Terrosa

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-01-2024

Aktiivinen ainesosa:

teriparatidi

Saatavilla:

Gedeon Richter Plc.

ATC-koodi:

H05AA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

teriparatide

Terapeuttinen ryhmä:

Kalsiumin homeostaasi

Terapeuttinen alue:

osteoporoosi

Käyttöaiheet:

Terrosa on tarkoitettu aikuisille. Osteoporoosin hoito postmenopausaalisilla naisilla ja miehillä, joilla on lisääntynyt murtumisriski. Postmenopausaalisilla naisilla on osoitettu merkittävää vähentymistä selkärankaisilla ja nikamamurtumilla, mutta ei lonkkamurtumilla,. Hoito osteoporoosi liittyy pitkäaikaiseen, systeemiseen glukokortikoidihoitoon naisilla ja miehillä on suurempi riski saada murtuma.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 6

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2017-01-04

Pakkausseloste

                45
B. PAKKAUSSELOSTE
46
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
TERROSA 20 MIKROGRAMMAA/80 MIKROLITRAA INJEKTIONESTE, LIUOS
teriparatidi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa.
Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Terrosa on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Terrosa-valmistetta
3.
Miten Terrosa-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Terrosa-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ TERROSA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Terrosa sisältää vaikuttavana aineena teriparatidia, joka vahvistaa
luita ja vähentää murtumavaaraa
edistämällä luunmuodostusta.
Terrosa on tarkoitettu aikuisten osteoporoosin hoitoon. Osteoporoosi
on sairaus, joka aiheuttaa luiden
ohenemista ja haurastumista. Tämä tauti on erityisen yleinen
vaihdevuodet ohittaneilla naisilla, mutta
sitä voi ilmetä myös miehillä. Osteoporoosia esiintyy myös usein
potilailla, jotka käyttävät
kortikosteroideiksi kutsuttuja lääkkeitä.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT TERROSA-VALMISTETTA
ÄLÄ KÄYTÄ TERROSA-VALMISTETTA
•
jos olet allerginen teriparatidille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu
kohdassa 6)
•
jos veresi kalsiumpitoisuus on suuri (sinulla on ennestään
hyperkalsemia).
•
jos sinulla on vakavia munuaisvaivoja.
•
jos sinulla on ollut luu
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Terrosa 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa injektioneste, liuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi 80 mikrolitran annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia*.
Yksi 2,4 ml:n sylinteriampulli liuosta sisältää 600 mikrogrammaa
teriparatidia (vastaten
250 mikrogrammaa millilitrassa).
*Teriparatidi, rhPTH(1-34), on identtinen ihmisen endogeenisen
lisäkilpirauhashormonin 34
N -terminaalisen aminohappojärjestyksen kanssa, ja se tuotetaan
yhdistelmä-DNA-tekniikalla
_E. _
_coli _
-bakteerissa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos (injektioneste).
Väritön, kirkas injektioneste, liuos, jonka pH on 3,8–4,5.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Terrosa on tarkoitettu aikuisten hoitoon.
Osteoporoosin hoitoon postmenopausaalisille naisille sekä miehille,
joilla on suuri luunmurtuman
vaara (ks. kohta 5.1). Nikamamurtumien ja nikaman ulkopuolisten
murtumien, mutta ei lonkkaluun
murtumien, ilmaantuvuuden on osoitettu vähenevän merkitsevästi
postmenopausaalisilla naisilla.
Pitkäaikaiseen, systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvän
osteoporoosin hoitoon sekä naisille että
miehille, joiden luunmurtuman vaara on suurentunut (ks. kohta 5.1).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Terrosan suositusannos on 20 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa.
Teriparatidilääkityksen kokonaiskeston tulisi olla enintään 24
kuukautta (ks. kohta 4.4). Tätä
24 kuukauden teriparatidihoitoa ei saa uusia potilaan elinaikana.
Teriparatidihoidon aikana tulee huolehtia potilaan kalsium- ja
D-vitamiinilisästä, mikäli niitä on
ruokavaliossa liian vähän.
Teriparatidihoidon lopettamisen jälkeen potilaille voidaan aloittaa
muita osteoporoosihoitoja.
3
_Erityisryhmät_
_ _
_Munuaisten vajaatoiminta_
Teriparatidia ei saa käyttää potilaille, joilla on vaikea
munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.3).
Varovaisuutta tulee noudattaa, kun teriparatidia käytetään
potilaille, joilla on keskivaikea munuaisten
vajaatoiminta. Liev
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 16-03-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 16-03-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 16-03-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 16-03-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 16-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 16-03-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 16-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 16-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 16-01-2024

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia