Nutriflex Omega Special emulsion for infusion

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Изпълнителна агенция по лекарствата

buyitnow

PIL PIL (PIL)
11-02-2020
SPC SPC (SPC)
11-02-2020

MAH:

B.Braun Melsungen AG

ATC_code:

B05BA10

dosage:

emulsion for infusion

leaflet_short:

NuTRIflex Omega special, emulsion for infusion; 5 x 625 ml; 5 x 1250 ml; 5 x 1875 ml; 5 x 2500 ml

authorization_date:

2015-10-22