Betahistin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Betahistin PharmaS 24 mg tablete
 • Doziranje:
 • 24 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadržava 24 mg betahistindiklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Betahistin PharmaS 24 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-408739040-01]; 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-408739040-02] Urbroj: 381-12-01/30-15-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-408739040
 • Datum autorizacije:
 • 30-10-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Betahistin PharmaS 24 mg tablete

betahistindiklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i

ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Betahistin PharmaS i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Betahistin PharmaS?

Kako uzimati Betahistin PharmaS?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Betahistin PharmaS?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Betahistin PharmaS i za što se koristi?

Betahistin PharmaS tablete sadrže djelatnu tvar betahistin. Ovaj se lijek naziva analogom

histamina.

Lijek Betahistin PharmaS se primjenjuju u liječenju:

vrtoglavice

zujanja u ušima

gubitak sluha u bolesnika s Méniérovom bolesti

Ovaj lijek djeluje tako da poboljšava protok krvi u unutarnjem uhu i time smanjuje porast

tlaka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Betahistin PharmaS?

Nemojte uzimati Betahistin PharmaS:

ako ste alergični na betahistin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

ako imate povišeni krvni tlak zbog tumora nadbubrežne žlijezde (feokromocitom).

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzeti ovaj lijek i obratite se Vašem

liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Betahistin PharmaS:

ako imate vrijed želuca (čir),

H A L M E D

30 - 10 - 2015

O D O B R E N O

ako imate bronhijalnu astmu. Vaš će liječnik možda htjeti pratiti Vašu astmu za vrijeme

uzimanja ovog lijeka.

ako ste trudni ili planirate trudnoću,

ako dojite.

Vaš liječnik će procijeniti je li sigurno za Vas da započnete primjenu ovog lijeka.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca

Sigurnost i djelotvornost primjene u djece u dobi do 18 godina nisu još ustanovljene.

Drugi lijekovi i Betahistin PharmaS

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

Naročito je važno da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate slijedeće lijekove:

antihistaminike (lijekovi protiv alergije) – ovi lijekovi teoretski mogu smanjiti učinak

lijeka

Betahistin

PharmaS.

Također,

Betahistin

PharmaS

može

smanjiti

učinak

antihistaminika.

inhibitore

monoaminooksidaze

(MAO

inhibitore)

liječenje

depresije

Parkinsonove bolesti. Ovi lijekovi mogu pojačati učinak lijeka Betahistin PharmaS.

Betahistin PharmaS s hranom i pićem

Za informacije o načinu uzimanja ovog lijeka pogledajte dio 3 ove Upute.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se

svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Betahistin PharmaS tijekom trudnoće, osim ako je liječnik procijenio da je to

izričito neophodno.

Nemojte uzimati Betahistin PharmaS tijekom dojenja, osim ako Vas liječnik nije uputio. Nije

poznato da li betahistin prolazi u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Betahistin PharmaS utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i

rada

alatima

strojevima.

Međutim,

sjetite

bolest

koju

liječite

ovim

lijekom

(vrtoglavica, zujanje u ušima i gubitak sluha povezan s Méniérovom bolesti) može uzrokovati

osjećaj omaglice i mučninu te utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Betahistin PharmaS sadrži laktozu

Ukoliko Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što

počnete uzimati ovaj lijek savjetujte se s Vašim liječnikom.

3.

Kako uzimati Betahistin PharmaS?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

H A L M E D

30 - 10 - 2015

O D O B R E N O

Preporučena doza je jedna tableta lijeka Betahistin PharmaS od 24 mg, jednom ili dva puta

dnevno (24 – 48 mg).

Primjena u djece i adolescenata

Primjena lijeka Betahistin PharmaS se ne preporučuje u djece u dobi do 18 godina.

Način primjene

Tabletu progutajte s vodom. Poželjno je da uzmete tabletu uz obrok.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Na kutiji lijeka nalaze se slikovni znakovi (piktogrami) da Vam na razumljiv i jednostavan

način prikažu kako uzimati lijek.

Slikovni znakovi (piktogrami) na kutiji

služe označavanju doba dana i broja tableta

koje trebate uzeti.

Tako, na primjer, ako je liječnik propisao uzimanje jedne tablete lijeka ujutro, a jedne

navečer, ljekarnik će prilikom izdavanja lijeka ispuniti prazna polja na sljedeći način:

Nastavite uzimati Vaše tablete. Možda će biti potrebno neko vrijeme da lijek Betahistin

PharmaS započne djelovati.

Ako uzmete više lijeka Betahistin PharmaS nego što ste trebali

Ukoliko ste Vi ili netko drugi uzeli previše ovog lijeka (predoziranje), odmah se obratite

svom liječniku ili se uputite u najbližu bolnicu. Uzmite pakiranje ovog lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Betahistin PharmaS

Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu ovog lijeka, pričekajte vrijeme uzimanja slijedeće doze.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Betahistin PharmaS

Uzimajte tablete sve dok Vam liječnik ne kaže da prekinete s liječenjem.

Čak i kada počnete osjećati poboljšanje, liječnik će Vam možda preporučiti nastavak liječenja

tijekom određenog vremenskog razdoblja kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da je lijek u

potpunosti djelovao.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Sljedeće ozbiljne nuspojave se mogu pojaviti tijekom liječenja ovim lijekom:

teške alergijske reakcije čiji simptomi mogu biti oticanje lica, usana, jezika ili vrata,

koje može uzrokovati otežano disanje, crveni kožni osip, upaljena koža sa svrbežom

Ukoliko se pojavi bilo koja od gore navedenih nuspojava, odmah prestanite s uzimanjem

lijeka i hitno obavijestite Vašeg liječnika.

H A L M E D

30 - 10 - 2015

O D O B R E N O

Ostale moguće nuspojave zabilježene uz primjenu ovog lijeka:

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika):

mučnina,

loša probava,

glavobolja.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

svrbež, osip, koprivnjača,

blage

želučane

smetnje

poput

povraćanja,

boli

trbuhu

nadutosti.

Smetnje

probavnom sustavu se mogu smanjiti uzimanjem lijeka uz obrok ili smanjenjem doze.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. *

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Betahistin PharmaS?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25 °C u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Betahistin PharmaS sadrži?

Djelatna tvar je betahistin. Jedna tableta sadržava 24 mg betahistindiklorida.

Drugi sastojci su: povidon K90; celuloza, mikrokristalična; laktoza hidrat; silicijev dioksid,

koloidni, bezvodni; krospovidon (vrst A); stearatna kiselina.

Kako Betahistin PharmaS tablete

izgledaju i sadržaj pakiranja?

Betahistin PharmaS 24 mg tableta je bijela do gotovo bijela, okrugla, bikonveksna tableta, s

urezom na jednoj strani. Tableta se može podijeliti na dva jednaka dijela.

Pakiranje: 20 i 50 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47

H A L M E D

30 - 10 - 2015

O D O B R E N O

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2015.

H A L M E D

30 - 10 - 2015

O D O B R E N O

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.