Veltassa

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-01-2024

Aktiivinen ainesosa:

patiromer sorbitex kalsiumia

Saatavilla:

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

ATC-koodi:

V03AE09

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

patiromer

Terapeuttinen ryhmä:

Lääkkeitä hoitoon hyperkalemia ja hyperphosphatemia

Terapeuttinen alue:

hyperkalemia

Käyttöaiheet:

Veltassa on tarkoitettu hyperkalemiaa aikuisille.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 7

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2017-07-19

Pakkausseloste

                39
B. PAKKAUSSELOSTE
40
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
VELTASSA 1 G JAUHE ORAALISUSPENSIOTA VARTEN
VELTASSA 8,4 G JAUHE ORAALISUSPENSIOTA VARTEN
VELTASSA 16,8 G JAUHE ORAALISUSPENSIOTA VARTEN
VELTASSA 25,2 G JAUHE ORAALISUSPENSIOTA VARTEN
patiromeeri (patiromeerisorbiteksikalsiumina)
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TAI LAPSESI
ALOITTAA TÄMÄN LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
•
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
•
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
•
Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi eikä sitä
pidä antaa muiden käyttöön. Se voi
aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet
kuin sinulla.
•
Jos havaitset tai lapsesi havaitsee haittavaikutuksia, kerro niistä
lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Veltassa on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Veltassa-valmistetta
3.
Miten Veltassa-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Veltassa-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ VELTASSA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Veltassa on lääke, jonka vaikuttava aine on patiromeeri.
Tätä lääkettä käytetään aikuisten ja 12–17-vuotiaiden
nuorten hoitoon, kun heidän verensä
kaliumpitoisuus on suuri.
Veren liian suuri kaliumpitoisuus voi vaikuttaa siihen, miten hermot
ohjaavat lihaksia. Tästä voi
seurata heikkoutta tai jopa halvaus. Suuri kaliumpitoisuus voi myös
aiheuttaa epänormaalia
sydämensykettä, millä voi olla vakavia vaikutuksia sinun tai
lapsesi sydämen rytmiin.
Tämä lääke toimii sitoutumalla kaliumiin suolessa. Tämä estää
kaliumia pääsemästä verenkiertoon ja
pienentää siten veren kaliumpitoisuuden normaalille tasolle.
2.
MI
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Veltassa 1 g jauhe oraalisuspensiota varten
Veltassa 8,4 g jauhe oraalisuspensiota varten
Veltassa 16,8 g jauhe oraalisuspensiota varten
Veltassa 25,2 g jauhe oraalisuspensiota varten
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Veltassa 1 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 1 g patiromeeria
(patiromeerisorbiteksikalsiumina).
Veltassa 8,4 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 8,4 g patiromeeria
(patiromeerisorbiteksikalsiumina).
Veltassa 16,8 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 16,8 g patiromeeria
(patiromeerisorbiteksikalsiumina).
Veltassa 25,2 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 25,2 g patiromeeria
(patiromeerisorbiteksikalsiumina).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Jauhe oraalisuspensiota varten.
Vaalea tai vaaleanruskea jauhe, jossa valkoisia hiukkasia.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Veltassa on tarkoitettu aikuisten ja 12–17-vuotiaiden nuorten
hyperkalemian hoitoon.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Veltassa alkaa vaikuttaa 4 – 7 tuntia annon jälkeen. Sitä ei saa
käyttää korvaamaan hengenvaarallisen
hyperkalemian ensihoitoa (ks. kohta 4.4).
Annostus
Veltassa-valmistetta otetaan kerran vuorokaudessa. Suositeltu
Veltassa-aloitusannos vaihtelee iän
mukaan. Halutun annoksen saavuttamiseksi voidaan käyttää useita
annospusseja.
Vuorokausiannosta voidaan sovittaa yhden viikon välein tai harvemmin
seerumin kaliumpitoisuuden
ja halutun tavoitealueen perusteella. Seerumin kaliumpitoisuutta on
seurattava kliinisen tarpeen
mukaan (ks. kohta 4.4). Hoitavan lääkärin on määritettävä
hoidon kesto yksilöllisesti seerumin
kaliumpitoisuuden hallintatarpeen perusteella. Jos seerumin
kaliumpitoisuus laskee halutun alueen
alapuolelle, annosta pitää pienentää tai valmisteen käyttö
lopettaa.
3
Veltassa-valmisteen ja muiden suun kautta otettavien
lääkevalmisteiden annon välissä on oltava
3 tuntia (ks. kohta 4.5).
_Aikuiset_
Su
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 16-01-2024

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia