Exalief

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

16-08-2012

Aktīvā sastāvdaļa:
eslikarbazepīna acetāts
Pieejams no:
BIAL - Portela Ca, S.A.
ATĶ kods:
N03AF04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
eslicarbazepine acetate
Ārstniecības grupa:
Antiepileptics,
Ārstniecības joma:
Epilepsija
Ārstēšanas norādes:
Exalief ir indicēts kā papildterapija pieaugušajiem ar daļējas krampju lēkmes ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās.
Produktu pārskats:
Revision: 5
Autorizācija statuss:
Atsaukts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000987
Autorizācija datums:
2009-04-21
EMEA kods:
EMEA/H/C/000987

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

16-08-2012

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

16-08-2012

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

16-08-2012

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

16-08-2012

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Exalief 400 mg tabletes

Eslicarbazepine acetate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir

līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uz

zi

nāt:

Kas ir Exalief un kādam nolūkam to lieto

Pirms Exalief lietošanas

Kā lietot Exalief

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Exalief

Sīkāka informācija

1.

KAS IR EXALIEF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Exalief pieder pie zāļu grupas, ko sauc par pretepilepsijas līdzekļiem. Tos izmanto epilepsijas (stāvokļa, kura

gadījumā raksturīgi atkārtoti krampji vai lēkmes) ārstēšanai.

Exalief izmanto pieaugušiem pacientiem, kuri jau lieto citas pretepilepsijas zāles un kuriem vēl aizvien rodas

krampji, kas skar vienu galvas smadzeņu daļu (parciāli krampji). Pēc šiem krampjiem var rasties visas galvas

smadzenes skaroši krampji vai arī šāds stāvoklis (sekundāra ģeneralizācija) var neiestāties.

Exalief ārsts Jum

s dod, lai m

azinātu krampju lēkmju biežumu.

2.

PIRMS EXALIEF LIETOŠANAS

Nelietojiet Exalief šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu (eslikarbazepīna acetātu), citiem

karboksamīda atvasinājumiem (piemēram, karbamazepīnu vai okskarbazepīnu - zālēm, ko izmanto

epilepsijas ārstēšanai) vai kādu citu Exalief sastāvdaļu;

ja Jums ir noteikta veida sirds ritma traucējumi (otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV)

blokāde).

Īpaša piesardzība, lietojot Exalief, nepieciešama šādos gadījumos

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja:

Jums ir izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkum

s. Tās var būt

alerģiskas reakcijas pazīmes;

Jums ir apjukums, vērojama krampju pastiprināšanās vai samaņas traucējumi, kas var liecināt par zemu

sāļu līmeni asinīs.

Lūdzu, pastāstiet ārstam:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi. Jūsu ārstam var būt jāpielāgo deva. Exalief nav ieteicams lietot

pacientiem ar smagu nieru slimību;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi. Exalief nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem;

Zāles vairs nav reğistrētas

ja Jūs lietojat kādas zāles, kas var izraisīt novirzes EKG (elektrokardiogrammā), ko dēvē par PR

intervāla pagarināšanos. Ja neesat drošs, vai zāles, kuras Jūs lietojat, varētu radīt šādu ietekmi,

konsultējieties ar ārstu;

ja Jums ir sirds slimība, piemēram, sirds mazspēja vai sirdslēkme;

ja Jums ir krampji, kas sākas ar plašu, abas galvas smadzeņu puses aptverošu elektrisku izlādi.

Exalief var Jums izraisīt reiboni un/vai miegainību, īpaši ārstēšanas sākumā. Esiet īpaši uzmanīgs, lai Exalief

lietošanas laikā izvairītos no nejaušām traumām (kritieniem).

Nelielam skaitam ar pretepilepsijas līdzekļiem ārstēto cilvēku ir bijušas domas par kaitējuma nodarīšanu sev

vai pašnāvību. Ja Jum

s jebkurā brīdī Exalief lietošanas laikā rodas šādas domas, nekavējoties sazinieties ar

savu ārstu.

Bērni

Exalief nav lietojams bērniem un pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat fenitoīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai), jo Jums var būt jāpielāgo šo

zāļu deva.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat karbamazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai), jo Jūsu devu var

būt nepieciešams pielāgot, un biežāk var rasties šādas nevēlamas Exalief blakusparādības: redzes

dubultošanās, koordinācijas traucējumi un reibonis.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat simvastatīnu (zāles, ko lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

jo Jūsu devu var būt nepieciešams pielāgot.

Pastāstiet ārstam

, ja Jūs lietojat asinis šķidrinošu līdzekli – varfarīnu.

Pastāstiet savam

ārstam, ja Jūs lietojat tricikliskos antidepresantus, piemēram, amitriptilīnu.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat hormonālus/iekšķīgi lietojamus kontracepcijas līdzekļus.

Exalief var mazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu, piemēram, kontracepcijas tablešu, efektivitāti.

Tādēļ ieteicams, lai Exalief lietošanas laikā un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas

pārtraukšanas Jūs izmantotu drošu un efektīvu kontracepcijas līdzekli.

Nelietojiet okskarbazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai) vienlaikus ar Exalief, jo nav zināms, vai šo

zāļu vienlaikus lietošana ir droša.

Pastāstiet ārstam

vai farmaceitam

par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles,

ko var iegādāties bez receptes. Tas nepieciešams, ja nu gadījumā kādas no tām ietekmē Exalief iedarbību vai

Exalief ietekmē šo zāļu iedarbību.

Exalief lietošana kopā ar uzturu

Exalief tabletes var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Grūtniecības laikā Exalief Jūs drīkstat lietot tikai tad, ja Jum

s to liek darīt ārsts.

Pētījumi liecina par palielinātu iedzimtu defektu risku bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras lieto

pretepilepsijas līdzkeļus. No otras puses, efektīvu pretepilepsijas terapiju nedrīkst pārtraukt, jo slimības

gaitas pasliktināšanās kaitē gan mātei, gan nedzimušajam bērnam.

Nebarojiet bērnu ar krūti

Exalief lietošanas laikā. Nav zināms, vai Exalief izdalās mātes pienā.

Padomu par kontracepciju skat. apakšpunktā „Citu zāļu lietošana”.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Exalief var Jums izraisīt reiboni, miegainību un ietekmēt Jūsu redzi, īpaši ārstēšanas sākumā. Ja Jums rodas

šie simptomi, nevadiet transportlīdzekli, nelietojiet ierīces un neapkalpojiet mehānismus.

3.

KĀ LIETOT EXALIEF

Vienmēr lietojiet Exalief tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Pieaugušie

Pieaugušajiem ir divas dozēšanas shēmas:

Deva, uzsākot ārstēšanu

400 mg deva reizi dienā vienu vai divas nedēļas, pēc tam tiek veikta devas palielināšanas līdz balstdevai.

Jūsu ārsts izlems, vai Jums šī deva jālieto vienu vai divas nedēļas.

Balstdeva

Parastā balstdeva ir 800 mg reizi dienā.

Atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas pret Exalief, devu var palielināt līdz 1200 mg reizi dienā.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Ja Jūs esat gados vecāks cilvēks, ārsts noteiks Jums piemērotu devu.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jums parasti dos mazāku Exalief devu. Ārsts noteiks Jums piemērotu

devu. Exalief nav ieteicams lietot, ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Deva ir tāda pati kā pieaugušajiem. Tomēr, ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi, Exalief lietošana nav

ieteicama. Ja neesat pārliecināts, kādu devu Jums vajadzētu lietot, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids

Norijiet tableti, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja esat lietojis Exalief vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis Exalief vairāk nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet to ārstam vai dodieties uz

slimnīcas nelaimes gadījumu un neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai ārsts

zinātu, ko Jūs esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Exalief

Ja esat aizmirsis ieņemt tableti, ieņemiet to, tiklīdz atceraties un pēc tam turpiniet lietot zāles kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu izlaisto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Exalief

Nepārtrauciet tablešu lietošanu pēkšņi. Šādi rīkojoties, Jums ir biežāku krampju lēkmju risks. Jūsu ārsts

izlems, cik ilgi Jums jālieto Exalief. Ja ārsts izlems pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Exalief, deva parasti tiks

azināta pakāpeniski. Ir svarīgi, lai Jūs pārtrauktu ārstēšanu atbilstoši ārsta ieteikumiem

, citādi Jūsu

simptomi var pastiprināties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Exalief var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tālāk minētās blakusparādības var būt ļoti būtiskas. Ja tās Jums rodas, pārtrauciet Exalief lietošanu un

nekavējoties pastāstiet par tām savam ārstam vai dodieties uz slimnīcu, jo Jums var būt nepieciešama tūlītēja

medicīniska ārstēšana:

Izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkums. Tās var būt alerģiskas

reakcijas pazīmes

Tālāk minēto iespējamo blakusparādību biežums definēts, izmantojot šādu klasifikāciju:

ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

bieži (skar 1 – 10 lietotājus no 100)

retāk (skar 1 – 10 lietotājus no 1000)

reti (skar 1 – 10 lietotājus no 10 000)

ļoti reti (skar m

azāk nek

ā 1 lietotāju no 10 000)

Ļoti bieži sastopamas

blakusparādības:

Reiboņa vai miegainības sajūta

Bieži sastopamas

blakusparādības:

Nestabilitātes, griešanās vai šūpošanās sajūta

Slikta dūša vai vemšana

Galvassāpes

Caureja

Redzes dubultošanās vai neskaidra redze

Apgrūtināta koncentrēšanās

Enerģijas izsīkums vai nogurums

Trīce

Neveiklība

Izsitum

i uz ādas

Nejutīgum

s un durstīšanas sajūta plaukstās un pēdās

Retāk sastopamas

blakusparādības:

Paaugstināta jutība

Krampju pastiprināšanās

Pavājināta vairogdziedzera darbība. Simptomi ir aukstuma nepanesamība, liela mēle, plāni un trausli

nagi vai mati un zema ķermeņa temperatūra

Palielināts cirkulējošo tauku daudzums asinīs

Miega traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens vai asinsspiediena pazemināšanās pieceļoties.

Asins analīzes, kas liecina, ka Jum

s ir zem

s sāļu vai nātrija līmenis asinīs vai samazināts sarkano asins

šūnu skaits

Dehidratācija

Acu kustību pārmaiņas, aizmiglota redze, apsārtušas acis vai sāpes acīs

Kritieni

Slikta atmiņa vai aizmāršība

Raudāšana, nomāktības, nervozitātes vai apjukuma sajūta, intereses vai emociju zudums

Nespēja runāt vai rakstīt, vai saprast runāto vai rakstīto

Uzbudinājums

Aizkaitināmība

Garastāvokļa pārmaiņas vai halucinācijas

Apgrūtināta spēja runāt

Deguna asiņošana

Sāpes krūtīs

Ķerm

eņa masas zudum

s un vispārēji slikta veselība (kaheksija)

Kādas ķermeņa daļas nejutīgums

Zāles vairs nav reğistrētas

Dedzināšanas sajūta

Ožas un/vai garšas sajūtas traucējumi

Sāpes vai džinkstēšana ausīs

Kāju un roku pietūkums

Dedzināšana, kuņģa darbības traucējumi, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās un nepatīkama sajūta vai

sausums mutē

Asinis izkārnījumos

Smaganu iekaisums, mutes dobuma iekaisums vai zobu sāpes

Sāpes rīšanas laikā

Svīšana vai sausa āda

Nagu vai ādas pārmaiņas (piemēram, sarkana āda)

Matu izkrišana

Neregulāras m

enstruācijas

Palielināta urīna veidošanās nakt

Urīnceļu infekcija

Vispārēji slikta pašsajūta vai drebuļi

Palielināta vai samazināta ēstgriba

Ķermeņa masas zudums vai pārmērīga ķermeņa masas palielināšanās

Sāpes muskuļos

Sāpes mugurā vai kaklā

Aukstas ekstremitātes

Ātrāka, lēnāka vai neregulāra sirdsdarbība

Miegainības sajūta

Neiroloģiski kustību traucējum

i, kad muskuļi saraujas, izraisot raustīšanos un atkārtotas kustības vai

patoloģiskas pozas. Simptomi ir trīce, sāpes, krampji

Kairinātas zarnas sindroms (KZS). Simptomi ir hroniskas vēdergraizes un caureja vai aizcietējums

Reti sastopamas

blakusparādības:

Trombocītu skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas vai zilumu veidošanās risku

Stipras sāpes mugurā un kuņģī

Balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas palielina infekciju iespējamību

Exalief lietošana ir saistīta ar novirzi EKG (elektrokardiogrammā), ko sauc par PR intervāla pagarināšanos.

Var rasties ar šo EKG novirzi saistītas blakusparādības (piemēram, ģībonis un sirdsdarbības palēnināšanās).

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav m

ētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT EXALIEF

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Exalief pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc Derīgs līdz. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm

nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izm

est kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Exalief satur

Aktīvā viela ir eslikarbazepīna acetāts. Viena tablete satur 400 mg eslikarbazepīna acetāta.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, kroskarmelozes nātrija sāls un magnija stearāts.

Exalief ārējais izskats un iepakojums

Exalief 400 mg tabletes ir baltas, apaļas un abpusēji izliektas. Tabletēm ir gravējums „ESL 400” vienā pusē

un dalījuma līnija otrā pusē. Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās norīšanu,

nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

Tabletes ir iepakotas blisteros kartona kastītēs pa 7, 14 vai 28 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un raž

ot

ājs

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugāle

tālr.: +351 22 986 61 00

fakss: +351 22 986 61 99

e-pasts: info@bial.com

Lai iegūtu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo

pārstāvniecību.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

MM/GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Exalief 600 mg tabletes

Eslicarbazepine acetate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir

līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uz

zi

nāt:

Kas ir Exalief un kādam nolūkam to lieto

Pirms Exalief lietošanas

Kā lietot Exalief

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Exalief

Sīkāka informācija

1.

KAS IR EXALIEF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Exalief pieder pie zāļu grupas, ko sauc par pretepilepsijas līdzekļiem. Tos izmanto epilepsijas (stāvokļa, kura

gadījumā raksturīgi atkārtoti krampji vai lēkmes) ārstēšanai.

Exalief izmanto pieaugušiem pacientiem, kuri jau lieto citas pretepilepsijas zāles un kuriem vēl aizvien rodas

krampji, kas skar vienu galvas smadzeņu daļu (parciāli krampji). Pēc šiem krampjiem var rasties visas galvas

smadzenes skaroši krampji vai arī šāds stāvoklis (sekundāra ģeneralizācija) var neiestāties.

Exalief ārsts Jum

s dod, lai m

azinātu krampju lēkmju biežumu.

2.

PIRMS EXALIEF LIETOŠANAS

Nelietojiet Exalief šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu (eslikarbazepīna acetātu), citiem

karboksamīda atvasinājumiem (piemēram, karbamazepīnu vai okskarbazepīnu - zālēm, ko izmanto

epilepsijas ārstēšanai) vai kādu citu Exalief sastāvdaļu;

ja Jums ir noteikta veida sirds ritma traucējumi (otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV)

blokāde).

Īpaša piesardzība, lietojot Exalief, nepieciešama šādos gadījumos

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja:

Jums ir izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkum

s. Tās var būt

alerģiskas reakcijas pazīmes;

Jums ir apjukums, vērojama krampju pastiprināšanās vai samaņas traucējumi, kas var liecināt par zemu

sāļu līmeni asinīs.

Lūdzu, pastāstiet ārstam:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi. Jūsu ārstam var būt jāpielāgo deva. Exalief nav ieteicams lietot

pacientiem ar smagu nieru slimību;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi. Exalief nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem;

Zāles vairs nav reğistrētas

ja Jūs lietojat kādas zāles, kas var izraisīt novirzes EKG (elektrokardiogrammā), ko dēvē par PR

intervāla pagarināšanos. Ja neesat drošs, vai zāles, kuras Jūs lietojat, varētu radīt šādu ietekmi,

konsultējieties ar ārstu;

ja Jums ir sirds slimība, piemēram, sirds mazspēja vai sirdslēkme;

ja Jums ir krampji, kas sākas ar plašu, abas galvas smadzeņu puses aptverošu elektrisku izlādi.

Exalief var Jums izraisīt reiboni un/vai miegainību, īpaši ārstēšanas sākumā. Esiet īpaši uzmanīgs, lai Exalief

lietošanas laikā izvairītos no nejaušām traumām (kritieniem).

Nelielam skaitam ar pretepilepsijas līdzekļiem ārstēto cilvēku ir bijušas domas par kaitējuma nodarīšanu sev

vai pašnāvību. Ja Jum

s jebkurā brīdī Exalief lietošanas laikā rodas šādas domas, nekavējoties sazinieties ar

savu ārstu.

Bērni

Exalief nav lietojams bērniem un pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat fenitoīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai), jo Jums var būt jāpielāgo šo

zāļu deva.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat karbamazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai), jo Jūsu devu var

būt nepieciešams pielāgot, un biežāk var rasties šādas nevēlamas Exalief blakusparādības: redzes

dubultošanās, koordinācijas traucējumi un reibonis.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat simvastatīnu (zāles, ko lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

jo Jūsu devu var būt nepieciešams pielāgot.

Pastāstiet ārstam

, ja Jūs lietojat asinis šķidrinošu līdzekli – varfarīnu.

Pastāstiet savam

ārstam, ja Jūs lietojat tricikliskos antidepresantus, piemēram, amitriptilīnu.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat hormonālus/iekšķīgi lietojamus kontracepcijas līdzekļus.

Exalief var mazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu, piemēram, kontracepcijas tablešu, efektivitāti.

Tādēļ ieteicams, lai Exalief lietošanas laikā un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas

pārtraukšanas Jūs izmantotu drošu un efektīvu kontracepcijas līdzekli.

Nelietojiet okskarbazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai) vienlaikus ar Exalief, jo nav zināms, vai šo

zāļu vienlaikus lietošana ir droša.

Pastāstiet ārstam

vai farmaceitam

par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles,

ko var iegādāties bez receptes. Tas nepieciešams, ja nu gadījumā kādas no tām ietekmē Exalief iedarbību vai

Exalief ietekmē šo zāļu iedarbību.

Exalief lietošana kopā ar uzturu

Exalief tabletes var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Grūtniecības laikā Exalief Jūs drīkstat lietot tikai tad, ja Jum

s to liek darīt ārsts.

Pētījumi liecina par palielinātu iedzimtu defektu risku bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras lieto

pretepilepsijas līdzkeļus. No otras puses, efektīvu pretepilepsijas terapiju nedrīkst pārtraukt, jo slimības

gaitas pasliktināšanās kaitē gan mātei, gan nedzimušajam bērnam.

Nebarojiet bērnu ar krūti

Exalief lietošanas laikā. Nav zināms, vai Exalief izdalās mātes pienā.

Padomu par kontracepciju skat. apakšpunktā „Citu zāļu lietošana”.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Exalief var Jums izraisīt reiboni, miegainību un ietekmēt Jūsu redzi, īpaši ārstēšanas sākumā. Ja Jums rodas

šie simptomi, nevadiet transportlīdzekli, nelietojiet ierīces un neapkalpojiet mehānismus.

3.

KĀ LIETOT EXALIEF

Vienmēr lietojiet Exalief tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Pieaugušie

Pieaugušajiem ir divas dozēšanas shēmas:

Deva, uzsākot ārstēšanu

400 mg deva reizi dienā vienu vai divas nedēļas, pēc tam tiek veikta devas palielināšanas līdz balstdevai.

Jūsu ārsts izlems, vai Jums šī deva jālieto vienu vai divas nedēļas.

Balstdeva

Parastā balstdeva ir 800 mg reizi dienā.

Atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas pret Exalief, devu var palielināt līdz 1200 mg reizi dienā.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Ja Jūs esat gados vecāks cilvēks, ārsts noteiks Jums piemērotu devu.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jums parasti dos mazāku Exalief devu. Ārsts noteiks Jums piemērotu

devu. Exalief nav ieteicams lietot, ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Deva ir tāda pati kā pieaugušajiem. Tomēr, ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi, Exalief lietošana nav

ieteicama. Ja neesat pārliecināts, kādu devu Jums vajadzētu lietot, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids

Norijiet tableti, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja esat lietojis Exalief vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis Exalief vairāk nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet to ārstam vai dodieties uz

slimnīcas nelaimes gadījumu un neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai ārsts

zinātu, ko Jūs esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Exalief

Ja esat aizmirsis ieņemt tableti, ieņemiet to, tiklīdz atceraties un pēc tam turpiniet lietot zāles kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu izlaisto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Exalief

Nepārtrauciet tablešu lietošanu pēkšņi. Šādi rīkojoties, Jums ir biežāku krampju lēkmju risks. Jūsu ārsts

izlems, cik ilgi Jums jālieto Exalief. Ja ārsts izlems pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Exalief, deva parasti tiks

azināta pakāpeniski. Ir svarīgi, lai Jūs pārtrauktu ārstēšanu atbilstoši ārsta ieteikumiem

, citādi Jūsu

simptomi var pastiprināties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Exalief var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tālāk minētās blakusparādības var būt ļoti būtiskas. Ja tās Jums rodas, pārtrauciet Exalief lietošanu un

nekavējoties pastāstiet par tām savam ārstam vai dodieties uz slimnīcu, jo Jums var būt nepieciešama tūlītēja

medicīniska ārstēšana:

Izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkums. Tās var būt alerģiskas

reakcijas pazīmes

Tālāk minēto iespējamo blakusparādību biežums definēts, izmantojot šādu klasifikāciju:

ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

bieži (skar 1 – 10 lietotājus no 100)

retāk (skar 1 – 10 lietotājus no 1000)

reti (skar 1 – 10 lietotājus no 10 000)

ļoti reti (skar m

azāk nek

ā 1 lietotāju no 10 000)

Ļoti bieži sastopamas

blakusparādības:

Reiboņa vai miegainības sajūta

Bieži sastopamas

blakusparādības:

Nestabilitātes, griešanās vai šūpošanās sajūta

Slikta dūša vai vemšana

Galvassāpes

Caureja

Redzes dubultošanās vai neskaidra redze

Apgrūtināta koncentrēšanās

Enerģijas izsīkums vai nogurums

Trīce

Neveiklība

Izsitum

i uz ādas

Nejutīgum

s un durstīšanas sajūta plaukstās un pēdās

Retāk sastopamas

blakusparādības:

Paaugstināta jutība

Krampju pastiprināšanās

Pavājināta vairogdziedzera darbība. Simptomi ir aukstuma nepanesamība, liela mēle, plāni un trausli

nagi vai mati un zema ķermeņa temperatūra

Palielināts cirkulējošo tauku daudzums asinīs

Miega traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens vai asinsspiediena pazemināšanās pieceļoties.

Asins analīzes, kas liecina, ka Jum

s ir zem

s sāļu vai nātrija līmenis asinīs vai samazināts sarkano asins

šūnu skaits

Dehidratācija

Acu kustību pārmaiņas, aizmiglota redze, apsārtušas acis vai sāpes acīs

Kritieni

Slikta atmiņa vai aizmāršība

Raudāšana, nomāktības, nervozitātes vai apjukuma sajūta, intereses vai emociju zudums

Nespēja runāt vai rakstīt, vai saprast runāto vai rakstīto

Uzbudinājums

Aizkaitināmība

Garastāvokļa pārmaiņas vai halucinācijas

Apgrūtināta spēja runāt

Deguna asiņošana

Sāpes krūtīs

Ķerm

eņa masas zudum

s un vispārēji slikta veselība (kaheksija)

Kādas ķermeņa daļas nejutīgums

Zāles vairs nav reğistrētas

Dedzināšanas sajūta

Ožas un/vai garšas sajūtas traucējumi

Sāpes vai džinkstēšana ausīs

Kāju un roku pietūkums

Dedzināšana, kuņģa darbības traucējumi, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās un nepatīkama sajūta vai

sausums mutē

Asinis izkārnījumos

Smaganu iekaisums, mutes dobuma iekaisums vai zobu sāpes

Sāpes rīšanas laikā

Svīšana vai sausa āda

Nagu vai ādas pārmaiņas (piemēram, sarkana āda)

Matu izkrišana

Neregulāras m

enstruācijas

Palielināta urīna veidošanās nakt

Urīnceļu infekcija

Vispārēji slikta pašsajūta vai drebuļi

Palielināta vai samazināta ēstgriba

Ķermeņa masas zudums vai pārmērīga ķermeņa masas palielināšanās

Sāpes muskuļos

Sāpes mugurā vai kaklā

Aukstas ekstremitātes

Ātrāka, lēnāka vai neregulāra sirdsdarbība

Miegainības sajūta

Neiroloģiski kustību traucējum

i, kad muskuļi saraujas, izraisot raustīšanos un atkārtotas kustības vai

patoloģiskas pozas. Simptomi ir trīce, sāpes, krampji

Kairinātas zarnas sindroms (KZS). Simptomi ir hroniskas vēdergraizes un caureja vai aizcietējums

Reti sastopamas

blakusparādības:

Trombocītu skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas vai zilumu veidošanās risku

Stipras sāpes mugurā un kuņģī

Balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas palielina infekciju iespējamību

Exalief lietošana ir saistīta ar novirzi EKG (elektrokardiogrammā), ko sauc par PR intervāla pagarināšanos.

Var rasties ar šo EKG novirzi saistītas blakusparādības (piemēram, ģībonis un sirdsdarbības palēnināšanās).

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav m

ētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT EXALIEF

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Exalief pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera, pudeles un kastītes pēc Derīgs līdz.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm

nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izm

est kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Exalief satur

Aktīvā viela ir eslikarbazepīna acetāts. Viena tablete satur 600 mg eslikarbazepīna acetāta.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, kroskarmelozes nātrija sāls un magnija stearāts.

Exalief ārējais izskats un iepakojums

Exalief 600 mg tabletes ir baltas un iegarenas. Tabletēm vienā pusē ir gravējums „ESL 600” un otrā pusē –

dalījuma līnija, kas ļauj tableti sadalīt vienādās daļās.

Tabletes ir iepakotas blisteros kartona kastītēs pa 30 vai 60 tabletēm un ABPE pudelēs ar bērniem

neatveramu aizdari kartona kastītēs pa 90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugāle

tālr.: +351 22 986 61 00

fakss: +351 22 986 61 99

e-pasts: info@bial.com

Lai iegūtu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo

pārstāvniecību.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

MM/GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Exalief 800 mg tabletes

Eslicarbazepine acetate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir

līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uz

zi

nāt:

Kas ir Exalief un kādam nolūkam to lieto

Pirms Exalief lietošanas

Kā lietot Exalief

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Exalief

Sīkāka informācija

1.

KAS IR EXALIEF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Exalief pieder pie zāļu grupas, ko sauc par pretepilepsijas līdzekļiem. Tos izmanto epilepsijas (stāvokļa, kura

gadījumā raksturīgi atkārtoti krampji vai lēkmes) ārstēšanai.

Exalief izmanto pieaugušiem pacientiem, kuri jau lieto citas pretepilepsijas zāles un kuriem vēl aizvien rodas

krampji, kas skar vienu galvas smadzeņu daļu (parciāli krampji). Pēc šiem krampjiem var rasties visas galvas

smadzenes skaroši krampji vai arī šāds stāvoklis (sekundāra ģeneralizācija) var neiestāties.

Exalief ārsts Jum

s dod, lai m

azinātu krampju lēkmju biežumu.

2.

PIRMS EXALIEF LIETOŠANAS

Nelietojiet Exalief šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu (eslikarbazepīna acetātu), citiem

karboksamīda atvasinājumiem (piemēram, karbamazepīnu vai okskarbazepīnu - zālēm, ko izmanto

epilepsijas ārstēšanai) vai kādu citu Exalief sastāvdaļu;

ja Jums ir noteikta veida sirds ritma traucējumi (otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV)

blokāde).

Īpaša piesardzība, lietojot Exalief, nepieciešama šādos gadījumos

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja:

Jums ir izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkum

s. Tās var būt

alerģiskas reakcijas pazīmes;

Jums ir apjukums, vērojama krampju pastiprināšanās vai samaņas traucējumi, kas var liecināt par zemu

sāļu līmeni asinīs.

Lūdzu, pastāstiet ārstam:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi. Jūsu ārstam var būt jāpielāgo deva. Exalief nav ieteicams lietot

pacientiem ar smagu nieru slimību;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi. Exalief nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem;

Zāles vairs nav reğistrētas

ja Jūs lietojat kādas zāles, kas var izraisīt novirzes EKG (elektrokardiogrammā), ko dēvē par PR

intervāla pagarināšanos. Ja neesat drošs, vai zāles, kuras Jūs lietojat, varētu radīt šādu ietekmi,

konsultējieties ar ārstu;

ja Jums ir sirds slimība, piemēram, sirds mazspēja vai sirdslēkme;

ja Jums ir krampji, kas sākas ar plašu, abas galvas smadzeņu puses aptverošu elektrisku izlādi.

Exalief var Jums izraisīt reiboni un/vai miegainību, īpaši ārstēšanas sākumā. Esiet īpaši uzmanīgs, lai Exalief

lietošanas laikā izvairītos no nejaušām traumām (kritieniem).

Nelielam skaitam ar pretepilepsijas līdzekļiem ārstēto cilvēku ir bijušas domas par kaitējuma nodarīšanu sev

vai pašnāvību. Ja Jum

s jebkurā brīdī Exalief lietošanas laikā rodas šādas domas, nekavējoties sazinieties ar

savu ārstu.

Bērni

Exalief nav lietojams bērniem un pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat fenitoīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai), jo Jums var būt jāpielāgo šo

zāļu deva.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat karbamazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai), jo Jūsu devu var

būt nepieciešams pielāgot, un biežāk var rasties šādas nevēlamas Exalief blakusparādības: redzes

dubultošanās, koordinācijas traucējumi un reibonis.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat simvastatīnu (zāles, ko lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

jo Jūsu devu var būt nepieciešams pielāgot.

Pastāstiet ārstam

, ja Jūs lietojat asinis šķidrinošu līdzekli – varfarīnu.

Pastāstiet savam

ārstam, ja Jūs lietojat tricikliskos antidepresantus, piemēram, amitriptilīnu.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat hormonālus/iekšķīgi lietojamus kontracepcijas līdzekļus.

Exalief var mazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu, piemēram, kontracepcijas tablešu, efektivitāti.

Tādēļ ieteicams, lai Exalief lietošanas laikā un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas

pārtraukšanas Jūs izmantotu drošu un efektīvu kontracepcijas līdzekli.

Nelietojiet okskarbazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai) vienlaikus ar Exalief, jo nav zināms, vai šo

zāļu vienlaikus lietošana ir droša.

Pastāstiet ārstam

vai farmaceitam

par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles,

ko var iegādāties bez receptes. Tas nepieciešams, ja nu gadījumā kādas no tām ietekmē Exalief iedarbību vai

Exalief ietekmē šo zāļu iedarbību.

Exalief lietošana kopā ar uzturu

Exalief tabletes var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Grūtniecības laikā Exalief Jūs drīkstat lietot tikai tad, ja Jum

s to liek darīt ārsts.

Pētījumi liecina par palielinātu iedzimtu defektu risku bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras lieto

pretepilepsijas līdzkeļus. No otras puses, efektīvu pretepilepsijas terapiju nedrīkst pārtraukt, jo slimības

gaitas pasliktināšanās kaitē gan mātei, gan nedzimušajam bērnam.

Nebarojiet bērnu ar krūti

Exalief lietošanas laikā. Nav zināms, vai Exalief izdalās mātes pienā.

Padomu par kontracepciju skat. apakšpunktā „Citu zāļu lietošana”.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Exalief var Jums izraisīt reiboni, miegainību un ietekmēt Jūsu redzi, īpaši ārstēšanas sākumā. Ja Jums rodas

šie simptomi, nevadiet transportlīdzekli, nelietojiet ierīces un neapkalpojiet mehānismus.

3.

KĀ LIETOT EXALIEF

Vienmēr lietojiet Exalief tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Pieaugušie

Pieaugušajiem ir divas dozēšanas shēmas:

Deva, uzsākot ārstēšanu

400 mg deva reizi dienā vienu vai divas nedēļas, pēc tam tiek veikta devas palielināšanas līdz balstdevai.

Jūsu ārsts izlems, vai Jums šī deva jālieto vienu vai divas nedēļas.

Balstdeva

Parastā balstdeva ir 800 mg reizi dienā.

Atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas pret Exalief, devu var palielināt līdz 1200 mg reizi dienā.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Ja Jūs esat gados vecāks cilvēks, ārsts noteiks Jums piemērotu devu.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jums parasti dos mazāku Exalief devu. Ārsts noteiks Jums piemērotu

devu. Exalief nav ieteicams lietot, ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Deva ir tāda pati kā pieaugušajiem. Tomēr, ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi, Exalief lietošana nav

ieteicama. Ja neesat pārliecināts, kādu devu Jums vajadzētu lietot, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids

Norijiet tableti, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja esat lietojis Exalief vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis Exalief vairāk nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet to ārstam vai dodieties uz

slimnīcas nelaimes gadījumu un neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai ārsts

zinātu, ko Jūs esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Exalief

Ja esat aizmirsis ieņemt tableti, ieņemiet to, tiklīdz atceraties un pēc tam turpiniet lietot zāles kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu izlaisto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Exalief

Nepārtrauciet tablešu lietošanu pēkšņi. Šādi rīkojoties, Jums ir biežāku krampju lēkmju risks. Jūsu ārsts

izlems, cik ilgi Jums jālieto Exalief. Ja ārsts izlems pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Exalief, deva parasti tiks

azināta pakāpeniski. Ir svarīgi, lai Jūs pārtrauktu ārstēšanu atbilstoši ārsta ieteikumiem

, citādi Jūsu

simptomi var pastiprināties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Exalief var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tālāk minētās blakusparādības var būt ļoti būtiskas. Ja tās Jums rodas, pārtrauciet Exalief lietošanu un

nekavējoties pastāstiet par tām savam ārstam vai dodieties uz slimnīcu, jo Jums var būt nepieciešama tūlītēja

medicīniska ārstēšana:

Izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkums. Tās var būt alerģiskas

reakcijas pazīmes

Tālāk minēto iespējamo blakusparādību biežums definēts, izmantojot šādu klasifikāciju:

ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

bieži (skar 1 – 10 lietotājus no 100)

retāk (skar 1 – 10 lietotājus no 1000)

reti (skar 1 – 10 lietotājus no 10 000)

ļoti reti (skar m

azāk nek

ā 1 lietotāju no 10 000)

Ļoti bieži sastopamas

blakusparādības:

Reiboņa vai miegainības sajūta

Bieži sastopamas

blakusparādības:

Nestabilitātes, griešanās vai šūpošanās sajūta

Slikta dūša vai vemšana

Galvassāpes

Caureja

Redzes dubultošanās vai neskaidra redze

Apgrūtināta koncentrēšanās

Enerģijas izsīkums vai nogurums

Trīce

Neveiklība

Izsitum

i uz ādas

Nejutīgum

s un durstīšanas sajūta plaukstās un pēdās

Retāk sastopamas

blakusparādības:

Paaugstināta jutība

Krampju pastiprināšanās

Pavājināta vairogdziedzera darbība. Simptomi ir aukstuma nepanesamība, liela mēle, plāni un trausli

nagi vai mati un zema ķermeņa temperatūra

Palielināts cirkulējošo tauku daudzums asinīs

Miega traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens vai asinsspiediena pazemināšanās pieceļoties.

Asins analīzes, kas liecina, ka Jum

s ir zem

s sāļu vai nātrija līmenis asinīs vai samazināts sarkano asins

šūnu skaits

Dehidratācija

Acu kustību pārmaiņas, aizmiglota redze, apsārtušas acis vai sāpes acīs

Kritieni

Slikta atmiņa vai aizmāršība

Raudāšana, nomāktības, nervozitātes vai apjukuma sajūta, intereses vai emociju zudums

Nespēja runāt vai rakstīt, vai saprast runāto vai rakstīto

Uzbudinājums

Aizkaitināmība

Garastāvokļa pārmaiņas vai halucinācijas

Apgrūtināta spēja runāt

Deguna asiņošana

Sāpes krūtīs

Ķerm

eņa masas zudum

s un vispārēji slikta veselība (kaheksija)

Kādas ķermeņa daļas nejutīgums

Zāles vairs nav reğistrētas

Dedzināšanas sajūta

Ožas un/vai garšas sajūtas traucējumi

Sāpes vai džinkstēšana ausīs

Kāju un roku pietūkums

Dedzināšana, kuņģa darbības traucējumi, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās un nepatīkama sajūta vai

sausums mutē

Asinis izkārnījumos

Smaganu iekaisums, mutes dobuma iekaisums vai zobu sāpes

Sāpes rīšanas laikā

Svīšana vai sausa āda

Nagu vai ādas pārmaiņas (piemēram, sarkana āda)

Matu izkrišana

Neregulāras m

enstruācijas

Palielināta urīna veidošanās nakt

Urīnceļu infekcija

Vispārēji slikta pašsajūta vai drebuļi

Palielināta vai samazināta ēstgriba

Ķermeņa masas zudums vai pārmērīga ķermeņa masas palielināšanās

Sāpes muskuļos

Sāpes mugurā vai kaklā

Aukstas ekstremitātes

Ātrāka, lēnāka vai neregulāra sirdsdarbība

Miegainības sajūta

Neiroloģiski kustību traucējum

i, kad muskuļi saraujas, izraisot raustīšanos un atkārtotas kustības vai

patoloģiskas pozas. Simptomi ir trīce, sāpes, krampji

Kairinātas zarnas sindroms (KZS). Simptomi ir hroniskas vēdergraizes un caureja vai aizcietējums

Reti sastopamas

blakusparādības:

Trombocītu skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas vai zilumu veidošanās risku

Stipras sāpes mugurā un kuņģī

Balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas palielina infekciju iespējamību

Exalief lietošana ir saistīta ar novirzi EKG (elektrokardiogrammā), ko sauc par PR intervāla pagarināšanos.

Var rasties ar šo EKG novirzi saistītas blakusparādības (piemēram, ģībonis un sirdsdarbības palēnināšanās).

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav m

ētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT EXALIEF

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Exalief pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera, pudeles un kastītes pēc Derīgs līdz.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm

nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izm

est kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Exalief satur

Aktīvā viela ir eslikarbazepīna acetāts. Viena tablete satur 800 mg eslikarbazepīna acetāta.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, kroskarmelozes nātrija sāls un magnija stearāts.

Exalief ārējais izskats un iepakojums

Exalief 800 mg tabletes ir baltas un iegarenas. Tabletēm vienā pusē ir gravējums „ESL 800” un otrā pusē –

dalījuma līnija, kas ļauj tableti sadalīt vienādās daļās.

Tabletes ir iepakotas blisteros kartona kastītēs pa 20, 30, 60 vai 90 tabletēm un ABPE pudelēs ar bērniem

neatveramu aizdari kartona kastītēs pa 90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un raž

ot

ājs

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugāle

tālr.: +351 22 986 61 00

fakss: +351 22 986 61 99

e-pasts: info@bial.com

Lai iegūtu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo

pārstāvniecību.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

MM/GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

PIELIKUMS I

ZĀĻU APRAKSTS

Zāles vairs nav reğistrētas

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Exalief 400 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 400 mg eslikarbazepīna acetāta (

eslicarbazepine acetate

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar gravējumu „ESL 400” vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai

vienādās devās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Exalief ir indicēts papildterapijai pieaugušajiem, kam ir parciāli krampji ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez

tās.

4.2

Devas un lietošanas veids

Devas

Exalief jāpievieno esošajai pretkrampju terapijai. Ieteicamā sākumdeva ir 400 mg reizi dienā, kas jāpalielina

līdz 800 mg reizi dienā pēc vienas vai divām nedēļām. Ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, devu var

palielināt līdz 1200 mg reizi dienā (skatīt apakšpunktu 5.1).

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Ārstējot gados vecākus cilvēkus, jāievēro piesardzība, jo informācija par Exalief drošību šiem pacientiem ir

ierobežota.

Pediatriskā populācija

Exalief drošība un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav

pieejami.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ārstējot pacientus ar nieru darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība un deva jāpielāgo atbilstoši

kreatinīna klīrensam

>60 ml/min: devas pielāgošana nav nepieciešama

>30-60 ml/min: sākumdeva 400 mg pārdienās 2 nedēļas, pēc tam lietojot 400 mg devu reizi dienā.

Taču, ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, devu var palielināt.

<30 ml/min: lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, jo nav

pietiekamas informācijas

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Eslikarbazepīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērtēta (skatīt

apakšpunktu 4.4 un 5.2), un tādēļ tā lietošana šiem pacientiem nav ieteicama.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošanas veids

Exalief var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, kādu no karboksamīda atvasinājumiem (piemēram, karbamazepīnu,

okskarbazepīnu) vai jebkuru no palīgvielām.

Zināma otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV) blokāde.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Exalief lietošana ir saistīta ar dažām centrālās nervu sistēmas blakusparādībām, piemēram, reiboni un

miegainību, kas var palielināt nejaušas savainošanās iespējamību.

Exalief var samazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti. Lietojot Exalief, ieteicams izma

ntot

papildu nehormonālus kontracepcijas līdzekļus (skatīt apakšpunktu 4.5 un 4.6).

Tāpat kā lietojot citus pretepilepsijas līdzekļus, ja Exalief lietošana jāpārtrauc, to ieteicams darīt pakāpeniski,

lai mazinātu iespējamo krampju biežuma palielināšanos.

Exalief lietošana vienlaikus ar okskarbazepīnu nav ieteicama, jo tas var izraisīt aktīvo metabolītu pārmērīgu

ietekmi.

Nav pieredzes par vienlaikus lietoto pretepilepsijas līdzekļu lietošanas pārtraukšanu ārstēšanas laikā ar

Exalief (par pāreju uz monoterapiju).

Placebo kontrolētos papildterapijas pētījumos epilepsijas slimniekiem izsitumi kā blakusparādība radās 1,1%

no kopējā ar Exalief ārstēto cilvēku skaita. Ja rodas paaugstinātas jutības pazīm

es vai simptomi, Exalief

lietošana ir jāpārtrauc.

Lietojot eslikarbazepī

na acetātu, ziņojumi par nopietnām ādas reakcijām nav saņemti. Pierādīts, ka

HLA-B*1502 alēles esamība tradicionālās ķīniešu un taizemiešu izcelsmes cilvēkiem ir stingri saistīta ar

Stīvensa-Džonsona sindroma (SJS) risku ārstēšanas laikā ar karbamazepīnu. Tādēļ, ja iespējams, pirms

ārstēšanas sākšanas ar karbamazepīnu vai tam ķīmiski radniecīgiem savienojumiem jānoskaidro, vai

tradicionālās ķīniešu un taizemiešu izcelsmes cilvēkiem nav šīs alēles. HLA-B*1502 alēles esamība citas

etniskās izcelsmes cilvēkiem ir nenozīmīga. HLA-B*1502 alēle nav saistīta ar SJS baltās rases pārstāvjiem

Par hiponatri

ēmiju kā blakusparādību ziņots mazāk nekā 1% ar Exalief ārstēto pacientu. Vairumā gadījumu

hiponatriēmija ir asimptomātiska, taču to var pavadīt tādi klīniskie simptomi kā krampju pastiprināšanās,

apjukums, samaņas traucējumi. Hiponatriēmijas biežums palielinājās līdz ar eslikarbazepīna acetāta devu.

Pacientiem ar esošu nieru slimību, kas izraisa hiponatriēmiju, vai pacientiem, kas tiek vienlaikus ārstēti ar

zālēm, kas pašas var izraisīt hiponatriēmiju (piemēram, diurētiskiem līdzekļiem, desmopresīnu), pirms

ārstēšanas ar eslikarbazepīna acetātu un tās laikā jākontrolē nātrija līm

enis serumā. Nātrija līm

enis serumā

jānosaka arī tad, ja rodas hiponatriēmijas klīniskās pazīmes. Turklāt nātrija līmenis jānosaka arī standarta

laboratoriskās izmeklēšanas laikā. Ja attīstās klīniski nozīmīga hiponatriēmija, Exalief lietošana ir jāpārtrauc.

Exalief ietekme uz primāri ģeneralizētiem krampjiem nav pētīta. Tādēļ tā lietošana šiem pacientiem nav

ieteicama.

Klīniskos pētījumos ar eslikarbazepīna acetātu ir novērota PR intervāla pagarināšanās. Piesardzība jāievēro

pacientiem

ar me

dicīniskiem stāvokļiem (piemēram, zemu tiroksīna līmeni, sirds vadīšanas traucējumiem)

vai lietojot vienlaikus zāles, kas saistītas ar PR intervāla pagarināšanos.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ārstējot pacientus ar nieru darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība, un deva jāpielāgo atbilstoši

kreatinīna klīrensam (skatīt apakšpunktu 4.2). Pacientiem ar CL

<30 ml/min preparāta lietošana nav

ieteicama, jo nav pietiekamas informācijas.

Tā kā ir maz klīnisko datu par pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem un nav

farmakokinētisko un klīnisko datu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, pacientiem ar

viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem Exalief jālieto piesardzīgi un to nav ieteicams lietot

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Pacientiem, kas dažādu indikāciju dēļ ārstēti ar pretepilepsijas aktīvām vielām, ziņots par pašnāvnieciskām

domām un rīcību. Arī nejaušinātu, placebo kontrolētu pretepilepsijas līdzekļu pētījumu meta-analīze liecināja

par nedaudz palielinātu pašnāvniecisku domu un rīcības risku. Šī riska m

ehānisms nav zināms, un pieejamie

dati neizslēdz palielināta riska iespējamību, lietojot eslikarbazepīna acetātu. Tādēļ jākontrolē, vai pacientiem

nerodas pašnāvniecisku domu un rīcības pazīmes, un jāapsver piemērota ārstēšana. Ja rodas pašnāvniecisku

domu vai rīcības pazīmes, pacientiem (un pacientu aprūpētājiem) jāiesaka meklēt medicīnisku palīdzību.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ir veikti tikai pieaugušajiem.

Eslikarbazepīna acetāts tiek plaši pārveidots par eslikarbazepīnu, kas tiek izvadīts galvenokārt

glikuronidācijas veidā.

In vitro

eslikarbazepīns ir vājš CYP3A4 un UDF-glikuroniltransferāžu induktors.

In

vivo

eslikarbazepīns uzrādīja inducējošu iedarbību uz zālēm

, kas galvenokārt tiek elim

inētas metabolisma

ceļā ar CYP3A4 palīdzību. Tādējādi, lietojot vienlaicīgi ar Exalief, var būt nepieciešams palielināt to zāļu

devu, kas galvenokārt tiek metabolizētas ar CYP3A4 palīdzību. Eslikarbazepīnam

in vivo

var būt inducējoša

iedarbība uz to zāļu metabolismu, kas tiek eliminētas galvenokārt konjugācijas ceļā, izmantojot UDP-

glikuroniltransferāzes. Sākot vai pārtraucot ārstēšanu ar Exalief vai mainot devu, jauns enzīmu aktivitātes

līm

enis var tikt sasniegts 2 – 3 nedēļu laik

ā. Šī aizkavēšanās jāņem vērā, ja Exalief lieto tieši pirms citām

zālēm, kuru deva, lietojot vienlaikus ar Exalief, ir jāpielāgo, vai kombinācijā ar šādām zālēm.

Eslikarbazepīns inhibē CYP2C19. Tādējādi, lietojot vienlaikus lielas eslikarbazepīna acetāta devas un zāles,

ko metabolizē galvenokārt CYP2C19, iespējama mijiedarbība.

Mijiedarbība ar citiem pretepilepsijas līdzekļiem

Karbamazepīns

Veselu subjektu pētījumā 800 mg eslikarbazepīna acetāta vienreiz dienā un 400 mg karbamazepīna divreiz

dienā vienlaicīga nozīmēšana izraisīja aktīvā metabolīta eslikarbazepīna iedarbības samazināšanos vidēji par

32%, ko, ļoti iespējams, radīja glikouronidācijas indukcija. Izmaiņas karbamazepīna vai tā metabolīta

karbamazepīna epoksīda iedarbībā netika konstatētas. Pamatojoties uz individuālu atbildes reakciju, Exalief

devu var būt nepieciešams palielināt, ja tas tiek lietots vienlaicīgi ar karbamazepīnu. Pacientu pētījumu

rezultāti liecina, ka vienlaicīga ārstēšana paaugstina šādu nevēlamo blakusparādību risku: diplopijas (11,4%

subjektu, kas vienlaicīgi saņēma

karbamazepīnu, 2,4% subjektu, kas vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu),

koordinācijas traucējumu (6,7% subjektu, kas vienlaicīgi saņēma karbamazepīnu, 2,7% subjektu, kas

vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu) un reiboņa (30,0% subjektu, kas vienlaicīgi saņēma karbamazepīnu,

11,5% subjektu, kas vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu). Nevar izslēgt citu specifisku vienlaicīgas

karbamazepīna un eslikarbazepīna acetāta lietošanas izraisītu nevēlamu blakusparādību riska pieaugumu.

Fenitoīns

Pētījumā ar veseliem cilvēkiem 1200 mg eslikarbazepīna acetāta lietošana reizi dienā vienlaicīgi ar fenitoīnu

izraisīja aktīvā metabolīta, eslikarbazepīna, iedarbības sam

azināšanos vidēji par 31 - 33%, ko ar vislielāko

varbūtību izraisīja glikuronid

ācijas indukcija, un fenitoīna iedarbības palielināšanos par 31 – 35%, ko ar

vislielāko varbūtību izraisīja CYP2C19 inhibīcija. Ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, Exalief deva var

būt jāpalielina, un fenitoīna deva var būt jāsamazina.

Lamotrigīns

Zāles vairs nav reğistrētas

Glikuronidācija ir galvenais metabolisma ceļš gan eslikarbazepīnam, gan lamotrigīnam, un tādēļ paredzama

mijiedarbība. Pētījumā, veseliem cilvēkiem lietojot 1200 mg eslikarbazepīna acetāta reizi dienā, konstatēta

neliela vidēji izteikta farmakokinētiska mijiedarbība (lamotrigīna iedarbība samazinājās par 15%) starp

eslikarbazepīna acetātu un lamotrigīnu, un līdz ar to devas pielāgošana nav nepieciešama. Taču mainības dēļ

indivīdu vidū dažiem cilvēkiem šī ietekme var būt klīniski nozīmīga.

Topiramāts

Pētījumā ar veseliem cilvēkiem, lietojot vienlaikus eslikarbazepīna acetātu pa 1200 mg reizi dienā un

topiramātu, nozīmīgas eslikarbazepīna iedarbības pārm

aiņas nekonstatēja, bet topiramāta iedarbība

samazinājās par 18%

, ar vislielāko varbūtību tas skaidrojams ar samazinātu topiramāta biopieejamību. Devas

pielāgošana nav nepieciešama.

Valproāts un levetiracetāms

III fāzes pētījumu epileptisku pieaugušo pacientu vidū populācijas farmakokinētikas analīze liecināja, ka

vienlaicīga nozīmēšana ar valproātu vai levetiracetamu neietekmēja eslikarbazepīna iedarbību, bet tas netika

apstiprināts tradicionālos mijiedarbības pētījumos.

Citas zāles

Orālie kontracepcijas līdzekļi

Lietojot eslikarbazepīna acetātu pa 1200 mg reizi dienā sievietēm, kuras lieto kombinētos orālos

kontracepcijas līdzekļus, novērota levonorgestrela un etinilestradiola sistēmiskās ietekmes mazināšanās

vidēji par 37% un 42%, domājams, CYP3A4 indukcijas dēļ. Tādēļ reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas

laikā ar Exalief un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas pārtraukšanas jālieto piemērota

kontracepcija (skatīt apakšpunktu 4.4 un 4.6).

Simavastatīns

Veselu subjektu pētījumā konstatēja simvastatīna sistēmi

skās iedarbības samazināšanos vidēji par 50%

nozīmējot vienlaicīgi ar 800 mg eslikarbazepīna vienreiz dienā, ko, ļoti iespējams, izraisīja CYP3A4

indukcija. Lietojot vienlaicīgi ar eslikarbazepīna acetātu, var būt nepieciešama simvastatīna devas

palielināšana.

Varfarīns

1200 mg eslikarbazepīna acetāta lietošana reizi dienā vienlaikus ar varfarīnu izraisīja nelielu (23%), bet

statistiski nozīmīgu S-varfarīna ietekmes samazināšanos. Ietekmi uz R-varfarīna farmakokinētiku vai

asinsreci nenovēroja. Taču, ņemot vērā, ka mijiedarbība cilvēku vidū var būt atšķirīga, pirmās nedēļas pēc

varfarīna un eslikarbazepīna acetāta vienlaicīgas lietošanas sākšanas vai pārtraukšanas īpaša uzm

anība

jāpievērš INR kontrolei.

Digoksīns

Pētījumā ar veseliem

cilvēkiem, lietojot 1200 mg eslikarbazepīna acetāta reizi dienā, ietekme uz digoksīna

farmakokinētiku nav konstatēta, kas liecina, ka eslikarbazepīna acetātam nepiemīt ietekme uz transportētāju

P-glikoproteīnu.

Monoamīnoksidāzes inhibitori (MAOI)

Ņemot vērā eslikarbazepīna acetāta strukturālo līdzību ar tricikliskajiem antidepresantiem, teorētiski ir

iespējama mijiedarbība starp eslikarbazepīna acetātu un MAOI.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Ar epilepsiju un pretepilepsijas līdzekļiem

saistītais vispārējais risks

Pierādīts, ka ar epilepsiju slimojošo sieviešu pēcnācējiem anomāliju prevalence ir 2 – 3 reizes lielāka nekā

biežums aptuveni 3% vispārējā populācijā. Visbiežāk ziņots par lūpu šķeltni, kardiovaskulārām anomālijām

un neirālās caurulītes defektiem. Vairāku pretepilepsijas līdzekļu lietošana var būt saistīta ar lielāku iedzimtu

anomāliju risku nekā monoterapija, tādēļ ir svarīgi, kad vien iespējams, izmantot monoterapiju. Sievietēm,

kuras plāno grūtniecību vai kurām var iestāties grūtniecība, jāsniedz speciālista padoms. Ja sieviete plāno

Zāles vairs nav reğistrētas

grūtniecību, pretepilepsijas līdzekļu lietošanas nepieciešamība jāpārskata. Pretepilepsijas terapiju nedrīkst

pārtraukt pēkšņi, jo tas var izraisīt krampju lēkmes, kas var radīt nopietnas sekas gan mātei, gan bērnam.

Grūtniecība

Informācijas par eslikarbazepīna acetāta lietošanu grūtniecēm nav. Ar dzīvniekiem veiktie pētījumi lieicna

par toksisku ietekmi uz vairošanos (skatīt Fertilitāte). Ja sievietei, kura lieto eslikarbazepīna acetātu, iestājas

grūtniecība vai viņa plāno grūtniecību, Exalief lietošana rūpīgi jāpārvērtē. Jālieto mazākā efektīvā deva un, ja

iespējams, priekšroka dodama monoterapijai, vismaz pirmajos trijos grūtniecības mēnešos. Pacientiem

jāsniedz padoms par palielināta anomāliju riska iespējamību un jādod iespēja veikt prenatālo

skrīningizmeklēšanu.

Uzraudzība un profilakse

Pretepilepsijas līdzekļi var veicināt folskābes deficīta veidošanos, kas ir iespējams augļa anomāliju attīstību

veicinošs faktors. Pirms grūtniecības un tās laikā ieteicams papildus lietot folskābi. Tā kā šīs papildterapijas

efektivitāte nav pierādīta, specifisku prenatālu diagnostiku var piedāvāt pat sievietēm, kuras papildus lieto

folskābi.

Jaundzimušais

Ziņots par pretepilepsijas līdzekļu izraisītiem asiņošana straucējumiem jaundzimušajiem. Piesardzības

nolūkā kā profilaktisks līdzeklis dažās pēdējās grūtniecības nedēļās un jaundzimušajam jāievada K1

vitamīns.

Reproduktīvā vecuma sievietes/kontracepcija

Eslikarbazepīna acetāts nelabvēlīgi mijiedarbojas ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem. Tādēļ ārstēšanas

laikā un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas pārtraukšanas jāizmanto alternatīvs, efektīvs

un drošs kontracepcijas līdzeklis.

Zīdīšanas periods

Nav zināms, vai eslikarbazepīna acetāts izdalās mātes pienā cilvēkam. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka

eslikarbazepīns izdalās mātes pienā. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam bērnam, tādēļ ārstēšanas laikā ar

Exalief zīdīšana ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Eslikarbazepīna acetāta iespējamā nevēlamā iedarbība uz vecāku un F1 paaudzes fertilitāti tika izvērtēta

žurkām un pelēm. Žurku tēviņu un mātīšu fertilitātes pētījumā tika konstatēti eslikarbazepīna acetāta izraisīti

žurku mātīšu fertilitātes traucējumi. Peļu fertilitātes pētījumā tika novēroti embriju attīstības traucējumi, taču

šo iedarbību varēja izraisīt mazs

corpora lutea

skaits, tādējādi uzrādot fertilitātes traucējum

us. Pelēm

palielinājās vispārējais lielāko patolo

ģiju biežums un lielāko skeleta patoloģiju biežums. Ietekmi uz F1

fertilitātes rādītājiem nenovēroja ne žurkām, ne pelēm.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Dažiem

pacientiem var rasties reibonis, miegainība vai redzes traucējumi, īpaši sākot ārstēšanu. Tādēļ pacientiem

jāpaskaidro, ka var būt traucētas viņu fiziskās un/vai psihiskās spējas, kas nepieciešamas mehānismu

apkalpošanai un transportlīdzekļa vadīšanai, un ka viņiem nav ieteicam

s veikt šīs darbības, kamēr nav

noskaidrots, vai viņu spējas nav traucētas.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Placebo kontrolētos pētījumos ar 1192 pieaugušiem pacientiem, kam bija parciāli krampji (856 pacienti

ārstēti ar eslikarbazepīna acetātu un 336 ārstēti ar placebo), 45,3% ar eslikarbazepīna acetātu un 24,4% ar

placebo ārstēto pacientu radās blakusparādības.

Blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas un radās galvenokārt pirmajās ārstēšanas nedēļās ar

eslikarbazepīna acetātu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tālāk esošajā tabulā visas blakusparādības, kas radās biežāk nekā lietojot placebo un skaitliski konstatētas

vairāk nekā 1 pacientam, ir uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmai un biežumam: ļoti bieži ≥1/10, bieži ≥1/100

līdz < 1/10, retāk ≥1/1 000 līdz < 1/100, reti ≥1/10 000 līdz < 1/1 000. Katrā sastopamības biežuma grupā

nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

Ļoti

bieži

Bieži

Retāk

Reti

Asins un

limfātiskās sistēmas

traucējumi

Anēmija

Trombocitopēnija,

leikopēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Endokrīnās

sistēmas traucējumi

Hipotireoze

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Palielināta ēstgriba,

samazināta ēstgriba,

hiponatriēmija, elektrolītu

līdzsvara traucējumi,

kaheksija, dehidratācija,

aptaukošanās

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs, apātija,

depresija, nervozitāte,

uzbudinājums,

aizkaitināmība, uzmanības

deficīts/hiperaktivitātes

sindroms, apjukums,

garastāvokļa svārstības,

raudāšana, psihomotora

aizture, stress, psihotiski

traucējumi

Nervu sistēmas

traucējumi

Reibonis*,

miegainība

Galvassāpes,

koordinācijas

traucējumi*,

uzmanības

traucējumi,

trīce

Atmiņas traucējumi,

līdzsvara traucējumi,

amnēzija, hipersomnija,

sedācija, afāzija,

dizestēzija, distonija,

letarģija, parosmija,

autonomās nervu sistēmas

darbības traucējumi,

smadzenīšu ataksija,

smadzenīšu sindroms,

grand mal

krampji, perifēra

neiropātija, miega fāžu

ritma traucējumi, nistagms,

runas traucējumi, dizartrija,

hipoestēzija, garšas sajūtas

zudums, dedzināšanas

sajūta

Acu bojājumi

Redzes

dubultošanās

*, neskaidra

redze

Redzes traucējumi,

oscilopsijas, binokulāro acu

kustību traucējumi, acs

hiperēmija, ļoti ātras acu

kustības, sāpes acīs

Ausu un labirinta

bojājumi

Reibonis

Sāpes ausīs, pavājināta

dzirde, troksnis ausīs

Zāles vairs nav reğistrētas

Sirds funkcijas

traucējumi

Sirdsklauves, bradikardija,

sinusa bradikardija

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipertensija, hipotensija,

ortostatiska hipotensija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Disfonija, deguna

asiņošana, sāpes krūtīs

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša,

vemšana,

caureja

Dispepsija, gastrīts, sāpes

vēderā, sausa mute,

nepatīkama sajūta vēderā,

vēdera uzpūšanās,

duodenīts, nepatīkama

sajūta epigastrijā, smaganu

hiperplāzija, gingivīts,

kairinātas zarnas sindroms,

melēna, odinofāgija,

nepatīkama sajūta kuņģī,

stomatīts, zobu sāpes

Pankreatīts

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Alopēcija, sausa āda,

hiperhidroze, eritēma, nagu

pārmaiņas, ādas bojājumi

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija, sāpes mugurā,

sāpes kaklā

Nieru un

urīnizvades

sistēmas traucējumi

Niktūrija, urīnceļu infekcija

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Neregulāras menstruācijas

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Nespēks,

gaitas

traucējumi

Astēnija, nespēks, drebuļi,

perifēra tūska, zāļu

izraisītas blakusparādības,

perifēra salšanas sajūta

Zāles vairs nav reğistrētas

Izmeklējumi

Pazemināts asinsspiediens,

samazināta ķermeņa masa,

pazemināts diastoliskais

asinsspiediens, paaugstināts

asinsspiediens, pazemināts

sistoliskais asinsspiediens,

samazināts nātrija līmenis

asinīs, samazināts

hematokrīts, samazināts

hemoglobīna līmenis,

palielināts sirdsdarbības

ātrums, paaugstināts

transamināžu līmenis,

paaugstināts triglicerīdu

līmenis, samazināts brīvā

trijodtironīna (T3) līmenis,

samazināts brīvā tiroksīna

(T4) līmenis

Traumas,

saindēšanās un ar

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Zāļu toksiska ietekme,

kritieni, locītavu traumas,

saindēšanās, ādas bojājumi

* pacientiem, kuri placebo kontrolētos pētījumos tiek vienlaikus ārstēti ar karbamazepīnu un eslikarbazepīna

acetātu, par redzes dubultošanos, koordinācijas traucējumiem un reiboni ziņots biežāk.

Eslikarbazepīna acetāta lietošana ir saistīta ar PR intervāla palielināšanos. Var rasties ar PR intervāla

pagarināšanos saistītas blakusparādības (piemēram, AV blokāde, ģībonis, bradikardija). Ar eslikarbazepīna

acetātu ārstētiem pacientiem otrās vai augstākas pakāpes AV blokāde nav novērota.

Placebo kontrolētos pētījumos, īstenojot epilepsijas propgrammu ar eslikarbazepīna acetātu, reti sastopamas

blakusparādības, piemēram, kaulu smadzeņu darbības nomākumu, anafilaktiskas reakcijas, smagas ādas

reakcijas (piemēram

, Stīvensa-Džonsona sindrom

u), sistēmas sarkano vilkēdi vai nopietnas sirds aritmijas,

nenovēroja. Taču par tām ziņots, lietojot okskarbazepīnu, tādēļ nevar izslēgt to rašanos pēc ārstēšanas ar

Exalief.

4.9

Pārdozēšana

Exalief nejaušas pārdozēšanas gadījumā ziņots par centrālās nervu sistēmas simptomiem, piemēram, reiboni,

nestabilu gaitu un hemiparēzi. Specifisks antidots nav zināms. Ja nepieciešams, jāveic simptomātiska un

uzturoša ārstēšana. Ja nepieciešams, eslikarbazepīna acetāta metabolītus var efektīvi izvadīt ar hemodialīzes

palīdzību (skatīt apakšpunktu 5.2).

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinam

iskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretepilepsijas līdzekļi, karboksamīda atvasinājumi, ATĶ kods: N03AF04

Darbības mehānisms

Precīzs eslikarbazepīna acetāta darbības mehānisms nav zināms. Taču

in vitro

veiktie elektrofizioloģijas

pētījumi liecina, ka gan eslikarbazepīna acetāts, gan tā metabolīti stabilizē no sprieguma atkarīgo nātrija

kanālu neaktīvo stāvokli, novēršot to atgriešanos aktivizētā stāvoklī un līdz ar to paildzinot laiku līdz

atkārtotam neironu „uzliesmojumam”.

Zāles vairs nav reğistrētas

Farmakodinamiskā iedarbība

Eslikarbazepīna acetāts un tā aktīvie metabolīti novērsa krampju attīstību neklīniskos modeļos, kas liecina

par iespējamu pretkrampju iedarbību cilvēka organismā. Cilvēkiem eslikarbazepīna acetāta farmakoloģiskā

aktivitāte tiek realizēta galvenokārt ar aktīvā metabolīta eslikarbazepīna starpniecību.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Eslikarbazepīna acetāta efektivitāte un drošība ir pierādīta trijos dubultmaskētos, placebo kontrolētos

III fāzes pētījumos, kuros piedalījās 1049 pieauguši pacienti ar parciālu, pret ārstēšanu ar vienu līdz trim

vienlaikus lietotiem pretepilepsijas līdzekļiem rezistentu epilepsiju. Šajos pētījumos nedrīkstēja vienlaikus

lietot okskarbazepīnu un felbamātu. Eslikarbazepīna acetātu pārbaudīja, lietojot 400 mg, 800 mg un 1200 mg

devas reizi dienā. Eslikarbazepīna acetāta 800 mg un 1200 mg lietošana reizi dienā nozīmīgi efektīvāk nekā

placebo mazināja krampju biežumu 12 nedēļu balstterapijas laikā. Procentuālais pacientu daudzums, kam

krampju biežums samazinājās par 50%, visos 3. fāzes pētījumos bija 19% placebo lietotājiem

, 21%

pacientiem

, kas lietoja 400 mg eslikarbazepīna acetāta, 34% pacientiem, kas lietoja 800 mg eslikarbazepīna

acetāta, un 36% pacientiem, kas lietoja 1200 mg eslikarbazepīna acetāta dienā.

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Eslikarbazepīna acetāts tiek plaši pārveidots par eslikarbazepīnu. Pēc perorālas lietošanas eslikarbazepīna

acetāta līmenis plazmā parasti paliek zem noteikšanas robežas. Eslikarbazepīna t

ir 2–3 h pēc devas

lietošanas. Bioloģisko pieejamību var uzskatīt par augstu, jo urīnā konstatēto metabolītu daudzums atbilda

vairāk nekā 90% eslikarbazepīna acetāta devas.

Izkliede

Eslikarbazepīna saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām ir relatīvi neliela (< 40%) un nav atkarīga no

koncentrācijas.

In vitro

pētījumos pierādīts, ka varfarīna, diazepāma, digoksīna, fenitoīna un tolbutamīda

klātbūtne neatstāja nozīmīgu ietekmi uz saistīšanos ar plazmas olbaltumvielām. Eslikarbazepīna klātbūtne

varfarīna, diazepāma, digoksīna, fenitoīna un tolbutamīda saistīšanos nozīmīgi neietekmēja.

Biotransformācija

Eslikarbazepīna acetāts tiek ātri un plaši biotransformēts par tā galveno metabolītu eslikarbazepīnu

hidrolītiska pirmā loka metabolisma veidā. Eslikarbazepīna maksimālā koncentrācija plazmā (C

) tiek

sasniegta 2 – 3 stundas pēc devas lietošanas, un līdzsvara koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 4 –

5 dienām, lietojot zāles reizi dienā, kas atbilst efektīvam pusperiodam 20 – 24 h. Pētījumos ar veseliem

cilvēkiem un pieaugušiem epilepsijas slimniekiem šķietamais eslikarbazepīna pusperiods bija attiecīgi 10 –

20 h un 13 – 20 h. Mazāk nozīmīgi metabolīti plazmā ir R-likarbazepīns un okskarbazepīns, kam pierādīta

aktivitāte, kā arī eslikarbazepīna acetāta konjugāti ar glikuronskābi, eslikarbazepīns, R-likarbazepīns un

okskarbazepīns.

Eslikarbazepīna acetāts neietekmē savu metabolismu vai klīrensu.

Eslikarbazepīna pētījumos ar svaigiem cilvēka hepatocītiem konstatēta neliela UGT1A1 mediētas

glikuronidēšanas aktivizācija.

Ekskrēcija

Eslikarbazepīna acetāta metabolīti no sistēmiskās asinsrites tiek izvadīti galvenokārt ekskrēcijas veidā caur

nierēm nemainītā un glikuronīdu konjugātu veidā. Kopumā eslikarbazepīns un tā glikuronīds veido vairāk

nekā 90% no kopējā metabolītu daudzuma, kas izdalās ar urīnu, aptuveni divas trešdaļas nemainītā veidā un

viena trešdaļa glikuronīda konjugāta veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Eslikarbazepīna farmakokinētika ir lineāra un proporcionāla devai 400–1200 mg diapazonā gan veseliem

cilvēkiem, gan pacientiem.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Zāles vairs nav reğistrētas

Gados vecākiem pacientiem ar kreatinīna klīrensu >60 ml/min eslikarbazepīna acetāta farmakokinētiskās

īpašības nemainās (skatīt apakšpunktu 4.2).

Nieru darbības traucējumi

Eslikarbazepīna acetāta metabolīti no sistēmiskās asinsrites tiek izvadīti galvenokārt ekskrēcijas veidā caur

nierēm. Pētījums pacientiem ar viegliem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem liecināja, ka klīrenss ir

atkarīgs no nieru darbības. Ārstēšanas laikā ar Exalief devas pielāgošana ieteicama pacientiem, kam

kreatinīna klīrenss ir < 60 ml/min (skatīt apakšpunktu 4.2).

Eslikarbazepīna acetāta metabolītus no plazmas var izvadīt ar hemodialīzi.

Aknu darbības traucējumi

Eslikarbazepīna acetāta farmakokinētika un metabolisms tika vērtēts veseliem cilvēkiem un pacientiem ar

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem pēc vairāku devu iekšķīgas lietošanas. Vidēji smagi aknu

darbības traucējumi eslikarbazepīna acetāta farmakokinētiku neietekmēja. Pacientiem ar viegliem vai vidēji

smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt apakšpunktu 4.2).

Eslikarbazepīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērtēta.

Dzimums

Pētījumi, kas veikti veseliem cilvēkiem un pacientiem, liecināja, ka dzimums eslikarbazepīna acetāta

farmakokinētiku neietekmē.

5.3

Preklīniskie dati par drošību

Pētījumos ar dzīvniekiem novērotās blakusparādības radās pie iedarbības līmeņa, kas bija nozīmīgi zemāks

par eslikarbazepīna (eslikarbazepīna acetāta galvenā un farmakoloģiski aktīvā metabolīta) klīniskās

iedarbības līmeni. Tādējādi, pamatojoties uz salīdzinošu iedarbību, drošības robežas nav noteiktas.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījum

os žurkām konstatēja nefrotoksicitātes pierādījumus, bet tos nekonstatēja

pētījumos ar pelēm vai suņiem, un tas atbilst spontānas hroniskas progresējošas nefropātijas paasinājumam

šai sugai.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos pelēm un žurkām novēroja aknu centrilobulāru hipertrofiju un

kancerogenitātes pētījumā ar pelēm novēroja palielinātu aknu audzēju sastopamību; šīs atrades atbilst aknu

mikrosomu enzīmu indukcijai – ietekme, kas nav novērota pacientiem, kuri saņem eslikarbazepīna acetātu.

Genotoksicitātes pētījumi ar eslikarbazepīna acetātu neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Povidons K 29/32

Kroskarm

elozes nātrija sāls

Magnija stearāts

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama

6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zāles vairs nav reğistrētas

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un sastāvs

Exalief 400 mg tabletes ir iepakotas ALU/ALU vai ALU/PVH blisteros kartona kastītēs pa 7, 14 vai 28

tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugāle

tālr.: +351 22 986 61 00

fakss: +351 22 986 61 99

e-pasts: info@bial.com

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/520/001-006

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 21.04.2009

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Exalief 600 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 600 mg eslikarbazepīna acetāta (

eslicarbazepine acetate

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Baltas, iegarenas tabletes ar gravējumu „ESL 600” vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē. Tableti var sadalīt

vienādās daļās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Exalief ir indicēts papildterapijai pieaugušajiem, kam ir parciāli krampji ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez

tās.

4.2

Devas un lietošanas veids

Devas

Exalief jāpievieno esošajai pretkrampju terapijai. Ieteicamā sākumdeva ir 400 mg reizi dienā, kas jāpalielina

līdz 800 mg reizi dienā pēc vienas vai divām nedēļām. Ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, devu var

palielināt līdz 1200 mg reizi dienā (skatīt apakšpunktu 5.1).

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Ārstējot gados vecākus cilvēkus, jāievēro piesardzība, jo informācija par Exalief drošību šiem pacientiem ir

ierobežota.

Pediatriskā populācija

Exalief drošība un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav

pieejami.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ārstējot pacientus ar nieru darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība un deva jāpielāgo atbilstoši

kreatinīna klīrensam

>60 ml/min: devas pielāgošana nav nepieciešama

>30-60 ml/min: sākumdeva 400 mg pārdienās 2 nedēļas, pēc tam lietojot 400 mg devu reizi dienā.

Taču, ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, devu var palielināt.

<30 ml/min: lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, jo nav

pietiekamas informācijas

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Eslikarbazepīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērtēta (skatīt

apakšpunktu 4.4 un 5.2), un tādēļ tā lietošana šiem pacientiem nav ieteicama.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošanas veids

Exalief var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, kādu no karboksamīda atvasinājumiem (piemēram, karbamazepīnu,

okskarbazepīnu) vai jebkuru no palīgvielām.

Zināma otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV) blokāde.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Exalief lietošana ir saistīta ar dažām centrālās nervu sistēmas blakusparādībām, piemēram, reiboni un

miegainību, kas var palielināt nejaušas savainošanās iespējamību.

Exalief var samazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti. Lietojot Exalief, ieteicams izma

ntot

papildu nehormonālus kontracepcijas līdzekļus (skatīt apakšpunktu 4.5 un 4.6).

Tāpat kā lietojot citus pretepilepsijas līdzekļus, ja Exalief lietošana jāpārtrauc, to ieteicams darīt pakāpeniski,

lai mazinātu iespējamo krampju biežuma palielināšanos.

Exalief lietošana vienlaikus ar okskarbazepīnu nav ieteicama, jo tas var izraisīt aktīvo metabolītu pārmērīgu

ietekmi.

Nav pieredzes par vienlaikus lietoto pretepilepsijas līdzekļu lietošanas pārtraukšanu ārstēšanas laikā ar

Exalief (par pāreju uz monoterapiju).

Placebo kontrolētos papildterapijas pētījumos epilepsijas slimniekiem izsitumi kā blakusparādība radās 1,1%

no kopējā ar Exalief ārstēto cilvēku skaita. Ja rodas paaugstinātas jutības pazīm

es vai simptomi, Exalief

lietošana ir jāpārtrauc.

Lietojot eslikarbazepī

na acetātu, ziņojumi par nopietnām ādas reakcijām nav saņemti. Pierādīts, ka

HLA-B*1502 alēles esamība tradicionālās ķīniešu un taizemiešu izcelsmes cilvēkiem ir stingri saistīta ar

Stīvensa-Džonsona sindroma (SJS) risku ārstēšanas laikā ar karbamazepīnu. Tādēļ, ja iespējams, pirms

ārstēšanas sākšanas ar karbamazepīnu vai tam ķīmiski radniecīgiem savienojumiem jānoskaidro, vai

tradicionālās ķīniešu un taizemiešu izcelsmes cilvēkiem nav šīs alēles. HLA-B*1502 alēles esamība citas

etniskās izcelsmes cilvēkiem ir nenozīmīga. HLA-B*1502 alēle nav saistīta ar SJS baltās rases pārstāvjiem

Par hiponatri

ēmiju kā blakusparādību ziņots mazāk nekā 1% ar Exalief ārstēto pacientu. Vairumā gadījumu

hiponatriēmija ir asimptomātiska, taču to var pavadīt tādi klīniskie simptomi kā krampju pastiprināšanās,

apjukums, samaņas traucējumi. Hiponatriēmijas biežums palielinājās līdz ar eslikarbazepīna acetāta devu.

Pacientiem ar esošu nieru slimību, kas izraisa hiponatriēmiju, vai pacientiem, kas tiek vienlaikus ārstēti ar

zālēm, kas pašas var izraisīt hiponatriēmiju (piemēram, diurētiskiem līdzekļiem, desmopresīnu), pirms

ārstēšanas ar eslikarbazepīna acetātu un tās laikā jākontrolē nātrija līm

enis serumā. Nātrija līm

enis serumā

jānosaka arī tad, ja rodas hiponatriēmijas klīniskās pazīmes. Turklāt nātrija līmenis jānosaka arī standarta

laboratoriskās izmeklēšanas laikā. Ja attīstās klīniski nozīmīga hiponatriēmija, Exalief lietošana ir jāpārtrauc.

Exalief ietekme uz primāri ģeneralizētiem krampjiem nav pētīta. Tādēļ tā lietošana šiem pacientiem nav

ieteicama.

Klīniskos pētījumos ar eslikarbazepīna acetātu ir novērota PR intervāla pagarināšanās. Piesardzība jāievēro

pacientiem

ar me

dicīniskiem stāvokļiem (piemēram, zemu tiroksīna līmeni, sirds vadīšanas traucējumiem)

vai lietojot vienlaikus zāles, kas saistītas ar PR intervāla pagarināšanos.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ārstējot pacientus ar nieru darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība, un deva jāpielāgo atbilstoši

kreatinīna klīrensam (skatīt apakšpunktu 4.2). Pacientiem ar CL

<30 ml/min preparāta lietošana nav

ieteicama, jo nav pietiekamas informācijas.

Tā kā ir maz klīnisko datu par pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem un nav

farmakokinētisko un klīnisko datu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, pacientiem ar

viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem Exalief jālieto piesardzīgi un to nav ieteicams lietot

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Pacientiem, kas dažādu indikāciju dēļ ārstēti ar pretepilepsijas aktīvām vielām, ziņots par pašnāvnieciskām

domām un rīcību. Arī nejaušinātu, placebo kontrolētu pretepilepsijas līdzekļu pētījumu meta-analīze liecināja

par nedaudz palielinātu pašnāvniecisku domu un rīcības risku. Šī riska m

ehānisms nav zināms, un pieejamie

dati neizslēdz palielināta riska iespējamību, lietojot eslikarbazepīna acetātu. Tādēļ jākontrolē, vai pacientiem

nerodas pašnāvniecisku domu un rīcības pazīmes, un jāapsver piemērota ārstēšana. Ja rodas pašnāvniecisku

domu vai rīcības pazīmes, pacientiem (un pacientu aprūpētājiem) jāiesaka meklēt medicīnisku palīdzību.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ir veikti tikai pieaugušajiem.

Eslikarbazepīna acetāts tiek plaši pārveidots par eslikarbazepīnu, kas tiek izvadīts galvenokārt

glikuronidācijas veidā.

In vitro

eslikarbazepīns ir vājš CYP3A4 un UDF-glikuroniltransferāžu induktors.

In

vivo

eslikarbazepīns uzrādīja inducējošu iedarbību uz zālēm

, kas galvenokārt tiek elim

inētas metabolisma

ceļā ar CYP3A4 palīdzību. Tādējādi, lietojot vienlaicīgi ar Exalief, var būt nepieciešams palielināt to zāļu

devu, kas galvenokārt tiek metabolizētas ar CYP3A4 palīdzību. Eslikarbazepīnam

in vivo

var būt inducējoša

iedarbība uz to zāļu metabolismu, kas tiek eliminētas galvenokārt konjugācijas ceļā, izmantojot UDP-

glikuroniltransferāzes. Sākot vai pārtraucot ārstēšanu ar Exalief vai mainot devu, jauns enzīmu aktivitātes

līm

enis var tikt sasniegts 2 – 3 nedēļu laik

ā. Šī aizkavēšanās jāņem vērā, ja Exalief lieto tieši pirms citām

zālēm, kuru deva, lietojot vienlaikus ar Exalief, ir jāpielāgo, vai kombinācijā ar šādām zālēm.

Eslikarbazepīns inhibē CYP2C19. Tādējādi, lietojot vienlaikus lielas eslikarbazepīna acetāta devas un zāles,

ko metabolizē galvenokārt CYP2C19, iespējama mijiedarbība.

Mijiedarbība ar citiem pretepilepsijas līdzekļiem

Karbamazepīns

Veselu subjektu pētījumā 800 mg eslikarbazepīna acetāta vienreiz dienā un 400 mg karbamazepīna divreiz

dienā vienlaicīga nozīmēšana izraisīja aktīvā metabolīta eslikarbazepīna iedarbības samazināšanos vidēji par

32%, ko, ļoti iespējams, radīja glikouronidācijas indukcija. Izmaiņas karbamazepīna vai tā metabolīta

karbamazepīna epoksīda iedarbībā netika konstatētas. Pamatojoties uz individuālu atbildes reakciju, Exalief

devu var būt nepieciešams palielināt, ja tas tiek lietots vienlaicīgi ar karbamazepīnu. Pacientu pētījumu

rezultāti liecina, ka vienlaicīga ārstēšana paaugstina šādu nevēlamo blakusparādību risku: diplopijas (11,4%

subjektu, kas vienlaicīgi saņēma

karbamazepīnu, 2,4% subjektu, kas vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu),

koordinācijas traucējumu (6,7% subjektu, kas vienlaicīgi saņēma karbamazepīnu, 2,7% subjektu, kas

vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu) un reiboņa (30,0% subjektu, kas vienlaicīgi saņēma karbamazepīnu,

11,5% subjektu, kas vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu). Nevar izslēgt citu specifisku vienlaicīgas

karbamazepīna un eslikarbazepīna acetāta lietošanas izraisītu nevēlamu blakusparādību riska pieaugumu.

Fenitoīns

Pētījumā ar veseliem cilvēkiem 1200 mg eslikarbazepīna acetāta lietošana reizi dienā vienlaicīgi ar fenitoīnu

izraisīja aktīvā metabolīta, eslikarbazepīna, iedarbības sam

azināšanos vidēji par 31 - 33%, ko ar vislielāko

varbūtību izraisīja glikuronid

ācijas indukcija, un fenitoīna iedarbības palielināšanos par 31 – 35%, ko ar

vislielāko varbūtību izraisīja CYP2C19 inhibīcija. Ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, Exalief deva var

būt jāpalielina, un fenitoīna deva var būt jāsamazina.

Lamotrigīns

Zāles vairs nav reğistrētas

Glikuronidācija ir galvenais metabolisma ceļš gan eslikarbazepīnam, gan lamotrigīnam, un tādēļ paredzama

mijiedarbība. Pētījumā, veseliem cilvēkiem lietojot 1200 mg eslikarbazepīna acetāta reizi dienā, konstatēta

neliela vidēji izteikta farmakokinētiska mijiedarbība (lamotrigīna iedarbība samazinājās par 15%) starp

eslikarbazepīna acetātu un lamotrigīnu, un līdz ar to devas pielāgošana nav nepieciešama. Taču mainības dēļ

indivīdu vidū dažiem cilvēkiem šī ietekme var būt klīniski nozīmīga.

Topiramāts

Pētījumā ar veseliem cilvēkiem, lietojot vienlaikus eslikarbazepīna acetātu pa 1200 mg reizi dienā un

topiramātu, nozīmīgas eslikarbazepīna iedarbības pārm

aiņas nekonstatēja, bet topiramāta iedarbība

samazinājās par 18%

, ar vislielāko varbūtību tas skaidrojams ar samazinātu topiramāta biopieejamību. Devas

pielāgošana nav nepieciešama.

Valproāts un levetiracetāms

III fāzes pētījumu epileptisku pieaugušo pacientu vidū populācijas farmakokinētikas analīze liecināja, ka

vienlaicīga nozīmēšana ar valproātu vai levetiracetamu neietekmēja eslikarbazepīna iedarbību, bet tas netika

apstiprināts tradicionālos mijiedarbības pētījumos.

Citas zāles

Orālie kontracepcijas līdzekļi

Lietojot eslikarbazepīna acetātu pa 1200 mg reizi dienā sievietēm, kuras lieto kombinētos orālos

kontracepcijas līdzekļus, novērota levonorgestrela un etinilestradiola sistēmiskās ietekmes mazināšanās

vidēji par 37% un 42%, domājams, CYP3A4 indukcijas dēļ. Tādēļ reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas

laikā ar Exalief un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas pārtraukšanas jālieto piemērota

kontracepcija (skatīt apakšpunktu 4.4 un 4.6).

Simavastatīns

Veselu subjektu pētījumā konstatēja simvastatīna sistēmi

skās iedarbības samazināšanos vidēji par 50%

nozīmējot vienlaicīgi ar 800 mg eslikarbazepīna vienreiz dienā, ko, ļoti iespējams, izraisīja CYP3A4

indukcija. Lietojot vienlaicīgi ar eslikarbazepīna acetātu, var būt nepieciešama simvastatīna devas

palielināšana.

Varfarīns

1200 mg eslikarbazepīna acetāta lietošana reizi dienā vienlaikus ar varfarīnu izraisīja nelielu (23%), bet

statistiski nozīmīgu S-varfarīna ietekmes samazināšanos. Ietekmi uz R-varfarīna farmakokinētiku vai

asinsreci nenovēroja. Taču, ņemot vērā, ka mijiedarbība cilvēku vidū var būt atšķirīga, pirmās nedēļas pēc

varfarīna un eslikarbazepīna acetāta vienlaicīgas lietošanas sākšanas vai pārtraukšanas īpaša uzm

anība

jāpievērš INR kontrolei.

Digoksīns

Pētījumā ar veseliem

cilvēkiem, lietojot 1200 mg eslikarbazepīna acetāta reizi dienā, ietekme uz digoksīna

farmakokinētiku nav konstatēta, kas liecina, ka eslikarbazepīna acetātam nepiemīt ietekme uz transportētāju

P-glikoproteīnu.

Monoamīnoksidāzes inhibitori (MAOI)

Ņemot vērā eslikarbazepīna acetāta strukturālo līdzību ar tricikliskajiem antidepresantiem, teorētiski ir

iespējama mijiedarbība starp eslikarbazepīna acetātu un MAOI.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Ar epilepsiju un pretepilepsijas līdzekļiem

saistītais vispārējais risks

Pierādīts, ka ar epilepsiju slimojošo sieviešu pēcnācējiem anomāliju prevalence ir 2 – 3 reizes lielāka nekā

biežums aptuveni 3% vispārējā populācijā. Visbiežāk ziņots par lūpu šķeltni, kardiovaskulārām anomālijām

un neirālās caurulītes defektiem. Vairāku pretepilepsijas līdzekļu lietošana var būt saistīta ar lielāku iedzimtu

anomāliju risku nekā monoterapija, tādēļ ir svarīgi, kad vien iespējams, izmantot monoterapiju. Sievietēm,

kuras plāno grūtniecību vai kurām var iestāties grūtniecība, jāsniedz speciālista padoms. Ja sieviete plāno

Zāles vairs nav reğistrētas

grūtniecību, pretepilepsijas līdzekļu lietošanas nepieciešamība jāpārskata. Pretepilepsijas terapiju nedrīkst

pārtraukt pēkšņi, jo tas var izraisīt krampju lēkmes, kas var radīt nopietnas sekas gan mātei, gan bērnam.

Grūtniecība

Informācijas par eslikarbazepīna acetāta lietošanu grūtniecēm nav. Ar dzīvniekiem veiktie pētījumi lieicna

par toksisku ietekmi uz vairošanos (skatīt Fertilitāte). Ja sievietei, kura lieto eslikarbazepīna acetātu, iestājas

grūtniecība vai viņa plāno grūtniecību, Exalief lietošana rūpīgi jāpārvērtē. Jālieto mazākā efektīvā deva un, ja

iespējams, priekšroka dodama monoterapijai, vismaz pirmajos trijos grūtniecības mēnešos. Pacientiem

jāsniedz padoms par palielināta anomāliju riska iespējamību un jādod iespēja veikt prenatālo

skrīningizmeklēšanu.

Uzraudzība un profilakse

Pretepilepsijas līdzekļi var veicināt folskābes deficīta veidošanos, kas ir iespējams augļa anomāliju attīstību

veicinošs faktors. Pirms grūtniecības un tās laikā ieteicams papildus lietot folskābi. Tā kā šīs papildterapijas

efektivitāte nav pierādīta, specifisku prenatālu diagnostiku var piedāvāt pat sievietēm, kuras papildus lieto

folskābi.

Jaundzimušais

Ziņots par pretepilepsijas līdzekļu izraisītiem asiņošana straucējumiem jaundzimušajiem. Piesardzības

nolūkā kā profilaktisks līdzeklis dažās pēdējās grūtniecības nedēļās un jaundzimušajam jāievada K1

vitamīns.

Reproduktīvā vecuma sievietes/kontracepcija

Eslikarbazepīna acetāts nelabvēlīgi mijiedarbojas ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem. Tādēļ ārstēšanas

laikā un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas pārtraukšanas jāizmanto alternatīvs, efektīvs

un drošs kontracepcijas līdzeklis.

Zīdīšanas periods

Nav zināms, vai eslikarbazepīna acetāts izdalās mātes pienā cilvēkam. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka

eslikarbazepīns izdalās mātes pienā. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam bērnam, tādēļ ārstēšanas laikā ar

Exalief zīdīšana ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Eslikarbazepīna acetāta iespējamā nevēlamā iedarbība uz vecāku un F1 paaudzes fertilitāti tika izvērtēta

žurkām un pelēm. Žurku tēviņu un mātīšu fertilitātes pētījumā tika konstatēti eslikarbazepīna acetāta izraisīti

žurku mātīšu fertilitātes traucējumi. Peļu fertilitātes pētījumā tika novēroti embriju attīstības traucējumi, taču

šo iedarbību varēja izraisīt mazs

corpora lutea

skaits, tādējādi uzrādot fertilitātes traucējum

us. Pelēm

palielinājās vispārējais lielāko patolo

ģiju biežums un lielāko skeleta patoloģiju biežums. Ietekmi uz F1

fertilitātes rādītājiem nenovēroja ne žurkām, ne pelēm.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Dažiem

pacientiem var rasties reibonis, miegainība vai redzes traucējumi, īpaši sākot ārstēšanu. Tādēļ pacientiem

jāpaskaidro, ka var būt traucētas viņu fiziskās un/vai psihiskās spējas, kas nepieciešamas mehānismu

apkalpošanai un transportlīdzekļa vadīšanai, un ka viņiem nav ieteicam

s veikt šīs darbības, kamēr nav

noskaidrots, vai viņu spējas nav traucētas.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Placebo kontrolētos pētījumos ar 1192 pieaugušiem pacientiem, kam bija parciāli krampji (856 pacienti

ārstēti ar eslikarbazepīna acetātu un 336 ārstēti ar placebo), 45,3% ar eslikarbazepīna acetātu un 24,4% ar

placebo ārstēto pacientu radās blakusparādības.

Blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas un radās galvenokārt pirmajās ārstēšanas nedēļās ar

eslikarbazepīna acetātu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tālāk esošajā tabulā visas blakusparādības, kas radās biežāk nekā lietojot placebo un skaitliski konstatētas

vairāk nekā 1 pacientam, ir uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmai un biežumam: ļoti bieži ≥1/10, bieži ≥1/100

līdz < 1/10, retāk ≥1/1 000 līdz < 1/100, reti ≥1/10 000 līdz < 1/1 000. Katrā sastopamības biežuma grupā

nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

Ļoti

bieži

Bieži

Retāk

Reti

Asins un

limfātiskās sistēmas

traucējumi

Anēmija

Trombocitopēnija,

leikopēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Endokrīnās

sistēmas traucējumi

Hipotireoze

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Palielināta ēstgriba,

samazināta ēstgriba,

hiponatriēmija, elektrolītu

līdzsvara traucējumi,

kaheksija, dehidratācija,

aptaukošanās

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs, apātija,

depresija, nervozitāte,

uzbudinājums,

aizkaitināmība, uzmanības

deficīts/hiperaktivitātes

sindroms, apjukums,

garastāvokļa svārstības,

raudāšana, psihomotora

aizture, stress, psihotiski

traucējumi

Nervu sistēmas

traucējumi

Reibonis*,

miegainība

Galvassāpes,

koordinācijas

traucējumi*,

uzmanības

traucējumi,

trīce

Atmiņas traucējumi,

līdzsvara traucējumi,

amnēzija, hipersomnija,

sedācija, afāzija,

dizestēzija, distonija,

letarģija, parosmija,

autonomās nervu sistēmas

darbības traucējumi,

smadzenīšu ataksija,

smadzenīšu sindroms,

grand mal

krampji, perifēra

neiropātija, miega fāžu

ritma traucējumi, nistagms,

runas traucējumi, dizartrija,

hipoestēzija, garšas sajūtas

zudums, dedzināšanas

sajūta

Acu bojājumi

Redzes

dubultošanās

*, neskaidra

redze

Redzes traucējumi,

oscilopsijas, binokulāro acu

kustību traucējumi, acs

hiperēmija, ļoti ātras acu

kustības, sāpes acīs

Ausu un labirinta

bojājumi

Reibonis

Sāpes ausīs, pavājināta

dzirde, troksnis ausīs

Zāles vairs nav reğistrētas

Sirds funkcijas

traucējumi

Sirdsklauves, bradikardija,

sinusa bradikardija

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipertensija, hipotensija,

ortostatiska hipotensija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Disfonija, deguna

asiņošana, sāpes krūtīs

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša,

vemšana,

caureja

Dispepsija, gastrīts, sāpes

vēderā, sausa mute,

nepatīkama sajūta vēderā,

vēdera uzpūšanās,

duodenīts, nepatīkama

sajūta epigastrijā, smaganu

hiperplāzija, gingivīts,

kairinātas zarnas sindroms,

melēna, odinofāgija,

nepatīkama sajūta kuņģī,

stomatīts, zobu sāpes

Pankreatīts

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Alopēcija, sausa āda,

hiperhidroze, eritēma, nagu

pārmaiņas, ādas bojājumi

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija, sāpes mugurā,

sāpes kaklā

Nieru un

urīnizvades

sistēmas traucējumi

Niktūrija, urīnceļu infekcija

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Neregulāras menstruācijas

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Nespēks,

gaitas

traucējumi

Astēnija, nespēks, drebuļi,

perifēra tūska, zāļu

izraisītas blakusparādības,

perifēra salšanas sajūta

Zāles vairs nav reğistrētas

Izmeklējumi

Pazemināts asinsspiediens,

samazināta ķermeņa masa,

pazemināts diastoliskais

asinsspiediens, paaugstināts

asinsspiediens, pazemināts

sistoliskais asinsspiediens,

samazināts nātrija līmenis

asinīs, samazināts

hematokrīts, samazināts

hemoglobīna līmenis,

palielināts sirdsdarbības

ātrums, paaugstināts

transamināžu līmenis,

paaugstināts triglicerīdu

līmenis, samazināts brīvā

trijodtironīna (T3) līmenis,

samazināts brīvā tiroksīna

(T4) līmenis

Traumas,

saindēšanās un ar

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Zāļu toksiska ietekme,

kritieni, locītavu traumas,

saindēšanās, ādas bojājumi

* pacientiem, kuri placebo kontrolētos pētījumos tiek vienlaikus ārstēti ar karbamazepīnu un eslikarbazepīna

acetātu, par redzes dubultošanos, koordinācijas traucējumiem un reiboni ziņots biežāk.

Eslikarbazepīna acetāta lietošana ir saistīta ar PR intervāla palielināšanos. Var rasties ar PR intervāla

pagarināšanos saistītas blakusparādības (piemēram, AV blokāde, ģībonis, bradikardija). Ar eslikarbazepīna

acetātu ārstētiem pacientiem otrās vai augstākas pakāpes AV blokāde nav novērota.

Placebo kontrolētos pētījumos, īstenojot epilepsijas propgrammu ar eslikarbazepīna acetātu, reti sastopamas

blakusparādības, piemēram, kaulu smadzeņu darbības nomākumu, anafilaktiskas reakcijas, smagas ādas

reakcijas (piemēram

, Stīvensa-Džonsona sindrom

u), sistēmas sarkano vilkēdi vai nopietnas sirds aritmijas,

nenovēroja. Taču par tām ziņots, lietojot okskarbazepīnu, tādēļ nevar izslēgt to rašanos pēc ārstēšanas ar

Exalief.

4.9

Pārdozēšana

Exalief nejaušas pārdozēšanas gadījumā ziņots par centrālās nervu sistēmas simptomiem, piemēram, reiboni,

nestabilu gaitu un hemiparēzi. Specifisks antidots nav zināms. Ja nepieciešams, jāveic simptomātiska un

uzturoša ārstēšana. Ja nepieciešams, eslikarbazepīna acetāta metabolītus var efektīvi izvadīt ar hemodialīzes

palīdzību (skatīt apakšpunktu 5.2).

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinam

iskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretepilepsijas līdzekļi, karboksamīda atvasinājumi, ATĶ kods: N03AF04

Darbības mehānisms

Precīzs eslikarbazepīna acetāta darbības mehānisms nav zināms. Taču

in vitro

veiktie elektrofizioloģijas

pētījumi liecina, ka gan eslikarbazepīna acetāts, gan tā metabolīti stabilizē no sprieguma atkarīgo nātrija

kanālu neaktīvo stāvokli, novēršot to atgriešanos aktivizētā stāvoklī un līdz ar to paildzinot laiku līdz

atkārtotam neironu „uzliesmojumam”.

Zāles vairs nav reğistrētas

Farmakodinamiskā iedarbība

Eslikarbazepīna acetāts un tā aktīvie metabolīti novērsa krampju attīstību neklīniskos modeļos, kas liecina

par iespējamu pretkrampju iedarbību cilvēka organismā. Cilvēkiem eslikarbazepīna acetāta farmakoloģiskā

aktivitāte tiek realizēta galvenokārt ar aktīvā metabolīta eslikarbazepīna starpniecību.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Eslikarbazepīna acetāta efektivitāte un drošība ir pierādīta trijos dubultmaskētos, placebo kontrolētos

III fāzes pētījumos, kuros piedalījās 1049 pieauguši pacienti ar parciālu, pret ārstēšanu ar vienu līdz trim

vienlaikus lietotiem pretepilepsijas līdzekļiem rezistentu epilepsiju. Šajos pētījumos nedrīkstēja vienlaikus

lietot okskarbazepīnu un felbamātu. Eslikarbazepīna acetātu pārbaudīja, lietojot 400 mg, 800 mg un 1200 mg

devas reizi dienā. Eslikarbazepīna acetāta 800 mg un 1200 mg lietošana reizi dienā nozīmīgi efektīvāk nekā

placebo mazināja krampju biežumu 12 nedēļu balstterapijas laikā. Procentuālais pacientu daudzums, kam

krampju biežums samazinājās par 50%, visos 3. fāzes pētījumos bija 19% placebo lietotājiem

, 21%

pacientiem

, kas lietoja 400 mg eslikarbazepīna acetāta, 34% pacientiem, kas lietoja 800 mg eslikarbazepīna

acetāta, un 36% pacientiem, kas lietoja 1200 mg eslikarbazepīna acetāta dienā.

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Eslikarbazepīna acetāts tiek plaši pārveidots par eslikarbazepīnu. Pēc perorālas lietošanas eslikarbazepīna

acetāta līmenis plazmā parasti paliek zem noteikšanas robežas. Eslikarbazepīna t

ir 2–3 h pēc devas

lietošanas. Bioloģisko pieejamību var uzskatīt par augstu, jo urīnā konstatēto metabolītu daudzums atbilda

vairāk nekā 90% eslikarbazepīna acetāta devas.

Izkliede

Eslikarbazepīna saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām ir relatīvi neliela (< 40%) un nav atkarīga no

koncentrācijas.

In vitro

pētījumos pierādīts, ka varfarīna, diazepāma, digoksīna, fenitoīna un tolbutamīda

klātbūtne neatstāja nozīmīgu ietekmi uz saistīšanos ar plazmas olbaltumvielām. Eslikarbazepīna klātbūtne

varfarīna, diazepāma, digoksīna, fenitoīna un tolbutamīda saistīšanos nozīmīgi neietekmēja.

Biotransformācija

Eslikarbazepīna acetāts tiek ātri un plaši biotransformēts par tā galveno metabolītu eslikarbazepīnu

hidrolītiska pirmā loka metabolisma veidā. Eslikarbazepīna maksimālā koncentrācija plazmā (C

) tiek

sasniegta 2 – 3 stundas pēc devas lietošanas, un līdzsvara koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 4 –

5 dienām, lietojot zāles reizi dienā, kas atbilst efektīvam pusperiodam 20 – 24 h. Pētījumos ar veseliem

cilvēkiem un pieaugušiem epilepsijas slimniekiem šķietamais eslikarbazepīna pusperiods bija attiecīgi 10 –

20 h un 13 – 20 h. Mazāk nozīmīgi metabolīti plazmā ir R-likarbazepīns un okskarbazepīns, kam pierādīta

aktivitāte, kā arī eslikarbazepīna acetāta konjugāti ar glikuronskābi, eslikarbazepīns, R-likarbazepīns un

okskarbazepīns.

Eslikarbazepīna acetāts neietekmē savu metabolismu vai klīrensu.

Eslikarbazepīna pētījumos ar svaigiem cilvēka hepatocītiem konstatēta neliela UGT1A1 mediētas

glikuronidēšanas aktivizācija.

Ekskrēcija

Eslikarbazepīna acetāta metabolīti no sistēmiskās asinsrites tiek izvadīti galvenokārt ekskrēcijas veidā caur

nierēm nemainītā un glikuronīdu konjugātu veidā. Kopumā eslikarbazepīns un tā glikuronīds veido vairāk

nekā 90% no kopējā metabolītu daudzuma, kas izdalās ar urīnu, aptuveni divas trešdaļas nemainītā veidā un

viena trešdaļa glikuronīda konjugāta veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Eslikarbazepīna farmakokinētika ir lineāra un proporcionāla devai 400–1200 mg diapazonā gan veseliem

cilvēkiem, gan pacientiem.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Zāles vairs nav reğistrētas

Gados vecākiem pacientiem ar kreatinīna klīrensu >60 ml/min eslikarbazepīna acetāta farmakokinētiskās

īpašības nemainās (skatīt apakšpunktu 4.2).

Nieru darbības traucējumi

Eslikarbazepīna acetāta metabolīti no sistēmiskās asinsrites tiek izvadīti galvenokārt ekskrēcijas veidā caur

nierēm. Pētījums pacientiem ar viegliem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem liecināja, ka klīrenss ir

atkarīgs no nieru darbības. Ārstēšanas laikā ar Exalief devas pielāgošana ieteicama pacientiem, kam

kreatinīna klīrenss ir < 60 ml/min (skatīt apakšpunktu 4.2).

Eslikarbazepīna acetāta metabolītus no plazmas var izvadīt ar hemodialīzi.

Aknu darbības traucējumi

Eslikarbazepīna acetāta farmakokinētika un metabolisms tika vērtēts veseliem cilvēkiem un pacientiem ar

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem pēc vairāku devu iekšķīgas lietošanas. Vidēji smagi aknu

darbības traucējumi eslikarbazepīna acetāta farmakokinētiku neietekmēja. Pacientiem ar viegliem vai vidēji

smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt apakšpunktu 4.2).

Eslikarbazepīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērtēta.

Dzimums

Pētījumi, kas veikti veseliem cilvēkiem un pacientiem, liecināja, ka dzimums eslikarbazepīna acetāta

farmakokinētiku neietekmē.

5.3

Preklīniskie dati par drošību

Pētījumos ar dzīvniekiem novērotās blakusparādības radās pie iedarbības līmeņa, kas bija nozīmīgi zemāks

par eslikarbazepīna (eslikarbazepīna acetāta galvenā un farmakoloģiski aktīvā metabolīta) klīniskās

iedarbības līmeni. Tādējādi, pamatojoties uz salīdzinošu iedarbību, drošības robežas nav noteiktas.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījum

os žurkām konstatēja nefrotoksicitātes pierādījumus, bet tos nekonstatēja

pētījumos ar pelēm vai suņiem, un tas atbilst spontānas hroniskas progresējošas nefropātijas paasinājumam

šai sugai.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos pelēm un žurkām novēroja aknu centrilobulāru hipertrofiju un

kancerogenitātes pētījumā ar pelēm novēroja palielinātu aknu audzēju sastopamību; šīs atrades atbilst aknu

mikrosomu enzīmu indukcijai – ietekme, kas nav novērota pacientiem, kuri saņem eslikarbazepīna acetātu.

Genotoksicitātes pētījumi ar eslikarbazepīna acetātu neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Povidons K 29/32

Kroskarm

elozes nātrija sāls

Magnija stearāts

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama

6.3

Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zāles vairs nav reğistrētas

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un sastāvs

Exalief 600 mg tabletes ir iepakotas ALU/ALU vai ALU/PVH blisteros kartona kastītēs pa 30 vai 60

tabletēm.

Exalief 600 mg tabletes ir iepakotas ABPE pudelēs ar polipropilēna, bērniem neatveramu aizdari pa 90

tabletēm. Pudeles ir ievietotas kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugāle

tālr.: +351 22 986 61 00

fakss: +351 22 986 61 99

e-pasts: info@bial.com

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/520/007-011

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 21.04.2009

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Exalief 800 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 800 mg eslikarbazepīna acetāta (

eslicarbazepine acetate

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Baltas, iegarenas tabletes ar gravējumu „ESL 800” vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē. Tableti var sadalīt

vienādās daļās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Exalief ir indicēts papildterapijai pieaugušajiem, kam ir parciāli krampji ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez

tās.

4.2

Devas un lietošanas veids

Devas

Exalief jāpievieno esošajai pretkrampju terapijai. Ieteicamā sākumdeva ir 400 mg reizi dienā, kas jāpalielina

līdz 800 mg reizi dienā pēc vienas vai divām nedēļām. Ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, devu var

palielināt līdz 1200 mg reizi dienā (skatīt apakšpunktu 5.1).

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Ārstējot gados vecākus cilvēkus, jāievēro piesardzība, jo informācija par Exalief drošību šiem pacientiem ir

ierobežota.

Pediatriskā populācija

Exalief drošība un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav

pieejami.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ārstējot pacientus ar nieru darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība un deva jāpielāgo atbilstoši

kreatinīna klīrensam

>60 ml/min: devas pielāgošana nav nepieciešama

>30-60 ml/min: sākumdeva 400 mg pārdienās 2 nedēļas, pēc tam lietojot 400 mg devu reizi dienā.

Taču, ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, devu var palielināt.

<30 ml/min: lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, jo nav

pietiekamas informācijas

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Eslikarbazepīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērtēta (skatīt

apakšpunktu 4.4 un 5.2), un tādēļ tā lietošana šiem pacientiem nav ieteicama.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošanas veids

Exalief var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, kādu no karboksamīda atvasinājumiem (piemēram, karbamazepīnu,

okskarbazepīnu) vai jebkuru no palīgvielām.

Zināma otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV) blokāde.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Exalief lietošana ir saistīta ar dažām centrālās nervu sistēmas blakusparādībām, piemēram, reiboni un

miegainību, kas var palielināt nejaušas savainošanās iespējamību.

Exalief var samazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti. Lietojot Exalief, ieteicams izma

ntot

papildu nehormonālus kontracepcijas līdzekļus (skatīt apakšpunktu 4.5 un 4.6).

Tāpat kā lietojot citus pretepilepsijas līdzekļus, ja Exalief lietošana jāpārtrauc, to ieteicams darīt pakāpeniski,

lai mazinātu iespējamo krampju biežuma palielināšanos.

Exalief lietošana vienlaikus ar okskarbazepīnu nav ieteicama, jo tas var izraisīt aktīvo metabolītu pārmērīgu

ietekmi.

Nav pieredzes par vienlaikus lietoto pretepilepsijas līdzekļu lietošanas pārtraukšanu ārstēšanas laikā ar

Exalief (par pāreju uz monoterapiju).

Placebo kontrolētos papildterapijas pētījumos epilepsijas slimniekiem izsitumi kā blakusparādība radās 1,1%

no kopējā ar Exalief ārstēto cilvēku skaita. Ja rodas paaugstinātas jutības pazīm

es vai simptomi, Exalief

lietošana ir jāpārtrauc.

Lietojot eslikarbazepī

na acetātu, ziņojumi par nopietnām ādas reakcijām nav saņemti. Pierādīts, ka

HLA-B*1502 alēles esamība tradicionālās ķīniešu un taizemiešu izcelsmes cilvēkiem ir stingri saistīta ar

Stīvensa-Džonsona sindroma (SJS) risku ārstēšanas laikā ar karbamazepīnu. Tādēļ, ja iespējams, pirms

ārstēšanas sākšanas ar karbamazepīnu vai tam ķīmiski radniecīgiem savienojumiem jānoskaidro, vai

tradicionālās ķīniešu un taizemiešu izcelsmes cilvēkiem nav šīs alēles. HLA-B*1502 alēles esamība citas

etniskās izcelsmes cilvēkiem ir nenozīmīga. HLA-B*1502 alēle nav saistīta ar SJS baltās rases pārstāvjiem

Par hiponatri

ēmiju kā blakusparādību ziņots mazāk nekā 1% ar Exalief ārstēto pacientu. Vairumā gadījumu

hiponatriēmija ir asimptomātiska, taču to var pavadīt tādi klīniskie simptomi kā krampju pastiprināšanās,

apjukums, samaņas traucējumi. Hiponatriēmijas biežums palielinājās līdz ar eslikarbazepīna acetāta devu.

Pacientiem ar esošu nieru slimību, kas izraisa hiponatriēmiju, vai pacientiem, kas tiek vienlaikus ārstēti ar

zālēm, kas pašas var izraisīt hiponatriēmiju (piemēram, diurētiskiem līdzekļiem, desmopresīnu), pirms

ārstēšanas ar eslikarbazepīna acetātu un tās laikā jākontrolē nātrija līm

enis serumā. Nātrija līm

enis serumā

jānosaka arī tad, ja rodas hiponatriēmijas klīniskās pazīmes. Turklāt nātrija līmenis jānosaka arī standarta

laboratoriskās izmeklēšanas laikā. Ja attīstās klīniski nozīmīga hiponatriēmija, Exalief lietošana ir jāpārtrauc.

Exalief ietekme uz primāri ģeneralizētiem krampjiem nav pētīta. Tādēļ tā lietošana šiem pacientiem nav

ieteicama.

Klīniskos pētījumos ar eslikarbazepīna acetātu ir novērota PR intervāla pagarināšanās. Piesardzība jāievēro

pacientiem

ar me

dicīniskiem stāvokļiem (piemēram, zemu tiroksīna līmeni, sirds vadīšanas traucējumiem)

vai lietojot vienlaikus zāles, kas saistītas ar PR intervāla pagarināšanos.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ārstējot pacientus ar nieru darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība, un deva jāpielāgo atbilstoši

kreatinīna klīrensam (skatīt apakšpunktu 4.2). Pacientiem ar CL

<30 ml/min preparāta lietošana nav

ieteicama, jo nav pietiekamas informācijas.

Tā kā ir maz klīnisko datu par pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem un nav

farmakokinētisko un klīnisko datu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, pacientiem ar

viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem Exalief jālieto piesardzīgi un to nav ieteicams lietot

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Pacientiem, kas dažādu indikāciju dēļ ārstēti ar pretepilepsijas aktīvām vielām, ziņots par pašnāvnieciskām

domām un rīcību. Arī nejaušinātu, placebo kontrolētu pretepilepsijas līdzekļu pētījumu meta-analīze liecināja

par nedaudz palielinātu pašnāvniecisku domu un rīcības risku. Šī riska m

ehānisms nav zināms, un pieejamie

dati neizslēdz palielināta riska iespējamību, lietojot eslikarbazepīna acetātu. Tādēļ jākontrolē, vai pacientiem

nerodas pašnāvniecisku domu un rīcības pazīmes, un jāapsver piemērota ārstēšana. Ja rodas pašnāvniecisku

domu vai rīcības pazīmes, pacientiem (un pacientu aprūpētājiem) jāiesaka meklēt medicīnisku palīdzību.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ir veikti tikai pieaugušajiem.

Eslikarbazepīna acetāts tiek plaši pārveidots par eslikarbazepīnu, kas tiek izvadīts galvenokārt

glikuronidācijas veidā.

In vitro

eslikarbazepīns ir vājš CYP3A4 un UDF-glikuroniltransferāžu induktors.

In

vivo

eslikarbazepīns uzrādīja inducējošu iedarbību uz zālēm

, kas galvenokārt tiek elim

inētas metabolisma

ceļā ar CYP3A4 palīdzību. Tādējādi, lietojot vienlaicīgi ar Exalief, var būt nepieciešams palielināt to zāļu

devu, kas galvenokārt tiek metabolizētas ar CYP3A4 palīdzību. Eslikarbazepīnam

in vivo

var būt inducējoša

iedarbība uz to zāļu metabolismu, kas tiek eliminētas galvenokārt konjugācijas ceļā, izmantojot UDP-

glikuroniltransferāzes. Sākot vai pārtraucot ārstēšanu ar Exalief vai mainot devu, jauns enzīmu aktivitātes

līm

enis var tikt sasniegts 2 – 3 nedēļu laik

ā. Šī aizkavēšanās jāņem vērā, ja Exalief lieto tieši pirms citām

zālēm, kuru deva, lietojot vienlaikus ar Exalief, ir jāpielāgo, vai kombinācijā ar šādām zālēm.

Eslikarbazepīns inhibē CYP2C19. Tādējādi, lietojot vienlaikus lielas eslikarbazepīna acetāta devas un zāles,

ko metabolizē galvenokārt CYP2C19, iespējama mijiedarbība.

Mijiedarbība ar citiem pretepilepsijas līdzekļiem

Karbamazepīns

Veselu subjektu pētījumā 800 mg eslikarbazepīna acetāta vienreiz dienā un 400 mg karbamazepīna divreiz

dienā vienlaicīga nozīmēšana izraisīja aktīvā metabolīta eslikarbazepīna iedarbības samazināšanos vidēji par

32%, ko, ļoti iespējams, radīja glikouronidācijas indukcija. Izmaiņas karbamazepīna vai tā metabolīta

karbamazepīna epoksīda iedarbībā netika konstatētas. Pamatojoties uz individuālu atbildes reakciju, Exalief

devu var būt nepieciešams palielināt, ja tas tiek lietots vienlaicīgi ar karbamazepīnu. Pacientu pētījumu

rezultāti liecina, ka vienlaicīga ārstēšana paaugstina šādu nevēlamo blakusparādību risku: diplopijas (11,4%

subjektu, kas vienlaicīgi saņēma

karbamazepīnu, 2,4% subjektu, kas vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu),

koordinācijas traucējumu (6,7% subjektu, kas vienlaicīgi saņēma karbamazepīnu, 2,7% subjektu, kas

vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu) un reiboņa (30,0% subjektu, kas vienlaicīgi saņēma karbamazepīnu,

11,5% subjektu, kas vienlaicīgi nesaņēma karbamazepīnu). Nevar izslēgt citu specifisku vienlaicīgas

karbamazepīna un eslikarbazepīna acetāta lietošanas izraisītu nevēlamu blakusparādību riska pieaugumu.

Fenitoīns

Pētījumā ar veseliem cilvēkiem 1200 mg eslikarbazepīna acetāta lietošana reizi dienā vienlaicīgi ar fenitoīnu

izraisīja aktīvā metabolīta, eslikarbazepīna, iedarbības sam

azināšanos vidēji par 31 - 33%, ko ar vislielāko

varbūtību izraisīja glikuronid

ācijas indukcija, un fenitoīna iedarbības palielināšanos par 31 – 35%, ko ar

vislielāko varbūtību izraisīja CYP2C19 inhibīcija. Ņemot vērā individuālo atbildes reakciju, Exalief deva var

būt jāpalielina, un fenitoīna deva var būt jāsamazina.

Lamotrigīns

Zāles vairs nav reğistrētas

Glikuronidācija ir galvenais metabolisma ceļš gan eslikarbazepīnam, gan lamotrigīnam, un tādēļ paredzama

mijiedarbība. Pētījumā, veseliem cilvēkiem lietojot 1200 mg eslikarbazepīna acetāta reizi dienā, konstatēta

neliela vidēji izteikta farmakokinētiska mijiedarbība (lamotrigīna iedarbība samazinājās par 15%) starp

eslikarbazepīna acetātu un lamotrigīnu, un līdz ar to devas pielāgošana nav nepieciešama. Taču mainības dēļ

indivīdu vidū dažiem cilvēkiem šī ietekme var būt klīniski nozīmīga.

Topiramāts

Pētījumā ar veseliem cilvēkiem, lietojot vienlaikus eslikarbazepīna acetātu pa 1200 mg reizi dienā un

topiramātu, nozīmīgas eslikarbazepīna iedarbības pārm

aiņas nekonstatēja, bet topiramāta iedarbība

samazinājās par 18%

, ar vislielāko varbūtību tas skaidrojams ar samazinātu topiramāta biopieejamību. Devas

pielāgošana nav nepieciešama.

Valproāts un levetiracetāms

III fāzes pētījumu epileptisku pieaugušo pacientu vidū populācijas farmakokinētikas analīze liecināja, ka

vienlaicīga nozīmēšana ar valproātu vai levetiracetamu neietekmēja eslikarbazepīna iedarbību, bet tas netika

apstiprināts tradicionālos mijiedarbības pētījumos.

Citas zāles

Orālie kontracepcijas līdzekļi

Lietojot eslikarbazepīna acetātu pa 1200 mg reizi dienā sievietēm, kuras lieto kombinētos orālos

kontracepcijas līdzekļus, novērota levonorgestrela un etinilestradiola sistēmiskās ietekmes mazināšanās

vidēji par 37% un 42%, domājams, CYP3A4 indukcijas dēļ. Tādēļ reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas

laikā ar Exalief un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas pārtraukšanas jālieto piemērota

kontracepcija (skatīt apakšpunktu 4.4 un 4.6).

Simavastatīns

Veselu subjektu pētījumā konstatēja simvastatīna sistēmi

skās iedarbības samazināšanos vidēji par 50%

nozīmējot vienlaicīgi ar 800 mg eslikarbazepīna vienreiz dienā, ko, ļoti iespējams, izraisīja CYP3A4

indukcija. Lietojot vienlaicīgi ar eslikarbazepīna acetātu, var būt nepieciešama simvastatīna devas

palielināšana.

Varfarīns

1200 mg eslikarbazepīna acetāta lietošana reizi dienā vienlaikus ar varfarīnu izraisīja nelielu (23%), bet

statistiski nozīmīgu S-varfarīna ietekmes samazināšanos. Ietekmi uz R-varfarīna farmakokinētiku vai

asinsreci nenovēroja. Taču, ņemot vērā, ka mijiedarbība cilvēku vidū var būt atšķirīga, pirmās nedēļas pēc

varfarīna un eslikarbazepīna acetāta vienlaicīgas lietošanas sākšanas vai pārtraukšanas īpaša uzm

anība

jāpievērš INR kontrolei.

Digoksīns

Pētījumā ar veseliem

cilvēkiem, lietojot 1200 mg eslikarbazepīna acetāta reizi dienā, ietekme uz digoksīna

farmakokinētiku nav konstatēta, kas liecina, ka eslikarbazepīna acetātam nepiemīt ietekme uz transportētāju

P-glikoproteīnu.

Monoamīnoksidāzes inhibitori (MAOI)

Ņemot vērā eslikarbazepīna acetāta strukturālo līdzību ar tricikliskajiem antidepresantiem, teorētiski ir

iespējama mijiedarbība starp eslikarbazepīna acetātu un MAOI.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Ar epilepsiju un pretepilepsijas līdzekļiem

saistītais vispārējais risks

Pierādīts, ka ar epilepsiju slimojošo sieviešu pēcnācējiem anomāliju prevalence ir 2 – 3 reizes lielāka nekā

biežums aptuveni 3% vispārējā populācijā. Visbiežāk ziņots par lūpu šķeltni, kardiovaskulārām anomālijām

un neirālās caurulītes defektiem. Vairāku pretepilepsijas līdzekļu lietošana var būt saistīta ar lielāku iedzimtu

anomāliju risku nekā monoterapija, tādēļ ir svarīgi, kad vien iespējams, izmantot monoterapiju. Sievietēm,

kuras plāno grūtniecību vai kurām var iestāties grūtniecība, jāsniedz speciālista padoms. Ja sieviete plāno

Zāles vairs nav reğistrētas

grūtniecību, pretepilepsijas līdzekļu lietošanas nepieciešamība jāpārskata. Pretepilepsijas terapiju nedrīkst

pārtraukt pēkšņi, jo tas var izraisīt krampju lēkmes, kas var radīt nopietnas sekas gan mātei, gan bērnam.

Grūtniecība

Informācijas par eslikarbazepīna acetāta lietošanu grūtniecēm nav. Ar dzīvniekiem veiktie pētījumi lieicna

par toksisku ietekmi uz vairošanos (skatīt Fertilitāte). Ja sievietei, kura lieto eslikarbazepīna acetātu, iestājas

grūtniecība vai viņa plāno grūtniecību, Exalief lietošana rūpīgi jāpārvērtē. Jālieto mazākā efektīvā deva un, ja

iespējams, priekšroka dodama monoterapijai, vismaz pirmajos trijos grūtniecības mēnešos. Pacientiem

jāsniedz padoms par palielināta anomāliju riska iespējamību un jādod iespēja veikt prenatālo

skrīningizmeklēšanu.

Uzraudzība un profilakse

Pretepilepsijas līdzekļi var veicināt folskābes deficīta veidošanos, kas ir iespējams augļa anomāliju attīstību

veicinošs faktors. Pirms grūtniecības un tās laikā ieteicams papildus lietot folskābi. Tā kā šīs papildterapijas

efektivitāte nav pierādīta, specifisku prenatālu diagnostiku var piedāvāt pat sievietēm, kuras papildus lieto

folskābi.

Jaundzimušais

Ziņots par pretepilepsijas līdzekļu izraisītiem asiņošana straucējumiem jaundzimušajiem. Piesardzības

nolūkā kā profilaktisks līdzeklis dažās pēdējās grūtniecības nedēļās un jaundzimušajam jāievada K1

vitamīns.

Reproduktīvā vecuma sievietes/kontracepcija

Eslikarbazepīna acetāts nelabvēlīgi mijiedarbojas ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem. Tādēļ ārstēšanas

laikā un līdz konkrētā menstruālā cikla beigām pēc ārstēšanas pārtraukšanas jāizmanto alternatīvs, efektīvs

un drošs kontracepcijas līdzeklis.

Zīdīšanas periods

Nav zināms, vai eslikarbazepīna acetāts izdalās mātes pienā cilvēkam. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka

eslikarbazepīns izdalās mātes pienā. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam bērnam, tādēļ ārstēšanas laikā ar

Exalief zīdīšana ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Eslikarbazepīna acetāta iespējamā nevēlamā iedarbība uz vecāku un F1 paaudzes fertilitāti tika izvērtēta

žurkām un pelēm. Žurku tēviņu un mātīšu fertilitātes pētījumā tika konstatēti eslikarbazepīna acetāta izraisīti

žurku mātīšu fertilitātes traucējumi. Peļu fertilitātes pētījumā tika novēroti embriju attīstības traucējumi, taču

šo iedarbību varēja izraisīt mazs

corpora lutea

skaits, tādējādi uzrādot fertilitātes traucējum

us. Pelēm

palielinājās vispārējais lielāko patolo

ģiju biežums un lielāko skeleta patoloģiju biežums. Ietekmi uz F1

fertilitātes rādītājiem nenovēroja ne žurkām, ne pelēm.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Dažiem

pacientiem var rasties reibonis, miegainība vai redzes traucējumi, īpaši sākot ārstēšanu. Tādēļ pacientiem

jāpaskaidro, ka var būt traucētas viņu fiziskās un/vai psihiskās spējas, kas nepieciešamas mehānismu

apkalpošanai un transportlīdzekļa vadīšanai, un ka viņiem nav ieteicam

s veikt šīs darbības, kamēr nav

noskaidrots, vai viņu spējas nav traucētas.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Placebo kontrolētos pētījumos ar 1192 pieaugušiem pacientiem, kam bija parciāli krampji (856 pacienti

ārstēti ar eslikarbazepīna acetātu un 336 ārstēti ar placebo), 45,3% ar eslikarbazepīna acetātu un 24,4% ar

placebo ārstēto pacientu radās blakusparādības.

Blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas un radās galvenokārt pirmajās ārstēšanas nedēļās ar

eslikarbazepīna acetātu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tālāk esošajā tabulā visas blakusparādības, kas radās biežāk nekā lietojot placebo un skaitliski konstatētas

vairāk nekā 1 pacientam, ir uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmai un biežumam: ļoti bieži ≥1/10, bieži ≥1/100

līdz < 1/10, retāk ≥1/1 000 līdz < 1/100, reti ≥1/10 000 līdz < 1/1 000. Katrā sastopamības biežuma grupā

nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

Ļoti

bieži

Bieži

Retāk

Reti

Asins un

limfātiskās sistēmas

traucējumi

Anēmija

Trombocitopēnija,

leikopēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Endokrīnās

sistēmas traucējumi

Hipotireoze

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Palielināta ēstgriba,

samazināta ēstgriba,

hiponatriēmija, elektrolītu

līdzsvara traucējumi,

kaheksija, dehidratācija,

aptaukošanās

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs, apātija,

depresija, nervozitāte,

uzbudinājums,

aizkaitināmība, uzmanības

deficīts/hiperaktivitātes

sindroms, apjukums,

garastāvokļa svārstības,

raudāšana, psihomotora

aizture, stress, psihotiski

traucējumi

Nervu sistēmas

traucējumi

Reibonis*,

miegainība

Galvassāpes,

koordinācijas

traucējumi*,

uzmanības

traucējumi,

trīce

Atmiņas traucējumi,

līdzsvara traucējumi,

amnēzija, hipersomnija,

sedācija, afāzija,

dizestēzija, distonija,

letarģija, parosmija,

autonomās nervu sistēmas

darbības traucējumi,

smadzenīšu ataksija,

smadzenīšu sindroms,

grand mal

krampji, perifēra

neiropātija, miega fāžu

ritma traucējumi, nistagms,

runas traucējumi, dizartrija,

hipoestēzija, garšas sajūtas

zudums, dedzināšanas

sajūta

Acu bojājumi

Redzes

dubultošanās

*, neskaidra

redze

Redzes traucējumi,

oscilopsijas, binokulāro acu

kustību traucējumi, acs

hiperēmija, ļoti ātras acu

kustības, sāpes acīs

Ausu un labirinta

bojājumi

Reibonis

Sāpes ausīs, pavājināta

dzirde, troksnis ausīs

Zāles vairs nav reğistrētas

Sirds funkcijas

traucējumi

Sirdsklauves, bradikardija,

sinusa bradikardija

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipertensija, hipotensija,

ortostatiska hipotensija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Disfonija, deguna

asiņošana, sāpes krūtīs

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša,

vemšana,

caureja

Dispepsija, gastrīts, sāpes

vēderā, sausa mute,

nepatīkama sajūta vēderā,

vēdera uzpūšanās,

duodenīts, nepatīkama

sajūta epigastrijā, smaganu

hiperplāzija, gingivīts,

kairinātas zarnas sindroms,

melēna, odinofāgija,

nepatīkama sajūta kuņģī,

stomatīts, zobu sāpes

Pankreatīts

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Alopēcija, sausa āda,

hiperhidroze, eritēma, nagu

pārmaiņas, ādas bojājumi

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija, sāpes mugurā,

sāpes kaklā

Nieru un

urīnizvades

sistēmas traucējumi

Niktūrija, urīnceļu infekcija

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Neregulāras menstruācijas

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Nespēks,

gaitas

traucējumi

Astēnija, nespēks, drebuļi,

perifēra tūska, zāļu

izraisītas blakusparādības,

perifēra salšanas sajūta

Zāles vairs nav reğistrētas

Izmeklējumi

Pazemināts asinsspiediens,

samazināta ķermeņa masa,

pazemināts diastoliskais

asinsspiediens, paaugstināts

asinsspiediens, pazemināts

sistoliskais asinsspiediens,

samazināts nātrija līmenis

asinīs, samazināts

hematokrīts, samazināts

hemoglobīna līmenis,

palielināts sirdsdarbības

ātrums, paaugstināts

transamināžu līmenis,

paaugstināts triglicerīdu

līmenis, samazināts brīvā

trijodtironīna (T3) līmenis,

samazināts brīvā tiroksīna

(T4) līmenis

Traumas,

saindēšanās un ar

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Zāļu toksiska ietekme,

kritieni, locītavu traumas,

saindēšanās, ādas bojājumi

* pacientiem, kuri placebo kontrolētos pētījumos tiek vienlaikus ārstēti ar karbamazepīnu un eslikarbazepīna

acetātu, par redzes dubultošanos, koordinācijas traucējumiem un reiboni ziņots biežāk.

Eslikarbazepīna acetāta lietošana ir saistīta ar PR intervāla palielināšanos. Var rasties ar PR intervāla

pagarināšanos saistītas blakusparādības (piemēram, AV blokāde, ģībonis, bradikardija). Ar eslikarbazepīna

acetātu ārstētiem pacientiem otrās vai augstākas pakāpes AV blokāde nav novērota.

Placebo kontrolētos pētījumos, īstenojot epilepsijas propgrammu ar eslikarbazepīna acetātu, reti sastopamas

blakusparādības, piemēram, kaulu smadzeņu darbības nomākumu, anafilaktiskas reakcijas, smagas ādas

reakcijas (piemēram

, Stīvensa-Džonsona sindrom

u), sistēmas sarkano vilkēdi vai nopietnas sirds aritmijas,

nenovēroja. Taču par tām ziņots, lietojot okskarbazepīnu, tādēļ nevar izslēgt to rašanos pēc ārstēšanas ar

Exalief.

4.9

Pārdozēšana

Exalief nejaušas pārdozēšanas gadījumā ziņots par centrālās nervu sistēmas simptomiem, piemēram, reiboni,

nestabilu gaitu un hemiparēzi. Specifisks antidots nav zināms. Ja nepieciešams, jāveic simptomātiska un

uzturoša ārstēšana. Ja nepieciešams, eslikarbazepīna acetāta metabolītus var efektīvi izvadīt ar hemodialīzes

palīdzību (skatīt apakšpunktu 5.2).

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinam

iskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretepilepsijas līdzekļi, karboksamīda atvasinājumi, ATĶ kods: N03AF04

Darbības mehānisms

Precīzs eslikarbazepīna acetāta darbības mehānisms nav zināms. Taču

in vitro

veiktie elektrofizioloģijas

pētījumi liecina, ka gan eslikarbazepīna acetāts, gan tā metabolīti stabilizē no sprieguma atkarīgo nātrija

kanālu neaktīvo stāvokli, novēršot to atgriešanos aktivizētā stāvoklī un līdz ar to paildzinot laiku līdz

atkārtotam neironu „uzliesmojumam”.

Zāles vairs nav reğistrētas

Farmakodinamiskā iedarbība

Eslikarbazepīna acetāts un tā aktīvie metabolīti novērsa krampju attīstību neklīniskos modeļos, kas liecina

par iespējamu pretkrampju iedarbību cilvēka organismā. Cilvēkiem eslikarbazepīna acetāta farmakoloģiskā

aktivitāte tiek realizēta galvenokārt ar aktīvā metabolīta eslikarbazepīna starpniecību.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Eslikarbazepīna acetāta efektivitāte un drošība ir pierādīta trijos dubultmaskētos, placebo kontrolētos

III fāzes pētījumos, kuros piedalījās 1049 pieauguši pacienti ar parciālu, pret ārstēšanu ar vienu līdz trim

vienlaikus lietotiem pretepilepsijas līdzekļiem rezistentu epilepsiju. Šajos pētījumos nedrīkstēja vienlaikus

lietot okskarbazepīnu un felbamātu. Eslikarbazepīna acetātu pārbaudīja, lietojot 400 mg, 800 mg un 1200 mg

devas reizi dienā. Eslikarbazepīna acetāta 800 mg un 1200 mg lietošana reizi dienā nozīmīgi efektīvāk nekā

placebo mazināja krampju biežumu 12 nedēļu balstterapijas laikā. Procentuālais pacientu daudzums, kam

krampju biežums samazinājās par 50%, visos 3. fāzes pētījumos bija 19% placebo lietotājiem

, 21%

pacientiem

, kas lietoja 400 mg eslikarbazepīna acetāta, 34% pacientiem, kas lietoja 800 mg eslikarbazepīna

acetāta, un 36% pacientiem, kas lietoja 1200 mg eslikarbazepīna acetāta dienā.

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Eslikarbazepīna acetāts tiek plaši pārveidots par eslikarbazepīnu. Pēc perorālas lietošanas eslikarbazepīna

acetāta līmenis plazmā parasti paliek zem noteikšanas robežas. Eslikarbazepīna t

ir 2–3 h pēc devas

lietošanas. Bioloģisko pieejamību var uzskatīt par augstu, jo urīnā konstatēto metabolītu daudzums atbilda

vairāk nekā 90% eslikarbazepīna acetāta devas.

Izkliede

Eslikarbazepīna saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām ir relatīvi neliela (< 40%) un nav atkarīga no

koncentrācijas.

In vitro

pētījumos pierādīts, ka varfarīna, diazepāma, digoksīna, fenitoīna un tolbutamīda

klātbūtne neatstāja nozīmīgu ietekmi uz saistīšanos ar plazmas olbaltumvielām. Eslikarbazepīna klātbūtne

varfarīna, diazepāma, digoksīna, fenitoīna un tolbutamīda saistīšanos nozīmīgi neietekmēja.

Biotransformācija

Eslikarbazepīna acetāts tiek ātri un plaši biotransformēts par tā galveno metabolītu eslikarbazepīnu

hidrolītiska pirmā loka metabolisma veidā. Eslikarbazepīna maksimālā koncentrācija plazmā (C

) tiek

sasniegta 2 – 3 stundas pēc devas lietošanas, un līdzsvara koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 4 –

5 dienām, lietojot zāles reizi dienā, kas atbilst efektīvam pusperiodam 20 – 24 h. Pētījumos ar veseliem

cilvēkiem un pieaugušiem epilepsijas slimniekiem šķietamais eslikarbazepīna pusperiods bija attiecīgi 10 –

20 h un 13 – 20 h. Mazāk nozīmīgi metabolīti plazmā ir R-likarbazepīns un okskarbazepīns, kam pierādīta

aktivitāte, kā arī eslikarbazepīna acetāta konjugāti ar glikuronskābi, eslikarbazepīns, R-likarbazepīns un

okskarbazepīns.

Eslikarbazepīna acetāts neietekmē savu metabolismu vai klīrensu.

Eslikarbazepīna pētījumos ar svaigiem cilvēka hepatocītiem konstatēta neliela UGT1A1 mediētas

glikuronidēšanas aktivizācija.

Ekskrēcija

Eslikarbazepīna acetāta metabolīti no sistēmiskās asinsrites tiek izvadīti galvenokārt ekskrēcijas veidā caur

nierēm nemainītā un glikuronīdu konjugātu veidā. Kopumā eslikarbazepīns un tā glikuronīds veido vairāk

nekā 90% no kopējā metabolītu daudzuma, kas izdalās ar urīnu, aptuveni divas trešdaļas nemainītā veidā un

viena trešdaļa glikuronīda konjugāta veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Eslikarbazepīna farmakokinētika ir lineāra un proporcionāla devai 400–1200 mg diapazonā gan veseliem

cilvēkiem, gan pacientiem.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Zāles vairs nav reğistrētas

Gados vecākiem pacientiem ar kreatinīna klīrensu >60 ml/min eslikarbazepīna acetāta farmakokinētiskās

īpašības nemainās (skatīt apakšpunktu 4.2).

Nieru darbības traucējumi

Eslikarbazepīna acetāta metabolīti no sistēmiskās asinsrites tiek izvadīti galvenokārt ekskrēcijas veidā caur

nierēm. Pētījums pacientiem ar viegliem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem liecināja, ka klīrenss ir

atkarīgs no nieru darbības. Ārstēšanas laikā ar Exalief devas pielāgošana ieteicama pacientiem, kam

kreatinīna klīrenss ir < 60 ml/min (skatīt apakšpunktu 4.2).

Eslikarbazepīna acetāta metabolītus no plazmas var izvadīt ar hemodialīzi.

Aknu darbības traucējumi

Eslikarbazepīna acetāta farmakokinētika un metabolisms tika vērtēts veseliem cilvēkiem un pacientiem ar

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem pēc vairāku devu iekšķīgas lietošanas. Vidēji smagi aknu

darbības traucējumi eslikarbazepīna acetāta farmakokinētiku neietekmēja. Pacientiem ar viegliem vai vidēji

smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt apakšpunktu 4.2).

Eslikarbazepīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērtēta.

Dzimums

Pētījumi, kas veikti veseliem cilvēkiem un pacientiem, liecināja, ka dzimums eslikarbazepīna acetāta

farmakokinētiku neietekmē.

5.3

Preklīniskie dati par drošību

Pētījumos ar dzīvniekiem novērotās blakusparādības radās pie iedarbības līmeņa, kas bija nozīmīgi zemāks

par eslikarbazepīna (eslikarbazepīna acetāta galvenā un farmakoloģiski aktīvā metabolīta) klīniskās

iedarbības līmeni. Tādējādi, pamatojoties uz salīdzinošu iedarbību, drošības robežas nav noteiktas.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījum

os žurkām konstatēja nefrotoksicitātes pierādījumus, bet tos nekonstatēja

pētījumos ar pelēm vai suņiem, un tas atbilst spontānas hroniskas progresējošas nefropātijas paasinājumam

šai sugai.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos pelēm un žurkām novēroja aknu centrilobulāru hipertrofiju un

kancerogenitātes pētījumā ar pelēm novēroja palielinātu aknu audzēju sastopamību; šīs atrades atbilst aknu

mikrosomu enzīmu indukcijai – ietekme, kas nav novērota pacientiem, kuri saņem eslikarbazepīna acetātu.

Genotoksicitātes pētījumi ar eslikarbazepīna acetātu neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Povidons K 29/32

Kroskarm

elozes nātrija sāls

Magnija stearāts

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama

6.3

Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zāles vairs nav reğistrētas

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un sastāvs

Exalief 800 mg tabletes ir iepakotas ALU/ALU vai ALU/PVH blisteros kartona kastītēs pa 20, 30, 60 vai 90

tabletēm.

Exalief 800 mg tabletes ir iepakotas ABPE pudelēs ar polipropilēna, bērniem neatveramu aizdari pa 90

tabletēm. Pudeles ir ievietotas kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugāle

tālr.: +351 22 986 61 00

fakss: +351 22 986 61 99

e-pasts: info@bial.com

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/520/012-020

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 21.04.2009

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/987

EIROPAS PUBLISKĀ NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (EPAR)

EXALIEF

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms

sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par savu veselības stāvokli vai ārstēšanu, izlasiet zāļu

lietošanas pamācību (kas arī ir daļa no EPAR) vai sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ja

Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CHMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu

(kas arī ir daļa no

EPAR).

Kas ir Exalief?

Exalief ir zāles, kas satur aktīvo vielu eslikarbazepīna acetātu. Tās ir pieejamas kā baltas tabletes

(apaļas: 400 mg; iegarenas: 600 mg un 800 mg).

Kāpēc lieto Exalief?

Exalief lieto, lai ārstētu pieaugušos ar parciālām lēkmēm (epilepsijas lēkmēm) ar vai bez sekundāras

ģeneralizācijas. Tas ir epilepsijas veids, kam raksturīga pārāk augsta elektriskā aktivitāte tikai vienā

smadzeņu pusē, kas izraisa tādus simptomus kā pēkšņas, saraustītas kādas ķermeņa daļas kustības,

dzirdes, ožas vai redzes traucējumi, nejutīgums vai pēkšņa baiļu sajūta. Sek

undārā ģeneralizācija

izpaužas, kad pārmērīgā aktivitāte vēlāk aptver visas smadzenes. Exalief lietojamas tikai kā

„papildzāles” kopā ar citām zālēm pret epilepsiju.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Exalief?

Exalief terapiju uzsāk no 400 mg devas vienreiz dienā, pēc vienas vai divām nedēļām palielinot to līdz

standartdevai 800 mg vienreiz dienā. Devu var palielināt līdz 1200 mg vienreiz dienā atkarībā no

pacienta reakcijas uz ārstēšanu. Exaliefvar lietot ēdienreizēs un maltīšu starplaikos.

Jāievēro pi

esardzība, Exalief lietojot pacientiem, kas vecāki par 65 gadiem, jo dati par šo zāļu

nekaitīgumu šajā vecuma grupā nav pietiekami. Turklāt jāievēro piesardzība, Exalief lietojot

pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, un deva pielāgojama atkarībā no nieru funkcijas. Šīs zāles

nav ieteicamas pacientiem ar smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem. Turklāt Exalief nav

ieteicamas bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem.

Exalief darbojas?

Exalief aktīvā viela eslikarbazepīna acetāts organismā tiek pārvērsta par pretepilepsijas zālēm

eslikarbazepīnu. Epilepsiju izraisa pārl

ieku liela smadzeņu elektriskā aktivitāte. Lai elektriskie impulsi

varētu pārvietoties nervos, nervu šūnās jābūt ātrai nātrija kustībai. Domājams, ka eslikarbazepīns

darbojas, bloķējot „potenciālatkarīgos nātrija kanālus”, tādējādi novēršot nātrija iekļūšanu nervu

šūnās. Tas pazemina nervu šūnu aktivitāti smadzenēs, samazinot lēkmju intensitāti un skaitu.

Kā noritēja Exaalief izpēte?

Pirms uzsākt pētījumus ar cilvēkiem, Exalief iedarbību pārbaudīja eksperimentālos modeļos.

Zāles vairs nav reğistrētas

Veica trīs pamatpētījumus, tajos iekļaujot kopumā 1050 pieaugušos ar parciālām lēkmēm, kuru

kontrole ar citām zālēm nebija sekmīga. Visos trijos pētījumos salīdzināja dažādas Exalief devas (400

mg, 800 mg vai 1200 mg vienreiz dienā) ar placebo (fiktīvu ārstēšanu). Turklāt visi pacienti saņēma

arī citas zāles pret epilepsiju. Galvenais efektivitātes rādītājs šajos trijos pētījumos bija lēkmju skaita

samazināšanās 12 nedēļu posmā.

Kāds ir Exalief iedarbīgums šajos pētījumos?

Novērtējot triju pētījumu rezultātu

s, Exalief 800 mg un 1200 mg devas bija iedarbīgākas par placebo

lēkmju skaita samazināšanā, lietojot tās kā papildzāles kopā ar citam zālēm pret epilepsiju. Pētījumu

sākumā pacientiem bija aptuveni 13 lēkmes mēnesī. Terapijas 12 mēnešu posmā to skaits samazinājās

līdz 9,8 un 9 lēkmēm mēnesī pacientiem, kas lietoja attiecīgi 800 mg un 1200 mg Exalief,

salīdzinājumā ar 11,7 lēkmēm mēnesī placebo grupā.

Kāds pastāv risks, lietojot Exalief?

Gandrīz pusei no pacientiem, kas lietoja Exalief, novēro blakusparādīb

as. Visbiežāk novērotās

blakusparādības (vairāk nekā vienam pacientam no desmit) ir reiboņi un miegainība. Pilns visu Exalief

izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Exalief nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret eslikarbazepīna acetātu, kādu citu šo

zāļu sastāvdaļu vai citiem karboksamīda atvasinājumiem (zālēm ar eslikarbazepīna acetātam līdzīgu

struktūru, piemēram, karbamazepīnu vai okskarbazepīnu). Tās nedrīkst lietot cilvēki ar otrās vai trešās

pakāpes atrioventrikulāro b

lokādi (elektrisko impulsu pārvades traucējumu sirdī).

Kāpēc Exalief tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot Exalief, lai ārstētu

pieaugušos ar parciālām lēkmēm (epilepsijas lēkmēm) ar vai bez sekundāras ģeneralizācijas, kuri lieto

arī citas zāles pret epilepsiju, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Exalief

reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Exalief.

Eiropas Komisija 2009. gada 21. aprīlī izsniedza Exalief reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā, uzņēmu

mam Bial - Portela & Ca, SA.

Pilns Exalief EPAR teksts ir atrodams šeit

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 02./2009.

Zāles vairs nav reğistrētas

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju