סרניה טבליות 24 מ"ג וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
MAROPITANT AS CITRATE MONOHYDRATE 24 MG
זמין מ:
PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
PFIZER PGM, FRANCE
סממני תרפויטית:
In dogs : for the prevention of vomiting including that induced by chemotherapy. For the treatment of vomiting, in conjunction with cerenia solution for infection and in combination with other supportive measures.For the prevention of vomiting induced by motion sickness.
מספר אישור:
143249245000
תאריך אישור:
2010-04-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה