Romazic

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
25-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
25-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Rozuvastatinas

Prieinama:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

ATC kodas:

C10AA07

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Rozuvastatinas

Dozė:

20 mg; 10 mg; 5 mg; 40 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Rosuvastatin

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2011-11-09

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Romazic 5 mg plėvele dengtos tabletės
Romazic 10 mg plėvele dengtos tabletės
Romazic 20 mg plėvele dengtos tabletės
Romazic 40 mg plėvele dengtos tabletės
Rozuvastatinas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės
į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Romazic ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Romazic
3.
Kaip vartoti Romazic
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Romazic
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Romazic ir kam jis vartojamas
Romazic priklauso vaistų, vadinamų statinais, grupei.
Gydytojas Jums skyrė vartoti Romazic dėl nurodytų priežasčių.
-
Padidėjusi cholesterolio koncentracija Jūsų kraujyje (dėl to kyla širdies priepuolio ar insulto
pavojus). Romazic vartojamas suaugusiųjų, paauglių ir 6 metų bei vyresnių vaikų padidėjusiai
cholesterolio koncentracijai mažinti.
Šį statinų grupės vaistą Jums reikia vartoti dėl to, kad vien dieta ir fiziniu krūviu cholesterolio
koncentracijos sureguliuoti nepavyko. Vartojant Romazic, Jums toliau reikia cholesterolio
koncentraciją mažinančios dietos ir fizinio krūvio.
-
Jums nustatyta kitų veiksnių, didinančių širdies priepuolio, insulto ar kitokių sutrikimų riziką.
Miokardo infarktą, insultą ir kitus sutrikimus gali sukelti liga, vadinama ateroskleroze. Aterosklerozę
sukelia riebalų sankaupos arterijose.
Kodėl yra svarbu tęsti Romazic vartojimą?
Romazic vartojamas riebalinių medžiagų, v
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Romazic 5 mg plėvele dengtos tabletės
Romazic 10 mg plėvele dengtos tabletės
Romazic 20 mg plėvele dengtos tabletės
Romazic 40 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Romazic 5 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 5 mg rozuvastatino (rozuvastatino
kalcio druskos pavidalu).
Romazic 10 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 10 mg rozuvastatino (rozuvastatino
kalcio druskos pavidalu).
Romazic 20 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg rozuvastatino (rozuvastatino
kalcio druskos pavidalu).
Romazic 40 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 40 mg rozuvastatino (rozuvastatino
kalcio druskos pavidalu).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: natris, laktozė monohidratas.
Romazic 5 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 41,572 mg laktozės monohidrato.
Romazic 10 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 83,144 mg laktozės monohidrato.
Romazic 20 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 166,288 mg laktozės monohidrato.
Romazic 40 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 332,576 mg laktozės monohidrato.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė.
Romazic 5 mg plėvele dengtos tabletės: baltos arba beveik baltos, apvalios ir abipus išgaubtos plėvele
dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta “5”.
Romazic 10 mg plėvele dengtos tabletės: baltos arba beveik baltos, apvalios ir abipus išgaubtos
plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta “10”.
Romazic 20 mg plėvele dengtos tabletės: baltos arba beveik baltos, apvalios ir abipus išgaubtos
plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta “20”.
Romazic 40 mg plėvele dengtos tabletės: baltos arba beveik baltos, pailgos ir abipus išgaubtos plėvele
dengtos tabletės.
4.
KLINIKINĖ INFORMACI
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją