TI MIKRO LE FORT I PLATTE RE 9MM

מדינה: איטליה

שפה: איטלקית

מקור: Ministero della Salute

קנה את זה

זמין מ:

MEDICON EG

קוד ATC:

P09120503

קבוצה תרפויטית:

SISTEMI VITE-PLACCA PER OSTEOSINTESI

מצב אישור:

N

תאריך אישור:

2011-10-13

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה