Bonviva

Evrópusambandið - maltneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
ibandronic acid
Fáanlegur frá:
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
ATC númer:
M05BA06
INN (Alþjóðlegt nafn):
ibandronic acid
Meðferðarhópur:
Drogi għat-trattament ta 'mard tal-għadam
Lækningarsvæði:
L-osteoporożi, il-menopawża
Ábendingar:
It-trattament ta'l-osteoporożi f'nisa wara l-menopawża f'riskju miżjud ta'ksur (ara sezzjoni 5. Tnaqqis fir-riskju ta ' ksur vertebrali ġie muri, l-effikaċja fuq il-ksur fl-għonq tal-femora ma ġietx stabbilita.
Vörulýsing:
Revision: 25
Leyfisstaða:
Awtorizzat
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/000501
Leyfisdagur:
2004-02-23
EMEA númer:
EMEA/H/C/000501

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. FULJETT TA’

TAGĦRIF

Fuljett ta’

tagħrif:

Informazzjoni

għall-utent

Bonviva150 mg pilloli miksija b’rita

Ibandronic acid

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda

tieħu

din

il-mediċina

peress li fih informazzjoni

importanti

għalik

.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lill-persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

Tippjana meta

tieħu

Bonviva b’tikketti li jitqaxxru

għall-kalendarju

personali

tiegħek

X’inhu Bonviva u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Bonviva

Kif għandek tieħu Bonviva

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Bonviva

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Bonviva u

għalxiex

jintuża

Bonviva jagħmel parti minn grupp ta’ mediċini msejħa bisphosphonates. Fih is-sustanza attiva

ibandronic acid.

Bonviva jista’ jreġġa’ lura t-telf tal-għadam billi jwaqqaf aktar telf ta’ għadam u jżid il-massa tal-

għadam fil-biċċa l-kbira tan-nisa, anki jekk ma jkunux jistgħu jaraw jew iħossu differenza. Bonviva

jista’ jgħin inaqqas ir-riskju ta’ ksur ta’ għadam (fratturi). Dan it-tnaqqis fil-fratturi kien osservat għas-

sinsla tad-dahar iżda mhux għall-ġenbejn.

Bonviva huwa preskritt lilek biex jikkura

l-osteoporożi

ta’ wara l-menopawsa

għax

għandek

riskju

ogħla

ta’ ksur. L-osteoporożi hija traqqiq u tidg

jif tal-għadam, li hija komuni f’nisa wara l-

menopawsa. Fil-menopawsa, l-ovarji tal-mara jieqfu jipproduċu l-ormon femminili, l-estroġenu, li

jgħin biex iżomm l-iskeletru tagħha f’saħħtu.

Iżjed ma l-mara tilħaq il-menopawsa kmieni, iktar ikun kbir r-riskju tagħha ta’ ksur fl-osteoporożi.

Affarijiet oħra li jistgħu jżidu r-riskju ta’ ksur jinkludu:

insuffiċjenza ta’ kalċju u vitamina D fid-dieta

tipjip jew xorb ta’ alkoħol żejjed

mhux biżżejjed mixi jew eżerċizzju ieħor ta’ rfigħ ta’ piżijiet

passat mediku ta’ osteoporożi fil-familja

Stil ta’ ħajja f’saħħitha ukoll jgħinek biex tieħu l-benefiċċju massimu mill-kura tiegħek. Dan jinkludi:

li tiekol dieta bilanċjata b’ħafna kalċju u vitamina D

li timxi jew tagħmel eżerċizzju ieħor ta’ rfigħ ta’ piżijiet

li ma tpejjipx u li ma tixrobx wisq alkoħol.

2.

X’għandek

tkun taf qabel ma

tieħu

Bonviva

Tiħux

Bonviva

Jekk inti allerġiku għal ibandronic acid, jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina elenkati

fis-sezzjoni 6.

Jekk għandek ċertu problemi bil-gerżuma/pajp tal-ikel (esofagu) tiegħek bħal djuq jew diffikultà

biex tibla’.

Jekk ma tistax toqgħod bilwieqfa jew bilqiegħda dritt għal siegħa sħiħa (60 minuta).

Jekk

għandek,

jew kellek fil-passat,

kalċju

baxx fid-demm. Jekk jogħġbok kellem lit-tabib

tiegħek

Twissijiet u prekawzjonijiet

Effett sekondarju imsejjaħ osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) (ħsara fl-għadam

fix-xedaq) kien irrappurtat b’mod rari ħafna fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li kienu

qed jirċievu Bonviva għall-osteoporożi. ONJ tista’ sseħħ ukoll wara li jitwaqqaf it-trattament.

Huwa importanti li tipprova tipprevjeni l-iżvilupp ta’ osteonekrosi tax-xedaq għax din hija kondizzjoni

li tikkawża uġigħ u tista’ tkun diffiċli biex tiġi ttrattata. Sabiex jitnaqqas ir-riskju li tiżviluppa

osteonekrosi tax-xedaq, hemm xi prekawzjonijiet li għandek tieħu.

Qabel tirċievi it-trattament, għid lit-tabib/infermier (professjonist fil-kura tas-saħħa) tiegħek jekk:

għandek xi problemi f’ħalqek jew snienek bħal saħħa dentali batuta, mard fil-ħanek, jew qed

tippjana li taqla’ xi sinna

ma tirċivix kura dentali b’mod regolari jew illek ħafna ma tagħmel eżami dentali

tpejjep (għax dan jista’ jżid ir-riskju ta’ problemi dentali)

irċevejt trattament qabel b’bisphosphonate (użati għat-trattament jew prevenzjoni ta’ disturbi fl-

għadam)

qed tieħu mediċini msejħa kortikosterojdi (bħal prednisolone jew dexamethasone)

għandek kanċer

It-tabib tiegħek jista’ jgħidlek tagħmel eżami dentali qabel ma tibda t-trattament b’Bonviva.

Waqt it-trattament, għandek iżżomm iġene orali tajba (inkluż ħasil regolari tas-snien) u tirċievi

eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari. Jekk tilbes dentaturi għandek tkun ċert/a li dawn jiġuk sew.

Jekk qed tirċievi trattament dentali jew ser tagħmel kirurġija dentali (eż. qlugħ ta’ snien), għarraf lit-

tabib tiegħek dwar it-trattament dentali tiegħek u għid lid-dentist tiegħek li qed tiġi ttrattat b’Bonviva.

Ikkuntattja lit-tabib u lid-dentist tiegħek minnufih jekk ikollok xi problemi fil-ħalq jew snien tiegħek

bħal snien laxki, uġigħ jew nefħa, jew feriti li ma jfiequx jew tnixxija, peress li dawn jistgħu jkunu

sinjali ta’ osteonekrosi tax-xedaq.

Xi persuni għandhom joqog

du attenti ħafna meta qed jieħdu Bonviva. Kellem lit-tabib tiegħek qabel

tieħu Bonviva:

Jekk għandek xi disturbi fil-metaboliżmu tal-minerali (bħal defiċjenza ta’ vitamina D).

Jekk il-kliewi tiegħek mhux qed jaħdmu b’mod normali.

Jekk għandek problemi biex tibla’ jew problemi diġestivi.

Jistgħu jseħħu irritazzjoni, infjammazzjoni jew ulċerazzjoni tal-gerżuma/pajp tal-ikel (esofagu), ħafna

drabi b’sintomi ta’ wġigħ sever fis-sider, uġigħ sever wara li tibla’ l-ikel u/jew xorb, tqalligħ sever,

jew rimettar, speċjalment jekk ma tixrobx tazza sħiħa mimlija bl-ilma u/jew jekk timtedd fi żmien

siegħa wara li tieħu Bonviva. Jekk tiżviluppa dawn is-sintomi, waqqaf it-teħid ta’ Bonviva u għid lit-

tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 3).

Tfal u adolexxenti

Tagħtix Bonviva lil tfal jew adolexxenti ta’ età inqas minn 18-il sena.

Mediċini

oħra

u Bonviva

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra. Speċjalment:

Supplimenti li fihom calcium, magnesium, iron jew aluminium, għax dawn jistgħu jinfluwenzaw

l-effetti ta’ Bonviva.

Acetylsalicylic acid u mediċini oħra anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs) (inkluż

ibuprofen, diclofenac sodium u naproxen) jistgħu jirritaw l-istonku u l-imsaren. Bonviva jistgħu

jagħmlu dan ukoll. Għalhekk oqgħod attent(a) ħafna jekk tieħu xi mediċini għall-uġigħ jew

kontra l-infjammazzjoni waqt li qed tieħu Bonviva.

Wara li tibla l-pillola tiegħek ta’ kull xahar ta’ Bonviva, stenna

għal

siegħa

qabel

tieħu

xi

mediċina

oħra

, inkluż pilloli għall-indiġestjoni, supplimenti ta’ kalċju, jew vitamini.

Bonviva ma’ ikel u xorb:

Ti

ħ

ux Bonviva mal-ikel. Bonviva huwa inqas effettiv jekk jittieħed mal-ikel.

Tista’ tixrob ilma

iżda

ma tistax

tieħu

xorb

ieħor

Wara li tkun ħadt Bonviva, jekk jogħġbok stenna għal siegħa qabel ma tkun tista’ tieħu l-ewwel ikel u

aktar xorb. (ara 3. Kif għandek tieħu Bonviva).

Tqala u treddig

ħ

Bonviva huwa għall-użu minn nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux tittieħed minn nisa li għad

jista’ jkollhom tarbija.

Tiħux Bonviva jekk inti tqila jew qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u

tħaddim

ta’ magni

Tista’ issuq u tħaddem magni għax huwa mistenni li Bonviva ma jkollu l-ebda effett jew li ftit li xejn

ikollu effett fuq l-abbiltà tiegħek li ssuq u tħaddem magni.

Bonviva fih lactose.

Jekk it-tabib tiegħek qallek li ma tistax tittollera jew tiddiġerixxi xi zokkrijiet (eż. jekk għandek

intolleranza għal galactose, defiċjenza ta’ Lapp lactase jew għandek problemi bl-assorbiment ta’

glucose-galactose), kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

3.

Kif

għandek

tieħu

Bonviva

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta

ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża

tas-soltu ta’ Bonviva hija pillola

waħda

kull xahar.

Kif

tieħu

l-pillola ta’ kull xahar

Huwa mportanti li ssegwi dawn l-istruzzjonijiet b’attenzjoni. Huma maħsuba biex jgħinu l-pillola ta’

Bonviva tasal sal-istonku tiegħek malajr, u b’hekk tkun inqas probabbli li tikkawża irritazzjoni.

Ħu pillola waħda ta’ Bonviva 150 mg darba fix-xahar.

Agħżel ġurnata fix-xahar li tkun faċli biex tiftakar. Tista’ tagħżel jew l-istess data (bħal l-ewwel

ġurnata ta’ kull xahar) jew l-istess ġurnata (bħal l-ewwel Ħadd ta’ kull xhar) biex tieħu l-pillola

tiegħek ta’ Bonviva. Agħżel id-data li taqbel l-aħjar mar-rutina tiegħek.

Ħu l-pillola tiegħek ta’ Bonviva mill-inqas 6 sigħat minn meta tkun kilt jew xrobt xi ħaġa għajr

ilma.

Ħu l-pillola tiegħek ta’ Bonviva

wara li tqum l-ewwel darba matul il-ġurnata, u

qabel ma tiekol jew tixrob (fuq stonku vojt)

Ibla’ l-pillola tiegħek ma’ tazza mimlija bl-ilma (mill-inqas 180 ml)

Ti

ħ

ux il-pillola tiegħek ma’ ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju, meraq tal-frott, jew xi xorb

ieħor. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit (ilma tqil),

huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

Ibla’ l-pillola tiegħek sħiħa, m’għandekx tomgħodha, tisħaqha jew tħalliha tinħall

f’ħalqek.

Għas-siegħa

sussegwenti (60 minuta) wara li tkun ħadt il-pillola tiegħek:

timteddx; jekk ma toqgħodx dritt(a) (bilwieqfa jew bilqieg

da), xi ftit mill-mediċina

tista’ terġa’ lura fl-esofagu tiegħek.

tiekol xejn

tixrob xejn (għajr ilma jekk għandek bżonnu)

tiħux mediċini oħra

Wara li tkun stennejt għal siegħa, tista’ tieħu l-ewwel ikel u xorb tal-ġurnata. Ġaladarba tkun

kilt, jekk trid tista’ timtedd, u tista’ tieħu kwalunkwe mediċina oħra li teħtieġ.

Kompli

ħu

Bonviva

Huwa importanti li tkompli tieħu Bonviva kull xahar, sakemm jippreskrivihulek it-tabib tiegħek. Wara

li tkun ilek tuża Bonviva għal 5 snin, jekk jogħġbok ikkonsulta mat-tabib tiegħek dwar jekk għandekx

tkompli tieħu Bonviva.

Jekk

tieħu

Bonviva aktar milli suppost

Jekk ħadt aktar minn pillola waħda bi żball, ixrob tazza

sħiħa

ħalib

u kellem lit-tabib

tiegħek

immedjatament.

Iġġegħ

ilx lilek innifsek tirremetti, u timteddx – dan jista’ jikkawża li Bonviva jirrita l-esofagu.

Jekk tinsa

tieħu

Bonviva

Jekk tinsa tieħu l-pillola tiegħek filgħodu tal-ġurnata magħżula tiegħek, ti

ħ

ux pillola aktar tard

matul

il-ġurnata

Minflok, ikkonsulta mal-kalendarju tiegħek u ara meta jmiss id-doża pprogrammata tiegħek:

Jekk tinsa

tieħu

l-pillola

tiegħek

fil-ġurnata

magħżula

u

d-doża

pprogrammata li jmiss

tiegħek

hija biss minn

ġurnata

sa 7 ijiem ’il

bogħod...

Qatt

m’għandek

tieħu

żewġ

pilloli Bonviva fl-istess

ġimgħa.

Għandek tistenna sad-doża

pprogrammata li jmiss u teħodha bħas-soltu; wara, kompli ħu pillola waħda darba fix-xahar fil-

ġranet ipprogrammati li mmarkajt fuq il-kalendarju tiegħek

Jekk tinsa

tieħu

l-pillola

tiegħek

fil-ġurnata

magħżula

u

d-doża

pprogrammata li jmiss

tiegħek

baqgħalha

aktar minn 7 ijiem…

Għandek tieħu pillola waħda l-għada filgħodu tal-ġurnata li tiftakar; wara, kompli ħu pillola

waħda darba fix-xahar fil-ġranet ipprogrammati li mmarkajt fuq il-kalendarju tiegħek

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Kellem lill-infermier jew lit-tabib minnufih jekk tinnota xi

wieħed

mill-effetti sekondarji serji li

ġejjin

għandu

mnejn ikollok

bżonn

kura medika

urġenti:

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

uġigħ sever fis-sider, uġigħ sever wara li tibla’ ikel jew xorb, tqalligħ sever, jew rimettar,

diffikultà biex tibla’. Jista’ jkollok infjammazzjoni severa ta’ griżmejk/pajp tal-ikel,

possibilment b’feriti jew djuq tal-gerżuma/pajp tal-ikel

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1000):

ħakk, nefħa fil-wiċċ, xufftejn, ilsien u griżmejn, b’diffikultà biex tieħu n-nifs

uġigħ persistenti fl-għajn u infjammazzjoni

uġigħ ġdid, dgħufija jew skomdu fil-koxxa, ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq. Jista’

jkollok sinjali bikrija ta’ ksur mhux tas-soltu possibbli tal-għadma tal-koxxa

Rari

ħafna

(jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10,000):

uġigħ jew skumdità fil-ħalq jew fix-xedaq. Jista’ jkollok sinjali bikrija ta’ problemi severi fix-

xedaq (nekrosi (tessut tal-għadam mejjet) fl-għadma tax-xedaq)

kellem lit-tabib tiegħek jekk ikollok uġigħ fil-widnejn, tnixxija mill-widnejn, u/jew infezzjoni

fil-widnejn. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam fil-widnejn

reazzjoni allerġika serja li tista’ tkun fatali

reazzjonijiet avversi severi fil-ġilda

Effetti sekondarji possibbli

oħra

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

uġigħ ta’ ras

ħruq ta’ stonku, skomdu biex tibla’, uġigħ fl-istonku jew fiż-żaqq (jista’ jkun minħabba

infjammazzjoni tal-istonku), indiġestjoni, tqalligħ, dijarea (tagħmel imsarnek)

bugħawwieġ fil-muskoli, ebusija tal-ġogi u r-riġlejn

sintomi jixbħu lill-influwenza, inkluż deni, tregħid u tertir, sensazzjoni ta’ skomdu, uġigħ fl-

għadam u muskoli u ġogi juġgħu. Kellem lill-infermier jew lit-tabib jekk xi effett jibda jdejqek

jew idum aktar minn ftit jiem

raxx

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

sturdament

gass (tgħaddi l-gass, tħossok minfuħ bil-gass)

uġigħ ta’ dahar

tħossok għajjien(a) u eżawst(a)

attakki tal-ażżma

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1000):

infjammazzjoni tal-duwodenu (l-ewwel parti tal-musrana) li tikkawża wġigħ fl-istonku

ħorriqija

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif

taħżen

Bonviva

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

M’hemmx istruzzjonijiet għall-ħażna speċjali.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna wara “EXP”. Id-data ta’

meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni

oħra

X’fih Bonviva

Is-sustanza attiva hi ibandronic acid. Pillola waħda fiha 150 mg ta’ ibandronic acid (bħala

sodium monohydrate).

Is-sustanzi l-oħra huma:

Qalba tal-pillola: lactose monohydrate, povidone, cellulose microcrystalline, crospovidone, stearic

acid purified, silica colloidal anhydrous

Rita tal-pillola: hypromellose, titanium dioxide (E 171), talc, macrogol 6000

Kif jidher Bonviva u l-kontenut tal-pakkett:

Il-pilloli Bonviva tablets huma bojod sa offwajt, ta’ forma oblung u għandhom marka “BNVA” fuq

naħa, u marka “150” fuq in-naħa l-oħra. Il-pilloli huma disponibbli f’folji li fihom pillola waħda jew 3

pilloli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid

fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-tqegħid

fis-Suq

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

L-Olanda

Il-manifattur

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Ir-Renju Unit

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Ir-Renju Unit

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Il-Ġermanja

Dan il-fuljett kien rivedut

l-aħħar

f’.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.

KLIEM FUQ IT-TIKKETTI BIEX TIFTAKAR

PJAN TA’ META

TIEĦU

BONVIVA

Id-doża ta’ Bonviva hija pillola waħda darba fix-xahar. Agħżel ġurnata tax-xahar li tkun faċli biex

tiftakar:

jew l-istess data (bħall-ewwel ta’ kull xahar)

jew l-istess ġurnata (bħall-ewwel Ħadd ta’ kull xahar).

Uża t-tikketti li jitqaxxru (li jidhru hawn taħt) biex timmarka d-dati fuq il-kalendarju tiegħek.

Ladarba tkun ħadt il-pillola tiegħek, agħmel marka fil-kaxxa li hemm fuq it-tikketta.

TIKKETTI LI JITQAXXRU GĦALL-KALENDARJU PERSONALI TIEGĦEK

Pillola tax-xahar

Pillola tax-xahar

Pillola tax-xahar

Bonviva

Bonviva

Bonviva

Huwa importanti li tibqa’ tieħu Bonviva kull xahar.

Fuljett ta’

tagħrif:

Informazzjoni

għall-utent

Bonviva 3 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

Ibandronic acid

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda

tuża

din

il-mediċina

peress li fih informazzjoni

importanti

għalik

.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Bonviva u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tirċievi Bonviva

Kif għandek tirċievi Bonviva

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Bonviva

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Bonviva u

għalxiex

jintuża

Bonviva jagħmel parti minn grupp ta’ mediċini msejħa bisphosphonates. Fih is-sustanza attiva

ibandronic acid.

Bonviva jista’ jreġġa’ lura t-telf tal-għadam billi jwaqqaf aktar telf ta’ għadam u jżid il-massa tal-

għadam fil-biċċa l-kbira tan-nisa, anki jekk ma jkunux jistgħu jaraw jew iħossu differenza. Bonviva

jista’ jgħin inaqqas ir-riskju ta’ ksur ta’ għadam (fratturi). Dan it-tnaqqis fil-fratturi kien osservat għas-

sinsla tad-dahar iżda mhux għall-ġenbejn.

Bonviva huwa preskritt lilek biex jikkura

l-osteoporożi

ta’ wara l-menopawsa

għax

għandek

riskju

ogħla

ta’ ksur. L-osteoporożi hija traqqiq u tidg

jif tal-għadam, li hija komuni f’nisa wara l-

menopawsa. Fil-menopawsa, l-ovarji tal-mara jieqfu jipproduċu l-ormon femminili, l-estroġenu, li

jgħin biex iżomm l-iskeletru tagħha b’saħħtu. Iżjed ma l-mara tilħaq il-menopawsa kmieni, iktar ikun

kbir r-riskju tagħha ta’ ksur fl-osteoporożi.

Affarijiet oħra li jistgħu jżidu r-riskju ta’ ksur jinkludu:

insuffiċjenza ta’ kalċju u vitamina D fid-dieta

tipjip ta’ sigaretti, jew xorb ta’ alkoħol żejjed

mhux biżżejjed mixi jew eżerċizzju ieħor ta’ rfigħ ta’ piżijiet

passat mediku ta’ osteoporożi fil-familja

Stil ta’

ħajja

f’saħħitha

ukoll jgħinek biex tieħu l-benefiċċju massimu mill-kura tiegħek. Dan

jinkludi:

li tiekol dieta bilanċjata b’ħafna kalċju u vitamina D

li timxi jew tagħmel eżerċizzju ieħor ta’ rfigħ ta’ piżijiet

li ma tpejjipx u li ma tixrobx wisq alkoħol.

2.

X’għandek

tkun taf qabel ma

tirċievi

Bonviva

Tiħux

Bonviva

Jekk għandek, jew kellek fil-passat, kalċju baxx fid-demm. Jekk jogħoġbok kellem lit-tabib

tiegħek

jekk inti allerġiku għal ibandronic acid, jew għal xi sustanza oħra din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Effett sekondarju imsejjaħ osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) (ħsara fl-għadam

fix-xedaq) kien irrappurtat b’mod rari ħafna fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li kienu

qed jirċievu Bonviva għall-osteoporożi. ONJ tista’ sseħħ ukoll wara li jitwaqqaf it-trattament.

Huwa importanti li tipprova tipprevjeni l-iżvilupp ta’ osteonekrosi tax-xedaq għax din hija kondizzjoni

li tikkawża uġigħ u tista’ tkun diffiċli biex tiġi ttrattata. Sabiex jitnaqqas ir-riskju li tiżviluppa

osteonekrosi tax-xedaq, hemm xi prekawzjonijiet li għandek tieħu.

Qabel tirċievi it-trattament, għid lit-tabib/infermier (professjonist fil-kura tas-saħħa) tiegħek jekk:

għandek xi problemi f’ħalqek jew snienek bħal saħħa dentali batuta, mard fil-ħanek, jew qed

tippjana li taqla’ xi sinna

ma tirċivix kura dentali b’mod regolari jew illek ħafna ma tagħmel eżami dentali

tpejjep (għax dan jista’ jżid ir-riskju ta’ problemi dentali)

irċevejt trattament qabel b’bisphosphonate (użati għat-trattament jew prevenzjoni ta’ disturbi fl-

għadam)

qed tieħu mediċini msejħa kortikosterojdi (bħal prednisolone jew dexamethasone)

għandek kanċer

It-tabib tiegħek jista’ jgħidlek tagħmel eżami dentali qabel ma tibda t-trattament b’Bonviva.

Waqt it-trattament, għandek iżżomm iġene orali tajba (inkluż ħasil regolari tas-snien) u tirċievi

eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari. Jekk tilbes dentaturi għandek tkun ċert/a li dawn jiġuk sew.

Jekk qed tirċievi trattament dentali jew ser tagħmel kirurġija dentali (eż. qlugħ ta’ snien), għarraf lit-

tabib tiegħek dwar it-trattament dentali tiegħek u għid lid-dentist tiegħek li qed tiġi ttrattat b’Bonviva.

Ikkuntattja lit-tabib u lid-dentist tiegħek minnufih jekk ikollok xi problemi fil-ħalq jew snien tiegħek

bħal snien laxki, uġigħ jew nefħa, jew feriti li ma jfiequx jew tnixxija, peress li dawn jistgħu jkunu

sinjali ta’ osteonekrosi tax-xedaq.

Xi pazjenti għandhom joqog

du attenti ħafna meta jużaw Bonviva. Kellem lit-tabib tiegħek qabel

tirċievi Bonviva:

Jekk għandek jew qatt kellek problemi fil-kliewi, insuffiċjenza tal-kliewi jew kellek bżonn

dijalisi, jew jekk għandek xi mard ieħor li jista’ jaffettwa l-kliewi tiegħek

Jekk għandek xi disturbi fil-metaboliżmu tal-minerali (bħal defiċjenza ta’ vitamina D)

Għandek tieħu supplimenti ta’ kalċju u vitamina D waqt li qed tirċievi Bonviva. Jekk ma tistax

tagħmel dan, għandek tinforma lit-tabib tiegħek

Jekk għandek problemi fil-qalb u t-tabib irrakkomanda li tillimita l-konsum ta’ fluwidu ta’

kuljum.

Każijiet ta’ reazzjoni allerġika serja, xi kultant fatali, kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati ibandronic

acid fil-vini. Jekk ikollok wieħed mis-sintomi li ġejjin, bħal qtugħ ta’ nifs/diffikultà biex tieħu nifs,

griżmejn jinħassu mitbuqa, nefħa fl-ilsien, sturdament, sensazzjoni ta’ telf ta’ koxjenza, ħmura jew

nefħa tal-wiċċ, raxx fil-ġisem, dardir u rimettar, għandek tavża lit-tabib jew l-infermier tiegħek

minnufih (ara sezzjoni 4).

Tfal u adolexxenti

Bonviva m’għandux jintuża fi tfal jew adolexxenti ta’ età inqas minn 18-il sena.

Mediċini

oħra

u Bonviva

Għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’

tieħu xi mediċina oħra.

Tqala u treddig

ħ

Bonviva huwa għall-użu minn nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux tittieħed minn nisa li għad

jista’ jkollhom tarbija.

Tiħux Bonviva jekk inti tqila jew qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u

tħaddim

ta’ magni

Tista’ issuq u tħaddem magni għax huwa mistenni li Bonviva ma jkollu l-ebda effett jew li ftit li xejn

ikollu effett fuq l-abbiltà tiegħek li ssuq u tħaddem magni.

Bonviva fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) f’kull

doża

(3 ml), i.e. essenzjalment “bla

sodium”.

3.

Kif

għandek

tirċievi

Bonviva

Id-doża rakkomandata ta’ Bonviva għall-injezzjoni ġol-vina hija 3 mg (siringa mimlija għal-lest

waħda) darba kull 3 xhur.

L-injezzjoni għandha tingħata ġol-vina minn tabib jew ħaddiem ikkwalifikat/imħarreġ fil-qasam

mediku. Tagħtix l-injezzjoni lilek innifsek.

Is-soluzzjoni għall-injezzjoni għandha tingħata ġol-vina biss, u fl-ebda post ieħor fil-ġisem.

Kompli

rċievi

Bonviva

Biex tieħu l-aktar benefiċċju mill-kura huwa mportanti li tkompli tirċievi l-injezzjonijiet kull 3 xhur,

sakemm jippreskrivihomlok it-tabib tiegħek. Bonviva jista’ jikkura l-osteoporożi biss sakemm tibqa’

tirċievi l-kura, għalkemm ma tkunx tista’ tara jew tħoss id-differenza. Wara li tkun ilek tirċievi

Bonviva għal 5 snin, jekk jogħġbok ikkonsulta mat-tabib tiegħek dwar jekk għandekx tkompli tirċievi

Bonviva.

Għandek tieħu ukoll supplimenti ta’ kalċju u vitamina D, kif irrakkomandat mit-tabib tiegħek.

Jekk

tingħata

Bonviva aktar milli suppost

Tista’ tiżviluppa livelli baxxi ta’ kalċju, fosfru jew manjeżju fid-demm. It-tabib tiegħek jista’ jieħu

passi biex jikkoreġi dawn il-bidliet u jista’ jtik injezzjoni li fiha dawn il-minerali.

Jekk tinsa

tieħu

doża

Bonviva

Għandek tirranġa appuntament biex tieħu l-injezzjoni li jmiss malajr kemm jista’ jkun. Wara kompli

ħu l-injezzjonijiet kull 3 xhur mid-data tal-aktar injezzjoni reċenti.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Kellem lill-infermier jew lit-tabib minnufih jekk tinnota xi

wieħed

mill-effetti sekondarji serji li

ġejjin

għandu

mnejn ikollok

bżonn

kura medika

urġenti:

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1000):

ħakk, nefħa fil-wiċċ, xufftejn, ilsien u griżmejn, b’diffikultà biex tieħu n-nifs

uġigħ u infjammazzjoni persistenti fl-għajn (jekk għal tul ta’ żmien)

uġigħ ġdid, dgħufija jew skomdu fil-koxxa, ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq. Jista’

jkollok sinjali bikrija ta’ ksur mhux tas-soltu possibbli tal-għadma tal-koxxa

Rari

ħafna

(jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10,000):

uġigħ jew skomdu fil-ħalq jew fix-xedaq. Jista’ jkollok sinjali bikrija ta’ problemi severi fix-

xedaq (nekrosi (tessut tal-għadam mejjet) fl-għadma tax-xedaq)

kellem lit-tabib tiegħek jekk ikollok uġigħ fil-widnejn, tnixxija mill-widnejn, u/jew infezzjoni

fil-widnejn. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam fil-widnejn

reazzjoni allerġika serja li tista’ tkun fatali (ara sezzjoni 2)

reazzjonijiet avversi severi fil-ġilda

Effetti sekondarji possibbli

oħra

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

uġigħ ta’ ras

uġigħ ta’ stonku (bħal gastrite) jew uġigħ ta’ żaqq, indiġestjoni, tqalligħ, dijarea (tagħmel

imsarnek) jew stitikezza

uġigħ fil-muskoli, fil-ġogi, jew fid-dahar

tħossok għajjien u eżawst

sintomi jixbħu lill-influwenza, inkluż deni, tregħid u tertir, sensazzjoni ta’ skomdu, uġigħ fl-

għadam u muskoli u ġogi juġgħu. Kellem lill-infermier jew lit-tabib jekk xi effett jibda jdejqek

jew idum aktar minn ftit jiem

raxx

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

infjammazzjoni ta’ vina

uġigħ jew ferita fis-sit tal-injezzjoni

uġigħ fl-għadam

tħossok debboli

attakki tal-ażżma

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1000):

ħorriqija

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif

taħżen

Bonviva

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u fuq is-siringa wara “EXP”.

Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Il-persuna li tagħti l-injezzjoni għandha tarmi kull soluzzjoni li ma ntużatx u tpoġġi s-siringa użata u l-

labra tal-injezzjoni f’kontenitur għar-rimi xieraq.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni

oħra

X’fih Bonviva

Is-sustanza attiva hi ibandronic acid. Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 3 mg ta’ ibandronic

acid f’3 ml ta’ soluzzjoni (bħala sodium monohydrate).

Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate u ilma għall-

injezzjonijiet.

Kif jidher Bonviva u l-kontenut tal-pakkett

Bonviva 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringi mimlija għal-lest huwa soluzzjoni ċara u bla kulur.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 3 ml ta’ soluzzjoni. Bonviva huwa disponibbli f’pakketti ta’ siringa

waħda mimlija għal-lest u labra waħda għall-injezzjoni jew 4 siringi mimlija għal-lest u 4 labar għall-

injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid

fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-tqegħid

fis-Suq

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

L-Olanda

Il-manifattur

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Ir-Renju Unit

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Ir-Renju Unit

Dan il-fuljett kien rivedut

l-aħħar

f’ .

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan it-tagħrif huwa maħsub biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

TAGĦRIF

GĦALL-PROFESSJONISTI

FIL-QASAM MEDIKU

Għal

aktar

tagħrif

jekk

jogħġbok

ara s-Sommarju

tal-Karatteristiċi

tal-Prodott.

L-għoti

ta’ Bonviva 3 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa mimlija

għal-lest:

Bonviva 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest għandha tiġi injettata ġol-vina fuq

perjodu ta’ 15 - 30 sekonda.

Is-soluzzjoni hija irritanti, għalhekk huwa importanti li tintuża biss ir-rotta ġol-vina. Jekk bi żball

injettajt ġot-tessuti ta’ madwar il-vina, il-pazjenti jista’ jkollhom esperjenza ta’ irritazzjoni, uġigħ u

infjammazzjoni lokali fil-post tal-injezzjoni.

Bonviva 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

m’għandux

jitħallat ma’

soluzzjonijet li fihom il-kalċju (bħal soluzzjoni Ringer-Lactate, calcium heparin) jew prodotti

mediċinali oħra li jingħataw ġol-vina. Fejn Bonviva jingħata minn ġo pajp tal-infużjoni ġol-vina

eżistenti, l-infusat għal ġol-vina għandu jiġi ristrett għal isotonic saline jew soluzzjoni ta’ 50 mg/ml

(5 %) ta’ glukosju.

Doża

minsija:

Jekk tintesa doża, l-injezzjoni għandha tingħata minnufih meta konvenjenti. Minn hemm ’il quddiem,

l-injezzjonijiet għandhom jiġu pprogrammati kull 3 xhur mid-data tal-aħħar injezzjoni.

Doża

eċċessiva:

M’hemmx tagħrif speċifiku disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva b’Bonviva.

Ibbażat fuq tagħrif ta’ din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva ġol-vina tista’ twassal għal ipokalċimja,

ipofosfatimja, u ipomanjesimja, li jista’ jikkawża parasteżija. F’każijiet severi jista’ jkun hemm bżonn

ta’ infużjoni ġol-vina ta’ dożi xierqa ta’ calcium gluconate, potassium jew sodium phosphate, u

magnesium sulfate.

Parir

ġenerali:

Bonviva 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest bħal bisphosphonates oħra

mogħtija ġol-vina, jista’ jikkawża tnaqqis temporanju fil-valuri ta’ kalċju fis-serum.

Ipokalċimja u disturbi oħra tal-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali għandhom jiġu stmati u kkurati

b’mod effettiv qabel tinbeda terapija ta’ injezzjoni b’Bonviva. Teħid xieraq ta’ kalċju u vitamina D

huwa importanti fil-pazjenti kollha. Il-pazjenti kollha għandhom jirċievu kalċju u vitamina D

supplimentari.

Pazjenti b’mard fl-istess waqt, jew li jużaw prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal għall-effetti

mhux mixtieqa fuq il-kilwa, għandhom jiġu nvistati regolarment waqt il-kura skont prattika medika

tajba.

Kull soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa jew labra għall-injezzjoni mhux użati għandhom jintremew

skont il-liġijiet lokali.

ANNESS 1

SOMMARJU

TAL-KARATTERISTIĊI

TAL-PRODOTT

1.

ISEM IL-PRODOTT

MEDIĊINALI

Bonviva 150 mg pilloli miksija b’rita.

2.

GĦAMLA

KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Fih 154.6 mg ta’ lactose anidru (ekwivalenti għal 162.75 mg lactose monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA

FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pilloli bojod sa fl-offwajt miksija b’rita, b’forma oblung immarkati “BNVA” fuq naħa u “150” fuq in-

naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF

KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet

terapewtiċi

Kura tal-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-menopawsa (ara sezzjoni 5.1). Intwera

tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur tal-għonq femorali għadha ma ġietx

stabbilita.

4.2

Pożoloġija

u metodu ta’ kif

għandu

jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ pillola waħda miksija b’rita ta’ 150 mg darba kull xahar. Preferibilment,

il-pillola għandha tittieħed fl-istess data kull xahar.

Bonviva għandu jittieħed wara lejl ta’ sawm (mill-inqas 6 sigħat) u siegħa qabel l-ewwel ikel jew xorb

(għajr ilma) tal-ġurnata (ara sezzjoni 4.5) jew kwalunkwe prodott mediċinali jew supplimentazzjoni

(inkluż kalċju) oħra li jittieħdu mill-ħalq.

F’każ li tinqabeż doża, il-pazjenti għandhom jiġu informati biex jieħdu pillola waħda ta’ Bonviva

150 mg filgħodu wara li l-pillola tiġi mfarrka, sakemm il-ħin sad-doża pprogrammata li jmiss huwa fi

żmien sebat ijiem. Wara, l-pazjenti għandhom ikomplu jieħdu d-doża tagħhom darba fix-xahar fid-

data pprogrammata oriġinali tagħhom.

Jekk id-doża pprogrammata li jmiss hija fi żmien sebat ijiem, il-pazjenti għandhom jistennew sad-doża

li jmiss u wara jkomplu jieħdu pillola waħda darba fix-xahar kif ipprogrammat oriġinarjament.

Il-pazjenti m’għandhomx jieħdu żewġ pilloli fl-istess ġimgħa.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari jekk l-ammont li jkunu qed

jieħdu fid-dieta ma jkunx biżżejjed (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-

bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u

r-riskji li jista’ jkollu Bonviva fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew

aktar li tkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet

speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Bonviva mhux irrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 ml/min minħabba

esperjenza klinika limitata (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi meta t-

tneħħija tal-krejatinina hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Bonviva fi tfal ta’ età inqas minn 18-il sena, u Bonviva ma kienx

studjat f’din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ ma’ tazza ilma (180 sa 240 ml) waqt li l-pazjent ikun bil-

qiegħda jew bilwieqfa f’pożizzjoni dritta. Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux

jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit

(ilma tqil), huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu għal siegħa wara li jieħdu Bonviva.

Ilma huwa l-uniku xorb li għandu jittieħed ma’ Bonviva.

Il-pazjenti m’għandhomx jomogħdu jew isoffu l-pillola, minħabba l-potenzjal għal ulċerazzjoni

orofarinġali.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

fis-sezzjoni 6.1

Ipokalċimija

Anormalitajiet tal-esofagu li jittardjaw t-tbattil tal-esofagu bħal djuq jew akalasja

Inabbiltà li toqgħod bilwiefqa jew bilqieg

da dritt għal mill-inqas 60 minuta

4.4

Twissijiet

speċjali

u prekawzjonijiet

għall-użu

Ipokalċimija

Ipokalċimija eżistenti għandha tiġi kkoreġuta qabel ma tinbeda terapija b’Bonviva. Disturbi oħra tal-

metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali wkoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv. Teħid adegwat

ta’ kalċju u ta’ vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha.

Irritazzjoni gastro-intestinali

Bisphosphonates mogħtija mill-ħalq jistgħu jikkawżaw irritazzjoni lokali tal-mukuża tal-apparat

gastro-intestinali ta’ fuq. Minħabba l-possibbiltà ta’ dawn l-effetti irritanti u l-potenzjal ta’ rkadar tal-

marda prinċipali, għandu jkun hemm kawtela meta Bonviva jingħata lill-pazjenti bi problemi attivi tal-

apparat gastro-intestinali ta’ fuq li jkunu magħrufa (eż. esofagu ta’ Barrett, disfaġija, mard esofagali

ieħor, gastrite, duwodenite jew ulċeri).

F’pazjenti li kienu qed jirċievu kura b’bisphosphonates orali kienu rrapportati reazzjonijiet avversi

bħal esofaġite, ulċeri esofagali u brix esofagali, f’xi każijiet severi u li jeħtieġu dħul l-isptar, b’mod

rari bi fsada jew segwit minn djuq jew perforazzjoni esofagali. Ir-riskju ta’ esperjenzi avversi esofagali

severi jidher li huwa akbar f’pazjenti li ma jsegwux l-istruzzjoni tad-dożaġġ u/jew li jkomplu jieħdu

bisphosphonates orali wara li jiżviluppaw sintomi li jissuġġerixxu irritazzjoni esofagali. Il-pazjenti

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-istruzzjonijiet tad-dożaġġ u jkunu kapaċi jsegwuhom (ara

sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom joqogħdu attenti għal xi sinjali jew sintomi li jindikaw il-possibbiltà ta’ reazzjoni

esofagali u l-pazjenti għandhom jiġu mgħallma biex iwaqqfu Bonviva u jfittxu attenzjoni medika jekk

jiżviluppaw disfaġija, odinofaġija, uġigħ retrosternali jew ħruq ta’ stonku ġdid jew li rkada.

Filwaqt li ma kienet osservata l-ebda żjieda fir-riskju fi provi kliniċi kkontrollati, wara t-tqegħid fis-

suq kien hemm rapporti ta’ ulċeri gastriċi u duwodenali bl-użu ta’ bisphosphonate orali, xi wħud

severi u b’kumplikazzjonijiet.

Peress li prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi u bisphosphonates it-tnejn, huma

assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandha tingħata attenzjoni waqt għoti flimkien.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl-

ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bonviva għall-osteoporożi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet

miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati

qabel trattament b’Bonviva

f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju konkomitanti.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li

jiżviluppa ONJ:

Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal

komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża

kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni),

tipjip.

Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi,

radjuterapija għar-ras u l-għonq.

Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri

dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jirċievu eżaminazzjonijiet

dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu,

uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bonviva. Waqt it-

trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u

għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bonviva.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib

bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha

tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bonviva sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u

fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira

f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas-

smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew

trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li

jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-

bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan

il-ksur trasversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-

lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew

mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-

koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn

ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-

żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li

kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfiqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif

tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali

ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe wġigħ

fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn

għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Indeboliment renali

Minħabba esperjenza klinika limitata, Bonviva mhux irrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal-

krejatinina taħt 30 ml/min (ara sezzjoni 5.2).

Intolleranza għal galactose

Dan il-prodott mediċinali fih lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal galactose,

defiċjenza Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-

prodott mediċinali.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti

mediċinali

oħra

u forom

oħra

ta’ interazzjoni

Interazzjoni tal-ikel u l-Prodott

mediċinali

Il-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid meta jittieħed mill-ħalq ġeneralment tonqos fil-preżenza tal-ikel.

B’mod partikolari, prodotti li fihom il-kalċju, inkluż il-ħalib, u ketajins oħra multivalenti (bħall-

aluminju, l-magneżju u l-ħadid), x’aktarx jinterferixxu mal-assorbiment ta’ Bonviva, u dan huwa

konsistenti ma’ sejbiet fl-istudji fuq l-annimali. Għalhekk, il-pazjenti għandhom isumu matul il-lejl

(mill-inqas 6 sigħat) qabel ma jieħdu Bonviva u jkomplu jsumu għal siegħa wara t-teħid ta’ Bonviva

(ara sezzjoni 4.2).

Interazzjonijiet ma’ Prodotti

mediċinali

oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-

iżoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-

fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill-

kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li fihom ketajins

multivalenti

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li fihom ketajins

multivalenti (bħall-aluminju, l-magneżju u l-ħadid) x’aktarx li jinterferixxu mal-assorbiment ta’

Bonviva. Għalhekk, il-pazjenti m’għandhomx jieħdu prodotti mediċinali oħra li jittieħdu mill-ħalq

għal mill-inqas 6 sigħat qabel ma jieħdu Bonviva u għal siegħa wara li jieħdu Bonviva.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Nonsteroidal Anti-Inflammatory medicinal products) u bisphosphonates huma assoċjati ma’

irritazzjoni gastrointestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Imblokkaturi ta’ H2 jew inibituri tal-pompi tal-protoni

Fost aktar minn 1500 pazjent imdaħħla fl-istudju BM 16549 li qabbel korsijiet ta’ dożaġġ ta’

ibandronic acid ta’ kull xahar ma’ dożaġġ ta’ kuljum, 14 % u 18 % tal-pazjenti użaw imblokkaturi ta’

histamine (H2) jew inibituri tal-pompi tal-protoni wara sena u sentejn, rispettivament. Fost dawn il-

pazjenti, l-inċidenza ta’ avvenimenti gastro-intestinali ta’ fuq fil-pazjenti kkurati b’Bonviva 150 mg

darba fix-xahar kienet simili għal dik f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

F’voluntiera maskili b’saħħithom u f’nisa wara l-menopawsa, l-għoti ta’ ranitidine minn ġol-vina

kkawża żjieda ta’ madwar 20% fil-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid, probabbilment bħala riżultat ta’

tnaqqis tal-aċidità gastrika. Madankollu, peress li din iż-żjieda taqa’ fil-varjabilità normali tal-

bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid, l-ebda tibdil fid-doża ma huwa kkunsidrat meħtieġ meta Bonviva

jingħata flimkien ma’ antagonisti ta’ H2 jew ma’ sustanzi attivi oħrajn li jżiedu l-pH gastrika.

4.6

Fertilità, tqala u treddig

ħ

Tqala

Bonviva huwa għal użu f’nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux jittieħed min-nisa li jistgħu

joħorġu tqal.

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi

ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies mhux

magħruf.

Bonviva m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu

wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina.

Bonviva m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema

riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien

b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq

il-ħila

biex issuq u

tħaddem

magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa

mistenni li Bonviva ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal-

għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastrointestinali, infjammazzjoni fl-għajnejn,

(ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti huma artralġja u sintomi jixbħu lill-

influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall-

perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa

mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (ara l-paragrafu “Marda li tixbah lill-influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata lista kompluta ta’ reazzjonijiet avversi magħrufa. Is-sigurtà ta’ kura orali

b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pazjent ikkurati f’4 studji kliniċi kkontrollati

bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’ 3 snin dwar ksur

(MF4411).

Fi studju ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawsa b’osteoprożi (BM 16549) is-sigurtà globali ta’ Bonviva

150 mg darba fix-xahar u ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet simili. Il-proporzjon globali ta’

pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa kien ta’ 22.7 % u 25.0 % għal Bonviva 150 mg

darba fix-xahar wara sena u wara sentejn, rispettivament. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ma wasslux għall-

waqfien tat-terapija.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija

ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti b’użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna

(> 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax issir stima mid-dejta disponibbli). F’kull

sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji

jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li seħħew f’nisa wara l-menopawsa li kienu qed jirċievu Bonviva

150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III BM16549 u MF4411 u

mill-esperjenza wara t-tqegħid fis-suq.

Sistema tal-

Klassifika tal-

Organi

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari

ħafna

Disturbi fis-sistema

immuni

Taħrix tal-

ażżma

Reazzjoni ta’

sensittività

eċċessiva

Reazzjoni/xokk

anafilattiku

*†

Disturbi fis-sistema

nervuża

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

Disturbi fl-għajnejn

Infjammazzjoni fl-

għajnejn*

Disturbi gastro-

intestinali*

Esofaġite,

Gastrite, Marda

ta’ rifluss gastro-

esofagali,

Dispepsja,

Dijarea, Uġigħ

addominali,

Tqalligħ

Esofaġite

inkluż

ulċerazzjonijiet

kontrazzjonijiet

esofagali u

disfaġija,

Rimettar, Gass

fl-istonku

Duwodenite

Disturbi fil-ġilda u

fit-tessuti ta’ taħt il-

ġilda

Raxx

Anġjoedima,

Edima fil-wiċċ,

Urtikarja

Sindrome ta’

Stevens-Johnson†,

Eritema

Multiforme†,

Dermatite bl-

Infafet†

Disturbi

muskoluskeletrali u

tat-tessut konnettiv

Artralġja,

Mijalġja, Uġigħ

muskoluskeletrali,

Bugħawwieġ,

Ebusija

muskoluskeletrali

Uġigħ fid-

dahar

Ksur

subtrochanteric u

diaphyseal mhux

tipiku tal-għadma

tal-wirk

Osteonekrosi tax-

xedaq*

Osteonekrosi tal-

kanal estern tas-

smigħ (reazzjoni

avversa tal-klassi

ta’

bisphosphonates)

Disturbi ġenerali u

kondizzjonijiet ta’

mnejn jingħata

Marda li tixbah

lill-influwenza*

Għeja

*Ara taħt għal aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet gastro-intestinali avversi

Pazjenti b’passat minn qabel ta’ mard gastro-intestinali inkluż pazjenti b’ulċera peptika mingħajr fsada

reċenti jew dħul l-isptar, u pazjenti b’dispepsja jew rifluss ikkontrollat permezz ta’ medikazzjoni kienu

inklużi fl-istudju ta’ kura ta’ darba fix-xahar. Għal dawn il-pazjenti, ma kien hemm l-ebda differenza

fl-inċidenza ta’ avvenimenti avversi fil-parti gastro-intestinali ta’ fuq bil-kors ta’ 150 mg darba fix-

xahar meta mqabbel mal-kors ta’ 2.5 mg kuljum.

