MITOXANTRON ACCORD 2 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

01-03-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

19-11-2018

Aktiivinen ainesosa:
Mitoxantroni hydrochloridum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
L01DB07
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Mitoxantroni hydrochloridum
Annos:
2 mg/ml
Lääkemuoto:
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
mitoksantroni
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32557
Valtuutus päivämäärä:
2015-09-08

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa

potilaalle

Mitoxantron Accord 2 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

mitoksantroni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

aloitat lääkkeen käyttämisen

, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Mitä tässä

pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä

Mitoxantron Accord 2 mg/ml

on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin

käytät

Mitoxantron Accord 2 mg/ml -valmistetta

Miten Mitoxantron Accord 2 mg/ml

-valmistetta

käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Mitoxantron Accord 2 mg/ml

-valmisteen

säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä

Mitoxantron Accord

on ja mihin sitä käytetään

Mitoxantron Accord -valmiste kuuluu antineoplastisten lääkkeiden eli syöpälääkkeiden ryhmään. Se kuuluu

myös antrasykliineihin, mikä on syöpälääkkeiden alaryhmä. Mitoxantron Accord liuos estää syöpäsolujen

kasvua, minkä seurauksena ne kuolevat. Lääke myös heikentää immuunijärjestelmää, ja sitä käytetään tämän

vaikutuksensa vuoksi multippelin skleroosin tietyn muodon hoidossa, kun muita hoitovaihtoehtoja ei ole.

Mitoxantron Accord -valmistetta käytetään:

edenneen (metastasoituneen) rintasyövän hoidossa;

tietyn imusolmukesyövän hoidossa (non-Hodgkinin lymfooma);

tietyn verisyövän hoidossa, jossa luuydin (huokoinen kudos suurten luiden sisällä) tuottaa liikaa valkosoluja

(akuutti myelooinen leukemia);

tietyn valkosolusyövän hoidossa (krooninen myelooinen leukemia) silloin, kun valkosolujen lukumäärää on

vaikea hallita (blastikriisi); tässä käyttöaiheessa Mitoxantron Accord -valmistetta käytetään yhdessä muiden

lääkevalmisteiden kanssa;

eturauhassyövän aiheuttaman kivun hoidossa eturauhassyövän edenneessä vaiheessa yhdessä

kortikosteroidien kanssa;

hyvin aktiivisen relapsoivan multippelin skleroosin hoidossa, kun sairaus johtaa nopeasti

toimintakyvyttömyyteen, eikä muita hoitokeinoja ole (ks. kohdat 2 ja 3).

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mitoxantron Accord 2 mg/ml -valmistetta

Älä käytä Mitoxantron Accord -valmistetta

jos olet allerginen mitoksantronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

jos olet allerginen sulfiitille;

jos sinulla on tietynlainen astma (bronkiaaliastma) ja sulfiittiallergia;

jos imetät (ks. kohta “Raskaus ja imetys”)

Multippelin

skleroosin hoidossa:

jos olet raskaana

Varoitukset ja varotoimet

Mitoxantron Accord -valmiste on annettava sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta soluillesi

myrkyllisten syöpälääkkeiden käytöstä (solunsalpaajat).

Mitoxantron Accord -valmiste on annettava hitaana tasaisesti tippuvana laskimoinfuusiona.

Mitoxantron Accord -valmistetta ei saa antaa ihon alle (subkutaanisesti), lihakseen (intramuskulaarisesti)

eikä valtimoon (intra-arteriaalisesti). Jos Mitoxantron Accord -valmistetta vuotaa annon aikana ympäröivään

kudokseen (ekstravasaatio), saattaa paikallisissa kudoksissa ilmetä vakavia vaurioita.

Mitoxantron Accord -valmistetta ei saa myöskään injisoida aivojen tai selkäytimen alle (selkäydinkanavaan),

koska tämä voi aiheuttaa vaikean vaurion ja pysyvän toimintahäiriön.

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Mitoxantron

Accord -valmistetta:

Jos sinulla on maksaongelmia.

Jos sinulla on munuaisongelmia.

Jos olet aiemmin käyttänyt Mitoxantron Accord -valmistetta.

Jos sydämesi ei toimi kunnolla.

Jos olet aiemmin saanut sädehoitoa rintakehän alueelle.

Jos käytät jo muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydämeesi.

Jos olet aiemmin saanut antrasykliini- tai antraseenidionihoitoa, kuten daunorubisiinia tai

doksorubisiinia.

Jos luuytimesi ei toimi kunnolla (sen toiminta on heikentynyt) tai jos yleinen terveydentilasi on

huono.

Jos sinulla on jokin infektio. Tämä infektio on hoidettava ennen Mitoxantron Accord -valmisteen

käyttöä.

Jos suunnittelet rokotuksen tai immunisaation ottamista hoidon aikana. Rokotukset ja immunisaatiot

eivät ehkä tehoa Mitoxantron Accord -hoidon aikana eivätkä kolmen kuukauden ajan hoidon

päättymisen jälkeen.

Jos olet raskaana tai sinä ja kumppanisi yritätte raskautta.

Jos imetät. Sinun on lopetettava imetys ennen Mitoxantron Accord -valmisteen käyttämistä.

Jos havaitset jonkin seuraavista merkeistä tai oireista Mitoxantron Accord -hoidon aikana, kerro siitä heti

lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle:

Kuume, infektiot, selittämätön verenvuoto tai mustelmat, heikkous ja helposti ilmaantuva väsymys

Hengästyminen (myös hengästyminen yöllä), yskä, nesteen kertyminen (turvotus) nilkoissa tai

jaloissa, sydämen lepatus (epäsäännöllinen sydämen rytmi). Tätä voi esiintyä joko Mitoxantron

Accord -hoidon aikana tai kuukausia tai vuosia hoidon jälkeen.

Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi tehdä muutoksia Mitoxantron Accord -hoitoon tai lopettaa hoidon

väliaikaisesti tai pysyvästi.

Verikokeet ennen Mitoxantron Accord -hoitoa ja sen aikana

Mitoxantron Accord liuos voi vaikuttaa verisolujen määrään. Lääkärisi teettää verikokeita ennen kuin hoito

aloitetaan ja hoidon aikana verisolujen määrän laskemista varten. Lääkärisi teettää verikokeita useammin, ja

näissä seurataan erityisesti valkosolujen (neutrofiilisten leukosyyttien) lukumäärää:

Jos tietyn valkosolutyypin

(neutrofiilien) määrä on alhainen (alle 1 500 solua/mm

Jos käytät Mitoxantron Accord –hoitoa suurella annoksella (> 14 mg/m

/vrk kolmen vuorokauden ajan).

Sydämen toimintaa kartoittavat testit ennen Mitoxantron Accord -hoitoa ja sen aikana

Mitoxantron Accord voi vahingoittaa sydäntäsi ja aiheuttaa sydämen toiminnan heikentymistä tai

vakavammissa tapauksissa sydämen vajaatoimintaa. Olet alttiimpi näille haittavaikutuksille, jos saat suuria

annoksia Mitoxantron Accord -hoitoa tai:

jos sydämesi ei toimi kunnolla

jos olet aiemmin saanut sädehoitoa rintakehän alueelle

jos käytät jo muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydämeesi

jos olet aiemmin saanut antrasykliini- tai antraseenidionihoitoa, kuten daunorubisiinia

tai doksorubisiinia

Lääkärisi teettää sydämen toimintaa kartoittavat testit ennen kuin aloitat Mitoxantron Accord -hoidon ja

säännöllisin väliajoin hoidon aikana. Jos saat Mitoxantron Accord -hoitoa multippelin skleroosin hoitoon,

lääkärisi teettää sydämen toimintaa kartoittavat testit ennen hoidon alkua, ennen jokaista seuraavaa annosta

ja vuosittain aina siihen asti, kunnes hoidon päättymisestä on kulunut viisi vuotta.

Akuutti myelooinen leukemia ja myelodysplastinen oireyhtymä

Ryhmä syöpälääkkeitä (topoisomeraasi II:n estäjät), mukaan lukien Mitoxantron Accord -hoito, voi aiheuttaa

seuraavia sairauksia, kun niitä käytetään yksin mutta erityisesti käytettäessä yhdistelmähoitona muiden

solunsalpaajien ja/tai sädehoidon kanssa:

valkosolusyöpä (akuutti myelooinen leukemia)

luuytimen sairaus, joka aiheuttaa poikkeavan muotoisia verisoluja ja johtaa leukemiaan (myelodysplastinen

oireyhtymä)

Virtsan ja muiden kudosten värjäytyminen

Mitoxantron Accord –valmiste voi aiheuttaa virtsaan sinivihreää väriä 24 tuntia annostelun jälkeen. Myös

silmänvalkuaisten, ihon ja kynsien värjäytymistä sinertäviksi voi esiintyä.

Ehkäisy miehillä ja naisilla

Miehet eivät saa hoidon aikana siittää lasta, ja heidän on käytettävä ehkäisyä hoidon aikana ja ainakin kuusi

kuukautta hoidon jälkeen. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on tehtävä negatiivinen raskaustesti ennen

jokaista annosta ja käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään neljä kuukautta hoidon

päättymisen jälkeen. Jos tätä lääkettä käytetään raskauden aikana tai jos tulet raskaaksi käyttäessäsi tätä

lääkettä, kerro siitä lääkärillesi, sillä sikiölle voi koitua riskejä.

Hedelmällisyys

Tämä lääke voi lisätä ohimenevän tai jatkuvan kuukautisten poisjäännin (amenorrea) riskiä naisilla, jotka

ikänsä puolesta voisivat tulla raskaaksi.

Lapset ja nuoret

Kokemusta lääkkeen käytöstä lapsille ja nuorille on vähän.

Älä anna tätä lääkettä lapsille ja nuorille syntymästä 18 vuoden ikään asti, sillä lääkkeen turvallisuutta ja

tehoa lapsille ja nuorille ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja

Mitoxantron Accord

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä. On erityisen tärkeää, että mainitset seuraavista lääkkeistä.

Lääkkeet, jotka saattavat lisätä Mitoxantron Accord -valmisteen haittavaikutusriskiä:

Lääkkeet, jotka saattavat vahingoittaa sydäntäsi (esim. antrasykliinit)

Lääkkeet, jotka vähentävät verisolujen ja verihiutaleiden tuotantoa luuytimessä

(myelosuppressiiviset aineet)

Lääkkeet, jotka heikentävät immuunijärjestelmää (immunosuppressiiviset aineet)

K-vitamiiniantagonistit, erityisesti jos käytät Mitoxantron Accord -valmistetta syövän hoitoon.

Topoisomeraasi II:n estäjät (ryhmä syöpälääkkeitä, mukaan lukien mitoksantroni) yhdessä muiden

solunsalpaajien ja/tai sädehoidon kanssa. Nämä voivat aiheuttaa:

valkosolusyöpää (akuutti myelooinen leukemia, AML)

luuytimen sairautta, joka aiheuttaa poikkeavan muotoisia verisoluja ja johtaa leukemiaan

(myelodysplastinen oireyhtymä)

Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta,

jos et ole varma, kuuluuko lääkkeesi johonkin edellä

lueteltuihin

lääkkeisiin.

Näitä lääkkeitä on käytettävä varoen tai niitä voi olla syytä välttää Mitoxantron Accord -hoidon aikana. Jos

otat jotakin näistä, lääkärisi voi katsoa tarpeelliseksi määrätä sinulle vaihtoehtoisen lääkkeen.

Sinun on myös kerrottava lääkärillesi, jos käytät jo Mitoxantron Accord -valmistetta ja sinulle määrätään

uusi lääke, jota et vielä ole ottanut yhtä aikaa Mitoxantron Accord -valmisteen kanssa.

Rokotukset ja immunisaatiot (suoja rokotteen sisältämiä aineita vastaan) eivät ehkä tehoa Mitoxantron

Accord -hoidon aikana eivätkä kolmen kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Mitoxantron Accord -valmiste voi aiheuttaa vahinkoa syntymättömälle lapselle. Siksi sinun on vältettävä

raskaaksi tulemista. Mitoxantron Accord -valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana multippelin skleroosin

hoitoon (erityisesti raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana).

Jos tulet raskaaksi Mitoxantron Accord -hoidon aikana, sinun on välittömästi kerrottava lääkärillesi ja

lopetettava hoito.

Sinun on vältettävä raskaaksi tulemista. Miesten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään

kuusi kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on tehtävä negatiivinen

raskaustesti ennen jokaista annosta ja käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään neljä kuukautta

Mitoxantron Accord -hoidon päättymisen jälkeen.

Imetys

Mitoxantron Accord -valmiste erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa lapsellesi vakavia haittoja. Imetys on

lopetettava mitoksantronin käytön ajaksi ja vielä kuukauden ajaksi viimeisestä annostelusta.

Hedelmällisyys

Mitoxantron Accord -valmiste voi lisätä ohimenevän tai jatkuvan kuukautisten poisjäännin (amenorrea)

riskiä naisilla, jotka ikänsä puolesta voisivat tulla raskaaksi. Siksi sinun on keskusteltava lääkärisi kanssa, jos

suunnittelet raskautta tulevaisuudessa; munasolujasi voi olla syytä pakastaa. Miehillä tietoja ei ole saatavilla.

Urospuolisilla eläimillä havaittiin kuitenkin kivesvaurioita ja siittiösolujen

vähenemistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Mitoxantron Accord -valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Syynä ovat

mahdolliset haittavaikutukset, kuten sekavuus ja väsyneisyys (ks. kohta 4).

Jos kärsit näistä haittavaikutuksista, älä aja ajoneuvoja ja/tai käytä koneita.

3. Miten Mitoxantron Accord -valmistetta käytetään

Ota/käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus ja antotapa

Mitoxantron Accord -valmistetta annetaan sinulle sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta

solunsalpaajien käytöstä. Se on aina annosteltava infuusiona laskimoon ja laimennettava aina etukäteen.

Infuusioneste voi vuotaa valtimosta kudokseen (ekstravasaatio). Jos näin tapahtuu, infuusio pitää keskeyttää ja

aloittaa uudelleen toiseen laskimoon. Vältä erityisesti ihon, limakalvojen (kosteiden alueiden, kuten suun

sisäpinnan) ja silmien kosketusta Mitoxantron Accord -valmisteeseen. Lääkärisi laskee yksilöllisen Mitoxantron

Accord -annoksen. Suositeltu annos perustuu kehosi pinta-alaan, joka lasketaan neliömetreinä (m

) pituutesi ja

painosi perusteella. Lisäksi sinulta otetaan verikokeita hoidon aikana. Lääkkeen annostelua muokataan näiden

testien tulosten perusteella.

Tavanomainen annos on:

Metastasoitunut rintasyöpä, non-Hodgkinin lymfooma

Jos Mitoxantron Accord -valmistetta käytetään yksin:

Mitoxantron Accord -valmisteen suositeltu aloitusannos on 14 mg/m

kehon pinta-alaa kohti, ja se annetaan

yhtenä annoksena laskimoon. Annos voidaan toistaa 21 päivän välein, jos veriarvosi ovat palautuneet

hyväksyttävälle tasolle.

Potilaille, joilla on esim. aiemman kemoterapian tai huonon yleiskunnon takia alentuneet luuydinvarannot,

suositellaan pienempää aloitusannosta (12 mg/m

tai vähemmän).

Lääkärisi päättää tarkalleen, minkälaisen annoksen tarvitset seuraavaksi.

Peräkkäiset annokset voivat yleensä olla keskenään yhtä suuria, jos valkosolujen ja verihiutaleiden määrä on

21 päivän kuluttua hoidosta palautunut normaalille tasolle.

Yhdistelmähoito (jos käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa)

Mitoxantron Accord -valmistetta on annettu osana yhdistelmähoitoa. Mitoxantron Accord -valmisteen ja muiden

solunsalpaajien, mukaan lukien syklofosfamidin ja 5-fluorourasiilin tai metotreksaatin ja mitomysiini C:n,

yhdistelmien on osoitettu olevan tehokkaita metastasoituneessa rintasyövässä.

Mitoxantron Accord-valmistetta on käytetty myös erilaisina yhdistelminä non-Hodgkinin lymfoomassa. Tiedot

ovat kuitenkin tällä hetkellä rajallisia, eikä erityistä annosteluohjelmaa voida suositella.

Seuraavaa ohjetta voidaan käyttää kun Mitoxantron Accord -valmistetta käytetään yhdistelmähoitona muiden

solunsalpaajahoitojen kanssa: Mitoxantron Accord -valmisteen aloitusannosta on laskettava 2–4 mg/m

niihin

annoksiin nähden, joita suositellaan silloin, kun Mitoxantron Accord -valmistetta käytetään ainoana lääkkeenä.

Akuutti myelooinen leukemia:

Jos lääkettä käytetään yksin taudin uusiutuessa:

Suositeltu annos elpymävaiheen aikaansaamiseksi (remission induktioksi)

on 12 mg/m

kehon pinta-alaa

kohden, ja se annetaan yhtenä päivittäisenä annoksena laskimoon viitenä päivänä peräkkäin (yhteensä 60

mg/m

viiden päivän aikana).

Jos lääkettä käytetään yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa:

Lääkärisi päättää tarkalleen, minkälaisen annoksen tarvitset. Tätä annosta on ehkä tarpeen muuttaa, jos:

- Lääkeyhdistelmä vähentää valko- ja punasolujen sekä verihiutaleiden tuotantoa luuytimessä

enemmän kuin Mitoxantron Accord -valmiste yksin.

- Jos sinulla on vakavia maksa- tai munuaisongelmia.

Blastikriisin hoito (kroonisessa) myelooisessa leukemiassa

Yksin käytettynä taudin uusiutuessa

Suositeltu annos relapsivaiheessa on 10–12 mg/m

kehon pinta-alaa kohden, ja se annetaan yhtenä

päivittäisenä annoksena laskimoon viitenä päivänä peräkkäin (yhteensä 50–60 mg/m

Edennyt kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Mitoxantron Accord -valmisteen suositeltu annos on 12–14 mg/m

, ja se annetaan lyhyenä infuusiona

laskimoon 21 päivän välein yhdessä suun kautta annettavien pienten kortikosteroidiannosten kanssa

(hormonilääkkeitä, jotka heikentävät immuunijärjestelmää).

Multippeli skleroosi

Mitoxantron Accord -valmistetta annetaan sinulle sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta

solunsalpaajien käytöstä multippelin skleroosin hoidossa.

Suositeltu mitoksantroniannos on yleensä 12 mg/m

kehon pinta-alaa kohden, ja se annetaan lyhyenä (noin 5–15

minuutin) infuusiona laskimoon. Infuusio voidaan toistaa 1–3 kuukauden välein. Elinikäinen kumulatiivinen

enimmäisannos ei saa ylittää 72 mg/m

Jos mitoksantronia annostellaan toistuvasti, muutoksia annostelussa ohjaa veresi valko- ja punasolujen ja

verihiutaleiden määrässä tapahtuvan vähenemisen syvyys ja kesto.

Iäkkäät potilaat

Iäkkään potilaan annos on yleensä valittava annosalueen alemmalta tasolta mahdollisen maksan, munuaisten ja

sydämen toiminnanaleneman, mahdollisen sairauden tai muilla lääkevalmisteilla tapahtuvan hoidon takia.

sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavimmat haittavaikutukset ovat sydämeen kohdistuvat vauriot (sydänlihastoksisuus) ja myelosuppressio

(luuytimen toiminnan heikkeneminen).

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia

Kerro välittömästi lääkärille, jos huomaat jotain seuraavista:

Jos ihosi kalpenee ja tunnet olosi heikoksi tai tulet äkillisesti hengästyneeksi, se voi olla merkki

punasolujen vähenemisestä.

Poikkeava mustelmien ilmestyminen tai verenvuoto, kuten veren yskiminen, verta oksennuksessa tai

virtsassa tai musta uloste (mahdollinen merkki verihiutaleiden vähenemisestä)

Uusi tai paheneva hengitysvaikeus

Rintakipu, hengästyneisyys, muutokset sydämenlyönneissä (nopea tai hidas), nesteen kertyminen

(turvotus) nilkoissa tai jaloissa (mahdollisia merkkejä tai oireita sydänongelmista)

Vaikea kutiseva ihottuma (nokkosrokko), käsien, jalkojen, nilkkojen,

kasvojen, huulten, suun tai

kaulan turvotus (joka voi vaikeuttaa nielemistä tai hengittämistä) tai pyörryttävä olo, nämä voivat

olla merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta.

Kuume tai infektiot

Syöpäpotilailla:

Hyvin yleinen (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

- Infektiot

- Punasolujen alhainen lukumäärä, mikä voi aiheuttaa väsyneisyyttä ja hengästyneisyyttä (anemia). Voit

tarvita verensiirron.

- Tiettyjen valkosolujen alhainen lukumäärä (neutrofiilit ja leukosyytit)

- Pahoinvointi

- Oksentelu

- Hiustenlähtö

Yleinen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä

10:stä)

- Verihiutaleiden alhainen lukumäärä - mikä voi aiheuttaa verenvuotoa ja mustelmia

- Tiettyjen valkosolujen alhainen lukumäärä (granulosyytit)

- Ruokahalun väheneminen

- Väsyneisyys, heikkous ja energian puute

- Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (vakava tila, jossa sydän ei pysty enää pumppaamaan tarpeeksi

verta)

- Sydänkohtaus

- Hengästyneisyys

- Ummetus

- Ripuli

- Suun ja huulten tulehdus

- Kuume

Melko harvinainen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 100:sta)

- Luuytimen toiminnan heikkeneminen. Luuytimesi toiminta voi olla voimakkaammin heikentynyt tai

heikentynyt pitemmän aikaa, jos olet saanut solunsalpaajahoitoa tai sädehoitoa.

- Riittämätön verisolujen tuotanto luuytimessä (luuytimen vajaatoiminta)

- Poikkeava valkosolujen lukumäärä

- Vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio, mukaan lukien anafylaktinen sokki) -

voit saada

äkillisen

kutisevan

ihottuman (nokkosrokko), käsien, jalkojen, nilkkojen,

kasvojen, huulten, suun tai kaulan

turvotusta, joka voi vaikeuttaa nielemistä tai hengittämistä, tai tuntea pyörryttävää oloa.

- Ylähengitysteiden infektiot

- Virtsatieinfektiot

- Verenmyrkytys (sepsis)

- Sellaisten mikro-organismien aiheuttamat infektiot, jotka eivät normaalisti aiheuta sairauksia

immuunijärjestelmän ollessa terve (opportunistiset infektiot)

- Valkosolusyöpä (akuutti myelooinen leukemia (AML))

- Luuytimen poikkeavuus, jossa muodostuu epänormaaleja verisoluja ja joka johtaa leukemiaan

(myelodysplastinen oireyhtymä MDS))

- Painon vaihtelu

- Metaboliset häiriöt (tuumorinhajoamisoireyhtymä)

- Ahdistuneisuus

- Sekavuus

- Päänsärky

- Kihelmöivä tunne

- Epäsäännöllinen sydämen rytmi tai hidastunut sydämen rytmi

- Poikkeava sydämen elektrokardiogrammi

- Sydämen vasemman kammion pumppaama veritilavuus on pienentynyt ilman oireita

- Mustelmat

- Voimakas verenvuoto

- Matala verenpaine

- Vatsakipu

- Verenvuoto mahassa tai suolessa, tähän voi liittyä verta oksennuksessa, verta ulostamisen yhteydessä tai

musta tervainen uloste

- Limakalvotulehdus

- Haimatulehdus

- Maksan poikkeavuudet

- Ihotulehdukset (punoitus)

- Poikkeavuudet kynsissä (esim. kynnen irtoaminen kynnenalustasta, muutokset kynnen pinnassa ja

rakenteessa)

- Ihottuma

- Muutokset silmänvalkuaisten värissä

- Ihon värjäytyminen

- Nesteen vuotaminen ympäröivään kudokseen (ekstravasaatio):

o Punoitus (eryteema)

o Turvotus

o Kipu

o Polttava tunne ja/tai ihon värjäytyminen

o Kudoksen solujen kuoleminen, minkä takia kuolleita soluja voi olla tarpeen poistaa ja suorittaa

ihonsiirto

- Maksan ja munuaisten toimintaa kartoittavien verikokeiden poikkeavat tulokset (kohonneet

aspartaattiaminotransferaasitasot, kohonnut veren kreatiniini- ja typpiureapitoisuus)

- Munuaisvaurio, joka aiheuttaa turvotusta ja heikkoutta (nefropatia)

- Virtsan värjäytyminen

- Kuukautisten poikkeava poisjäänti (amenorrea)

- Turvotus (edeema)

- Makuhäiriöt

Harvinainen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä

1 000:sta)

- Keuhkotulehdus (pneumonia)

- Sydänlihasvaurio, joka estää sydäntä pumppaamasta kunnolla (kardiomyopatia)

MS-tautipotilailla:

Hyvin yleinen (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

- Infektiot, myös ylähengitysteiden infektiot ja virtsatieinfektiot

- Pahoinvointi

- Hiustenlähtö

- Kuukautisten poikkeava poisjäänti (amenorrea)

Yleinen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä

10:stä)

- Punasolujen alhainen lukumäärä, mikä voi aiheuttaa väsyneisyyttä ja hengästyneisyyttä (anemia). Saatat

tarvita verensiirron.

- Tiettyjen valkosolujen alhainen lukumäärä (granulosyytit ja leukosyytit)

- Ummetus

- Oksentelu

- Ripuli

- Suun ja huulten tulehdus

- Poikkeava valkosolujen lukumäärä

- Päänsärky

- Epäsäännöllinen sydämen rytmi

- Poikkeava sydämen elektrokardiogrammi

- Sydämen vasemman kammion pumppaama veritilavuus on pienentynyt ilman oireita

- Maksan toimintaa kartoittavien verikokeiden poikkeavat tulokset (kohonneet

aspartaattiaminotransferaasiarvot)

Melko harvinainen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 100:sta)

- Keuhkotulehdus (pneumonia)

- Verenmyrkytys (sepsis)

- Sellaisten mikro-organismien aiheuttamat infektiot, jotka eivät normaalisti aiheuta sairauksia

immuunijärjestelmän ollessa terve (opportunistiset infektiot)

- Valkosolusyöpä (akuutti myelooinen leukemia (AML))

- Luuytimen poikkeavuus, jossa muodostuu poikkeavia verisoluja ja joka johtaa leukemiaan

(myelodysplastinen oireyhtymä (MDS))

- Riittämätön verisolujen tuotanto luuytimessä (luuytimen vajaatoiminta)

- Luuytimen toiminnan heikkeneminen Luuytimen toiminta voi olla voimakkaammin heikentynyt tai

heikentynyt pitemmän ajan, jos olet saanut solunsalpaajahoitoa tai sädehoitoa.

- Verihiutaleiden alhainen lukumäärä - joka voi aiheuttaa verenvuotoa ja mustelmia

- Alhainen erityisten valkosolujen lukumäärä (neutrofiilit)

- Vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio, mukaan lukien anafylaktinen sokki) - voit saada äkillisen

kutisevan ihottuman (nokkosrokko), käsien, jalkojen, nilkkojen,

kasvojen, huulten, suun tai kaulan

turvotusta, joka voi vaikeuttaa nielemistä tai hengittämistä, tai tuntea pyörryttävää oloa.

- Ruokahalun väheneminen

- Painon vaihtelu

- Ahdistuneisuus

- Sekavuus

- Kihelmöivä tunne

- Väsyneisyys, heikkous ja energian puute

- Vakava tila, jossa sydän ei pysty enää pumppaamaan tarpeeksi verta (kongestiivinen sydämen

vajaatoiminta)

- Sydänlihasvaurio, joka estää sydäntä pumppaamasta kunnolla (kardiomyopatia)

- Hidastunut sydämen rytmi

- Sydänkohtaus

- Poikkeava mustelmataipumus

- Voimakas verenvuoto

- Matala verenpaine

- Hengästyneisyys

- Vatsakipu

- Verenvuoto mahassa tai suolessa, tähän voi liittyä verta oksennuksessa, verta ulostamisen yhteydessä tai

musta tervainen uloste

- Limakalvotulehdus

- Haimatulehdus

- Maksan poikkeavuudet

- Poikkeavuudet kynsissä (esim. kynnen irtoaminen kynnenalustasta, muutokset kynnen pinnassa ja

rakenteessa)

- Ihottuma

- Muutokset silmänvalkuaisten värissä

- Ihon värjäytyminen

- Nesteen vuotaminen ympäröivään kudokseen (ekstravasaatio):

o Punoitus (eryteema)

o Turvotus

o Kipu

o Polttava tunne ja/tai ihon värjäytyminen

o Kudoksen solujen kuoleminen, jonka takia kuolleita soluja voi olla tarpeen poistaa ja suorittaa

ihonsiirto

- Maksan ja munuaisten toimintaa kartoittavien verikokeiden poikkeava tulokset (kohonnut veren kreatiniini-

ja typpiureapitoisuus)

- Munuaisvaurio, joka aiheuttaa turvotusta ja heikkoutta (nefropatia)

- Virtsan värjäytyminen

- Turvotus (edeema)

- Kuume

- Äkkikuolema

Harvinainen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä

1 000:sta)

Ei ole.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle

tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri,

PL 55, FI-00034 Fimea

5.

Mitoxantron Accord liuoksen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää

Avaamaton injektiopullo ja laimennettu valmiste: Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Laimennetun tuotteen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 7 vuorokautta 15–25 °C:n

lämpötilassa tai 14 vuorokautta 2–8 °C:n lämpötilassa avatuissa injektiopulloissa.

Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä välittömästi, jos mikrobiologisen kontaminaation riskiä ei

ole estetty avaamisen/sekoittamisen/laimentamisen yhteydessä. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi,

säilytysajat ja säilytyksen aikaiset olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Vaikuttava aine on mitoksantronihydrokloridi.

Yksi millilitra konsentraattia sisältää

mitoksantronihydrokloridia vastaten 2 mg:aa mitoksantronia.

Muut aineet ovat: natriumkloridi, vedetön natriumasetaatti, etikkahappo ja injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten, kumikorkilla varustetussa lasisessa injektiopullossa.

Yksi 5 ml:n injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 10 mg mitoksantronia (hydrokloridina).

Yksi 10 ml:n injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 20 mg mitoksantronia (hydrokloridina).

Yksi 15 ml:n injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 30 mg mitoksantronia (hydrokloridina).

Ulkonäkö: Tumman sininen liuos

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

Valmistaja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Iso-Britannia

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.03.2019

Bipacksedel: Information till

patiente n

Mitoxantron Accord 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

mitoxantron

Läs

noga

igenom

denna

bipacksedel

innan

börjar

använda

detta

läkemedel.

innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

får

biverkningar,

tala

läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Mitoxantron Accord 2 mg/ml är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Mitoxantron Accord 2 mg/ml

3. Hur du

använder Mitoxantron Accord 2 mg/ml

Eventuella biverkningar

Hur Mitoxantron Accord 2 mg/ml ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Mitoxantron Accord är och vad det används för

Mitoxantron Accord tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika eller läkemedel mot cancer. Det ingår

även i en undergrupp cancerläkemedel som kallas antracykliner. Mitoxantron Accord förhindrar cancerceller

från att växa, vilket gör att de så småningom dör. Läkemedlet hämmar också immunsystemet och används av

denna anledning för att behandla en särskild form av multipel skleros i de fall då det inte finns några andra

behandlingsalternativ.

Mitoxantron Accord används vid behandling av:

Avancerad (metastaserande) bröstcancer.

En form av lymfkörtelcancer (non-Hodgkins lymfom).

En form av blodcancer där benmärgen (den svampartade vävnaden i de stora skelettbenen) tillverkar för

många vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi).

En typ av cancer i vita blodkroppar (kronisk myeloisk leukemi) i ett stadium där det är svårt att hålla

antalet vita blodkroppar under kontroll (blastkris). Mitoxantron Accord används i kombination med andra

läkemedel för detta användningsområde.

Smärta orsakad av prostatacancer i ett långt framskridet skede och då i kombination med kortikosteroider.

Multipel skleros med mycket aktiva återfall förknippade med snabb utveckling av funktionsnedsättning i

de fall då det inte finns några andra behandlingsalternativ (se avsnitt 2 och 3).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Mitoxantron Accord 2 mg/ml

Använd inte Mitoxantron Accord

allergisk

mot mitoxantron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är allergisk mot sulfit

om du har en form av astma (bronkialastma) med sulfitallergi

om du ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

För användning vid behandling av multipel skleros:

om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Mitoxantron Accord ska administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av

cancerläkemedel som är giftiga för cellerna (cytotoxisk kemoterapi).

Mitoxantron Accord ska ges som en långsam och fritt flytande infusion i venen.

Mitoxantron Accord får inte administreras under huden (subkutant), i en muskel (intramuskulärt) eller i en

artär (intraarteriellt). Svåra lokala vävnadsskador kan uppstå om Mitoxantron Accord läcker ut i omgivande

vävnad (extravasering) under administrering.

Mitoxantron Accord får inte heller injiceras i utrymmet under hjärnan eller ryggmärgen (intratekal injektion)

eftersom detta kan leda till svåra skador med permanent funktionsnedsättning.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Mitoxantron Accord:

om du har leverproblem

om du har njurproblem

om du har använt Mitoxantron Accord tidigare

om ditt hjärta inte fungerar bra

om du tidigare har fått strålbehandling av bröstkorgen

om du redan använder läkemedel som påverkar hjärtat

om du tidigare har fått behandling med antracykliner eller antracenedioner, såsom daunorubicin eller

doxorubicin

om du har problem med benmärgen (den är hämmad) eller om du har dåligt allmäntillstånd

om du har en infektion; infektionen ska behandlas innan du använder Mitoxantron Accord

planerar

vaccination

eller

immunisering

under

behandling;

vaccinationer

immuniseringar kanske inte fungerar under behandling med Mitoxantron Accord och under 3 månader

efter avslutad behandling

om du är gravid eller om du och din partner försöker bli gravida

om du ammar; du ska sluta amma innan du tar Mitoxantron Accord.

Tala omedelbart om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande tecken eller

symtom under behandling med Mitoxantron Accord:

feber, infektioner, oförklarlig blödning eller blåmärken, svaghet eller om du lätt blir trött

andfåddhet

(inklusive

andfåddhet

nattetid), hosta, vätskeansamling (svullnad) i fotleder eller ben,

hjärtfladder (oregelbunden hjärtrytm). Detta kan antingen inträffa under behandling eller månader till

år efter att behandlingen med Mitoxantron Accord har avslutats.

Läkaren kan behöva justera eller avbryta behandlingen med Mitoxantron Accord tillfälligt eller permanent.

Blodprover före och under behandling med Mitoxantron Accord

Mitoxantron Accord kan påverka antalet blodkroppar. Innan du startar behandling och under behandling med

Mitoxantron Accord kommer läkaren att ta ett blodprov för att kontrollera antalet blodkroppar. Vid följande

tillstånd kommer läkaren att ta blodprover oftare för att framför allt kontrollera antalet vita blodkroppar

(neutrofila leukocyter) i blodet:

om du har lågt antal av en särskild typ av vita blodkroppar (neutrofiler) (färre än 1 500 celler/mm

om du använder Mitoxantron Accord i höga doser (>14 mg/m

per dag x 3 dagar).

Tester av hjärtfunktion före och under behandling med Mitoxantron Accord

Mitoxantron

Accord

skada

hjärtat

orsaka

försämrad

hjärtfunktion

eller,

svårare

fall,

hjärtsvikt. Du drabbas lättare av dessa biverkningar om du tar höga doser av Mitoxantron Accord

eller

om ditt hjärta inte fungerar bra

om du tidigare har fått strålbehandling av bröstkorgen

om du redan använder läkemedel som påverkar hjärtat

om du tidigare har fått behandling med antracykliner eller antracenedioner, såsom daunorubicin eller

doxorubicin

Läkaren kommer att testa hjärtfunktion innan du börjar med Mitoxantron Accord och regelbundet under

behandling. Om du får Mitoxantron Accord för att behandla multipel skleros kommer läkaren att testa

hjärtfunktionen innan du börjar med behandling, före varje efterföljande dos och årligen upp till 5 år efter

avslutad behandling.

Akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom

grupp

cancerläkemedel

(topoisomeras II-hämmare),

där

Mitoxantron

Accord

ingår,

kan orsaka

följande sjukdomar när de används var för sig, men i synnerhet i kombination med andra cytostatika

och/eller strålbehandling:

cancer i vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi, AML)

benmärgsrubbning

orsakar

onormalt

formade

blodkroppar

leder

till

leukemi

(myelodysplastiskt syndrom).

Missfärgning av urin och andra vävnader

Mitoxantron Accord kan

leda till blågrön

missfärgning av urinen i 24 timmar efter administrering. Även en

blåaktig missfärgning av ögonvitor, hud och naglar kan uppstå.

Preventivmedel hos män och kvinnor

Män får inte göra sin kvinnliga partner gravid och måste använda preventivmedel under behandlingen och i

minst 6 månader efter avslutad behandling. Kvinnor som kan få barn ska uppvisa ett negativt graviditetstest

före varje dos och använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter

avslutad behandling. Om detta läkemedel används under graviditeten eller om du blir gravid under tiden som

du tar detta läkemedel ska du meddela läkaren, eftersom det kan innebära en risk för fostret.

Fertilitet

Detta läkemedel kan öka risken för tillfällig eller ihållande utebliven menstruation (amenorré) hos kvinnor

som kan få barn.

Barn och ungdomar

Det finns enbart liten erfarenhet om behandling av barn och ungdomar.

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar från födseln upp till 18 års ålder, eftersom säkerhet och

effekt hos barn och ungdomar inte har fastställts.

Andra läkemedel och Mitoxantron Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel. Det är särskilt viktigt att du anger om du använder något av följande läkemedel:

Läkemedel som kan öka risken för biverkningar med Mitoxantron Accord:

läkemedel som kan skada hjärtat (t.ex. antracykliner)

läkemedel

hämmar

benmärgsproduktionen av blodkroppar och blodplättar (myelosuppressiva

substanser)

läkemedel som hämmar immunsystemet (immunsuppressiva substanser)

antivitamin K, särskilt om du tar Mitoxantron Accord för att du har cancer

topoisomeras II-hämmare

grupp

cancerläkemedel,

däribland

mitoxantron)

kombination

andra cytostatika och/eller strålbehandling. Dessa kan orsaka:

cancer i vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi, AML)

benmärgsrubbning

orsakar

onormalt

formade

blodkroppar

leder

till

leukemi

(myelodysplastiskt syndrom).

Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av dina läkemedel är ett av de läkemedel

som anges i listan ovan.

Dessa

läkemedel

användas

försiktighet

eller

behöva

undvikas

under

behandling

Mitoxantron Accord. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren behöver ordinera ett alternativt

läkemedel till dig.

Du ska också tala om för läkaren om du redan tar Mitoxantron Accord och du får ett nytt läkemedel som du

inte redan har använt tillsammans med Mitoxantron Accord.

Vaccinationer

immuniseringar

(skydd

vaccinationssubstanserna)

kanske

inte

fungerar

under

behandlingen med Mitoxantron Accord och i tre månader efter avslutad behandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Mitoxantron Accord kan skada ditt ofödda barn. Därför ska du undvika att bli gravid.

Mitoxantron Accord får inte användas som behandling mot multipel skleros om du är gravid (särskilt inte

under graviditetens tre första månader).

Om du blir gravid under tiden du behandlas med Mitoxantron Accord ska du omedelbart tala om detta för

läkaren och avbryta behandlingen med Mitoxantron Accord.

Du ska undvika att bli gravid. Män måste använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i

minst 6 månader efter avslutad behandling. Kvinnor som kan få barn ska uppvisa ett negativt graviditetstest

före varje dos och använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter

avslutad behandling med Mitoxantron Accord.

Amning

Mitoxantron Accord utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka allvarliga biverkningar hos ditt barn. Du får inte

amma under tiden som du använder mitoxantron och i upp till en månad efter att den sista infusionen

administrerats.

Fertilitet

Mitoxantron

Accord

öka

risken

för

tillfällig eller ihållande utebliven menstruation (amenorré) hos

kvinnor som kan få barn. Du ska därför tala med läkaren om du planerar att skaffa barn i framtiden. Du kan

behöva frysförvara ägg. Inga data finns tillgängliga för män. Hos handjur har dock skador på testiklarna och

minskat antal spermier observerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Mitoxantron Accord kan ha mindre effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Detta beror på

eventuella biverkningar som förvirring eller dåsighet (se avsnitt 4).

Kör inte fordon och använd inte maskiner om du har någon av dessa biverkningar.

3.

Hur du använder Mitoxantron Accord

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dosering och administreringssätt

Du kommer att få Mitoxantron Accord under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av

cytostatika. Läkemedlet ska alltid administreras som en intravenös infusion (i en ven) och ska alltid spädas före

användning. Infusionsvätskan kan läcka ut från venen i omgivande vävnad (extravasering). Om detta händer

måste infusionen avbrytas och påbörjas i en annan ven. Undvik kontakt med Mitoxantron Accord särskilt via

hud, slemhinnor (fuktig kroppsytor, såsom slemhinnan i munnen) och ögon. Läkaren beräknar den individuella

dosen av Mitoxantron Accord. Rekommenderad dos är baserad på kroppsyta, som beräknas i kvadratmeter (m

med hjälp av längd och vikt. Dessutom tas blodprov regelbundet under behandlingen. Läkemedelsdosen

kommer att anpassas efter resultaten av dessa prover.

Vanlig dos är:

Metastaserande bröstcancer, non-Hodgkins lymfom

Om Mitoxantron Accord används ensamt:

Den rekommenderade startdosen Mitoxantron Accord är 14 mg/m

kroppsyta, given som en intravenös

engångsdos, som kan upprepas efter 21 dagar, om du dina blodvärden har återgått till acceptabla nivåer.

En lägre startdos (12 mg/m

eller lägre) rekommenderas till patienter med låga benmärgsreserver, t.ex. på grund

av tidigare cytostatikabehandling eller dåligt allmäntillstånd.

Läkaren bestämmer exakt vilken efterföljande dos du behöver. För efterföljande kurer kan den tidigare dosen

oftast upprepas om antalet vita blodkroppar och blodplättar har återgått till normala nivåer efter 21 dagar.

Kombinationsbehandling (vid användning med andra läkemedel)

Mitoxantron Accord har getts som en del av kombinationsbehandling. Vid metastaserande bröstcancer har

kombinationer med Mitoxantron Accord och andra cytostatika inklusive cyklofosfamid och 5-fluorouracil eller

metotrexat och mitomycin C visat sig vara effektiva.

Mitoxantron Accord kan också användas i olika kombinationer för behandling av non-Hodgkins lymfom, men

data om detta är i nuläget begränsade och specifika behandlingar kan inte rekommenderas.

Som vägledning ska startdosen, när Mitoxantron Accord används i kombination med andra cytostatika, vara

2-4 mg/m

lägre än de doser som rekommenderas när Mitoxantron Accord används ensamt.

Akut myeloisk leukemi:

Vid användning ensamt vid ett återfall (då cancern kommer tillbaka):

Rekommenderad dos vid inledande behandling är 12 mg/m

kroppsyta, given som en engångsdos dagligen

under fem dagar i rad (totalt 60 mg/m

per 5 dagar).

Vid användning i kombination med cancerläkemedel:

Läkaren bestämmer exakt vilken dos du behöver. Dosen

justeras om:

kombinationen av läkemedlen minskar benmärgens produktion av vita och röda blodkroppar samt

blodplättar i högre grad än mitoxantron som används ensamt.

om du har allvarliga lever- eller njurproblem.

Behandling av blastkris (kronisk) myeloisk leukemi

Vid ensam användning vid återfall

Rekommenderad dos vid återfall är 10 till 12 mg/m

kroppsyta, given som en engångsdos dagligen under fem

dagar i rad (totalt 50 till 60 mg/m

Avancerad kastreringsresistent prostatacancer

Rekommenderad dos Mitoxantron Accord är 12 till 14 mg/m

given som en kort intravenös infusion med

21 dagars mellanrum, i kombination med låg oral dos kortikosteroider (hormonella läkemedel som hämmar

immunsystemet).

Multipel skleros

Du kommer att få Mitoxantron Accord under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av

cytostatika för behandling av multipel skleros.

Rekommenderad dos Mitoxantron Accord är vanligtvis 12 mg/m

kroppsyta given som en kort (cirka 5 till

15 minuter) intravenös infusion som kan upprepas med varje till var tredje månad. Den totala dosen under en

livstid ska inte överstiga 72 mg/m

Om mitoxantron ges upprepade gånger ska dosanpassningarna göras beroende på hur stor minskningen av de

vita och röda blodkropparna samt blodplättarna är samt hur länge den håller i sig

Äldre

Äldre patienter ska få de lägsta rekommenderade startdoserna på grund av risken för nedsatt lever-, njur- eller

hjärtfunktion och eventuella andra sjukdomar eller behandling med andra läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De

allvarligaste biverkningarna är skador på hjärtat (hjärttoxicitet) och myelosuppression (minskad aktivitet i

benmärgen).

Vissa biverkningar kan vara allvarliga

Om du får något av följande ska du omedelbart tala om det för läkaren:

Om du blir blek och känner dig svag eller drabbas av plötslig andfåddhet, detta kan vara tecken på

minskat antal röda blodkroppar.

Onormala

blåmärken

eller

blödningar,

såsom

blodig

upphostning,

kräkning

eller

urin,

eller

svart

avföring (vilket kan tyda på minskat antal blodplättar).

Nya eller förvärrade andningssvårigheter.

Bröstsmärta, andfåddhet, förändrad hjärtfrekvens (snabb eller långsam), vätskeansamling (svullnad) i

fotleder eller ben (vilket kan tyda på hjärtproblem).

Svåra, kliande utslag (nässelutslag), svullnad i händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg

(vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter), eller om du känner att du är på väg att svimma,

dessa kan vara tecken på en svår allergisk reaktion.

Feber eller infektioner.

För patienter som behandlas mot cancer:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Infektioner.

Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthetskänsla och andfåddhet (anemi). Du kan behöva en

blodtransfusion.

Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (neutrofiler och leukocyter)

Illamående

Kräkningar

Håravfall

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Lågt antal blodplättar, som kan orsaka blödningar eller blåmärken

Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (granulocyter)

Aptitförlust

Trötthet, svaghetskänsla och brist på energi

Hjärtsvikt (ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod)

Hjärtattack

Andfåddhet

Förstoppning

Diarré

Inflammation i munnen och på läpparna

Feber

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Nedsatt aktivitet i benmärgen. Hämningen av benmärgen kan bli kraftigare eller

mer utdragen om du

tidigare

behandlats

med cytostatika eller fått strålbehandling.

Otillräcklig bildning av blodkroppar i benmärgen (benmärgssvikt)

Onormalt antal vita blodkroppar

Svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion inklusive anafylaktisk chock); du kan få plötsliga kliande

utslag (nässelutslag), svullnad av händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg, som kan göra

det svårt att svälja eller andas och du kan känna dig svimfärdig

Övre luftvägsinfektion

Urinvägsinfektion

Blodförgiftning (sepsis)

Infektioner som orsakas av mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdomar då immunsystemet är

friskt (opportunistiska infektioner)

Cancer i de vita blodkropparna (akut myeloisk leukemi, AML)

Onormal

benmärg,

vilket

orsakar

bildning

onormala

blodkroppar

leder

till

leukemi

(myelodysplastiskt syndrom, MDS)

Viktförändringar

Metabola störningar (tumörlyssyndrom)

Ångest

Förvirring

Huvudvärk

Stickningar

Oregelbunden hjärtrytm eller långsamma hjärtslag

Onormalt EKG

Minskning av den mängd blod som vänster kammare kan pumpa, utan några symtom

Blåmärken

Kraftig blödning

Lågt blodtryck

Buksmärta

Blödning i magen eller tarmarna, som kan omfatta blod i kräkningar, blödning vid tarmtömning eller

svart, tjärliknande avföring

Slemhinneinflammation

Inflammation i bukspottkörteln.

Onormala levervärden

Hudinflammationer (erytem)

Nagelförändringar (t.ex. att nageln lossnar från nagelbädden, förändringar av nagelstruktur)

Utslag

Förändrad färg på ögonvitorna

Missfärgad hud

Läckage av vätska till omgivande vävnad (extravasering)

Rodnad (erytem)

Svullnad

Smärta

Sveda och/eller missfärgad hud

Död cellvävnad som kan leda till behov att ta bort döda celler och hudtransplantation

Onormala lever- och njurvärden i blodprover (förhöjda halter av aspartataminotransferas, kreatinin och

blodurea)

Njurskador som orsakar svullnad och svaghetskänsla (nefropati)

Missfärgad urin

Onormal utebliven menstruation (amenorré)

Svullnad (ödem)

Smakrubbningar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Lunginflammation (pneumoni)

Skador på hjärtmuskeln, som förhindrar den från att fungera som den ska (kardiomyopati).

För patienter som behandlas för multipel skleros:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Infektioner, däribland infektioner i övre luftvägarna och urinvägarna

Illamående

Håravfall

Onormal utebliven menstruation (amenorré)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthetskänsla och andfåddhet (anemi). Du kan behöva en

blodtransfusion.

Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (granulocyter och leukocyter)

Förstoppning

Kräkningar

Diarré

Inflammation i munnen och på läpparna

Onormalt antal vita blodkroppar

Huvudvärk

Oregelbunden hjärtrytm

Onormalt EKG

Minskning av den mängd blod som vänster kammare kan pumpa, utan några symtom

Onormala levervärden i blodprov (förhöjda halter av aspartataminotransferas)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Lunginflammation (pneumoni)

Blodförgiftning (sepsis)

Infektioner som orsakas av mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdomar då immunsystemet är

friskt (opportunistiska infektioner)

Cancer i de vita blodkropparna (akut myeloisk leukemi, AML)

Onormal

benmärg,

vilket

orsakar

bildning

onormala

blodkroppar

leder

till

leukemi

(myelodysplastiskt syndrom, MDS)

Otillräcklig bildning av blodkroppar i benmärgen (benmärgssvikt)

Nedsatt aktivitet i benmärgen. Hämningen av benmärgen kan bli kraftigare eller mer utdragen om du

tidigare har behandlats med cytostatika eller fått strålbehandling.

Lågt antal blodplättar, som kan orsaka blödningar eller blåmärken

Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (neutrofiler)

Svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion inklusive anafylaktisk chock); du kan få plötsliga kliande

utslag (nässelutslag), svullnad av händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg, som kan göra

det svårt att svälja eller andas och du kan känna dig svimfärdig

Aptitförlust

Viktförändringar

Ångest

Förvirring

Stickningar

Trötthet, svaghetskänsla och brist på energi

Allvarliga tillstånd då hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod (hjärtsvikt)

Skador på hjärtmuskeln, som förhindrar den från att fungera som den ska (kardiomyopati).

Långsamma hjärtslag

Hjärtattack

Ovanliga blåmärken

Kraftig blödning

Lågt blodtryck

Andfåddhet

Buksmärta

Blödning i magen eller tarmarna, som kan omfatta blod i kräkningar, blödning vid tarmtömning eller

svart, tjärliknande avföring

Slemhinneinflammation

Inflammation i bukspottkörteln.

Onormala levervärden

Nagelförändringar (t.ex. att nageln lossnar från nagelbädden, förändringar av nagelstruktur)

Utslag

Förändrad färg på ögonvitorna

Missfärgad hud

Läckage av vätska till omgivande vävnad (extravasering)

Rodnad (erytem)

Svullnad

Smärta

Sveda och/eller missfärgad hud

Död cellvävnad som kan leda till behov att ta bort döda celler och hudtransplantation

Onormala lever- och njurvärden i blodprover (förhöjda halter av kreatinin och blodurea)

Njurskador som orsakar svullnad och svaghetskänsla (nefropati)

Missfärgad urin

Svullnad (ödem)

Feber.

Plötsligt dödsfall

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Inga.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

via det nationella rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, FI-00034

Fimea. Webbplats: www.fimea.fi.

5.

Hur Mitoxantron Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Oöppnade injektionsflaskor och spätt läkemedel: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej

frysas.

Kemisk och fysisk stabilitet av spätt läkemedel har påvisats under en period på 7 dagar eller 14 dagar vid

15-25 °C respektive 2-8 °C i delvis använda injektionsflaskor.

Ur mikrobiologisk synpunkt, om inte öppnings-/berednings-/spädningsmetoden utesluter risk för mikrobiell

kontaminering, ska produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Den aktiva substansen är mitoxantronhydroklorid, motsvarande 2 mg/ml mitoxantron.

Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, vattenfri natriumacetat, ättiksyra, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Koncentration till infusionvätska, lösning i en injektionsflaska av glas med en gummipropp.

1 injektionsflaska innehållande 5 ml koncentrat till injektionsvätska, lösning innehåller 10 mg mitoxantron (som

hydroklorid).

1 injektionsflaska innehållande 10 ml koncentrat till injektionsvätska, lösning innehåller 20 mg mitoxantron

(som hydroklorid).

1 injektionsflaska innehållande 15 ml koncentrat till injektionsvätska, lösning innehåller 30 mg mitoxantron

(som hydroklorid).

Utseende: Mörkblå lösning

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow

Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 01.03.2019

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Mitoxantron Accord 2 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää mitoksantronihydrokloridia vastaten 2 mg

mitoksantronia.

Yksi 5 ml:n injektiopullo

infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää mitoksantronihydrokloridia

vastaten 10 mg mitoksantronia.

Yksi 10 ml:n injektiopullo

infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää mitoksantronihydrokloridia

vastaten 20 mg mitoksantronia.

Yksi 15 ml:n injektiopullo

infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää mitoksantronihydrokloridia

vastaten 30 mg mitoksantronia.

Ks. kohta 6.1.

”Tämä lääkevalmiste sisältää 0,148 mmol/ml natriumia.”

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Ulkonäkö: tummansininen liuos. pH noin3,0–4,5 ja osmolaliteetti noin 250–300 mOsmol/kg.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuosta käytetään metastasoituneen rintasyövän hoitoon.

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuosta käytetään non-Hodgkin-lymfooman

hoitoon.

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuosta käytetään akuutin myelooisen leukemian (AML) hoitoon

aikuisille.

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuosta käytetään yhdistelmähoitona kroonisen myelooisen leukemian

blastikriisien remission induktioon.

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuosta käytetään yhdistelmänä kortikosteroidien kanssa pitkälle

edenneen kastraatioresistentin eturauhassyövän palliatiiviseen hoitoon (esim. kivun lievitykseen).

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuosta käytetään hyvin aktiivisen relapsoivan multippelin

skleroosin

hoitoon potilaille,

joiden liikuntakyvyttömyys lisääntyy nopeasti ja kun muita hoitovaihtoehtoja ei ole

(ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Mitoxantron Accord 2 mg/ml liuos on annettava sytotoksisten kemoterapia-aineiden käyttöön

perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Aikuiset ja iäkkäät:

Metastasoitunut rintasyöpä, non-Hodgkin-lymfooma:

Monoterapia: monoterapiassa mitoksantronin suositeltu aloitusannos on 14 mg/m

kehon pinta-alaa

kohden kerta-annoksena laskimoon ja se voidaan toistaa 21 vuorokauden välein. Potilaille, joilla on

esim. aiemmin annetun solunsalpaajahoidon

tai heikon yleiskunnon seurauksena riittämättömät

luuydinreservit, suositellaan pienempää aloitusannosta (12 mg/m

tai pienempi).

Päätös annoksen muuttamisesta ja seuraavan annoksen ajankohdasta on tehtävä kliinisen harkinnan

perusteella luuydinsuppression

vaikeusasteesta ja kestosta riippuen. Seuraavilla hoitokerroilla voidaan

aiempi annos yleensä toistaa, jos valkosolu- ja verihiutalearvot ovat palautuneet normaalille tasolle 21

vuorokauden kuluttua.

Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää annosmäärityksen ohjeena metastasoituneen rintasyövän ja non-

Hodgkin-lymfooman hoidossa. Annos määritetään, kun veriarvot ovat alimmillaan (yleensä noin 10

vuorokauden kuluttua annoksesta).

Alin leukosyytti- ja

trombosyyttiarvo

Tilanteen

korjaantumiseen

kuluva aika

Seuraava annostus

Jos alin leukosyyttiarvo >

1 500 µl ja alin

trombosyyttiarvo > 50 000

vuorokautta

Toista aiempi annos

Jos alin leukosyyttiarvo >

1 500 µl ja alin

trombosyyttiarvo > 50 000

> 21 vuorokautta

Odota veriarvojen

korjaantumista ja toista sitten

aiempi annos.

Jos alin leukosyyttiarvo <

1 500 µl tai alin

trombosyyttiarvo > 50 000

Mikä tahansa

kesto

Pienennä annosta 2 mg/m

aiempaan annokseen

verrattuna veriarvojen

korjaannuttua

Jos alin leukosyyttiarvo <

1 000 µl tai alin

trombosyyttiarvo > 25 000

Mikä tahansa

kesto

Pienennä annosta 4 mg/m

aiempaan annokseen

verrattuna veriarvojen

korjaannuttua.

Yhdistelmähoito

Mitoksantronia on käytetty yhdistelmähoidon osana. Metastasoituneen rintasyövän hoidossa

mitoksantronin yhdistäminen muihin solunsalpaajiin,

kuten syklofosfamidiin ja 5-fluorourasiiliin tai

metotreksaattiin ja mitomysiini

C:hen, on osoittautunut tehokkaaksi.

Mitoksantronia on myös käytetty erilaisina yhdistelminä non-Hodgkin-lymfooman hoidossa. Siitä

saadut tiedot ovat vielä kuitenkin vähäisiä eikä erityisiä hoito-ohjelmia voida suositella.

Yhdistelmähoitona mitoksantroni on osoittautunut tehokkaaksi, kun on käytetty aloitusannoksia

vaihteluvälillä

7 – 8 – 10 – 12 mg/m

käytetyn yhdistelmän ja annostiheyden mukaan.

Ohjeena voidaan pitää seuraavaa: kun mitoksantronia käytetään osana jollakin toisella luuydintä

lamauttavalla aineella toteutettavaa yhdistelmähoitoa, mitoksantronihoito aloitetaan 2–4 mg/m

pienemmällä annoksella kuin käytettäessä mitoksantronia yksinään. Seuraavat annokset, kuten yllä on

kuvattu, määräytyvät luuydinsuppression vaikeusasteen ja keston perusteella.

Akuutti myelooinen leukemia

Monoterapia uusiutumisvaiheessa

Suositusannos remission aikaansaamiseksi on 12 mg/m

kehon pinta-alaa kohden, joka annetaan

päivittäin kerta-annoksena laskimoon viitenä peräkkäisenä päivänä (kokonaisannos 60 mg/m

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin annosta 12 mg/m

viiden vuorokauden ajan, potilaat, jotka

saavuttivat täydellisen remission, saavuttivat sen jo ensimmäisen induktiovaiheen jälkeen.

Yhdistelmähoito

Induktiohoidossa suositeltu mitoksantroniannos on 12 mg/m

päivittäin päivinä 1–3 laskimoon

annettuna infuusiona ja sytarabiiniannos 100 mg/m

7 päivän ajan jatkuvana 24 tunnin kestoisena

infuusiona päivinä 1–7.

Useimmat täydelliset remissiot saavutetaan ensimmäisen induktiohoidon

jälkeen. Jos vaste on

riittämätön, induktiohoito voidaan toistaa antaen mitoksantronia 2 vuorokauden ajan ja sytarabiinia 5

vuorokauden ajan käyttämällä samoja päivittäisiä annostuksia. Jos ensimmäisen induktiohoidon aikana

havaitaan vaikeaa tai hengenvaarallista ei-hematologista toksisuutta, ei induktiohoitoa saa toistaa

ennen kuin toksisuus häviää.

Konsolidaatiohoito,

jota käytettiin kahdessa laajassa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa,

koostui mitoksantronista (12 mg/m

), jota annettiin infuusiona laskimoon päivinä 1–2, sekä

sytarabiinista, 100 mg/m

, jota annettiin jatkuvana 24 tunnin infuusiona päivinä 1–5. Ensimmäinen

hoitokerta annettiin noin 6 viikkoa viimeisen induktiohoidon

jälkeen ja toinen hoitokerta yleensä 4

viikkoa ensimmäisen hoitokerran jälkeen.

Mitoksantronin 6 mg/m

kerta-annos boluksena laskimoon (i.v.), 80 mg/m

etoposidia laskimoon 1

tunnin ajan ja 1 g/m

sytarabiinia (Ara-C) laskimoon 6 tuntia päivässä 6 vuorokauden ajan (MEC)

osoitti antileukeemista vaikutusta toisiohoitona refraktorisessa akuutissa myelooisessa leukemiassa.

Blastikriisin hoito (kroonisessa) myelooisessa leukemiassa

Kerta-annoshoito sairauden uusiutuessa

Suositeltu annos uusiutumisvaiheessa on 10–12 mg/m

kehon pinta-alaa kohden annettuna kerta-

annoksena laskimoon päivittäin 5 perättäisen vuorokauden aikana (yhteensä 50–60 mg/m

Pitkälle edennyt kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Kahden mitoksantronin ja kortikosteroidien yhdistelmähoitoa kortikosteroidimonoterapiaan

verranneen tutkimuksen tulosten perusteella mitoksantronin suositeltu annostus on 12–14 mg/m

lyhyenä infuusiona laskimoon 21 vuorokauden välein yhdessä suun kautta annettavien pienten

kortikosteroidiannosten kanssa.

Syöpäpotilailla, joille annettiin 140 mg/m

:n kumulatiivisia annoksia joko yksinään tai yhdistelmänä

muiden kemoterapeuttisten aineiden kanssa, oli sydämen kliinisen kongestiivisen vajaatoiminnan

kumulatiivinen

2,6 %:n mahdollisuus. Sen vuoksi potilaita on seurattava sydäntoksisuuden merkkien

varalta ja potilailta on tiedusteltava sydämen vajaatoiminnan oireita ennen hoidon aloittamista ja

hoidon aikana.

Multippeli

skleroosi

Mitoksantronihoito

on annettava MS-taudin hoitoon annettavien sytotoksisten kemoterapia-aineiden

käyttöön perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Tätä hoitoa on käytettävä ainoastaan hyöty-riskisuhteen arvioinnin jälkeen, erityisesti hematologiset ja

sydämeen kohdistuvat riskit huomioiden (ks. kohta 4.4).

Hoitoa ei saa aloittaa potilaille,

jotka ovat aiemmin saaneet mitoksantronihoitoa.

Mitoksantronin suositeltu annostus on tavallisesti 12 mg/m

kehon pinta-alaa kohden lyhyenä (noin 5–

15 minuutin pituisena) infuusiona laskimoon, joka voidaan toistaa 1–3 kuukauden välein. Suurin

elinikäinen kumulatiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 72 mg/m

(ks. kohta 5.1).

Jos mitoksantronia annetaan toistuvasti, annosmäärityksen on perustuttava luuydinsuppression

laajuuteen ja kestoaikaan.

Veren erittelylaskenta 21 vuorokauden kuluessa mitoksantroni-infuusiosta

Infektion merkit ja oireet ja veren erittelylaskenta WHO:n luokan 3 mukaan: seuraava annos 10 mg/m

Infektion merkit ja oireet ja veren erittelylaskenta WHO:n luokan 4 mukaan: seuraava annos 8 mg/m

Veren erittelylaskenta 7 vuorokautta ennen mitoksantroni-infuusiota

Infektion merkit ja oireet ja veren erittelylaskenta WHO:n luokan 1 mukaan: seuraava annos 9 mg/m

Infektion merkit ja oireet ja veren erittelylaskenta WHO:n luokan 2 mukaan: seuraava annos 6 mg/m

Infektion merkit ja oireet ja veren erittelylaskenta WHO:n luokan 3–4 mukaan: hoidon lopettaminen

Mikäli ilmenee WHO:n luokan 2–3 mukaista ei-hematologista toksisuutta, seuraava annos on

säädettävä 10 mg/m

:aan. Mikäli ilmenee luokan 4 ei-hematologista toksisuutta, hoito on lopetettava.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Iäkkään potilaan annosmääritys on yleensä aloitettava annoksen vaihteluvälin

alemmalla tasolla ottaen

huomioon, että näillä potilailla maksan, munuaisten tai sydämen toiminnan

heikkeneminen,

samanaikaiset sairaudet ja muiden lääkevalmisteiden käyttö ovat yleisempiä.

Munuaisten vajaatoiminta

Mitoksantronin turvallisuutta munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole varmistettu.

Mitoksantronia on käytettävä varoen.

Maksan vajaatoiminta

Mitoksantronin turvallisuutta maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole varmistettu. Maksan

vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kohdalla annoksen määritys saattaa olla tarpeen, sillä

mitoksantronin puhdistuma vähenee maksan vajaatoiminnassa. Saatavissa olevat tiedot eivät ole

riittäviä annosmäärityssuositusten antamiseksi. Laboratoriotututkimusten avulla ei voida ennakoida

vaikuttavan aineen puhdistumaa eikä annosmäärityksiä (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Turvallisuutta ja tehoa pediatrisilla potilailla ei ole varmistettu. Mitoksantronin käyttö pediatrisille

potilaille ei ole asiaankuuluvaa.

Antotapa

Ainoastaan laskimoon.

Mitoksantronikonsentraatti on injisoitava hitaasti, vähintään 3–5 minuutin kuluessa, vapaasti

tippuvaan isotonisen suolaliuoksen tai 5-prosenttisen glukoosiliuoksen laskimoinfuusioon.

Letku on

asetettava mieluiten suureen laskimoon. Nivelten yli kulkevia tai heikentyneen laskimo- ja

imusuonijärjestelmän

laskimoita on vältettävä mahdollisuuksien mukaan.

Mitoksantronikonsentraatti voidaan myös antaa lyhyenä (15–30 minuutin pituisena) infuusiona

laimennettuna 50–100 ml:aan isotonista suolaliuosta tai 5-prosenttista glukoosiliuosta.

Mitoksantronikonsentraattia ei saa antaa ihon alle, lihakseen tai valtimoon. Vaikeaa paikallista

kudosvauriota saattaa ilmetä, jos anto tapahtuu suonen ulkopuolelle. Lääkevalmistetta ei saa myöskään

antaa intratekaalisena injektiona.

Jos ekstravasaation mahdollisia merkkejä tai oireita esiintyy, mukaan lukien polttelua, kipua, kutinaa,

punoitusta, turvotusta, ihon sinisyyttä tai haavaumia, anto on välittömästi lopetettava (ks. kohta 4.4).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille, mukaan lukien sulfiiteille,

joita saattaa syntyä mitoksantronin valmistuksessa.

Mitoksantroni on vasta-aiheista imetyksen aikana (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).

Mitoksantronia ei saa käyttää MS-taudin hoidossa raskaana oleville naisille (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varotoimenpiteet, joihin on ryhdyttävä ennen lääkevalmisteen käsittelemistä tai antamista

Mitoksantroni on annettava hitaasti vapaasti tippuvaan laskimoinfuusioon. Mitoksantronia ei saa antaa

ihon alle, lihakseen eikä valtimoon. Ilmoituksia on saatu paikallisesta/alueellisesta neuropatiasta, joista

jotkut tapaukset ovat olleet palautumattomia, valtimoinjektion

jälkeen. Vaikeaa paikallista

kudosvauriota saattaa ilmetä, jos anto on tapahtunut suonen ulkopuolelle. Tähän mennessä on kuvattu

vain yksittäisiä ekstravasaation aiheuttamia vaikeita paikallisia reaktioita (nekrooseja). Mitoksantronia

ei saa antaa intratekaalisena injektiona. Intratekaalinen injektio voi aiheuttaa vaikean vamman, josta

on pysyviä seurauksia. Intratekaalisen annon jälkeen on raportoitu neuropatiaa ja neurotoksisuutta

sekä keskus- että ääreishermostossa. Näitä ovat olleet koomaan ja vaikeisiin neurologisiin vaurioihin

johtaneet kouristukset sekä halvaantuminen, johon on liittynyt suoliston ja rakon toimintahäiriöitä.

Sydämen toiminta

Sydäntoksisuutta, jonka vaikein ilmenemismuoto on mahdollisesti palautumaton ja kuolemaan johtava

kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, saattaa esiintyä joko mitoksantronihoidon

aikana tai kuukausia

taikka vuosia hoidon lopettamisen jälkeen. Riski lisääntyy kumulatiivisen annoksen myötä. Kliinisen

kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan kumulatiivinen

todennäköisyys oli 2,6 % syöpäpotilailla,

jotka saivat kumulatiivisen 140 mg/m

:n annoksen joko yksinään tai yhdessä muiden kemoterapia-

aineiden kanssa. Vertailevissa syöpätutkimuksissa vasemman kammion ejektiofraktion (LVEF)

keskivaikean tai vaikean heikkenemisen kumulatiivinen todennäköisyys tällä annostasolla kaiken

kaikkiaan oli 13 %.

Aktiivinen tai piilevä sydänverisuonisairaus, aiempi tai yhtäaikainen mediastinumin/perikardiaalisen

alueen sädehoito, aiempi antrasykliini- tai antraseenidionihoito,

tai yhtäaikainen muiden

sydäntoksisten lääkkeiden käyttö saattaa lisätä sydäntoksisuuden riskiä. Vasemman kammion

ejektiofraktion (LVEF) arviointi (kaikukardiografia tai MUGA-tutkimus) on suositeltavaa ennen

ensimmäisen mitoksantroniannoksen antamista syöpäpotilaille. Syöpäpotilaiden sydämen toimintaa on

monitoroitava huolellisesti

hoidon aikana. LVEF-arviointi on suositeltavaa säännöllisin väliajoin ja/tai

jos kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan merkkejä tai oireita ilmenee. Sydäntoksisuutta voi esiintyä

milloin

tahansa mitoksantronihoidon

aikana, ja riski lisääntyy kumulatiivisen annoksen myötä.

Mitoksantroniin liittyvää sydäntoksisuutta saattaa ilmetä pienemmillä kumulatiivisilla annoksilla

riippumatta siitä, onko potilaalla sydämeen liittyviä riskitekijöitä.

Koska mitoksantronin antaminen aiemmin daunorubisiinia tai doksorubisiinia saaneille potilaille

voi aiheuttaa sydänvaikutuksia, tulee mitoksantronihoidon hyöty-riskisuhde arvioida ennen hoidon

aloittamista. Mitoksantronihoito

voi joskus aiheuttaa akuuttia kongestiivista sydämen ajaatoimintaa

potilaille, jotka saavat hoitoa akuuttiin myelooiseen leukemiaan. Tätä on ilmoitettu esiintyneen

myös MS-potilailla,

jotka ovat saaneet mitoksantronihoitoa. Sydämen toiminnan muutoksia saattaa

esiintyä MS-potilailla,

jotka ovat saaneet mitoksantronihoitoa. Vasemman kammion ejektiofraktion

(LVEF) arviointi (kaikukardiografia tai MUGA-tutkimus) on suositeltavaa ennen ensimmäisen

mitoksantroniannoksen antamista ja ennen jokaista annosta MS-potilaille ja sen jälkeen vuosittain 5

vuoden ajan hoidon lopettamisen jälkeen. Sydäntoksisuutta voi esiintyä million tahansa

mitoksantronihoidon

aikana ja riski lisääntyy kumulatiivisen annoksen myötä. Mitoksantroniin

liittyvä sydäntoksisuus saattaa ilmetä pienemmillä kumulatiivisilla annoksilla riippumatta siitä,

onko potilaalla sydänsairauden riskitekijöitä. Yleensä MS-potilaiden ei pidä saada elinaikaisia

kumulatiivisia

annoksia, jotka ovat suurempia kuin 72 mg/m

. Mitoksantronia ei yleensä pidä antaa

MS-potilaille,

joiden LVEF on < 50 % tai joilla LVEF on kliinisesti merkitsevästi alentunut.

Luuydinsuppressio

Mitoksantronihoidon

aikana on hematologisia ja kemiallisia laboratorioparametreja monitoroitava

huolellisesti

ja tiheästi, ja potilasta on seurattava tiheästi. Täydellinen verenkuva, verihiutalearvot

mukaan lukien, on otettava ennen mitoksantronin aloitusannosta, 10 vuorokauden kuluttua annosta ja

ennen jokaista infuusiota sen jälkeen sekä infektion merkkien ja oireiden ilmetessä. Potilaita on

informoitava akuutin leukemian riskeistä, oireista ja merkeistä ja heitä on neuvottava hakeutumaan

lääkärinhoitoon jos oireita esiintyy senkin jälkeen kun viiden vuoden kausi on päättynyt.

Luuydinsuppressio saattaa olla vaikeampi ja pitempään jatkuva potilailla,

joiden yleiskunto on huono

tai jotka ovat saaneet aiemmin kemoterapiaa ja/tai sädehoitoa.

Paitsi akuutissa myelooisessa leukemiassa, mitoksantronihoitoa ei yleensä pidä antaa potilaille, joiden

lähtötilanteen neutrofiiliarvot ovat alle 1 500 solua/mm

. Tiheää perifeeristen verisolujen laskentaa on

suositeltavaa tehdä kaikille mitoksantronia saaville potilaille, jotta voidaan monitoroida

luuydinsuppression, etupäässä neutropenian, esiintymistä. Neutropenia saattaa olla vaikea ja johtaa

infektioon.

Kun mitoksantronia käytetään suurina annoksina (> 14 mg/m

/vrk x 3 vuorokautta) kuten leukemian

hoidossa on tarkoitus, ilmenee vaikea myelosuppressio.

On oltava erityisen huolellinen

täydellisen hematologisen palautumisen varmistamiseksi ennen

konsolidaatiohoitoon

ryhtymistä (jos tätä hoitoa aiotaan antaa) ja potilaita on seurattava huolella tämän

vaiheen aikana. Mitoksantroni voi millä annostasolla tahansa aiheuttaa myelosuppressiota.

Sekundaarinen akuutti myelooinen leukemia ja myelodysplastinen oireyhtymä

Topoisomeraasi II:n estäjien, mukaan lukien mitoksantronin monoterapiaan tai erityisesti

samanaikaiseen käyttöön muiden antineoplastisten aineiden ja/tai sädehoidon kanssa on liittynyt

akuutin myelooisen leukemian (AML) tai myelodysplastisen oireyhtymän (MDS) kehittymistä.

Sekundaaristen maligniteettien kehittymisen riskin vuoksi mitoksantronihoidon hyöty-riskisuhde on

määritettävä ennen hoidon aloittamista.

Käyttö muiden MS-spesifisten hoitojen jälkeen

Mitoksantronin turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu sellaisissa tilanteissa, kun hoitoa on annettu

seuraavilla lääkeaineilla: natalitsumabi, fingolimodi,

alemtutsumabi, dimetyylifumaraatti

teriflunomidi.

Ei-metastasoitunut rintasyöpä

Koska tehoa koskevat tiedot liitännäishoidosta rintasyövässä eivät ole riittäviä ja huomioiden

leukemian lisääntynyt, mitoksantronia on käytettävä ainoastaan metastasoituneen rintasyövän

hoidossa.

Infektiot

Immunosuppressiivia aineita, kuten mitoksantronia, käyttävien potilaiden immunologinen

vaste

infektioon on vähentynyt. Systeemiset infektiot on hoidettava samanaikaisesti mitoksantronihoidon

aikana tai juuri ennen hoidon aloittamista.

Rokotus

Immunisaatio eläviä virusrokotteita (esim. keltakuumerokotetta) käyttämällä lisää infektion ja muiden

haittavaikutusten riskiä, kuten gangrenoottinen lehmänrokko ja yleistynyt lehmänrokko, potilailla,

joiden immuniteettisuoja on alentunut, esim. mitoksantronihoidon aikana. Siksi eläviä virusrokotteita

ei pidä antaa hoidon aikana. On suositeltavaa, että eläviä virusrokotteita käytetään varoen

kemoterapian lopettamisen jälkeen, ja että rokotusta ei anneta vasta kuin 3 kuukauden kuluttua

viimeisestä kemoterapia-annoksesta (ks. kohta 4.5).

Ehkäisy miehillä ja naisilla

Mitoksantroni on genotoksinen ja sen katsotaan olevan ihmiselle potentiaalisesti sikiön

epämuodostumia aiheuttava. Siksi hoitoa saavia miehiä on neuvottava olemaan siittämättä lasta ja

käyttämään ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 6 kuukauden ajan hoidon jälkeen. Naisille, jotka

voivat tulla raskaaksi, on tehtävä raskaustesti ja testin on oltava negatiivinen ennen jokaista annosta, ja

heidän on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 4 kuukauden ajan hoidon

päättymisestä.

Imetys

Mitoksantroni erittyy rintamaitoon, ja sitä on havaittu rintamaidossa jopa kuukauden kuluttua

viimeisestä annosta. Koska mitoksantroni voi aiheuttaa imeväisillä vakavia haittavaikutuksia, se on

vasta-aiheista imetyksen aikana (ks. kohta 4.3) ja imetys pitää lopettaa ennen hoidon aloittamista.

Hedelmällisyys

Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on informoitava ohimenevän tai jatkuvan amenorrean

lisääntyneestä riskistä (ks. kohta 4.6).

Mutageenisuus ja karsinogeenisuus

Mitoksantronin on osoitettu olevan mutageeninen bakteeri- ja nisäkässolututkimuksissa sekä rotilla in

vivo. Vaikuttava aine oli karsinogeeninen koe-eläimille ehdotettua kliinistä annosta pienemmillä

annoksilla. Mitoksantroni on sen vuoksi potentiaalisesti karsinogeeninen ihmiselle.

Tuumorilyysioireyhtymä

Mitoksantronin käytössä on raportoitu tuumorilyysioireyhtymän tapauksia. Virtsahapon,

elektrolyyttien ja urean pitoisuuksia on monitoroitava.

Virtsan ja muiden kudosten värjäytyminen

Mitoksantroni saattaa värjätä virtsan sinisen vihreäksi 24 tunnin ajaksi annon jälkeen ja potilaita on

informoitava, että tämä on odotettavissa hoidon aikana. Silmänvalkuaisten,

ihon ja kynsien

värjäytymistä sinertäväksi saattaa myös esiintyä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Mitoksantronin yhdistäminen potentiaalisesti sydäntoksisten vaikuttavien aineiden (esim.

antrasykliinien) kanssa lisää sydäntoksisuuden riskiä.

Topoisomeraasi II:n estäjiin, mukaan lukien mitoksantroniin,

käytettynä yhdessä muiden

syöpälääkkeiden ja/tai sädehoidon kanssa, on liittynyt akuutin myelooisen leukemian (AML) tai

myelodysplastisen oireyhtymän (MDS) kehittymistä (ks. kohta 4.8).

Mitoksantroni aiheuttaa myelosuppressiota farmakologisen vaikutuksensa lisäksi. Myelosuppressio

voi lisääntyä kun mitoksantronia käytetään yhdistelmäkemoterapiassa toisen myelosuppressiivisen

aineen kanssa, kuten esim. rintasyövän hoidossa.

Mitoksantronin ja muiden immunosuppressiivisten aineiden yhdistelmä saattaa lisätä liiallisen

immunodepression ja lymfoproliferatiivisen oireyhtymän riskiä.

Immunisaatio eläviä virusrokotteita (esim. keltakuumerokotetta) käyttämällä lisää infektion riskiä ja

muiden haittavaikutusten riskiä kuten gangrenoottinen lehmänrokko ja yleistynyt lehmänrokko

potilailla, joiden immuniteettisuoja on alentunut, esim. mitoksantronihoidon

aikana. Siksi eläviä

virusrokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. On suositeltavaa, että eläviä virusrokotteita käytetään

varoen kemoterapian lopettamisen jälkeen, ja että rokotusta ei anneta vasta kuin 3 kuukauden kuluttua

viimeisestä kemoterapia-annoksesta (ks. kohta 4.4).

K-vitamiiniantagonistien ja sytotoksisten aineiden yhdistelmä saattaa lisätä verenvuodon riskiä.

Potilailla, jotka saavat veren hyytymistä ehkäisevää hoitoa suun kautta, on protrombiiniajan suhdetta

tai INR:ää monitoroitava huolellisesti

kun mitoksantronihoito

aloitetaan tai lopetetaan, ja uudelleen

arviointi on tehtävä useammin samanaikaisen hoidon aikana. Antikoagulantin annosta saattaa olla

tarpeen säätää jotta saavutetaan haluttu hyytymisen esto.

Mitoksantronin on osoitettu olevan BCRP-kuljettajaproteiinin substraatti in vitro. BCRP-

kuljettajaproteiinin estäjät (esim. eltrombopagi, gefitinibi) voivat lisätä hyötyosuutta.

Farmakokineettisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana de novo akuuttiin myelooiseen leukemiaan

sairastuneita lapsia, yhdistelmälääkitys siklosporiinin

kanssa vähensi mitoksantronin puhdistumaa 42

%:lla. BCRP-kuljettajaproteiinin

indusoijat voivat potentiaalisesti vähentää mitoksantronille

altistumista.

Mitoksantroni ja sen metaboliitit

erittyvät sappeen ja virtsaan, mutta ei tiedetä, ovatko sen metabolian

tai erittymisen tiet saturoituvia, inhiboituvia

tai indusoituvia,

eikä myöskään tiedetä, läpikäyvätkö

mitoksantroni ja sen metaboliitit enterohepaattisen kiertokulun (ks. kohta 5.2).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Miesten ja naisten ehkäisy

Mitoksantroni on genotoksinen ja sen katsotaan olevan potentiaalisesti sikiön epämuodostumia

aiheuttava ihmiselle. Siksi hoitoa saavia miehiä on neuvottava olemaan siittämättä lasta ja käyttämään

ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 6 kuukauden ajan hoidon jälkeen. Naisia, jotka voivat tulla

raskaaksi, on neuvottava välttämään raskaaksi tuloa, ja heille on tehtävä raskaustesti, joka on

negatiivinen, ennen jokaista annosta, sekä heidän on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja

vähintään 4 kuukauden ajan hoidon päättymisestä.

Raskaus

On vain vähän tietoja mitoksantronin käytöstä raskaana oleville naisille. Mitoksantroni ei ollut

teratogeenistä eläinkokeissa, kun annokset olivat pienempiä kuin ihmiselle aiheutuva altistus, mutta

aiheuttivat lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Mitoksantronia pidetään mahdollisena

teratogeeninä ihmisillä sen vaikutusmekanismin ja sen sukuisilla lääkeaineilla osoitettujen kehitykseen

kohdistuvien vaikutusten takia. Tästä syystä mitoksantronin käyttö on vasta-aiheista MS-taudin

hoidossa raskaana olevilla naisilla (ks. kohta 4.3). Kun mitoksantronia käytetään hoitona muissa

käyttöaiheissa, sitä ei pidä annostella raskauden aikana, eikä erityisesti raskauden ensimmäisen

kolmanneksen aikana. Jokaisessa yksittäistapauksessa hoidon hyötyä on punnittava sikiölle

mahdollisesti koituvaa riskiä vasten. Jos tätä lääkevalmistetta käytetään raskauden aikana tai jos

potilas tulee raskaaksi käyttäessään mitoksantronia, potilaalle on kerrottava sikiölle mahdollisesti

koituvasta riskistä ja hänelle on tarjottava perinnöllisyysneuvontaa.

Imetys

Mitoksantroni erittyy rintamaitoon, ja sitä on havaittu rintamaidossa jopa kuukauden kuluttua

viimeisestä annostelusta. Koska mitoksantroni voi aiheuttaa imeväisillä vakavia haittavaikutuksia, se

on vasta-aiheista imetyksen aikana (ks. kohta 4.3) ja imetys pitää lopettaa ennen hoidon aloittamista.

Hedelmällisyys

Mitoksantronihoitoa saaneilla naisilla on kohonnut ohimenevän tai persistoivan amenorrean riski, ja

siksi sukusolujen talteenottoa on harkittava ennen hoitoa. Miehillä tietoja ei ole saatavilla, mutta

eläimillä havaittiin kivesten tubulaarista atrofiaa ja siittiösolujen

vähenemistä (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Mitoksantronilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Sekavuutta ja uupumusta

saattaa esiintyä mitoksantronin annon jälkeen (ks. kohta 4.8).

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Mitoksantronin vakavimmat haittavaikutukset ovat sydäntoksisuus ja myelosuppressio.

Mitoksantronin tavallisimmat haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

ovat anemia, leukopenia, neutropenia, infektiot, amenorrea, alopesia, pahoinvointi

ja oksentelu).

Taulukoitu lista haittavaikutuksista

Taulukko perustuu kliinisistä tutkimuksista saatuihin turvallisuustietoihin ja spontaaneihin raportteihin

onkologisissa käyttöaiheissa ja kliinisissä tutkimuksissa, myyntiluvan myöntämisen jälkeisiin

turvallisuustutkimuksiin ja spontaaneihin raportteihin hoitoa saaneista multippelia skleroosia

sairastavista potilaista. Yleisyydet on määritelty seuraavaa tapaa noudattaen: hyvin yleinen (≥ 1/10);

yleinen ≥ 1/100–< 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000–<1/100), harvinainen (≥ 1/10 000–<1/1 000),

hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Yleisyys

Onkologia

Multippeli skleroosi

Infektiot

Hyvin yleinen

Infektio (mukaan lukien

kuolemaan johtaneet)

Infektio (mukaan lukien

kuolemaan johtaneet)

Virtsatieinfektio

Ylähengitysteiden infektio

Melko harvinainen

Virtsatieinfektio

Ylähengitysteiden infektio

Sepsis

Opportunistiset infektiot

Keuhkokuume

Sepsis

Opportunistiset infektiot

Harvinainen

Keuhkokuume

Hyvänlaatuiset ja pahanlaatuiset kasvaimet (myös kystat ja polyypit)

Melko harvinainen

Akuutti myelooinen leukemia,

myelodysplastinen oireyhtymä,

akuutti leukemia

Akuutti myelooinen leukemia,

myelodysplastinen oireyhtymä,

akuutti leukemia

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Anemia

Neutropenia

Leukopenia

Yleinen

Trombosytopenia

Granulosytopenia

Anemia

Leukopenia

Granulosytopenia

Poikkeava veren

valkosolujen lukumäärä

Melko harvinainen

Myelosuppressio

Luuytimen vajaatoiminta

Poikkeava veren

valkosolujen lukumäärä

Luuytimen vajaatoiminta

Myelosuppressio

Trombosytopenia

Neutropenia

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Anafylaksia/anafylaktoidiset reaktiot

(mukaan lukien sokki)

Anafylaksia/anafylaktoidiset reaktiot

(mukaan lukien sokki)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Anoreksia

Melko harvinainen

Painon vaihtelut

Tuumorilyysioireyhtymä*

Anoreksia

Painon vaihtelut

* Akuutti T- ja B-lymfoblastileukemia sekä non-Hodgkinin lymfoomat liittyvät tavallisimmin

tuumorilyysioireyhtymään

Hermosto

Yleinen

Letargia

Päänsärky

Melko harvinainen

Ahdistuneisuus

Sekavuus

Päänsärky

Parestesia

Ahdistuneisuus

Sekavuus

Harhatuntemukset

Letargia

Silmät

Melko harvinainen

Kovakalvon värjäytyminen

Kovakalvon värjäytyminen

Sydän

Yleinen

Kongestiivinen sydämen

vajaatoiminta

Sydäninfarkti (mukaan

lukien kuolemaan

johtaneet)

Rytmihäiriöt

Poikkeava sydämen

elektrokardiogrammi

Alentunut vasemman

kammion ejektiofraktio

Melko harvinainen

Rytmihäiriö

Sinusbradykardia

Poikkeava elektrokardiogrammi

Alentunut vasemman kammion

ejektiofraktio

Kongestiivinen sydämen

vajaatoiminta

Kardiomyopatia

Sinusbradykardia

Sydäninfarkti (mukaan

lukien kuolemaan

johtaneet)

Harvinainen

Kardiomyopatia

Verisuonisto

Melko harvinainen

Ruhjoumat

Verenvuoto

Hypotensio

Ruhjoumat

Verenvuoto

Hypotensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hengenahdistus

Melko harvinainen

Hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Oksentelu

Pahoinvointi

Yleinen

Ummetus

Ripuli

Suutulehdus

Ummetus

Ripuli

Suutulehdus

Oksentelu

Melko harvinainen

Vatsakipu

Maha-suolikanavan verenvuoto

Limakalvotulehdus

Haimatulehdus

Vatsakipu

Maha-suolikanavan verenvuoto

Limakalvotulehdus

Haimatulehdus

Maksa ja sappi

Yleinen

Kohonneet

aspartaattiaminotransferaas

itasot

Melko harvinainen

Maksatoksisuus

Kohonneet

aspartaattiaminotransferaasi

tasot

Maksatoksisuus

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Kaljuus

Kaljuus

Melko harvinainen

Punoitus

Kynsivaivat

Ihottuma

Ihon värjäytyminen

Kudosnekroosi

(ekstravasaation jälkeen)

Kynsivaivat

Ihottuma

Ihon värjäytyminen

Kudosnekroosi

(ekstravasaation jälkeen)

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen

Kohonnut seerumin kreatiniini

Kohonneet veren typpiureatasot

Toksinen nefropatia

Virtsan värjäytyminen

Kohonnut seerumin kreatiniini

Kohonneet veren typpiureatasot

Toksinen nefropatia

Virtsan värjäytyminen

Sukupuolielimet ja rinnat

Hyvin yleinen

Amenorrea*

Melko harvinainen

Amenorrea

* Amenorrea saattaa pitkittyä ja merkitä ennenaikaisia vaihdevuosia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Heikkous

Uupumus

Kuume

Melko harvinainen

Edeema

Ekstravasaatio*

Makuhäiriöt

Heikkous

Uupumus

Edeema

Kuume

Ekstravasaatio*

Äkkikuolema**

* Infuusiokohdassa on raportoitu ekstravasaatiota, joka voi aiheuttaa punoitusta, turvotusta, kipua, polttavaa

tunnetta ja/tai ihon värjäytymistä siniseksi. Ekstravasaatio voi johtaa kudosnekroosiin,

jonka takia joudutaan

tekemään revisio ja ihonsiirto. Myös laskimotulehdusta infuusiokohdassa on raportoitu.

** Syy-yhteys mitoksantronin annosteluun on epävarma.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Sydänlihastoksisuus, joka vakavimmassa muodossaan ilmenee mahdollisesti pysyvänä ja kuolemaan

johtavana kongestiivisena sydämen vajaatoimintana, voi ilmaantua joko mitoksantronihoidon aikana

tai kuukausia - vuosia hoidon päättymisen jälkeen. Riski kasvaa annoksen kumuloituessa. Kliinisissä

tutkimuksissa syöpäpotilailla,

jotka saivat kumulatiivisen 140 mg/m

annoksen joko yksin tai yhdessä

muiden solunsalpaajien kanssa, oli kumulatiivinen

2,6 % todennäköisyys saada kliininen

kongestiivinen sydämen vajaatoiminta.

Myelosuppressio on mitoksantronin annosta rajoittava ei-toivottu vaikutus. Myelosuppressio voi olla

korostuneempaa ja kestää pidempään potilailla,

jotka ovat aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa tai

sädehoitoa. Kliinisessä tutkimuksessa akuuttia leukemiaa sairastavilla potilailla merkittävää

myelosuppressiota esiintyi kaikilla potilailla,

joille annettiin mitoksantronihoitoa. Niiden 80 potilaan

joukossa, jotka otettiin mukaan tutkimukseen, alimpien valkosolu- ja verihiutalemäärien

mediaaniarvot olivat vastaavasti 400/μl (WHO-luokitus 4) ja 9 500/μl (WHO-luokitus 4).

Hematologista toksisuutta on vaikea arvioida akuutissa leukemiassa, koska luuytimen täyttyminen

leukemiasoluilla

sekoittaa perinteisiä luuydindepression

mittareita, kuten valkosolujen ja

verihiutaleiden lukumäärää.

MS-potilaat

Hematologinen toksisuus

Neutropeniaa voi esiintyä jokaisen annostelun jälkeen. Se on yleensä ohimenevää neutropeniaa, jossa

leukosyyttien lukumäärä on alimmillaan päivänä 10 infuusion jälkeen ja palautuu päivän 20 tienoilla.

Myös ohimenevää trombosytopeniaa voidaan havaita. Hematologisia mittareita on seurattava

säännöllisesti (ks. kohta 4.4).

Kuolemaan johtaneita akuutin myelooisen leukemian tapauksia on raportoitu (ks. kohta 4.4).

Sydäntoksisuus

Poikkeamia sydämen elektrokardiogrammissa on raportoitu. Myös sydämen vajaatoimintaa, jossa

vasemman kammion ejektiofraktio (LVEF) < 50 %, on raportoitu (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Mitoksantronihoitoa ei suositella pediatrisille potilaille. Turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Mitoksantronille ei ole tiedossa spesifistä vastalääkettä. Yliannostukseen johtaneita onnettomuuksia on

raportoitu. Neljä potilasta, jotka saivat 140–180 mg/m

yksittäisenä bolusinjektiona,

kuoli vakavan

leukopenian ja infektion seurauksena. Pitkittyneen ja vakavan myelosuppression aikana voidaan

tarvita hematologista tukihoitoa ja antimikrobihoitoa.

Vaikka vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita ei ole tutkittu, mitoksantroni sitoutuu

voimakkaasti kudoksiin ja on epätodennäköistä, että peritoneaali- tai hemodialyysi hillitsisi

terapeuttista vaikutusta tai toksisuutta.

Hematopoieettista, maksa- tai munuaistoksisuutta tai toksisuutta maha-suolikanavassa saatetaan

havaita annetusta annoksesta ja potilaan fyysisestä kunnosta riippuen.

Yliannostustapauksissa potilaita on seurattava tarkasti. Hoidon on oltava oireenmukaista ja tukevaa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset aineet, Antrasykliinit

ja sen sukuiset aineet

ATC-koodi: L01DB07

Vaikutusmekanismi

Mitoksantroni, DNA-reaktiivinen aine, joka interkalatoituu

deoksiribonukleiinihappoon

(DNA)

vetysidosten avulla, aiheuttaa ristisidoksia ja rihman katkeamista. Mitoksantroni häiritsee myös

ribonukleiinihappoa (RNA) ja on voimakas topoisomeraasi II:n estäjä. Topoisomeraasi II on

vahingoittuneen DNA:n avaamisesta ja korjaamisesta vastaava entsyymi. Mitoksantronilla on soluja

tuhoava vaikutus sekä proliferoivissa että ei-proliferoivissa ihmisen soluviljelmissä,

mikä viittaa

siihen, ettei se ole spesifinen tietylle solusyklin

vaiheelle, vaan on aktiivinen sekä nopeasti

proliferoituvissa että hitaasti kasvavissa tuumoreissa. Mitoksantroni keskeyttää solusyklin

vaiheeseen, mikä johtaa solun RNA-määrän lisääntymiseen ja polyploidiaan.

Mitoksantronin on osoitettu estävän B-solujen, T-solujen ja makrofagien proliferaatiota in vitro ja

häiritsevän antigeenien esittelyä samoin kuin interferoni-gamman, tuumorinekroositekijä-alfan

interleukiini-2:n

eritystä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Mitoksantroni, synteettinen antraseenidionijohdannainen,

on tunnettu soluja tappava antineoplastinen

aine. Sen terapeuttinen teho on raportoitu useissa pahanlaatuisissa sairauksissa. Sen oletettu

vaikutusmekanismi

MS-taudissa on immunosuppressio.

Kliininen

teho ja turvallisuus

Mitoksantronihoito 12–14 mg/m

oli tehokas useiden syöpien hoidossa. Tätä annosta annetaan 21

päivän sykleissä, akuutin myelooisen leukemian induktiohoidossa kolmena peräkkäisenä päivänä,

konsolidaatiohoidossa kahden päivän ajan. Mitoksantroni on aktiivista, kun sitä annetaan yksin tai

yhdessä muiden syöpälääkkeiden tai kortikosteroidien

kanssa.

Mitoksantroni on tehokasta yhdistelmähoitona muiden solunsalpaajien

kanssa metastasoituneen

rintasyövän hoidossa, myös potilailla, joilla

liitännäishoito antrasykliiniä sisältäneellä hoito-

ohjelmalla epäonnistui.

Mitoksantroni yhdistelmähoitona kortikosteroidien

kanssa parantaa kivun hallintaa ja elämänlaatua

edennyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla parantamatta

kokonaiseloonjäämistä. Mitoksantroni yhdistelmähoitona sytarabiinin kanssa on alkuvaiheen

induktiohoitona

vähintään yhtä tehokas kuin daunorubisiiniyhdistelmät akuuttia myelooista

leukemiaa sairastavilla aikuispotilailla,

jotka eivät ole saaneet aiempaa hoitoa. Mitoksantronilla

yksin

tai yhdistelmähoitona muiden solunsalpaajien kanssa on osoitettu objektiivinen

vaste monentyyppistä

non-Hodgkinin lymfoomaa sairastavilla potilailla. Mitoksantronin

pitkäaikainen hyödyllisyys

rajallinen,

koska ilmenee syöpäresistenssiä, joka lopulta voi johtaa potilaan kuolemaan, kun tätä

lääkettä käytetään viimeisenä hoitokeinona.

Mitoksantronihoito annosteltuna 12 mg/m

kolmen kuukauden välein oli tehokkaampi kuin 5 mg/m

ja lumelääke kliinisessä tutkimuksessa, joka tehtiin hyvin aktiivista, tulehduksellisesti aktiivista MS-

tautia sairastavilla potilailla. Neurologisen toimintakyvyttömyyden pahenemisen viivästymistä ja

kliinisten

relapsien esiintymistiheyden

laskua havaittiin. Useissa multippeliin

skleroosiin liittyvissä

tutkimuksissa tehokas kumulatiivinen

annos oli 36 mg/m

–120 mg/m

. Yksittäiset annokset olivat

välillä 5–12 mg/m

, annosväli 1–3 kuukautta. Myös aikajakso, jonka aikana kumulatiivinen

annos

annettiin, oli välillä 3–24 kuukautta. Sydäntoksisuus kasvaa kuitenkin annoksen kumuloituessa.

Kumulatiivinen

72 mg/m

annos on yhä tehokas ja siihen liittyy vähäisempi sydäntoksisuus kuin

korkeammilla kumulatiivisilla annoksilla. Näin ollen multippelia

skleroosia sairastavien potilaiden

elinikäinen

kumulatiivinen

annos ei saa ylittää 72 mg/m

Pediatriset potilaat

Turvallisuutta ja tehoa pediatrisilla potilailla

ei ole varmistettu.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Mitoksantronin farmakokinetiikkaa potilaissa voidaan yksittäisen laskimoannostelun jälkeen kuvata

kolmitilamallilla. Potilailla, joille annosteltiin 15–90 mg/m

, annoksen ja pitoisuus-aikakäyrän alle

jäävän pinta-alan (AUC) suhde on lineaarinen. Vaikuttavan aineen akkumulaatio plasmaan ei ollut

ilmeistä, kun mitoksantronia annosteltiin joko päivittäin viiden päivän ajan tai yksittäisenä annoksena

kolmen viikon välein.

Jakautuminen

Jakautuminen kudoksiin on laaja-alaista: jakautumistilavuus ylittää tasapainotilassa 1 000 l/m

Plasmapitoisuudet laskevat nopeasti ensimmäisten kahden tunnin aikana ja sen jälkeen hitaasti.

Mitoksantroni sitoutuu 78-prosenttisesti plasman proteiineihin. Sitoutunut fraktio on riippumaton

pitoisuudesta, eikä siihen vaikuta fenytoiinin, doksorubisiinin,

metotreksaatin, prednisonin,

prednisolonin,

hepariinin tai aspiriinin läsnäolo. Mitoksantroni ei ylitä veri-aivoestettä. Jakautuminen

kiveksiin on verraten vähäistä.

Biotransformaatio ja eliminaatio

Mitoksantronin metaboloitumiseen johtavia reittejä ei ole selvitetty. Mitoksantroni erittyy hitaasti

virtsaan ja ulosteeseen joko muuttumattomana vaikuttavana aineena tai inaktiivisina

metaboliitteina.

Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa vain 10 % annoksesta löytyi virtsasta ja 18 % ulosteesta joko

vaikuttavana aineena tai metaboliittina

lääkevalmisteen annostelua seuranneen viiden päivän

aikajakson aikana. Virtsasta löydetystä aineesta 65 % oli muuttumatonta vaikuttavaa ainetta. Loput 35

% oli monokarboksyyli- ja dikarboksyylihappojohdannaisia ja niiden glukuronidikonjugaatteja.

Monet eliminaatiovaiheessa raportoiduista puoliintumisajoista ovat 10 ja 40 tunnin välillä, mutta

monet muut tutkijat ovat raportoineet paljon pitempiä, 7 ja 12 päivän välille sijoittuvia,

lukuja. Erot

arvioiden välillä voivat johtua tietojen saatavuudesta myöhään annosten jälkeen, tulosten painotuksista

ja testimenetelmän herkkyydestä.

Erityisryhmät

Maksan vajaatoiminta voi heikentää mitoksantronin puhdistumaa.

Mitoksantronin farmakokinetiikassa ei näytä olevan olennaisia eroja iäkkäiden ja nuorten

aikuispotilaiden välillä. Sukupuolen, rodun ja munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta mitoksantronin

farmakokinetiikkaan ei tunneta.

Mitoksantronin farmakokinetiikkaa pediatrisilla potilailla

ei tunneta.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta-annostelun ja toistuvan annostelun toksisuustutkimukset tehtiin hiirillä,

rotilla, koirilla,

kaneilla

ja apinoilla. Ensisijainen elin, johon toksiset vaikutukset kohdistuivat, oli hematopoieettinen

järjestelmä, jossa nähtiin myelosuppressiota. Muita kohteita olivat sydän, munuainen, maha-

suolikanava ja kivekset. Kivesten tubulaarista atrofiaa ja siittiösolujen vähenemistä havaittiin.

Mitoksantroni oli mutageeninen ja klastogeeninen kaikissa in vitro -testijärjestelmissä ja rotissa in

vivo. Karsinogeenisiä vaikutuksia nähtiin rotissa ja uroshiirissä. Tiineenä olleiden rottien hoitaminen

tiineyden organogeneesivaiheessa oli yhteydessä sikiön kasvun hidastumiseen annoksilla, jotka olivat

> 0,01-kertaisia ihmisille suositeltuun mg/m

-annokseen nähden. Kun tiineenä olleita kaneja hoidettiin

organogeneesivaiheessa, havaittiin nousua ennenaikaisten synnytysten ilmaantuvuudessa annoksilla,

jotka olivat > 0,01-kertaisia ihmisille suositeltuun mg/m

-annokseen nähden. Näissä tutkimuksissa ei

havaittu teratogeenisiä vaikutuksia, mutta testatut enimmäisannokset olivat selvästi ihmisille

suositeltujen annosten alapuolella (0,02-kertaisia rotilla ja 0,05-kertaisia kaneilla, mg/m

-annokseen

nähden). Rotilla tehdyssä kahden sukupolven tutkimuksessa ei havaittu vaikutuksia poikasten

kehitykseen tai hedelmällisyyteen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumkloridi

Natriumasetaatti (E262)

Etikkahappo (E260)

Injektionesteisiin

käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Tätä valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa ja sen saa laimentaa vain

laimentimiin, jotka on määritelty kohdassa 6.6 ”Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut

käsittelyohjeet”.

6.3

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo:

18 kuukautta

Valmisteen on osoitettu säilyvän fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina 7 vuorokautta 15–25 °C:ssa ja

14 vuorokautta 2–8 °C:ssa avatuissa injektiopulloissa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti, jos mikrobiologisen kontaminaation riskiä ei

ole estetty avaamisen/sekoittamisen/laimentamisen yhteydessä. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja

olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

6.4

Säilytys

Avaamaton injektiopullo ja laimennettu valmiste: Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa

jäätyä.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Pakkauskoot:

10 mg/5 ml (injektiopullon

koko 5 ml);

20 mg/10 ml (injektiopullon koko 15 ml);

30 mg/15 ml (injektiopullon koko 20 ml).

1, 5, 10 injektiopulloa

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Pakkaustyyppi: Tyypin I kirkas lasinen injektiopullo,

20 mm:n butyylikumitulppa.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Mitoxantron Accord on laimennettava vähintään 50 ml:aan jollakin seuraavista infuusionesteistä:

0,9 % natriumkloridi tai 5 % glukoosi.

Mitoksantronia ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa samaan infuusioon.

Laimennuksen jälkeen infuusioliuos on tarkastettava silmämääräisesti. Vain kirkas, näkyvistä

hiukkasista vapaa liuos voidaan käyttää.

Varovaisuutta on noudatettava, jotta vältetään Mitoxantron Accordin joutuminen iholle, limakalvoille

tai silmiin. On suositeltavaa käyttää suojalaseja, käsineitä ja suojavaatteita valmistuksen ja annostelun

yhteydessä. Mitoxantron Accord 2 mg/ml voi aiheuttaa värjäytymistä. Jos Mitoxantron Accordia

joutuu vahingossa iholle, pitää se huuhdella runsaalla vedellä. Silmien kohdalla käytetään

standardihuuhtelutekniikoita.

Seuraavia puhdistusmenetelmiä suositellaan, jos mitoksantronia on roiskunut välineiden tai

ympäristön pinnoille. Valmista 50 % tuore kloorivesiliuos

(10–13 % klooria, mistä tahansa

tuotemerkistä, joka sisältää joko natrium- tai kalsiumhypokloriittia). Kastele imukykyiset liinat

klooriliuoksella ja levitä kosteat liinat roiskeiden päälle. Roiskeet ovat inaktivoituneet,

kun sininen

väri on hävinnyt kokonaan. Kerää liinat kuivilla liinoilla. Pese alue vedellä ja saippualla ja imeytä vesi

kuiviin liinoihin. Puhdistuksen aikana on käytettävä riittäviä suojavarusteita. Kaikkia mitoksantronilla

kontaminoituneita esineitä (esim. ruiskut, neulat, tekstiilit jne.) on käsiteltävä myrkyllisenä jätteenä ja

hävitettävä asianmukaisella tavalla. Polttamista suositellaan. Ohjetta turvavarusteista on noudatettava.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

MTnr: 32557

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 08/09/2015

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

19.11.2018

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot