דולטאווקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
DIPHTHERIA TOXOID 2 IU / 0.5 ML; POLIOMYELITIS VIRUS TYPE 1 40 DU/DOSE
זמין מ:
MEDICI LTD
קוד ATC:
J07CA01
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M
תוצרת:
SANOFI PASTEUR S.A., FRANCE
קבוצה תרפויטית:
DIPHTHERIA-POLIOMYELITIS-TETANUS
סממני תרפויטית:
This combined vaccine is indicated for adults as a booster of a previous vaccination for the simultaneous prevention of diphtheria tetanus and poliomyelitis. Refer to the official recommendations for vaccination schedules. This vaccine may be administered as a booster of a previous vaccination to children 6 or older in exceptional cases particularly in the case of a shortage of the diphtheria tetanus and poliovirus vaccine (DTPolio) recommended in the vaccination schedule.
מספר אישור:
143693187600
תאריך אישור:
2010-06-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה