Levetiracetam Teva

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
21-06-2023
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
21-06-2023

Aktiivinen ainesosa:

levetirasetaami

Saatavilla:

Teva B.V.

ATC-koodi:

N03AX14

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

levetiracetam

Terapeuttinen ryhmä:

Hermosto

Terapeuttinen alue:

Epilepsia

Käyttöaiheet:

Levetiracetam Teva on merkitty monoterapiana hoidettaessa osittaisia ​​kohtauksia, joissa on tai ei ole sekundaarista yleistystä aikuisilla ja 16-vuotiailla nuorilla, joilla on äskettäin diagnosoitu epilepsia. Levetiracetam Teva on tarkoitettu lisähoitona:hoidossa osittainen puhkeamista takavarikot tai eivät ole toissijaisesti yleistyviä aikuisille, nuorille, lapsille ja vauvoille 1 kuukauden iästä lähtien epilepsia;hoitoon myoklonisia kohtauksia aikuisilla ja yli 12-vuotiaat nuoruusiän myokloninen epilepsia;hoitoon yleistyvien toonis-kloonisten kohtausten hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille, joilla on idiopaattinen yleistynyt epilepsia.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 20

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2011-08-25

Pakkausseloste

                37
B. PAKKAUSSELOSTE
38
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
LEVETIRACETAM TEVA 1000 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
levetirasetaami
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TAI LAPSESI
ALOITTAA LÄÄKKEEN OTTAMISEN,
SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Levetiracetam Teva on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Levetiracetam Tevaa
3.
Miten Levetiracetam Tevaa otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Levetiracetam Tevan säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ LEVETIRACETAM TEVA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Levetirasetaami on epilepsialääke (lääke, jota käytetään
epilepsiakohtausten hoitoon).
Levetiracetam Tevaa käytetään
•
ainoana lääkkeenä epilepsiadiagnoosin äskettäin saaneille
aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille
nuorille. Epilepsia on sairaus, jossa potilas saa toistuvia
kouristuskohtauksia. Levetirasetaamia
käytetään epilepsiassa, jossa kohtaus vaikuttaa ensin vain toiseen
aivopuoliskoon, mutta saattaa
sen jälkeen laajentua suuremmalle alueelle kummassakin
aivopuoliskossa (paikallisalkuinen
kohtaus, joka voi olla sekundaarisesti yleistyvä tai yleistymätön).
Lääkäri on määrännyt sinulle
levetirasetaamia kohtausten lukumäärän
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Levetiracetam Teva 250 mg kalvopäällysteiset tabletit
Levetiracetam Teva 500 mg kalvopäällysteiset tabletit
Levetiracetam Teva 750 mg kalvopäällysteiset tabletit
Levetiracetam Teva 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Levetiracetam Teva 250 mg kalvopäällysteiset tabletit
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg
levetirasetaamia.
Levetiracetam Teva 500 mg kalvopäällysteiset tabletit
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg
levetirasetaamia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Jokainen kalvopäällysteinen
tabletti sisältää 0,06 mg väriaine
tartratsiinia (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg kalvopäällysteiset tabletit
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 750 mg
levetirasetaamia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Jokainen kalvopäällysteinen
tabletti sisältää 0,35 mg väriaine
paraoranssia (E110).
Levetiracetam Teva 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1000 mg
levetirasetaamia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti.
Levetiracetam Teva 250 mg kalvopäällysteiset tabletit
Sinisiä, pitkänomaisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden
toisella puolella on jakouurre. Jakouurteen
toisella puolella on kaiverrus ”9” ja toisella puolella ”3”.
Tabletin toisella puolella on kaiverrus
”7285”.
Jakouurre on tarkoitettu vain mahdollistamaan jakaminen helpommin
nieltäviksi osasiksi, sitä ei ole
tarkoitettu jakamaan tabletti yhtä suuriin osiin.
Levetiracetam Teva 500 mg kalvopäällysteiset tabletit
Keltaisia, pitkänomaisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden
toisella puolella on jakouurre.
Jakouurteen toisella puolella on kaiverrus ”9” ja toisella
puolella ”3”. Tabletin toisella puolella on
kaiverrus ”7286”. Jakouurre on tarkoitettu vain mahdollistamaan
jakaminen helpommin nieltäviksi
osasiksi, sitä ei ole tarkoitettu jakamaa
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 21-06-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia