פנדמריקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)V NYMC X-179A 3.75 MCG / 0.25 ML
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M
תוצרת:
GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A
סממני תרפויטית:
Prophylaxis of influenza in an officially declared pandemic situation.Pandemic influenza vaccine should be used in accordance with official guidance.
מספר אישור:
146673307200
תאריך אישור:
2011-10-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה