סופטא-מן ויסקוראב ישראל - עברית - Ministry of Health

סופטא-מן ויסקוראב

gamida care ltd., israel - ethanol; propanol - תמיסה - propanol 18 %w/v; ethanol 45 %w/v - propanol, combinations

קלציום גלוקונט % 10 ישראל - עברית - Ministry of Health

קלציום גלוקונט % 10

lapidot medical import and marketing ltd - calcium gluconate - תמיסה להזרקה - calcium gluconate 0.94 g / 10 ml - calcium gluconate - calcium gluconate - treatment of acute symptomatic hypocalcaemia.

פוטסיום כלורייד % 14.9 ישראל - עברית - Ministry of Health

פוטסיום כלורייד % 14.9

lapidot medical import and marketing ltd - potassium chloride - תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה - potassium chloride 14.9 g / 100 ml - potassium chloride - potassium chloride - treatment of potassium deficiency states when oral replacement is not feasable.

ליפופונדין אם.סי.טיאל.סי.טי % 10 ישראל - עברית - Ministry of Health

ליפופונדין אם.סי.טיאל.סי.טי % 10

lapidot medical import and marketing ltd - soya oil; triglycerides, medium-chain - תחליב לאינפוזיה - triglycerides, medium-chain 50 mg/ml; soya oil 50 mg/ml - combinations - combinations - source of calories and essential fatty oils for patients requiring parenteral nutrition

ליפופונדין אם.סי.טיאל.סי.טי % 20 ישראל - עברית - Ministry of Health

ליפופונדין אם.סי.טיאל.סי.טי % 20

lapidot medical import and marketing ltd - soya oil; triglycerides, medium-chain - תחליב לאינפוזיה - soya oil 100 mg/ml; triglycerides, medium-chain 100 mg/ml - combinations - combinations - source of calories and essential fatty oils for patients requiring parenteral nutrition.

קומפאונד סודיום לקטט ישראל - עברית - Ministry of Health

קומפאונד סודיום לקטט

lapidot medical import and marketing ltd - calcium chloride; potassium chloride; sodium chloride; sodium lactate - תמיסה לאינפוזיה - sodium chloride 6 g/l; potassium chloride 0.4 g/l; calcium chloride 0.27 g/l; sodium lactate 3.12 g/l - electrolytes - electrolytes - fluid and electrolytes replacement.

סודיום כלוריד % 0.9 עם דקסטרוז % 5 ישראל - עברית - Ministry of Health

סודיום כלוריד % 0.9 עם דקסטרוז % 5

lapidot medical import and marketing ltd - glucose as monohydrate; sodium chloride - תמיסה לאינפוזיה - sodium chloride 0.9 %; glucose as monohydrate 5 % - electrolytes - electrolytes - dehydration, sodium and chloride depletion, caloric supply.

דקסטרוז % 5 ישראל - עברית - Ministry of Health

דקסטרוז % 5

lapidot medical import and marketing ltd - glucose as monohydrate - תמיסה לאינפוזיה - glucose as monohydrate 5 g / 100 ml - glucose - glucose - vehicle solution for supplementary medication. energy supply, hypertonic dehydration.

גלוקוז % 10 ישראל - עברית - Ministry of Health

גלוקוז % 10

lapidot medical import and marketing ltd - glucose as monohydrate - תמיסה לאינפוזיה - glucose as monohydrate 10 % - glucose - glucose - carbohydrate infusion therapy : hypoglycaemic situations, hypertonic dehydration , hypertonic electrolyte disturbances. vehicle solution for supplementary medication.

גלוקוז % 50 ישראל - עברית - Ministry of Health

גלוקוז % 50

lapidot medical import and marketing ltd - glucose as monohydrate - תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה - glucose as monohydrate 50 % - glucose - glucose - high caloric carbohydrate infusion hypoglycaemia.