Sopral 40 mg powder for solution for infusion

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Изпълнителна агенция по лекарствата

buyitnow

PIL PIL (PIL)
02-05-2023
SPC SPC (SPC)
02-05-2023

active_ingredient:

Омепразол

MAH:

СОФАРМА АД

ATC_code:

A02BC1

INN:

Omeprazole

dosage:

40 mg powder for solution for infusion

leaflet_short:

Sopral, 40 mg powder for solution for infusion x 5

authorization_date:

2013-11-06