar hronisku sirds mazspēju vecumā no 6 mēnešiem līdz

18 gadiem ir līdzīga pieaugušajiem konstatētajai FK/FD attiecībai.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Reproduktīvās

toksicitātes pētījumi neuzrādīja ivabradīna ietekmi uz žurku tēviņiem un mātītēm. Ja grūsns dzīvnieks

organoģenēzes laikā tika pakļauts iedarbībai, kas tuva terapeitiskām devām, novēroja lielāku embriju

ar sirds defektiem biežumu žurkām un nelielu skaitu embriju ar ektrodaktiliju trušiem.

Suņiem, lietojot ivabradīnu vienu gadu (devās 2, 7 vai 24 mg/kg/dienā), novēroja atgriezeniskas

tīklenes izmaiņas. Šī iedarbība neizraisīja nekādus okulāro struktūru bojājumus. Šie rezultāti saskan ar

ivabradīna farmakoloģisko iedarbību, kas attiecas uz tā mijiedarbību ar hiperpolarizācijas aktivētu I

impulsu tīklenē, kam piemīt plaša homoloģija ar sirds vadīšanas sistēmas I

impulsu.

Citi ilgtermiņa atkārtotu devu un kancerogenitātes pētījumi neuzrādīja klīniski nozīmīgas izmaiņas.

Vides riska novērtējums (VRN)

Ivabradīna radītā vides riska novērtējums ir veikts saskaņā ar Eiropas vadlīnijām par VRN.

Šī novērtējuma rezultāti apstiprina, ka ivabradīns nerada risku videi un to neapdraud.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Magnija stearāts (E470 B)

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds (E551)

Maltodekstrīns

Kukurūzas ciete

Laktozes monohidrāts

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

Tabletes apvalks

Opadry II baltais 85F18422, kura sastāvā ir:

Polivinilspirts (E1203)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 3350 (E1521)

Talks (E553B)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

OPA-Al-PE-Desikants/Al-PE blisteri. Desikants iestrādāts poliolefīna hermetizējošajā slānī.

Daudzslāņu folija neļauj desikantam saskarties ar tabletēm. Blisteri iepakoti kartona kastītēs pa 14,

28, 30, 56, 60, 84, 90, 98,112 vai 120 tabletēm.

OPA-Al-PE-Desikants/Al-PE blisteri (kalendāriepakojumi). Desikants iestrādāts poliolefīna

hermetizējošajā slānī. Daudzslāņu folija neļauj desikantam saskarties ar tabletēm. Blisteri iepakoti

kartona kastītēs pa 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112 vai 120 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

5 mg: 17-0100

7,5 mg: 17-0101

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017. gada 22. maijs

Version: 2017-12-06_var003_2.1

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2017

Version: 2017-12-06_var003_2.1

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju