Cystadrops

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
18-10-2021

Aktiivinen ainesosa:

merkaptamiinihydrokloridia

Saatavilla:

Recordati Rare Diseases

ATC-koodi:

S01XA21

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

mercaptamine

Terapeuttinen ryhmä:

Silmätautien

Terapeuttinen alue:

kystinoosin

Käyttöaiheet:

Cystadrops on tarkoitettu sarveiskalvon kystiinikiteiden kertymien hoitoon aikuisille ja 2-vuotiaille lapsille, joilla on kystiini.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 8

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2017-01-18

Pakkausseloste

                20
B. PAKKAUSSELOSTE
21
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
CYSTADROPS 3,8 MG/ML SILMÄTIPAT, LIUOS
kysteamiini (merkaptamiini)
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Cystadrops on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät
Cystadrops-valmistetta
3.
Miten Cystadrops-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Cystadrops-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ CYSTADROPS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ CYSTADROPS ON
Cystadrops on silmätippaliuos, joka sisältää vaikuttavana aineena
kysteamiinia (tunnetaan myös
merkaptamiinina).
MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Sitä käytetään kystiinikiteiden määrän vähentämiseen silmän
(sarveiskalvon) pinnalla kystinoosista
kärsivillä aikuisilla ja vähintään 2 vuoden ikäisillä lapsilla.
MIKÄ ON KYSTINOOSI
Kystinoosi on harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa keho ei kykene
poistamaan ylimääräistä
kystiiniä (aminohappoa), minkä seurauksena kystiinikiteitä kertyy
eri elimiin (kuten munuaisiin ja
silmiin). Kiteiden kertyminen silmään johtaa lisääntyneeseen
herkkyyteen valolle (valonarkuuteen),
sarveiskalvon rappeutumiseen (keratopatiaan) ja näön menetykseen.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT
CYSTADROPS-VALMISTETTA
ÄLÄ KÄYTÄ CYSTADROPS-VALMISTETTA
jos olet allerginen kysteamiinille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                _ _
1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Cystadrops 3,8 mg/ml silmätipat, liuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi ml valmistetta sisältää merkaptamiinihydrokloridia määrän,
joka vastaa 3,8 mg merkaptamiinia
(kysteamiinina) .
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Yksi ml silmätippaliuosta sisältää 0,1 mg bentsalkoniumkloridia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Silmätippaliuos.
Viskoosi, väritön liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Cystadrops on tarkoitettu sarveiskalvon kystiinikidejäämien hoitoon
kystinoosista kärsivillä aikuisilla
ja yli 2 vuoden ikäisillä lapsilla.
_ _
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Cystadrops-hoito pitää aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa,
jolla on kokemusta kystinoosin
hoidosta.
Annostus
Suositeltu annos on yksi tippa kumpaankin silmään 4 kertaa
päivässä valveillaoloaikana. Suositeltu
väli antojen välillä on 4 tuntia. Annosta voidaan vähentää
vaiheittain (vähintään 1 tipan
kokonaispäiväannokseen kumpaankin silmään)
silmäklinikkatutkimuksen (esimerkiksi sarveiskalvon
kystiinikidejäämien, valonarkuuden) perusteella.
Jos anto jää väliin, potilasta pitää kehottaa jatkamaan hoitoa
seuraavalla annolla.
Annos ei saa ylittää 4 tippaa päivässä silmää kohden.
Sarveiskalvon kystiinikiteiden kertyminen lisääntyy, jos
Cystadrops-hoito keskeytetään. Hoitoa ei
saisi lopettaa.
_Pediatriset potilaat _
Cystadrops-valmistetta voi käyttää yli 2 vuoden ikäisillä
lapsilla samoina annoksina kuin aikuisilla
(katso kohta 5.1).
Cystadrops-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 2 vuoden ikäisten
lasten hoidossa ei ole varmistettu.
Tietoja ei ole saatavilla.
Antotapa
Annetaan silmään.
3
Ennen ensimmäistä antokertaa potilasta pitää neuvoa
lämmittämään Cystadrops huonelämpöiseksi
käytön helpottamiseksi. Potilasta pitää neuvoa pitämään avattu
tiputinpullo huonelämpötilassa.
Tahmeiden silmien välttämiseksi aamuisin potilasta pitää neuvoa
ottamaan päivän viimeisen
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 18-10-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 22-02-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 18-10-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 22-02-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 18-10-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 22-02-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 18-10-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 22-02-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 18-10-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 22-02-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 18-10-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 22-02-2017
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 18-10-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 18-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 18-10-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia