Veregen 100 mg/g mast Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

veregen 100 mg/g mast

nordic pharma s.r.o., k rybniku 475, jesenice, Češka - ekstrakt lista zelenog čaja - mast - 100 mg/g - urbroj: 1 g masti sadrži 100 mg ekstrakta (u obliku suhog ekstrakta, rafiniranog) camellia sinensis (l.) o. kuntze, folium (list zelenog čaja) (24-56:1), što odgovara: 55-72 mg (-)-epigalokatehingalata: otapalo kod prve ekstracije: voda