Marda li tixbah lill-influwenza

Marda li tixbah lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi

akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, jew uġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi

prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni

4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni

fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’

ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inklużi avvenimenti fatali, kienu rrappurati f’pazjenti kkurati

b’ibandronic acid fil-vina.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla

f’Appendiċi V.

4.9

Doża

eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Bonviva.

Madankollu, ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda mill-ħalq tista’

tirriżulta f’reazzjonijiet avversi gastro-intestinali fil-parti ta’ fuq (bħal taqlib fl-istonku, dispepsja,

esofaġite, gastrite, jew ulċera) jew ipokalċimja. Ħalib jew antaċidi għandhom jingħataw biex jeħlu ma’

Bonviva, u kull reazzjoni avversa għandha tiġi kkurati skont is-sintomi. Minħabba r-riskju ta’

irritazzjoni esofagali, m’għandux jiġi indott r-rimettar u l-pazjent għandu jibqa’ f’pożizzjoni

kompletament wieqfa.

5.

PROPRJETAJIET

FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet

farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates,

kodiċi ATC: M05-BA06

Mekkaniżmu

ta’ azzjoni

Ibandronic acid huwa bisphosphonate potenti ħafna li jagħmel parti mill-grupp ta’ bisphosphonates li

fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut tal-għadam u jinibixxi speċifikament l-attività

osteoklastika mingħajr ma jaffettwa direttament il-formazzjoni tal-għadam. Ma jinterferixxix mar-

reklutaġġ osteoklastiku. Ibandronic acid iwassal għal żidiet progressivi netti fil-massa tal-għadam u

għal inċidenza mnaqqsa ta’ ksur billi jnaqqas it-tibdil elevat tal-għadam lejn livelli ta’ qabel il-

menopawsa f’nisa wara l-menopawsa.

Effetti

farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam.

In vivo, ibandronic acid jippreveni d-distruzzjoni tal-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’

waqfien tal-funzjoni gonadali, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru

malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu tal-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil-

massa normali tal-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

Mudelli tal-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna tal-attività

osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-

mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura tal-

osteoporożi.

L-għoti għal perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla doża)

lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u saħħa

mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja ta’

għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9-10 ġimgħat ta’ ibandronic

acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja kontra l-

ksur.

F’mudelli tal-annimali Ibandronic acid ipproduċa bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal-

assorbiment mill-ġdid tal-g

adam dipendenti fuq id-doża, inkluża s-soppressjoni ta’ markaturi

bijokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen tal-għadam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N-

telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Fi studju ta’ bijoekwivalenza ta’ Fażi I imwettaq fuq 72 mara wara l-menopawsa, li kienu qed jirċievu

150 mg orali kull 28 ġurnata għal total ta’ erba’ dożi, kienet osservata inibizzjoni fis-CTX tas-serum

wara l-ewwel doża sa minn 24 siegħa wara d-doża (inibizzjoni medjana ta’ 28 %), b’inibizzjoni

medjana massima (69 %) osservata 6 ijiem wara. Wara t-tielet u r-raba’ doża, l-inibizzjoni medjana

massima 6 ijiem wara d-doża kienet ta’ 74 %, bi tnaqqis għal inibizzjoni medjana ta’ 56 % osservata

28 ġurnata wara r-raba’ doża. Meta ma jingħatawx aktar dożi, ikun hemm telf tas-soppressjoni tal-

markaturi bijokimiċi tal-assorbmient mill-ġdid tal-għadam.

Effikaċja

klinika

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, età, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’

ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx għandhom jiġu kkunsidrati

sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Bonviva 150 mg darba fix-xahar

Densità tal-minerali tal-għadam (BMD)

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, ta’ sentejn (BM 16549) ta’ nisa wara l-menopawsa

b’osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), Bonviva 150 mg

darba fix-xahar intwera li kien mill-inqas effettiv daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex iżid il-

BMD. Dan intwera kemm fl-analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-analiżi ta’ konferma ma’ tmiem is-

sentejn (Tabella 2).

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq

tal-wirk u tat-trokanter wara sena (analiżi primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per-Protokoll) fl-

istudju BM 16549.

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju BM

16549

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

sentejn fl-istudju BM 16549

Bidliet relattivi medji mil-

linja bażi % [95% CI]

ibandronic acid

2.5 mg kuljum

(N=318)

Bonviva 150 mg

darba fix-xahar

(N=320)

ibandronic acid

2.5 mg kuljum

(N=294)

Bonviva

150 mg

darba fix-

xahar

(N=291)

Sinsla lumbari L2-L4 BMD

3.9 [3.4, 4.3]

4.9 [4.4, 5.3]

5.0 [4.4, 5.5]

6.6 [6.0, 7.1]

BMD totali tal-ġenbejn

2.0 [1.7, 2.3]

3.1 [2.8, 3.4]

2.5 [2.1, 2.9]

4.2 [3.8, 4.5]

BMD tal-għonq tal-wirk

1.7 [1.3, 2.1]

2.2 [1.9, 2.6]

1.9 [1.4, 2.4]

3.1 [2.7, 3.6]

BMD tat-trokanter

3.2 [2.8, 3.7]

4.6 [4.2, 5.1]

4.0 [3.5, 4.5]

6.2 [5.7, 6.7]

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ppjanata mal-ewwel sena, p=0.002, u mas-sentejn, p<0.001, ġie

ppruvat li Bonviva 150 mg darba fix-xahar kien superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex iżid

il-BMD tas-sinsla lumbari.

Mal-ewwel sena (analiżi primarja), 91.3 % (p=0.005) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva

150 mg darba fix-xahar kellhom żieda fil-BMD tas-sinsla lumbari ’l fuq jew daqs il-linja bażi (dawk li

rrispondew għal BMD), meta mqabbel ma’ 84.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid

2.5 mg kuljum. Mas-sentejn, 93.5 % (p=0.004) u 86.4 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva

150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, kienu dawk li rrispondew.

Għal BMD totali tal-ġenbejn, 90.0 % (p<0.001) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg

darba fix-xahar u 76.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom

żieda fil-BMD totali tal-ġenbejn ’il fuq jew daqs il-linja bażi mal-ewwel sena. Mat-tieni sena 93.4 %

(p<0.001) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar u 78.4 %, tal-pazjenti li

kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal-ġenbejn ’il fuq jew

daqs il-linja bażi.

Meta jkun ikkunsidrat kriterju aktar strett, li jikkombina kemm il-BMD tas-sinsla lumbari kif ukoll il-

BMD totali tal-ġenbejn, 83.9 % (p<0.001) u 65.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg

darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, kienu dawk li rrispondew mal-

ewwel sena. Mat-tieni sena, 87.1 % (p<0.001) u 70.5 %, tal-pazjenti laħqu dan il-kriterju fil-gruppi ta’

150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Markaturi bijokimiċi tat-tibdil tal-għadam

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin

imkejjla, i.e. xhur 3, 6, 12 u 24. Wara sena (analiżi primarja) il-bidla medjana relattiva mil-linja bażi

kienet -76 % għal Bonviva 150 mg darba fix-xahar u -67 % għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Mat-

tieni sena l-bidla medjana relattiva kienet -68 % u -62 %, fil-gruppi ta’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg

kuljum rispettivament.

Mal-ewwel sena, 83.5 % (p= 0.006) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar

u 73.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienu identifikati bħala dawk

li rrispondew (definit bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi). Mat-tieni sena 78.7 % (p=0.002) u

65.6 % tal-pazjenti kienu identifikati bħala dawk li rrispondew fil-gruppi ta’ 150 mg kull xahar u

2.5 mg kuljum rispettivament.

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudju BM 16549, Bonviva 150 mg darba fix-xahar huwa mistenni li jkun

minn tal-inqas effetiv daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex jippreveni l-ksur.

Ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet snin dwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo

(MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur

vertebrali ġdid radjografiku, morfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien

evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic

acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L-

istudju involva nisa ta’ età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawsa u li

kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ 2 sa 5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawsa (punteġġ T) f’mill-

inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il-pazjenti

kollha rċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928 pazjent.

Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika

fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l-okkorrenza ta’

ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat tnaqqis relattiv fir-

riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikanti ma ntlaħqet wara sena ta’ kura

(p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu tal-istudju. Ma kien hemm l-ebda

indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% (p=0.011). L-

effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ telf fit-

tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju ta’ 3 snin dwar ksur, MF 4411(%, 95%, CI)

Plaċebo

(N=974)

Ibandronic acid 2.5 mg

kuljum

(N=977)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

Ksur vertebrali morfometriku

ġdid

62% (40.9, 75.1)

Inċidenza

ta’

ksur

vertebrali

morfometriku

ġdid

9.56% (7.5, 11.7)

4.68% (3.2, 6.2)

Tnaqqis

relattiv

tar-riskju

ta’

ksur

vertebrali kliniku

(14.03, 69.49)

Inċidenza

ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

(3.73, 6.92)

2.75%

(1.61,3.89)

BMD–

bidla

medja

relattiva

għas-

sinsla lumbari fil-linja

bażi

fit-tielet

sena

1.26% (0.8, 1.7)

6.54% (6.1, 7.0)

BMD–

bidla

medja

relattiva

għal-

linja

bażi

tal-ġenbejn

totali fit-tielet

sena

-0.69%

(-1.0, -0.4)

3.36%

(3.0, 3.7)

L-effett tal-kura ta’ Ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li

fil-linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5. It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur

vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak li kien osservat fil-popolazzjoni ġenerali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju ta’ 3 snin dwar ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti b’punteġġ

T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

Plaċebo

(N=587)

ibandronic acid 2.5 mg

kuljum

(N=575)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

59% (34.5, 74.3)

Inċidenza

ta’

ksur

vertebrali

morfometriku ġdid

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36% (3.31, 7.41)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

ta’ ksur

vertebrali kliniku

50% (9.49, 71.91)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57% (1.89, 5.24)

BMD-

bidla

medja

relattiva

għas-

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

sena

1.13% (0.6, 1.7)

7.01% (6.5, 7.6)

BMD-

bidla

medja

relattiva

għal-

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

sena

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59% (3.1, 4.1)

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti tal-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur

mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’

riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien osservat tnaqqis ta’ 69% fir-

riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

Kura ta’ kuljum b’2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet vertebrali u mhux vertebrali

tal-iskeletru.

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet snin meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5%

meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejn meta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq

femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi bijokimiċi tal-bidla tal-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn

mistenni tas-soppressjoni għal-livelli ta’ qabel il-menopawsa u laħqu s-soppressjoni massima

f’perijodu ta’ 3-6 xhur.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi bijokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam

kien osservat minn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

Wara li titwaqqaf il-kura, jkun hemm irġigħ lura għar-rati patoloġiċi ta’ żjieda fl-assorbiment mill-

ġdid tal-għadam ta’ qabel il-kura assoċjata ma’ osteoporożi wara l-menopawsa.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji tal-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l-

menopawsa wriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett tal-mineralizzazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Bonviva ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’

effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2

Tagħrif

farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam mhumiex relatati direttament mal-

konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fil-parti ta’ fuq tas-sistema gastro-intestinali seħħ malajr wara għoti

mill-ħalq u l-konċentrazzjonijiet fil-plażma jiżdiedu proporzjonalment mad-doża sa 50 mg ta’ teħid

orali, b’żjiediet akbar milli proporzjonalment mad-doża osservati ’l fuq minn din id-doża. Il-

konċentrazzjonijiet massimi osservati fil-plażma ntlaħqu fi żmien 0.5 sa 2 sigħat (medjan ta’ siegħa) fi

stat sajjem u l-bijodisponibiltà assoluta kienet madwar 0.6%. L-ammont ta’ kemm jiġi assorbit jonqos

meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (għajr ilma). Il-bijodisponibiltà tonqos b’madwar 90% meta

ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon stàndard meta mqabbla ma’ bijodisponibiltà osservata

f’individwi sajmin. M’hemmx tnaqqis sinifikanti fil-bijodisponibiltà jekk ibandronic acid jittieħed 60

minuta qabel l-ewwel ikel tal-ġurnata. Kemm il-bijodisponibiltà kif ukoll ż-żidiet fil-BMD jonqsu

meta ikel jew xorb jittieħed inqas minn 60 minuta wara li jittieħed ibandronic acid.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistematika inizjali, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-

urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont

ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40-50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal-

proteini fil-plażma umana hija madwar 85%-87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet

terapewtiċi), u għalhekk hemm potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra

minħabba spostament.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-frazzjoni ta’ ibandronic acid assorbita titneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam

(stmat li huwa 40-50% f’nisa wara l-menopawsa) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill-

kliewi. Il-frazzjoni mhux assorbita ta’ ibandronic acid tiġi eliminata mingħajr ma tinbidel fl-ippurgar.

L-skala tal-half-lives apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija

fl-iskala ta’ 10-72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul tal-

istudju, id-doża użata, u s-sensittività tal-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew,

bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi

f’minn 3 sa 8 sigħat wara għoti minn ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskala ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija

mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawsa) tkopri 50-60% tat-tneħħija

totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija totali apparenti u t-

tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti t-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li

huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l-

iżoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil-

firien.

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Sess

Il-bijodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi differenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez Ażjatiċi u Kawkasi fid-

dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Ftit hemm tagħrif disponibbli dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-kliewi hija

relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina.

L-ebda tibdil tad-dożaġġ ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi

(CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min), kif muri f’studju BM 16549 fejn il-maġġoranza tal-pazjenti

kellhom indeboliment renali ħafif sa moderat.

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li rċevew għoti orali kuljum

ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet fil-plażma 2-3 darbiet og

minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vina ta’ 0.5 mg, it-tneħħija totali, renali u mhux renali naqsu b’67%,

77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severa tal-kliewi iżda ma kien hemm l-ebda

tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni. Minħabba li l-esperjenza klinika hija

limitata, Bonviva mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2 u

sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid ma kenitx stmata f’pazjenti b’mard tal-kliewi tal-

aħħar stadju mmaniġġjati mingħajr emodijalisi. Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’dawn il-

pazjenti mhux magħrufa, u ibandronic acid m’għandux jintuża taħt dawn iċ-ċirkostanzi.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment

epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li mhuwiex metabolizzat

iżda jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża

mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri

farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età dan huwa l-uniku fattur li għandu

jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Bonviva f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3

Tagħrif

ta’ qabel

l-użu

kliniku dwar is-sigurt

à

Effetti tossiċi, eż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati

suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevanza żgħira għall-użu

kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għall-ġenotossiċità ma

żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità

riproduttiva:

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic

acid f’firien u fniek ikkurati mill-ħalq u ma kien hemm l-ebda effetti avversi fuq l-iżvilupp tal-frie

fil-firien f’espożizzjoni estrapolata ta’ mill-inqas 35 darba ogl-f mill-espożizzjoni fil-bnedmin. Fi

studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità

kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u

ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid

naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel

b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji tat-

tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu

numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil-

varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi tal-ureteru).

6.

TAGĦRIF

FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’

eċċipjenti

Qalba tal-pillola

Lactose monohydrate

Povidone

Cellulose, microcrystalline

Crospovidone

Stearic acid

Silica, colloidal anhydrous

Kisja tal-pillola

Hypromellose

Titanium dioxide (E 171)

Talc

Macrogol 6,000

6.2

Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3

Żmien

kemm idum tajjeb il-prodott

mediċinali

5 snin.

6.4

Prekawzjonijiet

speċjali

għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm

ġo

fiħ

Bonviva 150 mg pilloli miksija b’rita huma disponibbli f’folji (PVC/PVDC, issiġillat b’fojl tal-

aluminju) li fihom 1 jew 3 pilloli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet

speċjali

li g

ħandhom

jittieħdu

meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

L-Olanda

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

EU/1/03/265/003

EU/1/03/265/004

9.

DATA TAL-EWWEL

AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID

TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Frar 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Diċembru 2013

10.

DATA TA’

REVIŻJONI

TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1.

ISEM IL-PRODOTT

MEDIĊINALI

Bonviva 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni

2.

GĦAMLA

KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa mimlija għal lest b’3 ml ta’ soluzzjoni fiha 3 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Il-konċentrazzjoni ta’ ibandronic acid fis-soluzzjoni għall-injezzjoni hija ta’ 1 mg kull ml.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA

FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.

TAGĦRIF

KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet

terapewtiċi

Kura tal-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-menopawsa (ara sezzjoni 5.1). Intwera

tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur tal-għonq femorali għadha ma ġietx

stabbilita.

4.2

Pożoloġija

u metodu ta’ kif

għandu

jingħata

Pazjenti ttrattati b’Bonviva għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kartuna biex tfakkar lill-

pazjent.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ ibandronic acid hija ta’ 3 mg, mogħtija bħala injezzjoni ġol-vina fuq medda

ta’ 15 - 30 sekonda, kull tliet xhur.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

Jekk tintesa doża, l-injezzjoni għandha tingħata hekk kif ikun konvenjenti. Minn hemm ’il quddiem, l-

injezzjonijiet għandhom jiġu pprogrammati kull 3 xhur mid-data tal-aħħar injezzjoni.

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-

bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u

r-riskji li jista’ jkollu Bonviva fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew

aktar li tkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet

speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Injezzjoni ta’ Bonviva mhix irrakkomandata għall-użu f’pazjenti li għandhom krejatinina fis-serum ’l

fuq minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew li għandhom tneħħija tal-krejatinina (mkejla jew stmata) taħt

30 ml/min minħabba tagħrif kliniku limitat disponibbli minn studji li jinkludu pazjenti bħal dawn (ara

sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi fejn il-

krejatinina fis-serum hija daqs jew inqas minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew fejn t-tneħħija tal-

krejatinina (mkejla jew stmata) hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2)

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti fi tfal ta’ età inqas minn 18-il sena, u Bonviva ma kienx studjat f’din il-

popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vina fuq medda ta’ 15 - 30 sekonda, kull tliet xhur.

Huwa meħtieġ li r-rotta ta’ għoti fil-vina tiġi segwita b’mod strett (ara sezzjoni 4.4).

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

fis-sezzjoni 6.1.

Ipokalċimja.

4.4

Twissijiet

speċjali

u prekawzjonijiet

għall-użu

Falliment tal-għotja

Għandha tingħata attenzjoni biex injezzjoni ta’ Bonviva ma tingħatax permezz ta’ għotja minn ġol-

arterji jew paravenuża peress li dan jista’ jwassal għall-ħsara lit-tessut.

Ipokalċimja

Bonviva, bħal bisphosphonates oħra mogħtija fil-vina, jista’ jikkawża tnaqqis temporanju fil-valuri tal-

kalċju fis-serum.

Ipokalċimja eżistenti għandha tiġi kkorreġuta qabel tinbeda terapija ta’ Bonviva b’injezzjoni. Disturbi

oħra tal-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali wkoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel

tinbeda terapija ta’ Bonviva b’injezzjoni.

Il-pazjenti kollha għandhom jirċievu kalċju u vitamina D supplimentari adegwati.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu rrappurati f’pazjenti kkurati

b’ibandronic acid fil-vina.

Appoġġ mediku xierqa u miżuri ta’ monitoraġġ għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata

injezzjoni fil-vina ta’ Bonviva. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività

eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Indeboliment renali

Skont prattika medika tajba, pazjenti b’mard fl-istess waqt, jew li jużaw prodotti mediċinali li

għandhom il-potenzjal għall-effetti mhux mixtieqa fuq il-kilwa, għandhom jiġu nvistati regolarment

waqt il-kura.

Minħabba esperjenza klinika limitata, injezzjoni ta’ Bonviva mhix irrakkomandata għal pazjenti bi

krejatinina fis-serum ’il fuq minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 ml/min

(ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl-

ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bonviva għall-osteoporożi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet

miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati

qabel trattament b’Bonviva

f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju konkomitanti.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li

jiżviluppa ONJ:

Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal

komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża

kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni),

tipjip.

Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi,

radjuterapija għar-ras u l-għonq.

Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri

dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jirċievu eżaminazzjonijiet

dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu,

uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bonviva. Waqt it-

trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u

għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bonviva.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib

bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha

tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bonviva sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u

fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira

f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas-

smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew

trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li

jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-

bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan

il-ksur trasversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-

lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew

mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-

koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn

ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-

żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li

kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfiqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif

tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali

ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe wġigħ

fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn

għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Bonviva huwa essenzjalment mingħajr sodium.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti

mediċinali

oħra

u forom

oħra

ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-

iżoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-

fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill-

kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

4.6

Fertilità, tqala u

treddigħ

Tqala

Bonviva huwa għal użu f’nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux jittieħed min-nisa li jistgħu

joħorġu tqal.

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi

ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies, mhux

magħruf. Bonviva m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu

wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina. Bonviva

m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema

riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien

b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq

il-ħila

biex issuq u

tħaddem

magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa

mistenni li Bonviva ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal-

għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastrointestinali u infjammazzjoni fl-għajnejn,

(ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti huma artralġja u sintomi jixbħu lill-

influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall-

perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa

mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (jekk jogħġbok ara l-paragrafu “Marda li tixbah lill-

influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata lista kompluta ta’ reazzjonijiet avversi magħrufa.

Is-sigurtà ta’ kura orali b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pazjent ikkurati f’4

studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’

3 snin dwar ksur (MF4411).

Fl-istudju pivitali ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawsa b’osteoprożi (BM16550), is-sigurtà globali ta’

injezzjoni ġol-vina ta’ Bonviva 3 mg kull 3 xhur u ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum intweriet li

kienet simili. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa kien ta’

26.0 % u 28.6 % għall-injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg kull 3 xhur wara sena u sentejn, rispettivament. Il-

biċċa l-kbira tal-każijiet ta’ reazzjonijiet avversi ma wasslux għall-waqfien tat-terapija.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija

ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti b’użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna

(> 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax issir stima mid-dejta disponibbli). F’kull

sezzjoni ta’ frekwenza r-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji

jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li seħħew f’nisa wara l-menopawsa li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’

Bonviva 3 mg kull 3 xhur jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III

BM16550 u MF4411 u fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Sistema tal-

Klassifika tal-

Organi

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari

ħafna

Disturbi fis-

sistema

immuni

Taħrix tal-ażżma

Reazzjoni ta’

sensittività

eċċessiva

Reazzjoni/xokk

anafilattiku

*†

Disturbi fis-

sistema

nervuża

Uġigħ ta’ ras

Disturbi fl-

għajnejn

Infjammazzjoni

fl-għajnejn*

Disturbi

vaskulari

Flebite/tromboflebite

Disturbi

gastro-

intestinali

Gastrite, Dispepsja,

Dijarea, Uġigħ

addominali,

Tqalligħ, Stitikezza

Disturbi fil-

ġilda u fit-

tessuti ta’ taħt

il-ġilda

Raxx

Anġjoedima,

nefħa/edima fil-

wiċċ, Urtikarja

Sindrome ta’

Stevens-

Johnson†,

Eritema

Multiforme†,

Dermatite bl-

Infafet†

Disturbi

muskolu-

skeletrali u tat-

tessut

konnettiv

Artralġja, Mijalġja,

Uġigħ muskolu-

skeletrali, Uġigħ fid-

dahar

Uġigħ fl-għadam

Ksur

subtrochanteric

u diaphyseal

mhux tipiku tal-

għadma tal-wirk

Osteonekrosi tax-

xedaq*

Osteonekrosi tal-

kanal estern tas-

smigħ (reazzjoni

avversa tal-klassi

ta’

bisphosphonates)

Disturbi

ġenerali u

kondizzjonijiet

ta’ mnejn

jingħata

Marda li tixbah lill-

influwenza*, Għeja

Reazzjonijiet fis-sit

tal-injezzjoni,

Astenja

*Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Marda li tixbah lill-influwenza

Marda li tixbah lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi

akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, u wġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi

prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni

4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni

fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’

ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu rrappurati f’pazjenti kkurati

b’ibandronic acid fil-vina.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża

eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Bonviva.

Ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda minn ġol-vina tista’ tirriżulta

f’ipokalċimja, ipofosfatimja u ipomanjesimja. Tnaqqis ta’ relevanza klinika fil-livelli ta’ kalċju, fosfru

u manjeżju fis-serum għandu jiġi kkoreġut b’għoti fil-vina ta’ calcium gluconate, potassju jew sodium

phosphate, u magnesium sulfate, rispettivament.

5.

PROPRJETAJIET

FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet

farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates,

kodiċi ATC: M05BA06

Mekkaniżmu

ta’ azzjoni

Ibandronic acid huwa bisphosphonate potenti ħafna li jagħmel parti mill-grupp ta’ bisphosphonates li

fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut tal-għadam u jinibixxi speċifikament l-attività

osteoklastika mingħajr ma jaffettwa direttament il-formazzjoni tal-għadam. Ma jinterferixxix mar-

reklutaġġ osteoklastiku. Ibandronic acid iwassal għal żidiet progressivi netti fil-massa tal-għadam u

għal inċidenza mnaqqsa ta’ ksur billi jnaqqas it-tibdil elevat tal-għadam lejn livelli ta’ qabel il-

menopawsa f’nisa wara l-menopawsa.

Effetti

farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam.

In vivo, ibandronic acid jippreveni d-distruzzjoni tal-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’

waqfien tal-funzjoni gonadali, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru

malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu tal-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil-

massa normali tal-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

Mudelli tal-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna tal-attività

osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-

mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura tal-

osteoporożi.

L-għoti għall-perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla

doża) lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u

saħħa mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja

ta’ għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9-10 ġimgħat ta’

ibandronic acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja

kontra l-ksur.

F’mudelli tal-annimali ibandronic acid ipproduċa bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal-

assorbiment mill-ġdid tal-għadam li tiddependi fuq id-doża, inkluż soppressjoni ta’ markaturi

bijokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen tal-g

adam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N-

telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Kemm dożi orali ta’ kuljum, intermittenti, (b’intervall mingħajr doża ta’ 9 – 10 ġimgħat kull kwart) kif

ukoll dożi ġol-vina ta’ ibandronic acid f’nisa wara l-menopawsa pproduċew bidliet bijokimiċi li

jindikaw inibizzjoni dipendenti mid-doża ta’ assorbmient mill-ġdid tal-għadam.

Injezzjoni ġol-vina ta’ Bonviva naqqset il-livelli ta’ C-telopeptide tal-katina alpha tal-collagen tat-Tip

1 (CTX) fis-serum fi żmien 3 - 7 ijiem mill-bidu tal-kura u naqqset il-livelli ta’ osteocalcin fi żmien 3

xhur.

Wara waqfien tal-kura, hemm ritorn għar-rati patoloġiċi ta’ qabel il-kura ta’ assorbiment mill-ġdid tal-

għadam elevat assoċjat ma’ osteoporożi ta’ wara l-menopawsa.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji tal-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l-

menopawsa b’dożi ta’ ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum u dożi intermittenti ġol-vina sa 1 mg kull 3

xhur uriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett fil-mineralizzazjoni. Dehru ukoll

tnaqqis mistenni fil-bidla tal-għadam, kwalità normali tal-għadam u nuqqas ta’ difetti fil-

mineralizzazjoni wara sentejn ta’ kura b’injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg.

Effikaċja

klinika

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, età, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’

ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx, għandhom jiġu kkunsidrati

sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg kull tliet xhur

Densità tal-minerali

tal-għadam

(BMD)

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, randomizzat, mhux ta’ inferjorità ta’ sentejn (BM 16550) ta’

nisa wara l-menopawsa (1386 mara ta’ età ta’ 55 - 80) b’osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla

lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), injezzjoni ġol-vina ta’ Bonviva 3 mg mogħtija kull 3 xhur,

intweriet li kienet mill-inqas effettiva daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Dan intwera kemm fl-

analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-analiżi ta’ konferma ma’ tmiem is-sentejn (Tabella 2).

Analiżi primarja ta’ tagħrif mill-istudju BM16550 wara sena u l-analiżi ta’ konferma wara sentejn

wrew li kors ta’ dożaġġ ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur mhux inferjuri meta mqabbel ma’ kors ta’

dożaġġ ta’ 2.5 mg orali kuljum, f’termini ta’ żieda medja fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn

totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter (Tabella 2).

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq

tal-wirk u tat-trokanter wara sena (analiżi primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per-Protokoll) fl-

istudju BM 16550.

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju BM

16550

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

sentejn fl-istudju BM 16550

Bidliet relattivi medji mil-

linja bażi % [95% CI]

ibandronic acid

2.5 mg kuljum

(N=377)

Injezzjoni ta’

Bonviva 3 mg

kull 3 xhur

(N=365)

ibandronic acid

2.5 mg kuljum

(N=334)

Injezzjoni ta’

Bonviva

3 mg kull 3

xhur

(N=334)

Sinsla lumbari L2-L4 BMD

3.8 [3.4, 4.2]

4.8 [4.5, 5.2]

4.8 [4.3, 5.4]

6.3 [5.7, 6.8]

BMD totali tal-ġenbejn

1.8 [1.5, 2.1]

2.4 [2.0, 2.7]

2.2 [1.8, 2.6]

3.1 [2.6, 3.6]

BMD tal-għonq tal-wirk

1.6 [1.2, 2.0]

2.3 [1.9, 2.7]

2.2 [1.8, 2.7]

2.8 [2.3, 3.3]

BMD tat-trokanter

3.0 [2.6, 3.4]

3.8 [3.2, 4.4]

3.5 [3.0, 4.0]

4.9 [4.1, 5.7]

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ppjanata mal-ewwel sena, p<0.001, u mas-sentejn, p<0.001, ġie

ppruvat li injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg darba kull 3 xhur kienet superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg

kuljum għal żidiet fil-BMD tas-sinsla lumbari.

Għall-BMD tas-sinsla lombari, 92.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur

żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena ta’ kura (i.e dawk li rrispondew), meta mqabbel ma’

84.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 2.5 mg kuljum (p=0.002). Wara sentejn ta’ kura,

92.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjonijiet ta’ 3 mg u 84.7 % tal-pazjenti li kienu qed

jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD tas-sinsla lumbari miżjud jew miżmum (p=0.001).

Għal BMD totali tal-ġenbejn, 82.3 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur

kienu dawk li rripsondew wara sena, meta mqabbel ma’ 75.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

2.5 mg orali kuljum (p=0.02). Wara sentejn ta’ kura, 85.6 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

injezzjonijiet ta’ 3 mg u 77.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom

BMD totali tal-ġenbejn miżjud jew miżmum (p=0.004).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena kemm fis-sinsla lumbari

kif ukoll fil-ġenbejn totali kien ta’ 76.2 % fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u 67.2 % fil-

grupp ta’ 2.5 mg orali kuljum (p=0.007). Mas-sentejn, 80.1 % u 68.8 % tal-pazjenti laħqu dan il-

kriterju fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u fil-grupp ta’ 2.5 mg kuljum (p=0.001).

Markaturi bijokimiċi tat-tibdil tal-għadam

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin

imkejjla. Wara 12-il xahar, bidliet medjani relattivi mil-linja bażi kienu ta’ –58.6 % għall-injezzjoni

ġol-vina ta’ 3 mg kull 3 xhur u –62.6 % għall-kors ta’ 2.5 mg orali kuljum. Barra minn hekk 64.8 %

tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu identifikati bħala dawk li

rrispondew (definiti bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi), meta mqabbel ma’ 64.9 % tal-pazjenti li

kienu qed jirċievu 2.5 mg orali kuljum. Tnaqqis tas-CTX fis-serum kien miżmum tul is-sentejn,

b’aktar minn nofs il-pazjenti identifikati bħala dawk li rrispondew fiż-żewġ gruppi ta’ kura.

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudju BM 16550, Bonviva 3 mg injezzjoni ġol-vina darba kull 3 xhur huwa

mistenni li tkun minn tal-inqas effettiva daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex tippreveni l-ksur.

Pilloli ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet snin dwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo

(MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur

vertebrali ġdid radjografiku, morfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien

evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic

acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L-

istudju involva nisa ta’ età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawsa u li

kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ -2 sa -5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawsa (punteġġ T)

f’mill-inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il-

pazjenti kollha rċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928

pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza

medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l-

okkorrenza ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat

tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikanti ma ntlaħqet

wara sena ta’ kura (p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu tal-istudju. Ma

kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% wara 3 snin

(p=0.011). L-effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament

sinifikanti ta’ telf fit-tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI)

Plaċebo

(N=974)

ibandronic acid 2.5 mg

kuljum

(N=977)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

62% (40.9, 75.1)

Inċidenza

ta’

ksur

vertebrali

morfometriku ġdid

9.56% (7.5, 11.7)

4.68% (3.2, 6.2)

Tnaqqis

relattiv

tar-riskju

ta’

ksur

vertebrali kliniku

(14.03, 69.49)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

(3.73, 6.92)

2.75%

(1.61, 3.89)

BMD–

bidla

medja

relattiva

għas-

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

sena

1.26% (0.8, 1.7)

6.54% (6.1, 7.0)

BMD–

bidla

medja

relattiva

għal-

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

sena

-0.69%

(-1.0, -0.4)

3.36%

(3.0, 3.7)

L-effett tal-kura ta’ ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li fil-

linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 (tabella 4). It-tnaqqis fir-riskju ta’

ksur vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak li kien osservat fil-popolazzjoni ġenerali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti

b’punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

Plaċebo

(N=587)

ibandronic acid 2.5 mg

kuljum

(N=575)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

59% (34.5, 74.3)

Inċidenza

ta’

ksur

vertebrali

morfometriku ġdid

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36% (3.31, 7.41)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

ta’ ksur

vertebrali kliniku

50% (9.49, 71.91)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57% (1.89, 5.24)

BMD-

bidla

medja

relattiva

għas-

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

sena

1.13% (0.6, 1.7)

7.01% (6.5, 7.6)

BMD-

bidla

medja

relattiva

għal-

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

sena

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59% (3.1, 4.1)

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti tal-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur

mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’

riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien osservat tnaqqis ta’ 69% fir-

riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

Kura orali kuljum b’pilloli ibandronic acid 2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet

vertebrali u mhux vertebrali tal-iskeletru.

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet snin meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5%

meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejn meta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq

femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi bijokimiċi tal-bidla tal-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn

mistenni tas-soppressjoni għal-livelli ta’ qabel il-menopawsa u laħqu s-soppressjoni massima

f’perijodu ta’ 3 - 6 xhur ta’ użu ta’ ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi bijokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam

kien osservat minn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Bonviva ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’

effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2

Tagħrif

farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam mhumiex relatati direttament mal-

konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ ibandronic acid jiżdiedu b’mod proporzjonali mad-doża wara għotja

ġol-vina ta’ 0.5 mg sa 6 mg.

Assorbiment

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistematika inizjali, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-

urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont

ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40 - 50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal-

proteini fil-plażma umana hija madwar 85% - 87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet

terapewtiċi ta’ ibandronic acid), u għalhekk hemm potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti

mediċinali minħabba spostament.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Ibandronic acid jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam (stmat li huwa 40 -

50% f’nisa wara l-menopawsa) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill-kliewi.

L-skala tal-half-lives apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija

fl-iskala ta’ 10 - 72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul tal-

istudju, id-doża użata, u s-sensittività tal-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew,

bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi

f’minn 3 sa 8 sigħat wara għoti minn ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskala ta’ 84 - 160 ml/min. It-tneħħija

mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawsa) tkopri 50 - 60% tat-tneħħija

totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija totali apparenti u t-

tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti t-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li

huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra (ara sezzjoni 4.5). Barra dan, ibandronic acid ma

jinibixxix l-iżoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-

fwied fil-firien.

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Sess

L-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi differenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez Ażjatiċi u Kawkasi fid-

dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitat disponibbli dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-kliewi hija

relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina (CLcr).

L-ebda tibdil tad-doża ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi

(CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min).

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li rċevew għoti orali kuljum

ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet fil-plażma 2 - 3 darbiet og

minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vina ta’ 0.5 mg ta’ ibandronic acid, it-tneħħija totali, renali u mhux

renali naqsu b’67%, 77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severa tal-kliewi iżda ma

kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni. Minħabba li l-

esperjenza klinika hija limitata, Bonviva mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi

(ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti b’marda tal-kliewi

tal-aħħar stadju kienet stmata biss f’numru żgħir ta’ pazjenti mmaniġġjati b’emodijalisi, għalhekk il-

farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti mhux fuq emodijalisi mhux magħrufa. Minħabba

tagħrif limitat, ibandronic acid m’għandux jintuża fil-pazjenti kollha b’marda tal-kliewi tal-aħhar

stadju.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment

epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li mhuwiex metabolizzat

iżda jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża

mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri

farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età, l-funzjoni tal-kliewi hija l-uniku

fattur li għandu jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Bonviva f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3

Tagħrif

ta’ qabel

l-użu

kliniku dwar is-sigurt

à

Effetti tossiċi, e.ż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati

suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevanza żgħira għall-użu

kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għall-ġenotossiċità ma

żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità

riproduttiva:

Ma sarux studji speċifiċi għall-kors ta’ dożaġġ ta’ kull 3 xhur. Fi studji b’kors ta’ dożaġġ i.v. kuljum

ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic

acid f’firien u fniek. Żieda fil-piż tal-ġisem naqset fil-frie

fil-firien. Fi studji dwar l-effett fuq is-

sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda

fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq

is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi

ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum.

Reazzjonijiet avversi oħra għal ibandronic acid fi studji tat-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk

osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni,

interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi

tal-ureteru).

6.

TAGĦRIF

FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’

eċċipjenti

Sodium chloride

Glacial acetic acid

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Soluzzjoni għall-injezzjoni Bonviva m’għandhiex titħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju jew

ma’ prodotti mediċinali oħra li jingħataw ġol-vina.

6.3

Żmien

kemm idum tajjeb il-prodott

mediċinali

Sentejn.

6.4

Prekawzjonijiet

speċjali

għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm

ġo

fiħ

Siringi mimlija għal-lest (5 ml) li fihom 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, magħmula minn ħġieġ bla

kulur tat-Tip I, it-tapp tal-planġer griż tal-lasktu u l-għatu tat-tarf huma magħmula minn lastku

llaminat bi fluororesin.

Pakketti b’siringa waħda mimlija għal-lest u labra waħda għall-injezzjoni jew 4 siringi mimlija għal-

lest u 4 labar għall-injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet

speċjali

li g

ħandhom

jittieħdu

meta jintrema

Fejn il-prodott mediċinali jingħata ġo linja tal-infużjoni ġol-vina eżistenti, is-soluzzjoni għall-infużjoni

għandha tiġi limitata għal isotonic saline jew soluzzjoni tal-glukosju ta’ 50 mg/ml (5 %). Dan jgħodd

ukoll għal soluzzjonijiet użati biex ilaħalħu l-farfett u apparat ieħor.

Kull soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa jew labra għall-injezzjoni mhux użati għandhom jintremew

skont il-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

Il-punti li ġejjin rigward l-użu u r-rimi ta’ siringi u oġġetti mediċinali li jaqtgħu oħrajn għandhom jiġu

segwiti b’mod strett:

Labar u siringi qatt m’għandhom jerġgħu jintużaw.

Poġġi l-labar u s-siringi użati kollha f’kontenitur għall-oġġetti li jaqtgħu (kontenitur li

jintrema u li ma jittaqqabx).

Żomm dan il-kontenitur fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

It-tqegħid ta’ kontenituri għall-oġġetti li jaqtgħu użati fl-iskart domestiku għandu jiġi

evitat.

Armi l-kontenitur mimli skont il-ħtiġijiet lokali jew kif avżat mill-professjonist tal-kura

tas-saħħa tiegħek.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

L-Olanda

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

EU/1/03/265/005

EU/1/03/265/006

9.

DATA TAL-EWWEL

AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID

TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Frar 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Diċembru 2013

10.

DATA TA’

REVIŻJONI

TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/232904/2016

EMEA/H/C/000502

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Bonviva

aċidu ibandroniku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Bonviva.

Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kundizzjonijiet ta’ użu għal Bonviva.

X’inhu Bonviva?

Bonviva huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva aċidu ibandroniku. Jiġi bħala pilloli (150 mg) u bħala

soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa diġà mimlija (3 mg).

Għal xiex jintuża Bonviva?

Bonviva jintuża fil-kura tal-osteoporożi (marda li ġġib l-għadam fraġli) fin-nisa li jkunu għaddew mill-

menopawża u li jkunu f’riskju li jiżviluppaw ksur fl-għadam. L-effett tiegħu fit-tnaqqis tar-riskju ta’ ksur

fis-sinsla tad-dahar intwera fi studji, iżda l-effett tiegħu fuq ir-riskju ta’ ksur tal-għonq tal-wirk (il-parti

ta’ fuq tal-għadam tal-koxxa) għadu ma ġiex stabbilit.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib.

Kif jintuża Bonviva?

Bonviva jista’ jingħata bħala pillola jew bħala injezzjoni fil-vina. Jekk tintuża l-pillola, id-doża hija

pillola waħda fix-xahar, preferibbilment fl-istess data kull xahar. Il-pillola dejjem għandha tittieħed

wara sawma tul lejl sħiħ, siegħa qabel kull ikel jew xorb ħlief l-ilma ma’ tazza mimlija b’ilma naturali.

(F’żoni fejn ikun hemm ilma aħrax, jiġifieri fejn l-ilma tal-vit ikun fih ħafna kaljċu maħlul, jista’ jintuża

ilma tal-flixkun b’kontenut minerali baxx.) Il-pazjent m’għandux jimtedd għal siegħa wara li jkun ħa l-

pillola. Id-doża li tingħata b’injezzjoni hija 3 mg darba kull tliet xhur. Il-pazjenti li jkunu qed jieħdu

Bonviva għandhom jieħdu wkoll supplimenti ta’ kalċju u ta’ vitamina D jekk ma jkunux qed jieħdu

biżżejjed minnhom fid-dieta tagħhom.

Bonviva

EMA/232904/2016

Paġna 2/3

Kif jaħdem Bonviva?

L-osteoporożi sseħħ meta ma jikbirx biżżejjed għadam ġdid biex jissostitwixxi l-għadam li jinkiser

b'mod naturali. Bil-mod il-mod, l-għadam jirqaq u jsir fraġli, u għalhekk jinkiser b'mod aktar faċli. L-

osteoporożi hija aktar komuni fin-nisa wara l-menopawża, meta jonqsu l-livelli tal-ormon femminili

estroġenu, peress li dan l-estroġenu jgħin l-għadam jibqa’ f’saħħtu.

Is-sustanza attiva f’Bonviva, l-aċidu ibandroniku, hija bisfosfonat. Din twaqqaf l-azzjoni tal-osteoklasti,

li huma ċ-ċelluli responsabbli mit-tkissir tat-tessut tal-għadam. Meta l-azzjoni ta’ dawn iċ-ċelluli tiġi

mblukkata dan iwassal għal anqas telf ta' għadam.

Kif ġie studjat Bonviva?

Bonviva ġie studjat fi tliet studji ewlenin fuq nisa bl-osteoporożi. L-ewwel studju qabbel lil Bonviva

f’għamla ta’ pilloli ta’ 2.5 mg li jittieħdu darba kuljum ma’ plaċebo (kura finta) fi kważi 3,000 mara, u

eżamina kemm deher ksur ġdid fis-sinsla tad-dahar tal-pazjenti tul tliet snin. Iż-żewġ studji l-oħra

qabblu l-pilloli ta’ 150 mg li jittieħdu darba fix-xahar (1,609 pazjenti) u l-injezzjonijiet (1,395 pazjent)

mal-pilloli ta’ 2.5 mg li jittieħdu kuljum. L-istudji eżaminaw il-bidla fid-densità tal-għadam tas-sinsla

tad-dahar u tal-ġenbejn tul sentejn.

Il-pilloli ta’ 2.5 mg li jittieħdu kuljum li ntużaw fl-istudji m’għadhomx awtorizzati.

X’benefiċċju wera Bonviva f’dawn l-istudji?

Fl-ewwel studju, il-kura li saret kuljum b’Bonviva f’għamla ta’ pilloli ta’ 2.5 mg naqqset ir-riskju ta’ ksur

ġdid fis-sinsla tad-dahar b’62% apparagun mal-plaċebo. Iż-żewġ studji l-oħra wrew li kemm il-pilloli ta’

150 mg li jittieħdu darba fix-xahar u kemm l-injezzjonijiet kienu iktar effikaċi mill-pilloli ta’ 2.5 mg li

jittieħdu kuljum fiż-żieda tad-densità tal-għadam tas-sinsla tad-dahar u tal-ġenbejn. Matul sentejn, id-

densità tal-għadam fis-sinsla tad-dahar żdiedet b’7% bil-pilloli li jittieħdu kull xahar u b’6% bl-

injezzjonijiet, apparagun ma’ 5% bil-pilloli li jittieħdu kuljum. Fil-ġenbejn, id-densità tal-għadam

żdiedet b’4% bil-pilloli li jittieħdu kull xahar u bi 3% bl-injezzjonijiet, apparagun ma’ 2% bil-pilloli li

jittieħdu kuljum.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Bonviva?

L-effetti sekondarji l-iktar komuni bil-kura b’Bonviva (li dehru f’bejn pazjent 1 u 10 f’100) huma

artralġja (uġiegħ fil-ġogi) u sintomi li jixbhu lil dawk tal-influwenza. L-effetti sekondarji l-iktar serji

b'Bonviva huma reazzjoni anafilattika (reazzjoni allerġika qawwija), ksur atipiku tal-wirk (tip mhux tas-

soltu tal-ksur tal-għadma tas-sieq ta’ fuq), osteonekrożi tax-xedaq (ħsara lill-għadam tax-xedaq, li

tista' twassal għal uġigħ, selħiet fil-ħalq jew laxkament tas-snien) irritazzjoni gastrointestinali (stonku

u intestini) u infjammazzjoni fl-għajn. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati bil-kura

b’Bonviva, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Bonviva ma għandux jintuża minn pazjenti li jbatu mill-ipokalċemija (livelli baxxi ta’ kalċju fid-demm).

Il-pilloli ma għandhomx jintużaw minn pazjenti b’anomaliji fl-esofagu jew li ma jistgħux joqogħdu

bilwieqfa jew bilqiegħda tul mill-inqas siegħa. Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet b’Bonviva ara l-fuljett

ta’ tagħrif.

Bonviva

EMA/232904/2016

Paġna 3/3

Għaliex ġie approvat Bonviva?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Bonviva huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

X’miżuri qed jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Bonviva?

Ġie żviluppat pjan ta’ ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Bonviva jintuża bl-aktar mod sigur possibbli.

Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża

informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Bonviva, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti

mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

Barra minn hekk, il-kumpanija li tqiegħed Bonviva fis-suq ser tipprovdi kard biex tinforma lill-pazjenti

bir-riskju ta' osteonekrożi tax-xedaq u tagħtihom parir jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk

jesperjenzaw sintomi.

Informazzjoni oħra dwar Bonviva

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Bonviva valida fl-Unjoni Ewropea

kollha fit-23 ta’ Frar 2004.

L-EPAR sħiħ ta’ Bonviva jinsab fis-sit web tal-Aġenzija. ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Bonviva,

aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'04-2016.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information