Rosytona 100 mg chewable tablets

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
Actavis Group PTC ehf.
ATC կոդը:
G04BE3
Դոզան:
100 mg chewable tablets
Ապրանքի ամփոփագիր:
Rosytona, 100 mg chewable tablets x 1; x 2; x 4; x 8; x 12;
Լիցենզավորման համարը:
20120451
Հաստատման ամսաթիվը:
2014-06-18

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Նմանատիպ ապրանքներ

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