פרימן % 10

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
GLYCINE; L- ALANINE; L- ASPARTIC ACID; L- CYSTEINE; L- GLUTAMIC ACID; L- ISOLEUCINE; L- LEUCINE; L- LYSINE; L- METHIONINE; L- ORNITHINE HYDROCHLORIDE; L- PHENYLALANINE; L- PROLINE; L- SERINE; L- THREONINE; L- TRYPTOPHAN; L- TYROSINE; L- VALINE; L-ARGININE; L-HISTIDINE; TAURINE
זמין מ:
TEVA MEDICAL MARKETING LTD.
קוד ATC:
B05XB03
טופס פרצבטיות:
תמיסה לאינפוזיה
הרכב:
L- VALINE 0.76 G / 100 ML; L- TYROSINE 0.045 G / 100 ML; L- TRYPTOPHAN 0.2 G / 100 ML; L- THREONINE 0.37 G / 100 ML; TAURINE 0.06 G / 100 ML; L- SERINE 0.4 G / 100 ML; L- PROLINE 0.3 G / 100 ML; L- PHENYLALANINE 0.42 G / 100 ML; L- ORNITHINE HYDROCHLORIDE 0.318 G / 100 ML; L- METHIONINE 0.24 G / 100 ML; L- LYSINE 1.1 G / 100 ML; L- LEUCINE 1.0 G / 100 ML; L- ISOLEUCINE 0.67 G / 100 ML; L-HISTIDINE 0.38 G / 100 ML; GLYCINE 0.4 G / 100 ML; L- GLUTAMIC ACID 1.0 G / 100 ML; L- CYSTEINE 0.189 G / 100 ML; L- ASPARTIC ACID 0.6 G / 100 ML; L-ARGININE 0.84 G / 100 ML; L- ALANINE 0.8 G / 100 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAXTER S.A., BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
LYSINE
איזור תרפויטי:
LYSINE
סממני תרפויטית:
Primene 10 % is indicated in 1) children and infants 2) neonates at term or premature of normal or low birth weight when oral or enteral nutrition is impossible insufficient or contraindicated.
מספר אישור:
123 47 30286 20
תאריך אישור:
2014-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-11-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

30-01-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה