Ivabradine Grindeks

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Ivabradinas

Prieinama:

AS GRINDEKS

ATC kodas:

C01EB17

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Ivabradinas

Dozė:

7,5 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Ivabradine

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2016-11-22

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Ivabradine Grindeks 5 mg plėvele dengtos tabletės
Ivabradine Grindeks 7,5 mg plėvele dengtos tabletės
ivabradinas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Ivabradine Grindeks ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Ivabradine Grindeks
3.
Kaip vartoti Ivabradine Grindeks
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Ivabradine Grindeks
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Ivabradine Grindeks ir kam jis vartojamas
Ivabradine Grindeks (ivabradinas) yra vaistas nuo širdies ligų, skirtas gydyti:
- simptominę krūtinės skausmą sukeliančią stabiliąją krūtinės anginą suaugusiems pacientams, kurių
širdies susitraukimų dažnis yra lygus 70 kartų per minutę arba didesnis. Jis skirtas vartoti
suaugusiems pacientams, kurie netoleruoja arba negali gerti širdies ligų gydymui skirtų vaistų,
vadinamų betablokatoriais. Jį, kartu su betablokatoriais, taip pat gali vartoti suaugusieji
pacientai, kurių būklė nėra visiškai kontroliuojama betablokatoriais.
- lėtinį širdies nepakankamumą suaugusiems pacientams, kurių širdies plakimo dažnis yra daugiau arba
lygus 75 susitraukimams per minutę. Jis yra taikomas kartu su standartiniu gydymu, įskaitant
betablokatorius, ar kai betablokatoriai yra kontraindikuotini arba netoleruojami.
Apie stabiliąją krūtinės anginą (paprastai ji vadinama krūtinės angina)
Stabilioji krūtinės angina yra šird
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Ivabradine Grindeks 5 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg ivabradino (atitinka 5,390 mg ivabradino hidrochlorido).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: 52,690 mg laktozės monohidrato.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė.
Šviesiai oranžinės, kapsulės formos, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės, kurių venoje pusėje yra
vagelė.
Tabletę galima padalyti į lygias dozes.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Simptominis lėtinės stabiliosios krūtinės anginos gydymas
Ivabradinas yra skirtas simptominiam lėtinės stabiliosios krūtinės anginos gydymui išemine
(koronarine) širdies liga sergantiems suaugusiems pacientams, kurių sinusinis ritmas yra normalus ir
širdies susitraukimų dažnis yra ≥ 70 susitraukimų per minutę. Ivabradinas šiuo atveju skiriamas:
-
suaugusiems pacientams, kurie netoleruoja beta adrenoblokatorių arba kuriems juos vartoti
draudžiama;
-
derinyje su beta adrenoblokatoriais tiems pacientams, kuriems gydymas vien beta
adrenoblokatorių optimaliomis dozėmis nepakankamai veiksmingas.
Lėtinio širdies nepakankamumo gydymas
Ivabradinas yra skirtas lėtiniam širdies nepakankamumui nuo NYHA II iki NYHA IV funkcinės klasės
su sistoline disfunkcija gydyti pacientams, kuriems yra sinusinis ritmas ir širdies susitraukimų dažnis
yra ≥ 75 susitraukimai per minutę, kartu skiriant standartinį gydymą, įskaitant gydymą beta
adrenoblokatoriais, arba kai gydymas beta adrenoblokatoriais yra kontraindikuotinas ar
netoleruojamas (žr. 5.1 skyrių).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Kad patogu būtų dozuoti, tiekiamos dviejų skirtingų stiprumų, t. y. 5 mg ir 7,5 mg, ivabradino plėvele
dengtos tabletės.
Simptominis lėtinės stabilios krūtinės anginos gydymas
Rekomenduojama, kad sprendimas pradėti gydymą ar k
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją