נבלבין 20 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

נבלבין 20 מג

padagis israel agencies ltd, israel - vinorelbine as tartrate - קפסולות - vinorelbine as tartrate 20 mg - vinorelbine - vinorelbine - for the treatment of non small cell lung cancer. for the treatment of advanced breast cancer.

היסטדקס ישראל - עברית - Ministry of Health

היסטדקס

vitamed pharmaceutical industries ltd - dexchlorpheniramine maleate; pseudoephedrine hydrochloride - סירופ - dexchlorpheniramine maleate 1 mg / 5 ml; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg / 5 ml - pseudoephedrine, combinations - pseudoephedrine, combinations - relief of congestion in the respiratory tract due to allergy.

דקסמולקולד לטיפול ביום ישראל - עברית - Ministry of Health

דקסמולקולד לטיפול ביום

dexcel ltd, israel - dextromethorphan hydrobromide; guaifenesin; paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 325 mg; guaifenesin 200 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg; dextromethorphan hydrobromide 10 mg - paracetamol - paracetamol - for the symptomatic relief of cold, cough and nasal congestion accompanied by fever and pain, for day care.

אקמול צינון קלאסיק יום ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק יום

teva pharmaceutical industries ltd, israel - paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg - paracetamol - paracetamol - for the relief of common cold associated with symptoms such as fever or pains accompanied with nasal congestion, day care medicine.

אקמול צינון קלאסיק יום ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק יום

teva pharmaceutical industries ltd, israel - paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg - paracetamol - paracetamol - for the relief of common cold associated with symptoms such as fever or pains accompanied with nasal congestion, day care medicine.

אקמול צינון קלאסיק יום ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק יום

teva pharmaceutical industries ltd, israel - paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg - paracetamol - paracetamol - for the relief of common cold associated with symptoms such as fever or pains accompanied with nasal congestion, day care medicine.

אקמול צינון קלאסיק לילה ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק לילה

teva pharmaceutical industries ltd, israel - chlorpheniramine maleate; paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg; chlorpheniramine maleate 2 mg - paracetamol - paracetamol - for the relief of common cold associated with symptoms such as , nasal congestion and runny nose accompanied by pain and fever. night care medicine.

אקמול צינון קלאסיק לילה ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק לילה

teva pharmaceutical industries ltd, israel - chlorpheniramine maleate; paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; chlorpheniramine maleate 2 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg - paracetamol - paracetamol - for the relief of common cold associated with symptoms such as , nasal congestion and runny nose accompanied by pain and fever. night care medicine.

אקמול צינון קלאסיק לילה ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק לילה

teva pharmaceutical industries ltd, israel - chlorpheniramine maleate; paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg; chlorpheniramine maleate 2 mg - paracetamol - paracetamol - for the relief of common cold associated with symptoms such as , nasal congestion and runny nose accompanied by pain and fever. night care medicine.

אקמול צינון קלאסיק יום ישראל - עברית - Ministry of Health

אקמול צינון קלאסיק יום

teva pharmaceutical industries ltd, israel - paracetamol; pseudoephedrine hydrochloride - קפליות - paracetamol 500 mg; pseudoephedrine hydrochloride 25 mg - paracetamol, combinations with psycholeptics - paracetamol, combinations with psycholeptics - for the relief of common cold associated with symptoms such as fever or pains accompanied with nasal congestion, day care medicine.