Olanzapine Cipla (previously Olanzapine Neopharma) Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

olanzapine cipla (previously olanzapine neopharma)

cipla (eu) limited - olantsapiini - schizophrenia; bipolar disorder - psycholeptics, - adultsolanzapine on tarkoitettu skitsofrenian hoitoon. olantsapiini on ylläpitää tehokkaasti kliinistä paranemista aikana, jatkoa hoito potilailla, jotka ovat osoittaneet ensimmäisen hoitovasteen. olantsapiini on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maanisen jakson. potilailla, joiden maaninen episodi on vastannut olanzapine hoito, olantsapiini on osoitettu uusiutumisen ehkäisyyn potilailla, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö.

BOSENTAN CIPLA 62.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

bosentan cipla 62.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

cipla europe nv - bosentanum monohydricum - tabletti, kalvopäällysteinen - 62.5 mg - bosentaani

BOSENTAN CIPLA 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

bosentan cipla 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen

cipla europe nv - bosentanum monohydricum - tabletti, kalvopäällysteinen - 125 mg - bosentaani

Lenalidomide Cipla 25 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

lenalidomide cipla 25 mg kapseli, kova

cipla europe nv - lenalidomide - kapseli, kova - 25 mg - lenalidomidi

Lenalidomide Cipla 20 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

lenalidomide cipla 20 mg kapseli, kova

cipla europe nv - lenalidomide - kapseli, kova - 20 mg - lenalidomidi

Lenalidomide Cipla 15 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

lenalidomide cipla 15 mg kapseli, kova

cipla europe nv - lenalidomide - kapseli, kova - 15 mg - lenalidomidi

Lenalidomide Cipla 10 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

lenalidomide cipla 10 mg kapseli, kova

cipla europe nv - lenalidomide - kapseli, kova - 10 mg - lenalidomidi

Lenalidomide Cipla 5 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

lenalidomide cipla 5 mg kapseli, kova

cipla europe nv - lenalidomide - kapseli, kova - 5 mg - lenalidomidi

FEKSOFENADIINI CIPLA 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

feksofenadiini cipla 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen

cipla europe nv - fexofenadini hydrochloridum - tabletti, kalvopäällysteinen - 180 mg - feksofenadiini

QUETIAPINE CIPLA 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

quetiapine cipla 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

cipla (eu) limited - quetiapini fumaras - tabletti, kalvopäällysteinen - 25 mg - ketiapiini