Sopral 40 mg powder for solution for infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-05-2023

Thành phần hoạt chất:

Омепразол

Sẵn có từ:

СОФАРМА АД

Mã ATC:

A02BC1

INN (Tên quốc tế):

Omeprazole

Liều dùng:

40 mg powder for solution for infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Sopral, 40 mg powder for solution for infusion x 5

Ngày ủy quyền:

2013-11-06

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này