אינפנריקס IPV

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
DIPHTHERIA TOXOID 30 IU / 0.5 ML; FILAMENTOUS HAEMOGGLUTININ (FHA) 25 MCG / 0.5 ML
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J07CA
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M
תוצרת:
GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A
קבוצה תרפויטית:
BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED
סממני תרפויטית:
This vaccine is indicated for booster vaccination against diphtheria, tetanus , pertussis, and poliomyelitis diseases in individuals from 16 months to 13 years of age inclusive.
מספר אישור:
137133144800
תאריך אישור:
2012-07-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה