Vitrakvi

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

12-05-2021

Aktiivinen ainesosa:
larotrectinib sulfaatti
Saatavilla:
Bayer AG
ATC-koodi:
L01XE53
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
larotrectinib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset aineet,
Terapeuttinen alue:
Vatsan Kasvaimet
Käyttöaiheet:
Vitrakvi monoterapiana on tarkoitettu hoito aikuis-ja lapsipotilailla, joilla on kiinteä kasvain, joka näyttää Neurotrofisten Reseptori Tyrosiini Kinaasi (NTRK) geenien fuusio,joka on sairaus, joka on paikallisesti levinnyt, metastasoitunut tai jos kirurginen resektio on todennäköisesti aiheuttaa vakavia sairauksia, ja ei ole tyydyttävä hoitovaihtoehtoja.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 3
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004919
Valtuutus päivämäärä:
2019-09-19
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004919

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

12-05-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

12-05-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

12-05-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

12-05-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

12-05-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

12-05-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

12-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

12-05-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

VITRAKVI 25 mg kapseli, kova

VITRAKVI 100 mg kapseli, kova

larotrektinibi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tämä seloste on laadittu ajatellen, että lukija on tätä lääkettä itse käyttävä henkilö. Jos annat tätä

lääkettä lapsellesi, korvaa lukiessasi ”sinä”-sana sanoilla ”sinun lapsesi”.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä VITRAKVI on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat VITRAKVI-valmistetta

Miten VITRAKVI-valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

VITRAKVI-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä VITRAKVI on ja mihin sitä käytetään

Mihin VITRAKVI-valmistetta käytetään

VITRAKVI sisältää larotrektinibi-nimistä vaikuttavaa ainetta.

Sitä käytetään aikuisille, nuorille ja lapsille kiinteiden kasvainten (syöpien) hoitoon. Nämä kasvaimet

voivat sijaita kehon eri osissa ja niitä aiheuttaa NRTK (neurotrofinen

tyrosiinireseptorikinaasi) -geenissä tapahtunut muutos.

VITRAKVI-valmistetta käytetään vain silloin, kun

nämä syövät ovat pitkälle edenneitä tai levinneitä muihin kehon osiin tai jos syövän

poistoleikkaus aiheuttaisi todennäköisesti vaikeita haittoja

ja

tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole.

Ennen kuin sinulle annetaan VITRAKVI-valmistetta, lääkäri määrää sinulle testin, jolla tutkitaan,

onko sinun elimistössäsi NTRK-geenin muutos.

Miten VITRAKVI vaikuttaa

Potilailla, joiden syöpä johtuu NTRK-geenissä tapahtuneesta muutoksesta, elimistö alkaa tämän

geenimuutoksen seurauksena valmistaa poikkeavaa proteiinia eli TRK-fuusioproteiinia, joka voi

johtaa solujen hallitsemattomaan kasvuun ja syöpään. VITRAKVI estää TRK-fuusioproteiinien

toiminnan ja voi näin hidastaa syövän etenemistä tai pysäyttää sen kasvun kokonaan. Se voi myös

auttaa kutistamaan syöpäkasvainta.

Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten VITRAKVI toimii tai miksi sitä on määrätty sinulle, kysy

lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat VITRAKVI-valmistetta

Älä ota VITRAKVI-valmistetta jos

olet allerginen larotrektinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Laboratoriokokeet ja tutkimukset

VITRAKVI-hoidon myötä ALAT- ja ASAT-maksaentsyymien määrä veressäsi voi lisääntyä. Lääkäri

tarkistaa verikokeiden avulla ennen hoitoa ja hoidon aikana ALAT- ja ASAT-entsyymien määrän

veressä ja maksasi toiminnan.

Muut lääkevalmisteet ja VITRAKVI

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin

ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että joillakin lääkkeillä voi olla

vaikutusta siihen, miten VITRAKVI tehoaa ja VITRAKVI-valmisteella voi olla vaikutusta siihen,

miten muut lääkkeet tehoavat.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle varsinkin, jos käytät jotakin seuraavista

lääkkeistä:

sieni- tai bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet: itrakonatsoli vorikonatsoli,

klaritromysiini, telitromysiini, troleandomysiini

Cushingin oireyhtymän hoitoon käytettävä lääke: ketokonatsoli

HIV-infektion hoitoon käytettävät lääkkeet: atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri,

sakinaviiri, rifabutiini, efavirentsi

masennuksen hoitoon käytettävä lääke: nefatsodoni

epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet: fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali

masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste: mäkikuisma

tuberkuloosin hoitoon käytettävä lääke: rifampisiini

voimakkaan kivun lievitykseen käytettävä lääke: alfentaniili

elinsiirteen jälkeistä hylkimistä estävät lääkkeet: siklosporiini, sirolimuusi, takrolimuusi

sydämen epänormaalin sykkeen hoitoon käytettävä lääke: kinidiini

migreenien hoitoon käytettävät lääkkeet: dihydroergotamiini, ergotamiini

pitkäaikaisen kivun hoitoon käytettävä lääke: fentanyyli

tahattomien liikkeiden tai äännähdysten hallintaan käytettävä lääke: pimotsidi

tupakanpolton lopettamisessa auttava lääke: bupropioni

kohonneiden verensokeriarvojen laskemiseen käytettävät lääkkeet: repaglinidi, tolbutamidi

veren hyytymien ehkäisyyn käytettävä lääke: varfariini

mahan happojen muodostumisen vähentämiseen käytettävä lääke: omepratsoli

korkean verenpaineen hoitoon käytettävä lääke: valsartaani

korkean kolestotrin hoitoon käytettävien lääkkeiden ryhmä: statiinit

raskaudenehkäisyyn käytettävät hormonaaliset valmisteet, ks. alla kohta ”ehkäisy - miehille ja

naisille”.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua (tai jos olet epävarma asiasta), keskustele lääkärin,

apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa.

VITRAKVI-valmisteen ottaminen ruuan ja juoman kanssa

Älä syö greippiä tai juo greippimehua käyttäessäsi VITRAKVI-valmistetta, koska ne voivat suurentaa

VITRAKVI-valmisteen määrää elimistössäsi.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä VITRAKVI-valmistetta raskauden aikana, koska ei tiedetä, miten VITRAKVI vaikuttaa

syntymättömään lapseen.

Imetys

Älä imetä lastasi tätä lääkettä käyttäessäsi äläkä 3 päivään viimeisen annoksen otettuasi, sillä ei

tiedetä, erittyykö VITRAKVI rintamaitoon.

Ehkäisy – miehille ja naisille

Vältä raskaaksi tulemista kun käytät tätä lääkettä.

Jos voit tulla raskaaksi, lääkärin on tehtävä sinulle raskaustesti ennen kuin aloitat hoidon.

Käytä tehokasta ehkäisymenetelmää kun käytät VITRAKVI-valmistetta sekä vähintään kuukauden

ajan viimeisen annoksen jälkeen, jos

voit tulla raskaaksi. Jos käytät hormonaalista ehkäisyvalmistetta, sinun pitää käyttää myös

estemenetelmää, kuten kondomi.

jos olet yhdynnässä naisen kanssa, joka voi tulla raskaaksi.

Kysy neuvoa lääkäriltä sinulle parhaiten sopivasta ehkäisymenetelmästä.

Ajaminen, pyöräily ja koneiden käyttäminen

VITRAKVI voi saada sinut tuntemaan huimausta tai väsymystä. Jos sinulla on huimausta tai

väsymystä, älä aja autoa, pyöräile tai käytä työkaluja tai koneita.

3.

Miten VITRAKVI-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Kuinka paljon on otettava

Aikuiset (18-vuotiaasta alkaen)

Suositeltu VITRAKVI-annos on 100 mg (yksi 100 mg kapseli tai neljä 25 mg kapselia) kahdesti

päivässä.

Tarvittaessa lääkäri tarkistaa annoksesi sopivuuden ja korjaa annostusta.

Lapset ja nuoret

Lastasi hoitava lääkäri määrittelee lapsellesi sopivan annoksen hänen pituutensa ja painonsa

perusteella.

Suositeltu enimmäisannos on 100 mg (yksi 100 mg kapseli tai neljä 25 mg kapselia) kahdesti

päivässä.

Tarvittaessa lastasi hoitava lääkäri tarkistaa annoksen sopivuuden ja korjaa annostusta.

Niille potilaille, jotka eivät pysty nielemään kapseleita, on saatavana VITRAKVI-oraaliliuos.

Miten tätä lääkettä otetaan

VITRAKVI voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Älä syö greippiä tai juo greippimehua tämän lääkkeen käytön yhteydessä.

Niele VITRAKVI-kapselit kokonaisina vesilasillisen kanssa. Älä avaa, pureskele tai murskaa

kapselia, koska niiden maku on hyvin karvas.

Jos otat enemmän VITRAKVI-valmistetta kuin sinun pitäisi

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa tai lähde heti sairaalaan. Ota

lääkepakkaus ja tämä seloste mukaasi.

Jos unohdat ottaa VITRAKVI-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen tai jos oksennat tämän lääkkeen

ottamisen jälkeen. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat VITRAKVI-valmisteen oton

Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista ennen kuin olet keskustellut siitä lääkärin kanssa. On tärkeää, että

otat VITRAKVI-valmistetta niin kauan, kuin lääkäri määrää.

Jos et pysty ottamaan lääkettä siten kuin lääkäri on määrännyt, keskustele välittömästi lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Sinun pitää

välittömästi ottaa yhteyttä lääkäriin

, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista

vakavista

haittavaikutuksista:

huimauksen tunne (hyvin yleinen haittavaikutus, voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä), pistely,

tunnottomuus tai polte käsissä ja jaloissa, vaikeuksia kävellä normaalisti, (yleinen

haittavaikutus, voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä). Nämä voivat olla

hermosto-oireiden

merkkejä.

Lääkäri saattaa päättää pienentää annostasi tai keskeyttää tai lopettaa hoidon.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos havaitset seuraavia

haittavaikutuksia:

Hyvin yleinen

(voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä):

saatat näyttää kalpealta ja tuntea sydämenlyönnit; jotka voivat olla punasolujen vähenemisen

(anemian) oireita

flunssankaltaiset oireet, mukaan lukien kuume; jotka voivat olla verikokeissa havaittavan

valkosolujen vähenemisen oireita (neutropenia, leukopenia)

huonovointisuus (pahoinvointi tai oksentelu)

ummetus

lihaskipu

väsymyksen tunne (uupumus)

maksaentsyymien määrän lisääntyminen verikokeissa

painon nousu.

Yleinen

(voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

makuaistin muuttuminen (dysgeusia)

lihasheikkous

lisääntynyt alkalisen fosfataasin määrä verikokeissa (hyvin yleistä lapsilla).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

VITRAKVI-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja purkin etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että kapselit näyttävät vaurioituneilta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä VITRAKVI sisältää

Vaikuttava aine on larotrektinibi.

Yksi VITRAKVI 25 mg kapseli sisältää 25 mg larotrektinibia (sulfaattina).

Yksi VITRAKVI 100 mg kapseli sisältää 100 mg of larotrektinibia (sulfaattina).

Muut aineet ovat:

Kapselin kuori:

liivate

titaanidioksidi (E 171)

Painomuste:

shellakka

indigokarmiinin alumiinilakka (E 132)

titaanidioksidi (E 171)

propyleeniglykoli (E 1520)

dimetikoni.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

VITRAKVI 25 mg on valkoinen läpinäkymätön kova liivatekapseli (18 mm pitkä ja 6 mm

leveä), johon on sinisellä värillä painettu BAYER-risti ja teksti ”25 mg”

VITRAKVI 100 mg on valkoinen läpinäkymätönkova liivatekapseli (22 mm pitkä ja 7 mm

leveä), johon on sinisellä värillä painettu BAYER-risti ja teksti ”100 mg”

Yhdessä pahvikotelossa on yksi lapsiturvallinen muovipurkki, joka sisältää 56 kovaa liivatekapselia.

Myyntiluvan haltija

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksa

Valmistaja

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: +359 02 4247280

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 8 1

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan

uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa

tämä pakkausseloste päivitetään.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

VITRAKVI 20 mg/ml oraaliliuos

larotrektinibi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tämä seloste on laadittu ajatellen, että lukija on tätä lääkettä itse käyttävä henkilö. Jos annat tätä

lääkettä lapsellesi, korvaa lukiessasi ”sinä”-sana sanoilla ”sinun lapsesi”.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä VITRAKVI on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat VITRAKVI-valmistetta

Miten VITRAKVI-valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

VITRAKVI-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä VITRAKVI on ja mihin sitä käytetään

Mihin VITRAKVI-valmistetta käytetään

VITRAKVI sisältää larotrektinibi-nimistä vaikuttavaa ainetta.

Sitä käytetään aikuisille, nuorille ja lapsille kiinteiden kasvainten (syöpien) hoitoon. Nämä kasvaimet

voivat sijaita kehon eri osissa ja niitä aiheuttaa NRTK (neurotrofinen

tyrosiinireseptorikinaasi) -geenissä tapahtunut muutos.

VITRAKVI-valmistetta käytetään vain silloin, kun

nämä syövät ovat pitkälle edenneitä tai levinneitä muihin kehon osiin tai jos syövän

poistoleikkaus aiheuttaisi todennäköisesti vaikeita haittoja

ja

tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole.

Ennen kuin sinulle annetaan VITRAKVI-valmistetta, lääkäri määrää sinulle testin, jolla tutkitaan,

onko sinun elimistössäsi NTRK-geenin muutos.

Miten VITRAKVI vaikuttaa

Potilailla, joiden syöpä johtuu NTRK-geenissä tapahtuneesta muutoksesta, elimistö alkaa tämän

geenimuutoksen seurauksena valmistaa poikkeavaa proteiinia eli TRK-fuusioproteiinia, joka voi

johtaa solujen hallitsemattomaan kasvuun ja syöpään. VITRAKVI estää TRK-fuusioproteiinien

toiminnan ja voi näin hidastaa syövän etenemistä tai pysäyttää sen kasvun kokonaan. Se voi myös

auttaa kutistamaan syöpäkasvainta.

Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten VITRAKVI toimii tai miksi sitä on määrätty sinulle, kysy

lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat VITRAKVI-valmistetta

Älä ota VITRAKVI-valmistetta jos

olet allerginen larotrektinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Laboratoriokokeet ja tutkimukset

VITRAKVI-hoidon myötä ALAT- ja ASAT-maksaentsyymien määrä veressäsi voi lisääntyä. Lääkäri

tarkistaa verikokeiden avulla ennen hoitoa ja hoidon aikana ALAT- ja ASAT-entsyymien määrän

veressä ja maksasi toiminnan.

Muut lääkevalmisteet ja VITRAKVI

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin

ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että joillakin lääkkeillä voi olla

vaikutusta siihen, miten VITRAKVI tehoaa ja VITRAKVI-valmisteella voi olla vaikutusta siihen,

miten muut lääkkeet tehoavat.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle varsinkin, jos käytät jotakin seuraavista

lääkkeistä:

sieni- tai bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet: itrakonatsoli vorikonatsoli,

klaritromysiini, telitromysiini, troleandomysiini

Cushingin oireyhtymän hoitoon käytettävä lääke: ketokonatsoli

HIV-infektion hoitoon käytettävät lääkkeet: atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri,

sakinaviiri, rifabutiini, efavirentsi

masennuksen hoitoon käytettävä lääke: nefatsodoni

epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet: fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali

masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste: mäkikuisma

tuberkuloosin hoitoon käytettävä lääke: rifampisiini

voimakkaan kivun lievitykseen käytettävä lääke: alfentaniili

elinsiirteen jälkeistä hylkimistä estävät lääkkeet: siklosporiini, sirolimuusi, takrolimuusi

sydämen epänormaalin sykkeen hoitoon käytettävä lääke: kinidiini

migreenien hoitoon käytettävät lääkkeet: dihydroergotamiini, ergotamiini

pitkäaikaisen kivun hoitoon käytettävä lääke: fentanyyli

tahattomien liikkeiden tai äännähdysten hallintaan käytettävä lääke: pimotsidi

tupakanpolton lopettamisessa auttava lääke: bupropioni

kohonneiden verensokeriarvojen laskemiseen käytettävät lääkkeet: repaglinidi, tolbutamidi

veren hyytymien ehkäisyyn käytettävä lääke: varfariini

mahan happojen muodostumisen vähentämiseen käytettävä lääke: omepratsoli

korkean verenpaineen hoitoon käytettävä lääke: valsartaani

korkean kolestotrin hoitoon käytettävien lääkkeiden ryhmä: statiinit

raskaudenehkäisyyn käytettävät hormonaaliset valmisteet, ks. alla kohta ”ehkäisy - miehille ja

naisille”.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua (tai jos olet epävarma asiasta), keskustele lääkärin,

apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa.

VITRAKVI-valmisteen ottaminen ruuan ja juoman kanssa

Älä syö greippiä tai juo greippimehua käyttäessäsi VITRAKVI-valmistetta, koska ne voivat suurentaa

VITRAKVI-valmisteen määrää elimistössäsi.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä VITRAKVI-valmistetta raskauden aikana, koska ei tiedetä, miten VITRAKVI vaikuttaa

syntymättömään lapseen.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VITRAKVI 25 mg kapseli, kova

VITRAKVI 100 mg kapseli, kova

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VITRAKVI 25 mg kapseli, kova

Yksi kova kapseli sisältää larotrektinibisulfaattia määrän, joka vastaa 25 mg larotrektinibia.

VITRAKVI 100 mg kapseli, kova

Yksi kova kapseli sisältää larotrektinibisulfaattia määrän, joka vastaa 100 mg larotrektinibia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kapseli, kova (kapseli).

VITRAKVI 25 mg kapseli, kova

Valkoinen läpinäkymätön kova liivatekapseli, koko 2 (18 mm pitkä x 6 mm leveä), jossa on sinisellä

värillä painettu BAYER-risti ja teksti ”25 mg”.

VITRAKVI 100 mg kapseli, kova

Valkoinen läpinäkymätön kova liivatekapseli, koko 0 (22 mm pitkä x 7 mm leveä), jossa on sinisellä

värillä painettu BAYER-risti ja teksti ”100 mg”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

VITRAKVI on tarkoitettu monoterapiana aikuisten ja lasten kiinteiden kasvaimien hoitoon potilaille,

joiden kasvaimessa on neurotrofinen tyrosiinireseptorikinaasi (

NTRK

) fuusiogeeni, kun

sairaus on paikallisesti edennyt, metastasoitunut tai kun leikkaus todennäköisesti johtaa

vakaviin haittoihin ja

tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

VITRAKVI-hoidon saa aloittaa syöpähoitoihin perehtynyt lääkäri.

Ennen VITRAKVI-hoidon aloittamista on validoidulla testillä vahvistettava, että kasvainnäytteessä on

NTRK

-fuusiogeeni.

Annostus

Aikuiset

Suositeltu larotrektinibiannos aikuisille on 100 mg kahdesti päivässä, kunnes sairaus etenee tai kunnes

potilas ei enää siedä hoitoa.

Pediatriset potilaat

Pediatrisilla potilailla annostelu perustuu kehon pinta-alaan (body surface area, BSA). Suositeltu

larotrektinibiannos pediatrisille potilaille on 100 mg/m

kahdesti päivässä enimmäiskerta-annoksen

ollessa 100 mg, kunnes sairaus etenee tai kunnes potilas ei enää siedä hoitoa.

Ottamatta jäänyt annos

Jos annos jää väliin, potilaan ei pidä korvata väliin jäänyttä annosta ottamalla kaksinkertaisen

annoksen. Seuraava annos on otettava normaalin lääkkeenottoaikataulun mukaisesti. Jos potilas

oksentaa annoksen ottamisen jälkeen, hänen ei pidä ottaa lisäannosta oksennetun annoksen

korvaamiseksi.

Annoksen muuttaminen

Kaikkien asteen 2 haittavaikutusten kohdalla hoidon jatkaminen voi olla tarkoituksenmukaista, mutta

potilaan vointia on seurattava tarkasti, jotta voidaan varmistua siitä, että haittavaikutukset eivät

voimistu. Potilaita, joilla esiintyy asteen 2 ALAT- ja/tai ASAT-arvon nousua, on tarkkailtava

laboratoriokokeiden avulla 1 - 2 viikon välein asteen 2 toksisuuden havaitsemisen jälkeen mahdollisen

hoitotauon tai annoksen pienentämisen tarpeellisuuden määrittämiseksi.

Jos potilaalla esiintyy asteen 3 tai 4 haittavaikutuksia:

VITRAKVI-valmisteen antaminen on keskeytettävä, kunnes haittavaikutus häviää tai lievittyy

lähtötilanteen tai asteen 1 tasolle. Jos haittavaikutus on hävinnyt 4 viikon kuluessa, aloita hoito

uudelleen yhtä tasoa alemmalla annoksella.

VITRAKVI-hoito on lopetettava pysyvästi, jos haittavaikutus ei häviä 4 viikon kuluessa.

VITRAKVI-valmisteen suositellut annosmuutokset haittavaikutusten yhteydessä on esitetty

taulukossa 1.

Taulukko 1: VITRAKVI-valmisteen suositellut annosmuutokset haittavaikutusten yhteydessä

Annosmuutos

Aikuis-

ja pediatriset potilaat, joiden

kehon pinta-ala on vähintään

1,0 m

2

Pediatriset potilaat, joiden

kehon pinta-ala on alle 1,0 m

2

Ensimmäinen

75 mg kahdesti päivässä

75 mg/m

kahdesti päivässä

Toinen

50 mg kahdesti päivässä

50 mg/m

kahdesti päivässä

Kolmas

100 mg kerran päivässä

25 mg/m

kahdesti päivässä

Pediatristen potilaiden, joiden annos on 25 mg/m

kahdesti päivässä, on jatkettava tällä annoksella, vaikka kehon pinta-ala

tulisi hoidon aikana laajemmaksi kuin 1,0 m

. Kolmannen annosmuutoksen kohdalla enimmäisannoksen pitää olla

25 mg/m

kahdesti päivässä.

VITRAKVI-hoito on lopetettava pysyvästi potilailla, jotka eivät kolmen annosmuutoksen jälkeenkään

siedä VITRAKVI-valmistetta.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Annoksen muuttamista ei suositella iäkkäille potilaille (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

VITRAKVI-valmisteen aloitusannosta on pienennettävä 50 % potilailla, jotka sairastavat kohtalaista

(Child-Pugh B) tai vaikeaa (Child-Pugh C) maksan vajaatoimintaa. Annosta ei suositella

muutettavaksi lievää maksan vajaatoimintaa sairastaville (Child-Pugh A) potilaille (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta 5.2).

Samanaikainen anto voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa

Jos voimakkaan CYP3A4:n estäjän samanaikainen anto on tarpeen, VITRAKVI-annosta on

pienennettävä 50 %. Kun estäjän annon lopettamisesta on kulunut 3 - 5 eliminaation

puoliintumisaikaa, jatketaan VITRAKVI-hoitoa samalla annoksella kuin ennen CYP3A4:n estäjän

annon aloittamista (ks. kohta 4.5).

Antotapa

VITRAKVI on tarkoitettu otettavaksi suun kautta.

VITRAKVI-valmistetta on saatavana kapselina tai oraaliliuoksena, jotka ovat keskenään

vaihtokelpoiset, sillä niiden biologiset hyötyosuudet ovat keskenään samanlaiset.

Potilasta on neuvottava nielemään kapseli kokonaisena vesilasillisen kera. Karvaan maun vuoksi

kapselia ei saa avata, pureskella tai murskata.

Kapselit voidaan ottaa ruuan kanssa tai tyhjään mahaan, mutta niitä ei pidä ottaa greipin tai

greippimehun kanssa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Teho eri kasvaintyypeissä

VITRAKVI-valmisteen hyöty on osoitettu yksihaaraisissa tutkimuksissa käsittäen kohtalaisen pienen

määrän tutkimuspotilaita, joiden kasvaimissa esiintyy

NTRK

-fuusiogeeni. VITRAKVI-valmisteen

suotuisat vaikutukset on osoitettu perustuen kokonaisvasteprosenttiin ja vasteen kestoon rajoitetussa

määrässä kasvaintyyppejä. Vaikutus voi olla suuruudeltaan erilainen riippuen kasvaintyypistä sekä

muista samanaikaisista geenimuutoksista (ks. kohta 5.1). Näistä syistä johtuen VITRAKVI-valmistetta

tulee käyttää vain, jos ei ole hoitovaihtoehtoja, joiden kliininen hyöty on osoitettu tai jos tällaiset

hoitovaihtoehdot on jo käytetty (ts. ei tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja).

Neurologiset reaktiot

Larotrektinibia saavilla potilailla on raportoitu neurologisia reaktioita, mukaan lukien heitehuimausta,

kävelyhäiriötä ja parestesiaa (ks. kohta 4.8). Suurin osa neurologisista reaktioista ilmaantui kolmen

ensimmäisen hoitokuukauden aikana. VITRAKVI-hoidon keskeyttämistä, annoksen laskua tai hoidon

lopettamista on harkittava näiden oireiden vaikeusasteesta ja oireiden pysyvyydestä riippuen (ks.

kohta 4.2).

Transaminaasien nousu

Larotrektinibia saavilla potilailla raportoitiin ALAT- ja ASAT-arvojen nousua (ks. kohta 4.8). Suurin

osa ALAT- ja ASAT-arvojen noususta tapahtui 3 ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Maksan toimintaa, mukaan lukien ALAT- ja ASAT-arvoja, on tarkkailtava ennen ensimmäisen

annoksen antamista ja kuukausittain 3 ensimmäisen hoitokuukauden ajan sekä sen jälkeen määräajoin

hoidon aikana. Jos potilaalla esiintyy transaminaasiennousua, testejä on tehtävä useammin. Keskeytä

VITRAKVI-hoito tai lopeta se pysyvästi haitan vaikeusasteesta riippuen. Jos VITRAKVI-hoito

keskeytetään, annosta tulee muuttaa, kun hoito aloitetaan myöhemmin uudelleen (ks. kohta 4.2).

Samanaikainen anto CYP3A4/P-gp-indusoijien kanssa

Vältä VITRAKVI-valmisteen samanaikaista antoa voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A4/P-gp-

indusoijien kanssa koska on riski, että lääkealtistus pienenee (ks. kohta 4.5).

Ehkäisy miehillä ja naisilla

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä VITRAKVI-hoidon

aikana ja vähintään kuukauden ajan hoidon jälkeen (ks. kohdat 4.5 ja 4.6).

Lisääntymiskykyisiä miehiä, joiden kumppani voi tulla raskaaksi, on neuvottava käyttämään erittäin

tehokasta ehkäisyä VITRAKVI-hoidon aikana ja vähintään kuukauden ajan hoidon jälkeen (ks.

kohta 4.6).

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muiden aineiden vaikutukset larotrektinibiin

CYP3A:n, P-gp:n ja BCRP:n estäjien vaikutus larotrektinibiin

Larotrektinibi on sytokromi P450 (CYP) 3A:n, P-glykoproteiinin (P-gp) ja rintasyövän

resistenssiproteiinin (BCRP) substraatti. VITRAKVI-valmisteen samanaikainen anto voimakkaiden

CYP3A:n estäjien, P-gp:n ja BCRP:n estäjien (esim. atatsanaviiri, klaritromysiini, indinaviiri,

itrakonatsoli, ketokonatsoli, nefatsodoni, nelfinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri, telitromysiini,

troleandomysiini, vorikonatsoli tai greippi) kanssa voi suurentaa larotrektinibin pitoisuuksia plasmassa

(ks. kohta 4.2).

Kliiniset tutkimustulokset terveillä aikuisilla osoittavat, että yksi 100 mg:n VITRAKVI-annos

samanaikaisesti itrakonatsolin kanssa (voimakas CYP3A:n estäjä ja P-gp:n ja BCRP:n estäjä) 200 mg

kerran päivässä 7 vuorokauden ajan nostaa larotrektinibin C

-arvon 2,8-kertaiseksi ja AUC-arvon

4,3-kertaiseksi.

Kliiniset tutkimustulokset terveillä aikuisilla osoittavat, että yksi 100 mg:n VITRAKVI-annos

samanaikaisesti yhden 600 mg:n annoksen kanssa rifampisiinia (P-gp:n ja BCRP:n estäjä) nostaa

larotrektinibin C

-arvon 1,8-kertaiseksi ja AUC-arvon 1,7-kertaiseksi.

CYP3A:n ja P-gp:n indusoijien vaikutus larotrektinibiin

VITRAKVI-valmisteen samanaikainen anto voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n ja P-gp:n

indusoijien (esim. karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, rifabutiini, rifampisiini tai mäkikuisma)

kanssa voi pienentää larotrektinibin pitoisuuksia plasmassa, joten sitä on vältettävä (ks. kohta 4.4).

Kliiniset tutkimukset terveillä aikuisilla osoittavat, että yksi 100 mg:n VITRAKVI-annos

samanaikaisesti 600 mg:n kanssa rifampisiinia (voimakas CYP3A:n ja P-gp:n indusoija) kahdesti

päivässä 11 vuorokauden ajan laskee larotrektinibin C

-arvoa 71 % ja AUC-arvoa 81 %. Kliinistä

tietoa kohtalaisten indusoijien vaikutuksesta ei ole saatavilla, mutta larotrektinibin altistuksen

pieneneminen on odotettavissa.

Larotrektinibin vaikutukset muihin aineisiin

Larotrektinibin vaikutus CYP3A:n substraatteihin

Terveillä aikuisilla tehdyt kliiniset tutkimukset osoittavat, että VITRAKVI-valmisteen samanaikainen

anto (100 mg kahdesti vuorokaudessa 10 vuorokauden ajan) nosti suun kautta annetun midatsolaamin

-arvon ja AUC-arvon 1,7-kertaiseksi verrattuna pelkkään midatsolaamiin, mikä viittaa siihen, että

larotrektinibi on CYP3A:n heikko estäjä.

Noudata varovaisuutta VITRAKVI-valmistetta käyttävillä potilailla sellaisten CYP3A:n substraattien

kanssa, joilla on kapea terapeuttinen leveys (esim. alfentaniili, siklosporiini, dihydroergotamiini,

ergotamiini, fentanyyli, pimotsidi, kinidiini, sirolimuusi tai takrolimuusi). Jos näitä CYP3A:n

substraatteja, joilla on kapea terapeuttinen leveys, on käytettävä samanaikaisesti VITRAKVI-

valmisteen kanssa, on CYP3A:n substraattien annoksia ehkä pienennettävä haittavaikutusten vuoksi.

Larotrektinibin vaikutus CYP2B6:n substraatteihin

In vitro

-tutkimuksissa on osoitettu, että larotrektinibi indusoi CYP2B6:ta. Larotrektinibin

samanaikainen anto CYP2B6:n substraattien (esim. bupropioni, efavirentsi) kanssa voi pienentää

niiden altistusta.

Larotrektinibin vaikutus muihin kuljettajaproteiinien substraatteihin

In vitro

-tutkimuksissa on osoitettu, että larotrektinibi on OATP1B1:n estäjä. Kliinisiä tutkimuksia

larotrektinibin yhteisvaikutuksista OATP1B1:n substraattien kanssa ei ole tehty. Sen vuoksi ei voida

sulkea pois mahdollisuutta, että larotrektinibin samanaikainen anto OATP1B1:n substraattien (esim.

valsartaani, statiinit) kanssa saattaisi lisätä niiden altistusta.

Larotrektinibin vaikutus PXR:n säätelemiin entsyymeihin

In vitro

-tutkimuksissa on osoitettu, että larotrektinibi on PXR:n säätelemien entsyymien heikko

indusoija (esim. CYP2C-perhe ja UGT). Larotrektinibin samanaikainen anto CYP2C8:n, CYP2C9:n

tai CYPC19:n substraattien (repaglinidi, varfariini, tolbutamidi tai omepratsoli) kanssa voi pienentää

niiden altistusta.

Hormonaaliset raskaudenehkäisymenetelmät

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä heikentääkö larotrektinibi systeemisesti vaikuttavien hormonaalisten

ehkäisymenetelmien tehoa. Tämän vuoksi systeemisesti vaikuttavia hormonaalisia ehkäisymenetelmiä

käyttäviä naisia on kehotettava käyttämään lisäksi jotakin estemenetelmää.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / Ehkäisy miehillä ja naisilla

Larotrektinibin vaikutusmekanismista johtuen sikiölle aiheutuvan haitan riskiä ei voida sulkea pois

annettaessa larotrektinibia raskaana olevalle naiselle.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on tehtävä

raskaustesti ennen VITRAKVI-hoidon aloittamista.

Lisääntymiskykyisiä naisia on kehotettava käyttämään erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää

VITRAKVI-hoidon aikana ja vähintään kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen. Koska

toistaiseksi ei ole tietoa heikentääkö larotrektinibi systeemisesti vaikuttavien hormonaalisten

ehkäisymenetelmien tehoa, systeemisesti vaikuttavia hormonaalisia ehkäisymenetelmiä käyttäviä

naisia on kehotettava käyttämään lisäksi jotakin estemenetelmää.

Lisääntymiskykyisiä miehiä, joiden kumppani voi tulla raskaaksi, on kehotettava käyttämään erittäin

tehokasta ehkäisymenetelmää VITRAKVI-hoidon aikana ja vähintään kuukauden ajan viimeisen

annoksen jälkeen.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja larotrektinibin käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3).

Varmuuden vuoksi VITRAKVI-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö larotrektinibi tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea.

Imetys on lopetettava VITRAKVI-hoidon ja viimeistä annosta seuraavien 3 vuorokauden ajaksi.

Hedelmällisyys

Larotrektinibin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

Toksisuustutkimuksissa ei havaittu hedelmällisyyden kannalta merkityksellisiä vaikutuksia, kun

larotrektinibia annosteltiin toistuvasti (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

VITRAKVI-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Larotrektinibia

saavilla potilailla on raportoitu huimausta ja uupumusta; nämä oireet ovat olleet lähinnä asteen 1 ja 2

oireita ja ilmenneet 3 ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Tämä saattaa vaikuttaa ajokykyyn ja

koneidenkäyttökykyyn 3 ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Potilaita on neuvottava olemaan

ajamatta ja käyttämättä koneita, kunnes he ovat kohtuullisen varmoja siitä, ettei VITRAKVI-hoito

aiheuta heille haittavaikutuksia (ks. kohta 4.4).

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimpiä VITRAKVI-valmisteen haittavaikutuksia (≥ 20 %) olivat esiintymistiheydeltään

laskevassa suuruusjärjestyksessä ALAT-arvon nousu (32 %), uupumus (30 %), ummetus (29 %),

ASAT-arvon nousu (27 %), heitehuimaus (26 %), oksentelu (23 %), anemia (23 %) ja pahoinvointi

(22 %).

Suurin osa haittavaikutuksista oli asteen 1 tai 2 haittavaikutuksia. Aste 4 oli korkein ilmoitettu aste, ja

se koski kahta haittavaikutusta: neutrofiilimäärän lasku (1 %), ALAT-arvon nousu (1 %) ja ASAT-

arvon nousu (< 1 %). Seuraavien haittavaikutusten kohdalla aste 3 oli korkein ilmoitettu aste: anemia,

painon nousu, uupumus, heitehuimaus, parestesia, lihasheikkous, pahoinvointi, myalgia, kävelyhäiriö,

oksentelu ja leukosyyttien määrän lasku. Kaikkia raportoituja asteen 3 haittavaikutuksia esiintyi alle

5 %:lla potilaista anemiaa (8 %) lukuun ottamatta.

5 %:lla potilaista VITRAKVI-hoito lopetettiin pysyvästi hoidon aikana ilmaantuneiden

haittavaikutusten vuoksi riippumatta siitä arvioitiinko haitta lääkehoidosta aiheutuvaksi vai ei (yksi

tapaus jokaista: ALAT-arvon nousu, ASAT-arvon nousu, sappiteiden adenokarsinooma, kävelyhäiriö,

suolen perforaatio, keltaisuus, syöpäkasvaimen eteneminen, neutrofiilimäärän lasku, ohutsuolen tukos,

selkäytimen puristustila ja virusinfektio). Annoksen pienentämiseen johtaneista haittavaikutuksista

suurin osa ilmeni hoidon ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.

Luettelo haittavaikutuksista

VITRAKVI-valmisteen turvallisuutta arvioitiin 196 potilaalla, joilla oli TRK-fuusiopositiivinen syöpä,

yhdessä meneillään olevista kolmesta kliinisestä tutkimuksesta: tutkimukset 1 ja 2 ("NAVIGATE")

sekä 3 ("SCOUT"). Turvallisuusanalyysin koko populaatio koostui potilaista, joiden mediaani-ikä oli

37,5 vuotta (vaihteluväli: 0,1-84), ja joista 37 % oli pediatrisia potilaita. Turvallisuusanalyysin koko

populaation (n=196) hoitoajan mediaani oli 9,3 kuukautta (vaihteluväli: 0,10-51,6).

VITRAKVI-hoitoa saaneilla potilailla (n=196) raportoidut haittavaikutukset esitetään taulukossa 2 ja

taulukossa 3.

Haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmäluokittain.

Yleisyysluokat on määritelty seuraavan käytännön mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen

(≥ 1/100,< 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin

harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2: Raportoidut haittavaikutukset VITRAKVI-hoitoa suositellulla annoksella saaneilla

TRK-fuusiopositiivista syöpää sairastavilla potilailla (turvallisuusanalyysin koko

populaatio = 196)

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Kaikki asteet

Asteet 3 ja 4

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Anemia

Neutrofiilimäärän lasku

(neutropenia)

Leukosyyttimäärän lasku

(leukopenia)

Yleinen

Anemia

Neutrofiilimäärän lasku

(neutropenia)

Melko

harvinainen

Leukosyyttimäärän lasku

(leukopenia)

Hermosto

Hyvin yleinen

Heitehuimaus

Yleinen

Kävelyhäiriö

Parestesia

Heitehuimaus

Parestesia

Melko

harvinainen

Kävelyhäiriö

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Ummetus

Oksentelu

Yleinen

Makuhäiriö

Melko

harvinainen

Pahoinvointi

Oksentelu

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Hyvin yleinen

Lihaskipu

Yleinen

Lihasheikkous

Lihaskipu

Lihasheikkous

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Uupumus

Yleinen

Uupumus

Tutkimukset

Hyvin yleinen

Alaniiniaminotransferaasin

(ALAT) nousu

Aspartaattiaminotrans-

feraasin (ASAT) nousu

Painon nousu (painon

epänormaali

lisääntyminen)

Yleinen

Veren alkalisen fosfataasin

nousu

Alaniiniaminotrans-

feraasin (ALAT) nousu

Aspartaattiaminotrans-

feraasin (ASAT) nousu

Painon nousu (painon

epänormaali

lisääntyminen)

Asteen 4 haittavaikutuksia raportoitiin

”Makuhäiriö” sisältää suositellut termit ”dysgeusia” ja ”makuhäiriö”

Taulukko 3: Raportoidut haittavaikutukset VITRAKVI-hoitoa suositellulla annoksella saaneilla

TRK-fuusiopositiivista syöpää sairastavilla pediatrisilla potilailla (n = 73), kaikki asteet

Elinjärjeste

lmäluokka

Yleisyys

Imeväisikäiset ja

pikkulapset

(n=29)

a

Lapset

(n=30)

b

Nuoret

(n=14)

c

Pediatriset

potilaat

(n=73)

Veri ja

imukudos

Hyvin

yleinen

Anemia

Neutrofiilimäärän

lasku (neutropenia)

Leukosyyttimäärän

lasku (leukopenia)

Anemia

Neutrofiilimäärän

lasku (neutropenia)

Leukosyyttimäärän

lasku (leukopenia)

Neutrofiilimäärän

lasku (neutropenia)

Leukosyyttimäärän

lasku (leukopenia)

Anemia

Neutrofiilimäärän

lasku

(neutropenia)

Leukosyyttimäärä

n lasku

(leukopenia)

Hermosto

Hyvin

yleinen

Heitehuimaus

Yleinen

Heitehuimaus

Parestesia

Kävelyhäiriö

Parestesia

Heitehuimaus

Parestesia

Kävelyhäiriö

Ruoansulat

uselimistö

Hyvin

yleinen

Pahoinvointi

Ummetus

Oksentelu

Pahoinvointi

Ummetus

Oksentelu

Pahoinvointi

Oksentelu

Pahoinvointi

Ummetus

Oksentelu

Yleinen

Makuhäiriö

Ummetus

Makuhäiriö

Luusto,

lihakset ja

sidekudos

Yleinen

Lihaskipu

Lihasheikkous

Lihaskipu

Lihasheikkous

Lihaskipu

Lihasheikkous

Yleisoireet

ja

antopaikass

a todettavat

haitat

Hyvin

yleinen

Uupumus

Uupumus

Uupumus

Uupumus

Tutkimukse

t

Hyvin

yleinen

Alaniiniaminotrans

feraasin (ALAT)

nousu

Aspartaattiaminotr

ansferaasin

(ASAT) nousu

Painon nousu

(painon

epänormaali

lisääntyminen)

Veren alkalisen

fosfataasin nousu

Alaniiniaminotrans

feraasin (ALAT)

nousu

Aspartaattiaminotr

ansferaasin

(ASAT) nousu

Veren alkalisen

fosfataasin nousu

Alaniiniaminotransf

eraasin (ALAT)

nousu

Aspartaattiaminotra

nsferaasin (ASAT)

nousu

Veren alkalisen

fosfataasin nousu

Alaniiniaminotran

sferaasin (ALAT)

nousu

Aspartaattiaminotr

ansferaasin

(ASAT) nousu

Painon nousu

(painon

epänormaali

lisääntyminen)

Veren alkalisen

fosfataasin nousu

Yleinen

Painon nousu

(painon

epänormaali

lisääntyminen)

Painon nousu

(painon

epänormaali

lisääntyminen)

Imeväisikäiset/pikkulapset (28 päivää - 23 kuukautta): kaksi asteen 4 reaktiota neutrofiilimäärän lasku (neutropenia)

raportoitiin. Asteen 3 reaktioita mukaan lukien seitsemän tapausta, joissa neutrofiilimäärä laski (neutropenia) ja kolme

anemiatapausta, kolme painonnousutapausta (painon epänormaali lisääntyminen) ja yksi ALAT-arvon nousutapaus sekä

yksi oksentelutapaus.

Lapset (2 - 11 vuotta): asteen 4 reaktioita ei raportoitu. Kolme asteen 3 tapausta neutrofiilimäärän lasku (neutropenia) ja

yksi parestesiatapaus sekä yksi lihaskiputapaus.

Nuoret (12 - < 18 vuotta): asteen 3 ja 4 reaktiota ei raportoitu

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/457887/2019

EMEA/H/C/004919

Vitrakvi (larotrektinibi)

Yleistiedot Vitrakvi-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Vitrakvi on ja mihin sitä käytetään?

Vitrakvi on syöpälääke. Sillä hoidetaan kiinteitä kasvaimia, joissa on NTRK-geenifuusio. NTRK-

geenifuusio on harvinainen geneettinen poikkeavuus, jota voi esiintyä kasvaimissa kehon eri osissa,

kuten keuhkoissa, kilpirauhasessa ja suolistossa.

Vitrakvi-valmistetta annetaan potilaille, joiden syöpä on edennyt pitkälle tai levinnyt kehon muihin

osiin tai joiden syöpää ei voida poistaa kirurgisesti, ja joilla ei ole tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja.

Sen vaikuttava aine on larotrektinibi.

Miten Vitrakvi-lääkevalmistetta käytetään?

Vitrakvi-lääkevalmistetta saa nesteenä (20 mg/ml) ja kapseleina (25 ja 100 mg), ja se otetaan suun

kautta. Aikuispotilaan tulee ottaa 100 mg:n annos kaksi kertaa vuorokaudessa niin pitkään, kun syöpä

pysyy vakaana ja haittavaikutukset ovat hyväksyttäviä. Lasten annos perustuu kehon pinta-alaan

(paino ja pituus).

Vitrakvi-hoito on aloitettava ja toteutettava syöpälääkkeiden käyttöön perehtyneen lääkärin

valvonnassa. Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkemääräyksestä. Lisätietoja Vitrakvin käytöstä saa

pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Vitrakvi vaikuttaa?

Kasvaimet, joissa on NTRK-geenifuusio, tuottavat poikkeavaa proteiinia (TRK-fuusioproteiini), joka

aiheuttaa syöpäsolujen hallitsematonta kasvua. Vitrakvin vaikuttava aine larotrektinibi estää tämän

proteiinin toiminnan, jolloin syöpäsolujen liikakasvu estyy. Siten syövän paheneminen hidastuu.

Mitä hyötyä Vitrakvista on havaittu tutkimuksissa?

Kolme meneillään olevaa tutkimusta, joissa on 102 potilasta, joilla oli kiinteät kasvaimet ja NTRK-

geenifuusio, osoitti Vitrakvin pienentävän tehokkaasti potilaiden kasvainten kokoa. Näissä

tutkimuksissa Vitrakvi-hoitoa saaneista potilaista 67 prosentilla kasvainten koko pieneni, ja kasvaimet

pienenivät keskimäärin alle puoleen niiden alkuperäisestä koosta. Lisäksi kasvaimet pienenivät

nopeasti (kahdessa kuukaudessa).

Vitrakvi (larotrektinibi)

EMA/457887/2019

Sivu 2/2

Mitä riskejä Vitrakviin liittyy?

Vitrakvin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle

viidestä) ovat väsymys, huimaus, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, anemia (alhainen veren

punasolujen määrä) ja alaniiniaminotransferaasin ja aspartaattiaminotransferaasin korkeat pitoisuudet

veressä (maksaongelman merkki).

Suurin osa haittavaikutuksista on lieviä tai kohtalaisia. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista

haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Vitrakvi on hyväksytty EU:ssa?

Monista muista syöpälääkkeistä poiketen Vitrakvi kohdistuu tiettyihin kasvaimiin erityisen

geenijärjestyksen perusteella siellä, missä kasvain esiintyy elimistössä. Vaikka tutkimukset ovat vielä

kesken, tähänastiset tulokset osoittavat, että se on tehokas potilaiden kasvainten koon

pienentämisessä. Lisäksi kasvainten koon pienenemiseen kuluva lyhyt aika on tärkeä potilaiden

oireiden lievittämisessä.

Turvallisuuden osalta Vitrakvin haittavaikutukset vaikuttavat hallittavilta. Näin ollen Euroopan

lääkevirasto katsoi, että lääkevalmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää

myyntilupa EU:ssa.

Vitrakville on myönnetty ns. ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa, että lääkevalmisteesta on tulossa

lisää tietoja, jotka yhtiön tulee toimittaa. Euroopan lääkevirasto tarkastaa vuosittain mahdollisesti

saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä katsausta päivitetään tarvittaessa.

Mitä tietoja Vitrakvista odotetaan vielä saatavan?

Koska Vitrakvi on saanut ehdollisen myyntiluvan, sitä markkinoiva yritys toimittaa lisätietoa sen

vaikutuksista. Tietoa saadaan kolmesta meneillään olevasta tutkimuksesta, joiden on tarkoitus

vahvistaa Vitrakvin hyöty ja turvallisuus sekä sen pitkäaikaisen käytön vaikutus lapsilla.

Miten voidaan varmistaa Vitrakvin turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Vitrakvin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Vitrakvin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Vitrakvista

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Vitrakvista

Lisää tietoa Vitrakvi-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vitrakvi.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot