Respreeza

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
23-06-2023

Aktiivinen ainesosa:

Human alpha1-proteinase inhibitor

Saatavilla:

CSL Behring GmbH

ATC-koodi:

B02AB02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

alpha1-proteinase inhibitor (human)

Terapeuttinen ryhmä:

hemostaatit

Terapeuttinen alue:

Genetic Diseases, Inborn; Lung Diseases

Käyttöaiheet:

Respreeza on tarkoitettu ylläpitohoidolle, hidastaa etenemisen etenemistä aikuisilla, joilla on dokumentoitu vaikea alfa-1-proteinaasin estäjän puute (e. genotyyppien PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Potilaiden on oltava optimaalisessa farmakologisessa ja ei-farmakologisessa hoidossa ja heillä on näyttöä progressiivisesta keuhkosairaudesta (e. pienempi uloshengityksen sekunnissa (Helmikuu1) ennusti, heikentynyt kävely kapasiteettia tai enemmän pahenemisvaiheet) kun sitä arvioidaan terveydenhuollon ammattilainen, kokenut alpha1 proteinaasi estäjä puutos hoidossa.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 12

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2015-08-20

Pakkausseloste

                B. PAKKAUSSELOSTE
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
RESPREEZA 1000 MG INFUUSIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN
RESPREEZA 4000 MG INFUUSIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN
RESPREEZA 5000 MG INFUUSIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN
Ihmisen alfa
1
-proteinaasinestäjä
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.
-
Tämä lääke on annettu vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden
käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,
vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
terveydenhuollon ammattilaiselle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Respreeza on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Respreeza-valmistetta
3.
Miten Respreeza-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Respreeza-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ RESPREEZA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ RESPREEZA ON
Tämä lääke sisältää vaikuttavana aineena ihmisen alfa
1
-proteinaasinestäjää, joka on veren normaali ainesosa,
ja jota löytyy keuhkoista. Siellä sen päätehtävä on suojata
keuhkokudosta rajoittamalla tietyn entsyymin, jota
kutsutaan neutrofiilielastaasiksi, vaikutusta. Neutrofiilielastaasi
voi aiheuttaa vaurioita, jos sen toimintaa ei
hallita (esimerkiksi mikäli sinulla on alfa
1
-proteinaasinestäjän puutos).
MIHIN RESPREEZA-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN
Tätä lääkettä käytetään aikuisille, joilla on todettu vaikea
alfa
1
-proteinaasinestäjän puutos (perinnöllinen
sairaus, jota kutsutaan myös nimellä alfa
1
-antitrypsiinin puutos) ja jo
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Respreeza 1000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
Respreeza 4000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
Respreeza 5000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Respreeza 1000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Yksi injektiopullo sisältää noin 1000 mg ihmisen alfa
1
-proteinaasinestäjää*, määritettynä sen kykynä
neutraloida ihmisen neutrofiilielastaasia.
Kun se on saatettu käyttövalmiiksi 20 ml:lla liuotinta, liuos
sisältää noin 50 mg/ml ihmisen alfa
1
-
proteinaasinestäjää.
Proteiinin kokonaismäärä on noin 1 100 mg per injektiopullo.
Respreeza 4000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Yksi injektiopullo sisältää noin 4000 mg ihmisen alfa
1
-proteinaasinestäjää*, määritettynä sen kykynä
neutraloida ihmisen neutrofiilielastaasia.
Kun se on saatettu käyttövalmiiksi 76 ml:lla liuotinta, liuos
sisältää noin 50 mg/ml ihmisen alfa
1
-
proteinaasinestäjää.
Proteiinin kokonaismäärä on noin 4 400 mg per injektiopullo.
Respreeza 5000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Yksi injektiopullo sisältää noin 5000 mg ihmisen alfa
1
-proteinaasinestäjää*, määritettynä sen kykynä
neutraloida ihmisen neutrofiilielastaasia.
Kun se on saatettu käyttövalmiiksi 95 ml:lla liuotinta, liuos
sisältää noin 50 mg/ml ihmisen alfa
1
-
proteinaasinestäjää.
Proteiinin kokonaismäärä on noin 5 500 mg per injektiopullo.
*Tuotettu ihmisluovuttajien plasmasta.
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Respreeza sisältää noin 1,9 mg natriumia per ml käyttövalmista
liuosta (81 mmol/l).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
Kuiva-aine on valkoista tai luonnonvalkoista. Liuotin on kirkas ja
väritön liuos.
Käyttövalmiilla liuoksella on osmolaalisuus likimäärin 279
mOsmol/kg ja pH 7,0.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Respreeza on tarkoitettu ylläp
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 23-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 03-10-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 11-05-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 11-05-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 03-10-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 23-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 03-10-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 23-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 03-10-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 23-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 03-10-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 23-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 03-10-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 23-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 23-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 23-06-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia