Ocaliva

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
22-12-2023

Aktiivinen ainesosa:

Obeticholic happo

Saatavilla:

ADVANZ PHARMA Limited

ATC-koodi:

A05AA04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

obeticholic acid

Terapeuttinen ryhmä:

Bile- ja maksanhoito

Terapeuttinen alue:

Maksakirroosi, Biliary

Käyttöaiheet:

Ocaliva on tarkoitettu kohtelu primaari sapen sappitietulehdus (tunnetaan myös nimellä ensisijainen maksakirroosi) yhdessä ursodeoxycholic acid (UDCA) aikuisten riittävää vastetta UDCA tai monoterapiana aikuisilla sietäisi UDCA.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 17

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2016-12-12

Pakkausseloste

                27
B.
PAKKAUSSELOSTE
28
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
OCALIVA 5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
OCALIVA 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
obetikoolihappo
Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla
voidaan havaita nopeasti
turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla
kaikista mahdollisesti saamistasi
haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista
ilmoitetaan.
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille,
apteekkihenkilökunnalle tai
sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Ocaliva on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ocaliva-valmistetta
3.
Miten Ocaliva-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Ocaliva-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ OCALIVA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Ocaliva sisältää vaikuttavana aineena obetikoolihappoa
(farnesoidi-X-reseptorin agonisti), joka auttaa
maksaa toimimaan paremmin vähentämällä sappinesteen tuotantoa ja
kertymistä maksassa sekä
vähentämällä tulehdusta.
Tätä lääkettä käytetään joko yksin tai yhdessä
ursodeoksikoolihapon kanssa hoitamaan
aikuispotilaiden primaarista biliaarista kolangiittia, joka on maksan
sairaus.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT OCALIVA-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA OCALIVA-VALMISTETTA
-
j
os olet allerginen obetikoolih
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla
voidaan havaita nopeasti
turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia
pyydetään ilmoittamaan
epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. Kohdasta 4.8, miten
haittavaikutuksista ilmoitetaan.
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Ocaliva 5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Ocaliva 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Ocaliva 5 mg k
alvopäällysteiset tabletit
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg obetikoolihappoa.
Ocaliva 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg obetikoolihappoa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti
Ocaliva 5 mg k
alvopäällysteiset tabletit
Keltainen, 8,0 mm:n kokoinen pyöreä tabletti, jonka toisella
puolella on merkintä ”INT” ja
vastakkaisella puolella ”5”.
Ocaliva 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
Keltainen, 8 mm × 7 mm:n kokoinen kolmikulmainen tabletti, jonka
toisella puolella on merkintä
”INT” ja vastakkaisella puolella ”10”.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Ocaliva on tarkoitettu primaarisen biliaarisen kolangiitin (PBC)
hoitoon yhdessä
ursodeoksikoolihapon (UDCA) kanssa aikuisille, joiden vaste UDCA:lle
ei ole riittävä, tai
yksilääkehoitona aikuisille, jotka eivät siedä UDCA:ta.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Potilaan maksan toiminnan tila on selvitettävä ennen
obetikoolihappohoidon aloittamista. Ennen
hoidon aloittamista on selvitettävä, onko potilaalla
dekompensoitunut kirroosi (mukaan lukien Child-
Pugh-luokka B tai C) tai ollut aiemmin dekompensaatiotapahtuma, sillä
obetikoolihappo on vasta-
aiheista näille potilaille (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).
3
Obetikoolihapon aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa
ensimmäisten 6 kuukauden ajan.
Jos alkalisen fosfataasin (AFOS) ja/tai kokonaisbilirubiinin pitoisuus
ei ole pienentynyt riittävästi
ensimmäisten 6 kuukauden jälkeen
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 22-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 14-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 22-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 14-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 22-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 14-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 22-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 14-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 22-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 14-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 22-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 14-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 22-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 22-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 22-12-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia