דיאזיגל וטרינרי תמיסה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-12-2020

מרכיב פעיל:
SULFADIAZINE SODIUM 8.75 %; TRIMETHOPRIM 1.75 %
זמין מ:
BIOVAC LTD, ISRAEL
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN DRINKING WATER
תוצרת:
BIOVAC LTD, ISRAEL
סממני תרפויטית:
Treatment of bacterial infections in turkeys caused by sensitive bacteria to sulphonamides and trimethoprim .
מספר אישור:
82179227100
תאריך אישור:
2012-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

ירנירטו לגיזאיד

DIAZIGALVETERINARY

הסימת SOLUTION

בכרה : 8.75% SulphadiazineNa

1.75% Trimethoprim

:תויוותה םירפוטמירטוםידימאנופלוסל םישיגרהםיקדייח י"עםימרגנהםייקדייחםימוהיזבלופיטל

.ודוהילוגנרתב

:ןונימ 1 – 2 ל ל"מ ךשמל,היתשימרטיל 5 .לופיטהןמזבהייתש ימלדיחירוקמכשיגהל שי.םימי

:דגנתויוותה .םידימאנופלוסלתושיגרואםדהתכרעמ,דבכהדוקפתביוקילשיםאברישכתהשיגהל ןיא

הןמז מה :הנת לופיטה תאקיספהלשי 5 .הטיחשה ינפל םימי

:ןוסחא לתחתמ - 25°C

ןרצי םושירהלעבו : .ד.תמ"עב תויטבצמרפ תוישעתהמרפלג 033 אביקערוא, 03633 .

:הצפהוקווש מ"עבקאוויב

הזירא : 1 רטיל

םושיר'סמ : 302112221133

ודילע רשואוקדבנונכותותואירבה דרשמי"ע עבקנהז ןולע טמרופ

דבלב ירנירטושומישל

Lot:

EXP.

ר אפורםשרמבייח

Prescribtiononlymedicine P

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה