Avamys

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Avamys
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Avamys
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Nazalni pripravci, kortikosteroidi
 • Područje terapije:
 • Rinitis, alergijski, sezonski
 • Terapijske indikacije:
 • Odrasli, adolescenti (12 i više godina) i djeca (6-11 godina). Avamys je indiciran za liječenje simptoma alergijskog rinitisa.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000770
 • Datum autorizacije:
 • 11-01-2008
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000770
 • Zadnje ažuriranje:
 • 26-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija

flutikazonfuroat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Avamys i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Avamys

Kako primjenjivati Avamys

Moguće nuspojave

Kako čuvati Avamys

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Korak po korak vodič za uporabu spreja za nos

1.

Što je Avamys i za što se koristi

Avamys (flutikazonfuroat) pripada skupini lijekova koji se nazivaju

glukokortikoidi

. Avamys djeluje

tako da smanjuje upalu izazvanu alergijom

(rinitis)

te stoga smanjuje i simptome alergija.

Avamys sprej za nos koristi se u liječenju simptoma alergijskog rinitisa, uključujući začepljenje,

curenje ili svrbež nosa, kihanje i suzne oči s osjećajem svrbeža i crvenilom, kod odraslih i djece od 6 i

više godina starosti.

Alergijski simptomi se mogu pojaviti u određeno vrijeme godine te ih može izazvati pelud trave ili

drveća (peludna groznica) ili se mogu pojavljivati tijekom cijele godine te biti izazvani alergijom na

životinje, kućne grinje i prašinu, kao neke od najčešćih.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Avamys

Nemojte primjenjivati Avamys:

Ako ste alergični

na flutikazonfuroat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Djeca i adolescenti

Ne primjenjivati u djece ispod 6 godina starosti.

Uzimanje Avamysa:

može tijekom duljeg vremenskog razdoblja uzimanja dovesti do sporijeg rasta djece. Liječnik

će redovito kontrolirati rast Vašeg djeteta te se uvjeriti da ono uzima najmanju moguću

učinkovitu dozu.

može izazvati poremećaje na oku kao što su glaukom (povišene vrijednosti očnog tlaka) ili

katarakta (tj. zamućenje leće u oku). Recite svom liječniku ako ste ranije imali takve ili slične

poremećaje, ili ako ste primijetili zamagljenje vida ili druge smetnje vida dok ste uzimali

Avamys.

Drugi lijekovi i Avamys

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta.

Osobito je važno obavijestiti liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki od sljedećih lijekova:

steroidne tablete ili injekcije koje sadržavaju steroide

steroidne kreme

lijekove protiv

astme

ritonavir ili kobicistat koji se primjenjuje u liječenju

HIV-a

ketokonazol koji se primjenjuje u liječenju

gljivičnih infekcija

Vaš liječnik će ocijeniti možete li uzimati Avamys s ovim lijekovima. Ako uzimate takve lijekove Vaš

liječnik će Vas možda htjeti pažljivo pratiti jer neki lijekovi mogu povećati nuspojave lijeka Avamys.

Avamys se ne bi trebamo primjenjivati zajedno s drugim nazalnim sprejevima koji sadrže steroide.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne primjenjujte Avamys ako ste trudni

ili planirate trudnoću, osim na preporuku liječnika ili

ljekarnika.

Ne primjenjujte Avamys ako dojite

, osim na preporuku liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Smatra se da Avamys ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Avamys sadrži benzalkonijev klorid

Kod pojedinih bolesnika benzalkonijev klorid može izazvati iritaciju u unutrašnjosti nosa.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako osjećate neugodu prilikom primjene spreja.

3.

Kako primjenjivati Avamys

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Nemojte prekoračiti

preporučenu dozu. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kada primijeniti Avamys

Uzimajte lijek jednom na dan

Uzimajte ga u isto vrijeme svakog dana.

Ovime ćete postići liječenje simptoma tijekom dana i noći.

Kako dugo je potrebno za početak djelovanja lijeka Avamys

Pojedine osobe neće osjetiti potpuni učinak do nekoliko dana nakon prve primjene lijeka Avamys.

Međutim, početak djelovanja obično se primjećuje već unutar 8 do 24 sata nakon početka primjene.

Koliku dozu primijeniti

Odrasli i djeca od 12 i više godina starosti

Uobičajena početna doza

je 2 potiska u svaku nosnicu jednom na dan.

Nakon postizanja kontrole simptoma, doza se može smanjiti na 1 potisak u svaku nosnicu

jednom na dan.

Djeca od 6 do 11 godina starosti

Uobičajena početna doza

je 1 potisak u svaku nosnicu jednom na dan.

Ako su simptomi jako izraženi, liječnik može povećati dozu na 2 potiska u svaku nosnicu

jednom na dan dok simptomi ne dođu pod kontrolu. Tada je moguće smanjiti dozu na 1

potisak u svaku nosnicu jednom na dan.

Kako koristiti sprej za nos

Avamys nema okus ni miris. Sprej se raspršuje u nos u obliku fine maglice. Ne smije doći u doticaj s

očima. Ako do toga dođe, isperite oči s vodom.

Priložen je korak po korak vodič za korištenje spreja za nos na kraju dijela 6 ove upute. Pažljivo

slijedite vodič kako bi ostvarili potpunu korist lijeka Avamys.

Pogledajte Korak po korak vodič za korištenje spreja za nos na kraju dijela 6.

Ako uzmete više lijeka Avamys nego što ste trebali

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Avamys

Ako propustite uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite.

Ako je mali vremenski razmak do uzimanja sljedeće doze, pričekajte do tada. Ne uzimajte dvostruku

dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka ili ako imate bilo kakve smetnje kod

primjene spreja za nos, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije: odmah potražite pomoć od liječnika

Alergijske reakcije na Avamys su rijetke i pogađaju manje od 1 na 1000 osoba. Kod malog broja ljudi

alergijske reakcije se mogu razviti u ozbiljnije, čak po život opasne probleme ako se ne liječe.

Simptomi uključuju:

- jako piskanje, kašalj ili poteškoće u disanju

- iznenadni osjećaj slabosti ili ošamućenosti (što može dovesti do kolapsa ili gubitka svijesti)

- oticanje lica

- kožni osip ili crvenilo.

U mnogim slučajevima ovi simptomi će biti znakovi koji ukazuju na manje ozbiljne nuspojave.

Međutim, morate biti svjesni da oni potencijalno mogu biti ozbiljni

– stoga, ako uočite neke od

ovih simptoma:

Kontaktirajte

liječnika što prije je moguće.

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Krvarenje iz nosa (uglavnom blago), osobito ako neprestano primjenjujete Avamys više od 6

tjedana.

Česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Ranica u nosu - koja može izazvati iritaciju ili nelagodu u nosu. Također možete imati krvave

tragove prilikom ispuhivanja nosa.

Glavobolja.

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Bol, peckanje, iritacija, osjetljivost i suhoća unutrašnjosti nosa.

Vrlo rijetke nuspojave (

mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

Male rupice (perforacije) u nosnom grebenu koji razdvaja nosnice.

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Usporen rast u djece.

Zamagljen vid ili prolazne promjene vida tijekom dugotrajne primjene.

Kortikosteroidi koji se uzimaju kroz nos mogu utjecati na stvaranje hormona u Vašem tijelu, pogotovo

ako se uzima veća doza tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Kod djece to može dovesti do

usporenijeg rasta u odnosu na vršnjake.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi

.

Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Avamys

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Najbolje je da Avamys sprej za nos čuvate u uspravnom položaju. Uvijek držite zatvarač na spreju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza

oznake 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nakon prvog otvaranja,

Avamys sprej za nos se mora upotrijebiti u roku od 2 mjeseca.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Avamys sadrži

Djelatna tvar je flutikazonfuroat. Jedan potisak spreja sadrži 27,5 mikrograma flutikazonfuroata.

Drugi sastojci su bezvodna glukoza, disperzibilna celuloza, polisorbat 80, benzalkonijev klorid,

dinatrijev edetat i pročišćena voda (vidjeti dio 2).

Kako Avamys izgleda i sadržaj pakiranja

Lijek je sprej za nos u obliku suspenzije bijele boje u smeđoj staklenoj bočici s pumpicom. Bočica je u

gotovo bijelom plastičnom spremniku sa svijetloplavim zatvaračem i bočnom tipkom za aktivaciju.

Spremnik ima prozorčić za pregled sadržaja bočice. Avamys je dostupan u veličini pakiranja od 30, 60

i 120 potisnih doza. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Glaxo Operations UK Ltd. (posluje pod nazivom Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Španjolska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Limited

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

Services

Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu

KORAK PO KORAK VODIČ ZA UPORABU SPREJA ZA NOS

Kako izgleda sprej za nos

Sprej za nos nalazi se u smeđoj staklenoj bočici u plastičnom spremniku - pogledajte sliku

a

. Sadrži

30, 60 ili 120 potisaka lijeka, ovisno o veličini pakiranja koje je bilo propisano Vama.

Kroz prozorčić u plastičnom spremniku možete vidjeti koliko je lijeka Avamys ostalo u bočici. Nivo

tekućine ćete moći vidjeti kod novih bočica s 30 ili 60 potisaka, ali ne i kod novih bočica sa 120

potisaka spreja jer je nivo tekućine iznad prozorčića.

Šest važnih stvari koje morate znati prije uporabe spreja za nos

Avamys se nalazi u smeđoj bočici. Ako trebate provjeriti koliko je lijeka ostalo,

držite sprej za

nos uspravno prema jakom svjetlu.

Tada ćete moći vidjeti razinu lijeka kroz prozorčić.

Kada

prvi put koristite sprej za nos

, morate ga

snažno protresti

sa zatvaračem oko 10

sekundi. Ovo je važno jer Avamys je gusta suspenzija koja postaje tekuća kada se dobro

protrese – pogledajte sliku

b

. Raspršiti se može samo kada postane tekuća.

Tipka za ispuštanje maglice mora se

čvrsto pritisnuti skroz do kraja

kako bi otpustila maglicu

kroz raspršivač – pogledajte sliku

c

Ako imate problema s pritiskanjem tipke palcem, možete to učiniti s dvije ruke – pogledajte

sliku

d.

Uvijek držite zatvarač na spreju za nos

dok ga ne koristite. Zatvarač sprječava ulaz prašini,

čuva tlak i sprječava da se raspršivač blokira. Kada je zatvarač na svom mjestu, ne može

slučajno doći do pritiskanja tipke za ispuštanje maglice.

Nikad ne koristite iglu

niti išta oštro da očistite raspršivač.

To će oštetiti sprej za nos.

Priprema spreja za nos za uporabu

Morate pripremiti sprej za nos:

prije nego ga prvi put koristite

ako ga niste držali zatvorenog 5 dana ili ukoliko intranazalni uređaj nije bio korišten 30 dana ili

više.

Priprema spreja za nos je važna kako bi uvijek dobili punu dozu lijeka. Slijedite sljedeće korake:

1

Dobro protresite sprej za nos

sa zatvaračem oko 10 sekundi.

2

Skinite zatvarač na način da čvrsto pritisnete s obje strane zatvarača palcem i kažiprstom –

pogledajte sliku

e

3

Držite sprej za nos uspravno, potom ga nagnite i

usmjerite raspršivač od Vas.

4

Čvrsto pritisnite tipku

skroz do kraja.

Učinite to bar 6 puta

dok se ne otpusti fina maglica

spreja u zrak – pogledajte sliku

f

Sprej za nos je sada spreman za uporabu.

Uporaba spreja za nos

1

Dobro

protresite sprej za nos.

2

Skinite zatvarač.

3

Ispušite nos

kako biste očistili nosnice, zatim nagnite glavu malo prema naprijed.

4

Stavite raspršivač u jednu od nosnica – pogledajte sliku

g

. Usmjerite kraj raspršivača lagano

prema van, dalje od nosne pregrade. Ovo pomaže da lijek dospije u ispravan dio nosa.

5

Pritisnite

čvrsto tipku

do kraja,

dok udišete kroz nos

– pogledajte sliku

h

6

Izvadite raspršivač i

izdahnite kroz usta.

7

Ako je Vaša doza 2 potiska u svaku nosnicu, ponovite korake od 4 do 6.

8

Ponovite korake od 4 do 7 za drugu nosnicu.

9

Vratite zatvarač

na sprej za nos.

Čišćenje spreja za nos

Nakon svake uporabe:

1

Obrišite raspršivač i unutrašnjost zatvarača sa čistim, suhim rupčićem – pogledajte slike

i

j

2

Ne koristite vodu za čišćenje.

3

Nikad ne koristite iglu

niti išta oštro da očistite raspršivač.

4

Uvijek vratite zatvarač

na mjesto nakon što ste završili.

Ako Vam se čini da sprej za nos ne radi

Provjerite ima li još lijeka u bočici. Pogledajte razinu kroz prozorčić. Ako je razina vrlo niska,

možda ga nema dovoljno za rad spreja za nos.

Provjerite da li je sprej za nos oštećen.

Ako mislite da bi raspršivač mogao biti blokiran,

nemojte koristiti iglu

niti išta oštro kako biste

ga očistili.

Pokušajte ga ponovno namjestiti slijedeći upute pod „Priprema spreja za nos za uporabu“.

Ako i dalje ne radi, ili ako proizvodi mlaz tekućine, vratite sprej za nos u ljekarnu kako biste

dobili savjet.

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety