VIGOR PEEK CERVICAL DISC SPACER (O)

Država: Italija

Jezik: talijanski

Izvor: Ministero della Salute

Kupi sada

Dostupno od:

A-SPINE ASIA CO. LTD

ATC koda:

P09070201

Terapijska grupa:

PROTESI DISCALI

Status autorizacije:

S

Datum autorizacije:

2011-10-19

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod