Desloratadine Sopharma

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
26-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
26-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Desloratadinas

Prieinama:

SOPHARMA AD

ATC kodas:

R06AX27

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Desloratadinas

Dozė:

0,5 mg/ml

Vaisto forma:

geriamasis tirpalas

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Desloratadine

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2015-06-16

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas
Desloratadinas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net
tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją,
vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas
3.
Kaip vartoti Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas ir kam jis vartojamas
Kas yra Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas
Desloratadine Sopharma sudėtyje yra desloratadino, kuris yra antihistamininė vaistinė medžiaga.
Kaip veikia Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas
Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas yra antialerginis vaistas, kuris nesukelia mieguistumo. Jis
padeda kontroliuoti alerginę reakciją ir jos simptomus.
Kada reikia vartoti Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas
Desloratadine Sopharma geriamasis tirpalas vartojamas suaugusiųjų, paauglių ir 1 metų bei vyresnių vaikų
alerginio rinito (alergijos, pvz., šienligės arba alergijos dulkių erkėms, sukeltas nosies gleivinės uždegimas)
simptomams lengvinti. Šie simptomai yra čiaudulys, sekreto tekėjimas iš nosies arba nosies niežulys,
gomurio niežulys ir akių niežulys, paraudimas arba ašarojimas.
Be to, Desloratadine Sopharma geriamasi
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekviename geriamojo tirpalo mililitre yra 0,5 mg desloratadino.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: šio vaistinio preparato sudėtyje yra 150 mg/ml
sorbitolio ir 50 mg/ml propilenglikolio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Geriamasis tirpalas.
Skaidrus, bespalvis, paprastųjų vyšnių skonio tirpalas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Desloratadine Sopharma skirtas lengvinti suaugusiųjų, paauglių ir 1 metų bei vyresnių vaikų
simptomams, susijusiems su:

alerginiu rinitu (žr. 5.1 skyrių);

dilgėline (žr. 5.1 skyrių).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams
Rekomenduojama dozė yra 10 ml (5 mg) geriamojo tirpalo vieną kartą per parą.
Vaikų populiacija
Receptą išrašantis gydytojas turi žinoti, kad mažesnių negu 2 metų vaikų rinitas daugiausia yra
infekcinis (žr. 4.4 skyrių), o duomenų, patvirtinančių infekcinio rinito gydymą desloratadinu, nėra.
1–5 metų vaikams. Reikia gerti po 2,5 ml (1,25 mg) geriamojo tirpalo kartą per parą.
6–11metų vaikams. Reikia gerti po 5 ml (2,5 mg) geriamojo tirpalo kartą per parą.
Desloratadino 0,5 mg/ml geriamojo tirpalo saugumas ir veiksmingumas vaikams jaunesniems nei 1
metų amžiaus dar neištirti. Duomenų nėra.
Klinikinių tyrimų metu sukaupti duomenys apie desloratadino veiksmingumą 1-11 metų vaikams ir
12–17 metų paaugliams yra riboti (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).
Epizodinį alerginį rinitą (jo simptomų būna trumpiau negu 4 dienas per savaitę arba trumpiau negu 4
savaites) reikia gydyti atsižvelgiant į paciento ligos eigą. Simptomams išnykus, gydymą galima
nutraukti, vėl jų atsiradus
 gydymą atnaujinti.
Nuolatinį alerginį rinitą (jo simptomų būna 4 dienas arba ilgiau per savaitę ir ilgiau negu 4 savaites)

                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją