TREXAN 2.5 mg tabletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
17-11-2016
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
17-11-2016

Aktiivinen ainesosa:

Methotrexatum

Saatavilla:

Orion Corporation

ATC-koodi:

L04AX03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Methotrexatum

Annos:

2.5 mg

Lääkemuoto:

tabletti

Prescription tyyppi:

Resepti

Terapeuttinen alue:

metotreksaatti

Tuoteyhteenveto:

; Soveltuvuus iäkkäille Methotrexatum Soveltuu varauksin iäkkäille. Munuaistoksinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa peruuntunut

Valtuutus päivämäärä:

1984-03-07

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
TREXAN 2,5 MG TABLETIT
TREXAN 10 MG TABLETIT
metotreksaatti
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Trexan on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trexania
3.
Miten Trexania otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Trexanin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ TREXAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Trexan-tablettien vaikuttava aine metotreksaatti on sytostaatti eli
solunsalpaaja. Sytostaatit estävät tai
hidastavat solujen lisääntymistä.
Trexan-tabletteja käytetään vaikean nivelreuman ja psoriaasin
hoitoon. Suurina annoksina Trexan-
tabletteja käytetään myös erilaisten kasvainten hoidossa.
Lääkettä käytetään usein yhdessä muiden
syöpälääkkeiden kanssa.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT TREXANIA
Metotreksaatti voi aiheuttaa vakavia haitallisia reaktioita, mm.
maksa- ja keuhkovaurioita. Tästä syystä
Trexan-hoidossa olevien potilaiden terveydentilaa valvotaan
huolellisesti
hoidon aikana. Lääkäriin on
syytä ottaa heti yhteys, jos vaurioihin viittaavia oireita ilmaantuu
(ks. kohta Mahdolliset
haittavaikutukset).
ÄLÄ OTA TREXANIA, JOS
-
sinulla on merkittävä maksan vajaatoiminta
-
sinulla on merkittävä munuaisten vajaatoiminta
-
sinulla on luuydinsairaus, merkittävä valkosolujen tai
ver
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Trexan 2,5 mg tabletit
Trexan 10 mg tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
2,5 mg tabl.:
Yksi tabletti sisältää 2,5 mg metotreksaattia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 40 mg
laktoosia.
10 mg tabl.:
Yksi tabletti sisältää 10 mg metotreksaattia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 37 mg
laktoosia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
2,5 mg tabl.: Tabletti. Keltainen, kupera tabletti, tunnuksena
tabletin toisella puolella M 2.5, Ø 6 mm.
10 mg tabl.: Tabletti. Keltainen, kupera, kapselimallinen,
päällystämätön tabletti, tunnuksena toisella
puolella M 10 ja jakouurre, pituus 8 mm, leveys 4,5 mm.
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1.
KÄYTTÖAIHEET

Vaikea nivelreuma, johon tavanomainen hoito ei ole tehonnut.

Vaikea psoriaasi, etenkin läiskäpsoriaasi, mihin tavanomaiset hoidot
kuten valohoito, PUVA-hoito
tai retinoidit eivät tehoa, sekä vaikea nivelpsoriaasi.

Antineoplastinen kemoterapia: keuhkosyöpä, etenkin pienisoluinen
keuhkosyöpä, rintasyöpä, pään
ja kaulan alueen epidermoidikarsinoomat,
virtsarakon syöpä, kohdunkaulan syöpä,
ovariaalikarsinooma, testiskarsinooma, osteosarkooma.

Aikuisten ja lasten akuutin ja subakuutin lymfaattisen leukemian
hoito. Non-Hodgkinin
lymfooma, histiosyyttinen ja lymfaattinen lymfooma. Burkittin
lymfooma.
4.2.
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Psoriaasin ja nivelreuman hoidossa lääke otetaan kerran viikossa.
Lääkäri voi halutessaan reseptissä
nimetä viikonpäivän,
jolloin
lääke otetaan.
_Psoriaasi _
Ennen varsinaisen hoidon aloittamista potilaalle on hyvä antaa
2,5-5,0 mg:n koeannos
odottamattomien toksisten vaikutusten poissulkemiseksi. Jos
laboratoriotutkimusten
tulos viikon
kuluttua on normaali, aloitetaan hoito. Tavallinen annos on 7,5-15 mg
kerran viikossa. Suunniteltu
viikkoannos voidaan myös ottaa kolmessa osassa vuorokauden aikana.
Tarvittaessa
kokonaisviikkoannos
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia