קלמנרבין טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
PASSIFLORA; PYRIDOXINE (VIT B6) HYDROCHLORIDE; THIAMINE (VIT B1); VALERIAN DRY EXTRACT
זמין מ:
SAM-ON LTD
קוד ATC:
A11HA02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
THIAMINE (VIT B1) 10 MG; PASSIFLORA 250 MG; VALERIAN DRY EXTRACT 60 MG; PYRIDOXINE (VIT B6) HYDROCHLORIDE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
SAM-ON LTD.,ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PYRIDOXINE (VIT B6)
איזור תרפויטי:
PYRIDOXINE (VIT B6)
סממני תרפויטית:
Sedative in states of tension, nervousness and insomnia.
מספר אישור:
046 30 22917 00
תאריך אישור:
2014-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה