אריתרו טבע 250 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
ERYTHROMYCIN AS STEARATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01FA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ERYTHROMYCIN AS STEARATE 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ERYTHROMYCIN
איזור תרפויטי:
ERYTHROMYCIN
סממני תרפויטית:
Treatment of the following infections when caused by susceptible organisms: Upper and lower respiratory tract infections. Skin and soft tissue infections. Conjunctivitis of the newborn caused by chlamydia trachomatis. Urogenital infections caused by chlamydia trachomatis. Venereal diseases (as an alternative regimen to penicillins and tetracyclines). Intestinal amebiasis. Legionnaires' disease. Long-term prophylaxis in rheumatic fever. Short-term prophlaxis against bacterial endocarditis in patients hypersensitive to penicillin who have congenital heart disease or rheumatic or other acquired valvular heart disease when undergoing dental procedures and surgical procedures of the upper respiratory tract. Enteric infections caused by Campylobacter jejuni.
מספר אישור:
139 10 24747 02
תאריך אישור:
2013-10-23

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה