אלקסן 100

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
CYTARABINE 100 MG / 5 ML
זמין מ:
PHARMALOGIC LTD
קוד ATC:
L01BC01
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.V, INTRATHECAL, S.C
תוצרת:
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG, AUSTRIA
קבוצה תרפויטית:
CYTARABINE
סממני תרפויטית:
For induction and maintenance of clinical remission in patients with acute myeloid leukemia, acute non-lymphoblastic leukemias, acute lymphoblastic leukemias, blast crises of chronic myeloid leukemia, diffuse histiocytic lymphomas ( non-Hodgkin's lymphomas of high malignancy).
מספר אישור:
133662339000
תאריך אישור:
2010-11-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה