TSUJ-7J אנטי יילו שמפו

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

זמין מ:
פרסיאדו אייל
INN (שם בינלאומי):
J7 SPECIFIC ANTI-YELLOW SHAMPOO
תוצרת:
LANDOLL S.R.L
סממני תרפויטית:
מניעת תופעת שיער צהוב
מספר אישור:
59562
תאריך אישור:
2011-12-27

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה