Sopral 40 mg powder for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-07-2017
Thành phần hoạt chất:
Омепразол
Sẵn có từ:
СОФАРМА АД
Mã ATC:
A02BC1
INN (Tên quốc tế):
Omeprazole
Liều dùng:
40 mg powder for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Sopral, 40 mg powder for solution for infusion x 5
Số ủy quyền:
20120117
Ngày ủy quyền:
2013-11-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này