פלורסאין סרב

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
FLUORESCEIN SODIUM
זמין מ:
TRADIS GAT LTD
קוד ATC:
S01JA01
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
FLUORESCEIN SODIUM 10 G / 100 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SERB SAS, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
FLUORESCEIN
איזור תרפויטי:
FLUORESCEIN
סממני תרפויטית:
For examination of the retina by Fluorescent Angiography.
מספר אישור:
113 59 25293 00
תאריך אישור:
2014-01-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה